ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↑
   1. WebSnow
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,681
   2. น้ำมนต์
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,293
   3. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,940
   4. paang
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,472
   5. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,364
   6. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,016
   7. paang
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    2,227
   8. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    2,140
   9. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    2,572
   10. REdSHirt
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    820
   11. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    888
   12. boydd
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    881
   13. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,313
   14. aonlin
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,789
   15. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    845
   16. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,582
   17. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    868
   18. em1979
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,210
   19. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,028
   20. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,811
   21. aonlin
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    922
   22. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,092
   23. aonlin
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    963
   24. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,017
   25. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,617
   26. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    881
   27. boydd
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,237
   28. aonlin
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,045
   29. aonlin
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    888
   30. aonlin
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,077

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...