ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด
   1. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    32
   2. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    50
   3. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    46
   4. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    41
   5. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    41
   6. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    53
   7. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    34
   8. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    33
   9. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    41
   10. ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    205
   11. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    57
   12. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    53
   13. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    40
   14. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    41
   15. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    36
   16. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    56
   17. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    48
   18. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    54
   19. ตอบ:
    22
    เปิดดู:
    299
   20. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    53
   21. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    52
   22. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    38
   23. ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    187
   24. ตอบ:
    20
    เปิดดู:
    235
   25. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    43
   26. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    45
   27. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    53
   28. ตอบ:
    13
    เปิดดู:
    557
   29. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    79
   30. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    61

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...