ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1. NoOTa
    ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    1,394
   2. ล้ำ
    ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    2,702
   3. J.Sayamol
    ตอบ:
    11
    เปิดดู:
    2,076
   4. ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    16,703
   5. แงซาย ชายดอย
    ตอบ:
    26
    เปิดดู:
    16,551
   6. J.Sayamol
    ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    2,796
   7. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    2,329
   8. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    517
   9. WebSnow
    ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    1,681
   10. paang
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,684
   11. ล้ำ
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    2,357
   12. HONGTAY
    ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    1,590
   13. ตอบ:
    20
    เปิดดู:
    4,077
   14. NoOTa
    ตอบ:
    11
    เปิดดู:
    1,902
   15. ตอบ:
    18
    เปิดดู:
    9,090
   16. boydd
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,059
   17. ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    2,140
   18. แงซาย ชายดอย
    ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    2,671
   19. ระฆัง
    ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    1,558
   20. neo22
    ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    2,078
   21. J.Sayamol
    ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    1,988
   22. em1979
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,348
   23. แงซาย ชายดอย
    ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    1,972
   24. ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    714
   25. J.Sayamol
    ตอบ:
    12
    เปิดดู:
    3,996
   26. oyoyo554
    ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    1,533
   27. NoOTa
    ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    6,489
   28. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    371
   29. noinong
    ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    1,100
   30. aonlin
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,206

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...