ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↑
   1. WebSnow
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,669
   2. น้ำมนต์
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,290
   3. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,937
   4. paang
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,467
   5. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,362
   6. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,014
   7. paang
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    2,224
   8. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    2,138
   9. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    2,563
   10. REdSHirt
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    819
   11. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    886
   12. boydd
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    879
   13. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,295
   14. aonlin
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,784
   15. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    843
   16. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,577
   17. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    865
   18. em1979
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,205
   19. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,026
   20. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,809
   21. aonlin
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    915
   22. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,090
   23. aonlin
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    959
   24. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,015
   25. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,615
   26. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    876
   27. boydd
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,234
   28. aonlin
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,041
   29. aonlin
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    886
   30. aonlin
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,075

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...