พจนานุกรม > ไทย อังกฤษ และ พุทศาสนา
พจนานุกรม
ไทย-อังกฤษ,ไทย-ไทย, อังกฤษ-ไทย และ พุทธศาสนา


 ค้นหาเพิ่มเติม
รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม

(สํา) ก. เรียนรู้ไว้ไม่หนักเรี่ยวหนักแรงหรือ เสียหายอะไร. ชื่อผู้กรอก  โหวต  วันเวลา  I.P  

  No comment