ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ ↓ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด
   1. ตอบ:
    55
    เปิดดู:
    1,719
   2. ตอบ:
    51
    เปิดดู:
    3,338
   3. MBNY
    ตอบ:
    46
    เปิดดู:
    6,829
   4. ตอบ:
    40
    เปิดดู:
    2,564
   5. J.Sayamol
    ตอบ:
    40
    เปิดดู:
    6,391
   6. ตอบ:
    35
    เปิดดู:
    1,184
   7. jchai4
    ตอบ:
    35
    เปิดดู:
    3,961
   8. jchai4
    ตอบ:
    35
    เปิดดู:
    4,344
   9. ตอบ:
    31
    เปิดดู:
    551
   10. Nunclub
    ตอบ:
    28
    เปิดดู:
    7,210
   11. ตอบ:
    27
    เปิดดู:
    530
   12. ตอบ:
    27
    เปิดดู:
    7,566
   13. แงซาย ชายดอย
    ตอบ:
    26
    เปิดดู:
    16,551
   14. J.Sayamol
    ตอบ:
    26
    เปิดดู:
    5,274
   15. paang
    ตอบ:
    26
    เปิดดู:
    7,231
   16. ตอบ:
    26
    เปิดดู:
    8,137
   17. J.Sayamol
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    4,213
   18. WebSnow
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    6,904
   19. ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    277
   20. ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    16,703
   21. NoOTa
    ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    6,607
   22. J.Sayamol
    ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    4,958
   23. NoOTa
    ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    3,220
   24. J.Sayamol
    ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    5,763
   25. jchai4
    ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    3,380
   26. แงซาย ชายดอย
    ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    2,895
   27. NoOTa
    ตอบ:
    23
    เปิดดู:
    5,146
   28. NoOTa
    ตอบ:
    23
    เปิดดู:
    5,116
   29. deneta
    ตอบ:
    22
    เปิดดู:
    4,700
   30. ตอบ:
    21
    เปิดดู:
    566

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...