ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    909
   2. aonlin
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    623
   3. aonlin
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    937
   4. aonlin
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,077
   5. aonlin
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    888
   6. aonlin
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,045
   7. boydd
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,237
   8. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    881
   9. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,617
   10. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,017
   11. aonlin
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    963
   12. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,092
   13. aonlin
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    922
   14. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,811
   15. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,028
   16. em1979
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,210
   17. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    868
   18. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,582
   19. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    845
   20. aonlin
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,789
   21. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,313
   22. boydd
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    881
   23. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    888
   24. REdSHirt
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    820
   25. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    2,572
   26. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    2,140
   27. paang
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    2,227
   28. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,016
   29. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,364
   30. paang
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,472

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...