พจนานุกรม > ไทย อังกฤษ และ พุทศาสนา
พจนานุกรม
ไทย-อังกฤษ,ไทย-ไทย, อังกฤษ-ไทย และ พุทธศาสนา


พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ แปลศัพท์ แปลไทยเป็นอังกฤษ ค้นความหมายของคำศัพท์

 มี 42 หมวด, มี 11,520 คำ, เปิดดูหน้านี้ 2,323,117 ครั้ง

 ค้นหาเพิ่มเติม  อยู่ที่ >> หน้าแรก >> พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ
    รายการ
  (3330/0) 
  (1090/0) 
  (2536/0) 
  (12/0) 
  (197/0) 
  (698/0) 
  (0/0) 
  (900/0) 
  (0/0) 
  (0/0) 
  (0/0) 
  (0/0) 
  (0/0) 
  (0/0) 
  (0/0) 
  (0/0) 
  (0/0) 
  (0/0) 
  (0/0) 
  (0/0) 
  (0/0) 
  (0/0) 
  (0/0) 
  (0/0) 
  (0/0) 
  (0/0) 
  (0/0) 
  (0/0) 
  (0/0) 
  (0/0) 
  (317/0) 
  (0/0) 
  (0/0) 
  (958/0) 
  (7916/0) 
  (0/0) 
  (0/0) 
  (8714/0) 
  (0/0) 
  (0/0) 
  (4680/0) 
  (0/0) 
 พบ 11,520 คำ:

ชีวิตแต่งงาน [ N ] married life
[ English ]family life; wedlock; matrimony [ Syn ] ชีวิตครอบครัว, ชีวิตสมรส [ Ant ] ชีวิตโสด [ Sample] การหย่าร้างคือการสิ้นสุดชีวิตแต่งงานของคู่สมรส

ฐิติ [ N ] livelihood
[ English ]way of living; existence [ Syn ] การเป็นไป, ความมีชีวิตอยู่

ไว [ ADV ] swiftly
[ English ]fast; quickly; rapidly; speedily; promptly [ Def ] ลักษณะที่เคลื่อนไหว หรือสามารถคิด หรือกระทำสิ่งใดได้คล่องแคล่วรวดเร็วหรือฉับพลันทันที

ไวโอลิน [ N ] violin
[ Sample] เธอเล่นไวโอลินได้อย่างไพเราะสะกดคนฟังได้ทั้งหมด [ Def ] เครื่องดนตรีจำพวกซอฝรั่งอย่างเล็ก มี 4 สาย และมีคันชักสำหรับสี [ Note ] (อังกฤษ) [ Num ] คัน

ไวรัส [ N ] virus
[ Syn ] เชื้อไวรัส, เชื้อโรค

ไวรัส 1 [ N ] virus
[ Syn ] เชื้อโรค [ Sample] โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำเกิดจากเชื้อไวรัสโดยโดยจะทำอันตรายต่อระบบประสาทกลางของสมอง [ Note ] (อังกฤษ)

ไวรัส 2 [ N ] computer virus
[ Syn ] ไวรัสคอมพิวเตอร์ [ Sample] เครื่องคอมพิวเตอร์ถูกไวรัสทำลายข้อมูลทั้งหมด [ Def ] โปรแกรมที่สร้างขึ้นเพื่อรบกวนโปรแกรมอื่นในคอมพิวเตอร์ [ Note ] (อังกฤษ)

ไวยากรณ์ [ N ] grammar


ไวยากรณ์ [ N ] grammar
[ English ]structure [ Sample] ไวยากรณ์มีคำอยู่แปดประเภทคือ คำนาม คำสรรพนาม คำคุณศัพท์ คำกริยา คำกริยาวิเศษณ์ คำบุพบท คำสันธานและคำอุทาน [ Def ] วิชาภาษาว่าด้วยรูปคำและระเบียบในการประกอบรูปคำให้เป็นประโยค


