ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↑
   1. WebSnow
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,689
   2. น้ำมนต์
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,302
   3. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,944
   4. paang
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,489
   5. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,367
   6. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,021
   7. paang
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    2,239
   8. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    2,152
   9. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    2,583
   10. REdSHirt
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    825
   11. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    892
   12. boydd
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    887
   13. aonlin
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,795
   14. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    864
   15. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,586
   16. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    877
   17. em1979
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,220
   18. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,039
   19. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,819
   20. aonlin
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    935
   21. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,097
   22. aonlin
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    976
   23. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,025
   24. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,624
   25. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    888
   26. boydd
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,246
   27. aonlin
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,051
   28. aonlin
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    895
   29. aonlin
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,085
   30. aonlin
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    944

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...