ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1. blackangel
    ตอบ:
    12
    เปิดดู:
    5,159
   2. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    524
   3. thanapanyo
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    355
   4. thanapanyo
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    294
   5. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    386
   6. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    325
   7. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    509
   8. ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    286
   9. thanapanyo
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    265
   10. thanapanyo
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    201
   11. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    233
   12. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    261
   13. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    227
   14. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    176
   15. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    249
   16. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    195
   17. thanapanyo
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    198
   18. thanapanyo
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    204
   19. thanapanyo
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    212
   20. thanapanyo
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    182
   21. thanapanyo
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    202
   22. thanapanyo
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    252
   23. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    234
   24. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    241
   25. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    198
   26. thanapanyo
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    182
   27. thanapanyo
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    265
   28. thanapanyo
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    206
   29. thanapanyo
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    284
   30. NoOTa
    ตอบ:
    11
    เปิดดู:
    4,262

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...