ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด
   1. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    26
   2. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    20
   3. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    19
   4. supatorn
    ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    48
   5. ตอบ:
    17
    เปิดดู:
    83
   6. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    17
   7. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    26
   8. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    28
   9. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    220
   10. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    37
   11. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    27
   12. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    18
   13. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    38
   14. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    39
   15. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    43
   16. ตอบ:
    19
    เปิดดู:
    99
   17. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    37
   18. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    43
   19. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    43
   20. ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    61
   21. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    41
   22. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    70
   23. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    119
   24. ตอบ:
    12
    เปิดดู:
    136
   25. ตอบ:
    15
    เปิดดู:
    173
   26. ตอบ:
    18
    เปิดดู:
    2,340
   27. สรวงพิมาน
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    202
   28. สรวงพิมาน
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    220
   29. คนองเดช
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,407
   30. Nunclub
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    199

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...