ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

   Filters:

   คำนำหน้า:
   เสียงธรรม x
   Remove All Filters:
   x
   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1. ตอบ:
    29
    เปิดดู:
    771
   2. supatorn
    ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    347
   3. ตอบ:
    37
    เปิดดู:
    2,089
   4. ตอบ:
    3
    เปิดดู:
    279
   5. ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    116
   6. ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    150
   7. ตอบ:
    17
    เปิดดู:
    823
   8. ตอบ:
    15
    เปิดดู:
    388
   9. ตอบ:
    48
    เปิดดู:
    2,953
   10. ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    1,266
   11. ตอบ:
    17
    เปิดดู:
    802
   12. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    200
   13. ตอบ:
    21
    เปิดดู:
    469
   14. ตอบ:
    27
    เปิดดู:
    438
   15. ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    2,602
   16. Nunclub
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    307
   17. ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    218
   18. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    99
   19. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    246
   20. สรวงพิมาน
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    245
   21. สรวงพิมาน
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    374
   22. คนองเดช
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,540
   23. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    351
   24. สายชน
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    12,657
   25. แงซาย ชายดอย
    ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    3,119
   26. deneta
    ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    3,691
   27. waroon
    ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    3,574
   28. NoOTa
    ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    1,375
   29. ล้ำ
    ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    2,697
   30. J.Sayamol
    ตอบ:
    11
    เปิดดู:
    2,070

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...