ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

   Filters:

   คำนำหน้า:
   เสียงธรรม x
   Remove All Filters:
   x
   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1. ตอบ:
    16
    เปิดดู:
    63
   2. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    10
   3. ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    91
   4. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    23
   5. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    23
   6. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    175
   7. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    27
   8. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    23
   9. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    13
   10. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    36
   11. ตอบ:
    19
    เปิดดู:
    91
   12. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    32
   13. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    35
   14. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    31
   15. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    38
   16. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    36
   17. ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    44
   18. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    35
   19. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    66
   20. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    113
   21. ตอบ:
    15
    เปิดดู:
    166
   22. ตอบ:
    18
    เปิดดู:
    2,333
   23. สรวงพิมาน
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    199
   24. สรวงพิมาน
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    216
   25. คนองเดช
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,402
   26. Nunclub
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    197
   27. supatorn
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    248
   28. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    316
   29. สายชน
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    12,592
   30. แงซาย ชายดอย
    ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    3,057

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...