ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1. thanapanyo
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    213
   2. thanapanyo
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    292
   3. NoOTa
    ตอบ:
    11
    เปิดดู:
    4,278
   4. ตอบ:
    55
    เปิดดู:
    1,719
   5. NoOTa
    ตอบ:
    21
    เปิดดู:
    3,870
   6. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    241
   7. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    203
   8. thanapanyo
    ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    1,364
   9. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    208
   10. thanapanyo
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    911
   11. jatuponmeepon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    577
   12. ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    5,611
   13. Nick Swissarmy
    ตอบ:
    3
    เปิดดู:
    4,509
   14. ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    2,573
   15. J.Sayamol
    ตอบ:
    19
    เปิดดู:
    5,444
   16. NoOTa
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    522
   17. NoOTa
    ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    4,589
   18. Nick Swissarmy
    ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    2,731
   19. ตอบ:
    13
    เปิดดู:
    3,018
   20. NoOTa
    ตอบ:
    18
    เปิดดู:
    2,053
   21. ระฆัง
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    2,292
   22. NoOTa
    ตอบ:
    23
    เปิดดู:
    5,147
   23. ตอบ:
    15
    เปิดดู:
    3,750
   24. jchai4
    ตอบ:
    35
    เปิดดู:
    3,961
   25. NoOTa
    ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    6,607
   26. แงซาย ชายดอย
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    339
   27. NoOTa
    ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    1,897
   28. NoOTa
    ตอบ:
    11
    เปิดดู:
    3,182
   29. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    574
   30. ตอบ:
    15
    เปิดดู:
    2,714

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...