ไว้ [ V ] keep
[ English ]save; store; hold [ Syn ] เก็บ, วาง

ไว้ยศ [ V ] stand on one's dignity
[ English ]be stuck up; be pride oneself upon one's rank; be conceited [ Syn ] ถือตัว, ปั้นยศ [ Sample] เขาเป็นถึงพลเอกในกองทัพบกสหรัฐ แต่เขาไม่ไว้ยศอะไรเลย [ Def ] ถือตัวว่ามียศ

ไว้ใจ [ V ] believe in
[ English ]have faith in; rely; trust; entrust; be convinced [ Syn ] เชื่อใจ [ Ant ] ระแวง [ Sample] โบราณสอนไว้ว่าอย่าไว้ใจสัตว์หน้าขน [ Def ] คิดว่ามีความซื่อตรงหรือความสามารถ

ไว้ใจได้ [ V ] trust
[ English ]rely on; count on; depend on; bank on [ Syn ] เชื่อใจได้ [ Sample] พนักงานทุกคนที่นี่ไว้ใจได้เพราะผ่านการอบรมมาอย่างดี [ Def ] มอบความเชื่อความมั่นใจให้

ไว้เนื้อเชื่อใจ [ V ] trust
[ English ]confide in; have confidence in [ Syn ] เชื่อใจ, วางใจ, ไว้วางใจ, ไว้ใจ [ Sample] เมื่อลูกค้าไว้เนื้อเชื่อใจ ทางบริษัทก็เตรียมโกงทันที [ Def ] มอบความเชื่อมั่นใจให้

ไว้วางใจ [ V ] trust
[ English ]confide (in); have confidence in [ Syn ] ไว้ใจ, เชื่อใจ, วางใจ, ไว้เนื้อเชื่อใจ [ Sample] สังคมของเราทุกวันนี้ เราไม่สามารถจะไว้วางใจใครได้ [ Def ] มอบความเชื่อมั่นใจให้

ไว้หนวด [ V ] wear a moustache
[ English ]grow a beard/moustache [ Syn ] ปลูกหนวด [ Sample] เขาไว้หนวดยาวรุงรัง เพราะไม่มีเวลาแม้แต่จะโกนเองหรือเข้าร้าน

ไว้หน้า [ V ] save someone's face
[ English ]be considerate of someone's dignity [ Ant ] หักหน้า [ Sample] ใครทำผิดให้ลากตัวออกมาทั้งหมด อย่าเว้น อย่าไว้หน้า [ Def ] เห็นแก่หน้า, ไม่หักหน้า, ไม่ลบหลู่

ไว้อาลัย [ V ] mourn over a person's death
[ English ]commemorate; mourn for [ Sample] นักเรียนไว้อาลัยวีรชนหน้าเสาธงเป็นเวลา 2 นาที [ Def ] แสดงความระลึกถึงเพราะมีใจผูกพันต่อผู้ที่จากไป

ไว้ลาย [ V ] show one's mettle
[ English ]leave behind one's reputation; keep up one's reputation [ Syn ] ไว้ชื่อ [ Sample] เขาไว้ลายในการแข่งขันครั้งสุดท้ายของเขา [ Def ] รักษาความกล้าหาญหรือความสามารถอันเป็นลักษณะพิเศษของตนฝากไว้ให้ประจักษ์แก่คนภายหลัง

ไว้ชีวิต [ V ] spare one's life
[ English ]avoid killing; give quarter to [ Syn ] เว้นชีวิต [ Def ] ปล่อยให้มีชีวิตอยู่ต่อไป, ละเว้นไม่ยอมฆ่า

ไว้ตัว [ ADJ ] conceited
[ English ]self-important; arrogant; overbearing; haughty; proud; disdainful; scornful [ Syn ] ถือตัว [ Sample] เธอเป็นคนไว้ตัวมากและไม่ยอมสนิทกับใคร [ Def ] สงวนฐานะของตนให้คงอยู่

