ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1. ตอบ:
    55
    เปิดดู:
    1,695
   2. NoOTa
    ตอบ:
    21
    เปิดดู:
    3,855
   3. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    227
   4. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    191
   5. thanapanyo
    ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    1,350
   6. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    193
   7. thanapanyo
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    907
   8. jatuponmeepon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    570
   9. ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    5,606
   10. Nick Swissarmy
    ตอบ:
    3
    เปิดดู:
    4,493
   11. ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    2,552
   12. J.Sayamol
    ตอบ:
    19
    เปิดดู:
    5,413
   13. NoOTa
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    503
   14. NoOTa
    ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    4,574
   15. Nick Swissarmy
    ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    2,717
   16. ตอบ:
    13
    เปิดดู:
    3,011
   17. NoOTa
    ตอบ:
    18
    เปิดดู:
    2,044
   18. ระฆัง
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    2,278
   19. NoOTa
    ตอบ:
    23
    เปิดดู:
    5,128
   20. ตอบ:
    15
    เปิดดู:
    3,726
   21. jchai4
    ตอบ:
    35
    เปิดดู:
    3,942
   22. NoOTa
    ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    6,572
   23. แงซาย ชายดอย
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    333
   24. NoOTa
    ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    1,879
   25. NoOTa
    ตอบ:
    11
    เปิดดู:
    3,176
   26. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    565
   27. ตอบ:
    15
    เปิดดู:
    2,700
   28. สราวุธ ลำพูน
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    5,382
   29. NoOTa
    ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    2,294
   30. J.Sayamol
    ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    1,621

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...