ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1. สราวุธ ลำพูน
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    5,396
   2. NoOTa
    ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    2,300
   3. J.Sayamol
    ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    1,631
   4. MBNY
    ตอบ:
    15
    เปิดดู:
    4,333
   5. บุญญสิกขา
    ตอบ:
    19
    เปิดดู:
    3,112
   6. J.Sayamol
    ตอบ:
    16
    เปิดดู:
    3,249
   7. elm
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    2,458
   8. Bacary
    ตอบ:
    18
    เปิดดู:
    3,657
   9. J.Sayamol
    ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    1,874
   10. NoOTa
    ตอบ:
    11
    เปิดดู:
    2,740
   11. wisarn
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    518
   12. เราคือผู้รู้ธรรมชาติ
    ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    11,611
   13. NoOTa
    ตอบ:
    18
    เปิดดู:
    3,807
   14. ตอบ:
    12
    เปิดดู:
    4,903
   15. แงซาย ชายดอย
    ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    5,513
   16. แงซาย ชายดอย
    ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    2,873
   17. satabun
    ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    12,961
   18. BiMode
    ตอบ:
    3
    เปิดดู:
    4,656
   19. jchai4
    ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    2,168
   20. ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    2,668
   21. MBNY
    ตอบ:
    20
    เปิดดู:
    4,426
   22. Nunclub
    ตอบ:
    28
    เปิดดู:
    7,210
   23. J.Sayamol
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    4,213
   24. ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    1,892
   25. สิงหนาท
    ตอบ:
    20
    เปิดดู:
    4,605
   26. jchai4
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    2,240
   27. NoOTa
    ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    3,001
   28. ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    5,492
   29. NoOTa
    ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    3,737
   30. ตอบ:
    12
    เปิดดู:
    2,504

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...