ไว้ตัว [ V ] be conceited
[ English ]be haughty; be arrogant; think highly of oneself; be self-important [ Syn ] ถือตัว [ Sample] ลูกผู้หญิงจะต้องรู้จักไว้ตัวบ้าง ไม่ควรสนิทสนมกับคนที่ไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้า [ Def ] สงวนฐานะของตนให้คงอยู่

ไว้ตัว [ V ] be conceited
[ English ]be haughty; be arrogant; think highly of oneself [ Syn ] ถือตัว [ Sample] ลูกผู้หญิงจะต้องรู้จักไว้ตัวบ้าง ไม่ควรสนิทสนมกับคนที่ไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้า [ Def ] สงวนฐานะของตนให้คงอยู่

ไว้ท่า [ V ] be reserved
[ English ]quiet; shy; modest [ Syn ] ไว้ท่าที [ Sample] เขาก็ทำเป็นไว้ท่าไปอย่างนั้นจริงๆ แล้วไม่มีอะไร [ Def ] สงวนท่าทีไว้ก่อน

ไว้ทุกข์ [ V ] wear mourning clothes
[ English ]be in mourning [ Syn ] แต่งดำ, ไว้อาลัย [ Sample] คณะนักกีฬาไว้ทุกข์ให้นายกสมาคมการกีฬาเป็นเวลาร้อยวัน [ Def ] แสดงเครื่องหมายตามธรรมเนียมประเพณีว่าตนมีทุกข์เพราะบุคคลสำคัญในครอบครัวเป็นต้นวายชนม์ไป

ไว้ธุระ [ V ] leave the matter to
[ English ]entrust with an assignment [ Syn ] มอบธุระ [ Sample] เขาไว้ธุระให้กับเลขาของเขาเรียบร้อยแล้วก็ออกไปหาลูกค้า [ Def ] มอบงานให้ทำ, มอบหมายงาน

ไวไฟ [ ADJ ] inflammable
[ Sample] บริเวณนี้มีวัตถุไวไฟมาก ต้องระวังเรื่องความปลอดภัยให้มาก [ Def ] ที่ติดไฟได้ง่ายและรวดเร็วมาก

ไวไฟ [ V ] be inflammable
[ Sample] หลังคาที่ทำด้วยจากไวไฟมากหากเกิดไฟไหม้ขึ้นมาคงจะดับไม่ทัน [ Def ] ติดไฟได้ง่ายและรวดเร็วมาก

ไวไฟ [ V ] be fast
[ English ]be sensual; be hot; be sexy [ Sample] เด็กสาวสมัยนี้ไวไฟมาก ไม่ค่อยรักนวลสงวนตัวเหมือนเมื่อก่อน [ Def ] มีความประพฤติหละหลวมในทางชู้สาว มีลักษณะดังสิ่งไวไฟ

ไวไฟ [ ADJ ] fast
[ English ]sensual; hot; sexy [ Sample] เธอเป็นสาวไวไฟ จนใครๆ ก็กลัวที่จะรู้จักเธอ [ Def ] ู้ที่มีความประพฤติหละหลวมในทางชู้สาว มีลักษณะดังสิ่งไวไฟ

ไวทย์ [ N ] physician
[ English ]doctor [ Syn ] แพทย์, หมอ [ Note ] (สันสกฤต) [ Num ] คน

ไวน์ [ N ] wine
[ Syn ] เหล้าองุ่น [ Num ] ขวด

ไวน์ [ N ] wine
[ Sample] สมัยนี้ไม่มีนักธุรกิจนักการเมืองที่กล้างัดไวน์ขวดละเป็นหมื่นๆ มาเลี้ยงนักข่าวแล้ว [ Def ] เหล้าต่างประเทศ ทำจากผลองุ่น [ Num ] แก้ว, ขวด

