ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,294
   2. boydd
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    879
   3. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    886
   4. REdSHirt
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    819
   5. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    2,560
   6. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    2,138
   7. paang
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    2,224
   8. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,014
   9. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,362
   10. paang
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,467
   11. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,937
   12. น้ำมนต์
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,290
   13. WebSnow
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,668

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...