ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1. jchai4
    ตอบ:
    35
    เปิดดู:
    3,933
   2. NoOTa
    ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    6,553
   3. แงซาย ชายดอย
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    327
   4. NoOTa
    ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    1,876
   5. NoOTa
    ตอบ:
    11
    เปิดดู:
    3,169
   6. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    559
   7. ตอบ:
    15
    เปิดดู:
    2,694
   8. สราวุธ ลำพูน
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    5,381
   9. NoOTa
    ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    2,291
   10. J.Sayamol
    ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    1,616
   11. MBNY
    ตอบ:
    15
    เปิดดู:
    4,320
   12. บุญญสิกขา
    ตอบ:
    19
    เปิดดู:
    3,091
   13. J.Sayamol
    ตอบ:
    16
    เปิดดู:
    3,237
   14. elm
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    2,446
   15. Bacary
    ตอบ:
    18
    เปิดดู:
    3,638
   16. J.Sayamol
    ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    1,850
   17. NoOTa
    ตอบ:
    11
    เปิดดู:
    2,712
   18. wisarn
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    481
   19. เราคือผู้รู้ธรรมชาติ
    ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    11,576
   20. NoOTa
    ตอบ:
    18
    เปิดดู:
    3,794
   21. ตอบ:
    12
    เปิดดู:
    4,871
   22. แงซาย ชายดอย
    ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    5,506
   23. แงซาย ชายดอย
    ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    2,858
   24. satabun
    ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    12,940
   25. BiMode
    ตอบ:
    3
    เปิดดู:
    4,638
   26. jchai4
    ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    2,150
   27. ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    2,657
   28. MBNY
    ตอบ:
    20
    เปิดดู:
    4,404
   29. Nunclub
    ตอบ:
    28
    เปิดดู:
    7,188
   30. J.Sayamol
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    4,154

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...