ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1. แงซาย ชายดอย
    ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    3,057
   2. deneta
    ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    3,676
   3. waroon
    ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    3,535
   4. boydd
    ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    6,265
   5. NoOTa
    ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    1,346
   6. ล้ำ
    ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    2,680
   7. J.Sayamol
    ตอบ:
    11
    เปิดดู:
    2,030
   8. ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    2,509
   9. ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    16,378
   10. แงซาย ชายดอย
    ตอบ:
    26
    เปิดดู:
    16,469
   11. J.Sayamol
    ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    2,754
   12. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    2,310
   13. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    496
   14. WebSnow
    ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    1,652
   15. paang
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,657
   16. ล้ำ
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    2,347
   17. HONGTAY
    ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    1,567
   18. ตอบ:
    20
    เปิดดู:
    4,016
   19. NoOTa
    ตอบ:
    11
    เปิดดู:
    1,837
   20. ตอบ:
    18
    เปิดดู:
    9,043
   21. boydd
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,040
   22. ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    2,086
   23. แงซาย ชายดอย
    ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    2,642
   24. ระฆัง
    ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    1,520
   25. neo22
    ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    2,060
   26. J.Sayamol
    ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    1,970
   27. em1979
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,321
   28. แงซาย ชายดอย
    ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    1,964
   29. ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    680
   30. J.Sayamol
    ตอบ:
    12
    เปิดดู:
    3,936

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...