ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

   Filters:

   คำนำหน้า:
   เสียงธรรม x
   Remove All Filters:
   x
   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1. ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    198
   2. ตอบ:
    22
    เปิดดู:
    296
   3. ตอบ:
    28
    เปิดดู:
    373
   4. ตอบ:
    27
    เปิดดู:
    284
   5. ตอบ:
    13
    เปิดดู:
    550
   6. ตอบ:
    16
    เปิดดู:
    262
   7. ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    2,547
   8. ตอบ:
    46
    เปิดดู:
    2,610
   9. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    31
   10. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    47
   11. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    41
   12. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    38
   13. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    39
   14. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    50
   15. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    31
   16. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    32
   17. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    38
   18. Nunclub
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    248
   19. ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    117
   20. ตอบ:
    20
    เปิดดู:
    230
   21. supatorn
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    121
   22. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    55
   23. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    50
   24. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    38
   25. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    39
   26. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    36
   27. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    56
   28. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    47
   29. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    54
   30. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    53

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...