พจนานุกรม > ไทย อังกฤษ และ พุทศาสนา
พจนานุกรม
ไทย-อังกฤษ,ไทย-ไทย, อังกฤษ-ไทย และ พุทธศาสนา


 ค้นหาเพิ่มเติม


  อยู่ที่ >> พจนานุกรม พุทธศาสน์ >>
    รายการ


อามิสปฏิสันถาร

การต้อนรับด้วยสิ่งของ เช่น อาหาร น้ำบริโภค เป็นต้น (ข้อ ๑ ใน ปฏิสันถาร ๒) ชื่อผู้กรอก  โหวต  วันเวลา  I.P  

  No comment