ไวน์แดง [ N ] red wine
[ Syn ] ไวน์, เหล้าองุ่น [ Num ] ขวด

ไวน์ขาว [ N ] white wine
[ Syn ] ไวน์, เหล้าองุ่น [ Num ] ขวด

ไวพจน์ [ N ] synonym
[ Syn ] คำพ้อง, คำพ้องความหมาย, คำพ้องความ [ Sample] การพัฒนาย่อมเป็นไวพจน์กับคำว่า เจริญ หรือทำให้เจริญ [ Def ] คำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาก

ไอ 1 [ N ] vapour
[ English ]steam [ Sample] ความร้อนทำให้น้ำมันดิบระเหยกลายเป็นไอ [ Def ] สิ่งที่มีลักษณะอย่างควัน ลอยออกมาจากของที่ถูกความร้อนทำให้ระเหย

ไอ 2 [ V ] cough
[ Syn ] กระแอมกระไอ [ Sample] ร่างพ่อผอมมากมีอาการไอแห้งๆ ตลอดเวลา [ Def ] อาการที่ลมพุ่งขึ้นมาจากปอดโดยแรง เพื่อขับสิ่งที่อาจเป็นอันตรายออกมา ทำให้เกิดเสียงพิเศษดังจากลำคอโดยไม่ตั้งใจ เมื่อได้ยินแล้วก็รู้ว่า ไอ

ไอยเรศ [ N ] name of Thai tune
[ Def ] ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง

ไฮเวย์ [ N ] highway
[ Syn ] ทางหลวง [ Sample] เส้นทางที่รถยนต์วิ่งเป็นเส้นทางไฮเวย์ตลอดสายสองข้างทางเป็นท้องนาสลับหมู่บ้านและโรงงาน [ Def ] ทางคมนาคมสายสำคัญ [ Note ] (อังกฤษ)

ไอระเหย [ N ] vapour
[ Sample] เมื่อสูดสารเคมีที่เป็นก๊าซ หรือไอระเหยเข้าไป จะทำให้เกิดการระคายเคือง และการอักเสบของเยื่อบุทางเดินหายใจ

ไอเสีย [ N ] exhaust
[ Syn ] ควันพิษ [ Sample] การคมนาคมขนส่งล้วนทำให้เกิดมลภาวะขึ้น แม้จะมีการใช้อุปกรณ์ในการกรองฝุ่น และไอเสียแล้วก็ตาม [ Def ] ไอที่เกิดจากการเผาไหม้ของน้ำมันเครื่องยนต์ที่ขับถ่ายออกทางท่อ

ไอเอ็มเอฟ [ N ] International Monetary Fund
[ English ]IMF [ Syn ] กองทุนการเงินระหว่างประเทศ

ไอเอสโอ [ N ] International Organization for Standardization
[ English ]ISO [ Syn ] ไอโซ, องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน

ไอเอสเอสเอ็น [ N ] International Standard Serial Number
[ English ]ISSN [ Syn ] หมายเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร

ไอเอสดีเอ็น [ N ] integrated services digital network
[ English ]ISDN [ Syn ] โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล

ไอเอสบีเอ็น [ N ] International Standard Book Number
[ English ]ISBN [ Syn ] หมายเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ

ไอโอดีน [ N ] iodine
[ Sample] สถานที่ทางภูมิศาสตร์ซึ่งขาดไอโอดีนมากๆ ได้แก่ ภูเขา [ Def ] ธาตุลำดับที่ 53 สัญลักษณ์ I เป็นอโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง สีเทาดำเป็นเงาวาว หลอมละลายที่ 114 ํ ซ. เมื่อระเหิดเป็นไอให้ไอสีม่วง เป็นธาตุสำคัญมากสำหรับต่อมไทรอยด์ หากขาดธาตุนี้จะทำให้เป็นโรคคอพอก [ Note ] (อังกฤษ)

ไอราวัณ [ N ] the three headed elephant
[ Syn ] เอราวัณ, ไอราพต [ Def ] ช้าง 33 เศียรเป็นพาหนะของพระอินทร์ [ Num ] เชือก


Result Pages:    [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200]