ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด
   1. ตอบ:
    12
    เปิดดู:
    271
   2. ตอบ:
    31
    เปิดดู:
    551
   3. ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    277
   4. ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    413
   5. ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    437
   6. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    280
   7. ตอบ:
    19
    เปิดดู:
    516
   8. ตอบ:
    35
    เปิดดู:
    1,184
   9. ตอบ:
    18
    เปิดดู:
    1,017
   10. ตอบ:
    21
    เปิดดู:
    566
   11. ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    1,575
   12. ตอบ:
    27
    เปิดดู:
    530
   13. ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    271
   14. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    233
   15. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    397
   16. ตอบ:
    3
    เปิดดู:
    379
   17. ตอบ:
    40
    เปิดดู:
    2,564
   18. ตอบ:
    17
    เปิดดู:
    1,121
   19. ตอบ:
    51
    เปิดดู:
    3,338
   20. สรวงพิมาน
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    272
   21. สรวงพิมาน
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    559
   22. คนองเดช
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,577
   23. Nunclub
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    337
   24. ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    393
   25. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    366
   26. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    517
   27. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    2,329
   28. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    528
   29. thanapanyo
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    366
   30. thanapanyo
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    300

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...