พระไตรปิฎกและคัมภีร์

เสียงอ่านพระไตรปิฎก การบรรยาย และคัมภีรต่างๆ

   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1.   » กระทู้ปักหมุด
   2. ผ่อนคลาย
    ตอบ:
    121
    เปิดดู:
    151,409
   3. NoOTa
    ตอบ:
    34
    เปิดดู:
    42,160
   4. DITCE
    ตอบ:
    31
    เปิดดู:
    12,275
   5. MBNY
    ตอบ:
    27
    เปิดดู:
    15,839
   6. ผ่อนคลาย
    ตอบ:
    74
    เปิดดู:
    6,413
   7.   » กระทู้
   8. เผยแพร่ธรรมะ
    ตอบ:
    45
    เปิดดู:
    770
   9. ตอบ:
    3
    เปิดดู:
    2,300
   10. tOR_automotive
    ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    3,219
   11. ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    21,943
   12. CHATTHAYA
    ตอบ:
    18
    เปิดดู:
    5,031
   13. Kob
    ตอบ:
    16
    เปิดดู:
    12,180
   14. aonlin
    ตอบ:
    38
    เปิดดู:
    30,055
   15. hybridss
    ตอบ:
    13
    เปิดดู:
    8,205
   16. ผ่อนคลาย
    ตอบ:
    218
    เปิดดู:
    17,110
   17. paang
    ตอบ:
    11
    เปิดดู:
    9,566
   18. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    830
   19. ตอบ:
    11
    เปิดดู:
    39,327
   20. octt
    ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    1,460
   21. apitham
    ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    8,850
   22. ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    1,707
   23. CHATTHAYA
    ตอบ:
    26
    เปิดดู:
    3,313
   24. Kob
    ตอบ:
    16
    เปิดดู:
    2,522
   25. Kob
    ตอบ:
    16
    เปิดดู:
    5,527
   26. ผ่อนคลาย
    ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    3,224
   27. ผ่อนคลาย
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,306
   28. DITCE
    ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    8,478
   29. Kob
    ตอบ:
    23
    เปิดดู:
    7,311
   30. บุญญสิกขา
    ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    2,588
   31. Kob
    ตอบ:
    64
    เปิดดู:
    6,356
   32. Kob
    ตอบ:
    51
    เปิดดู:
    4,364
   33. Kob
    ตอบ:
    20
    เปิดดู:
    3,626
   34. Kob
    ตอบ:
    12
    เปิดดู:
    1,965
   35. Kob
    ตอบ:
    70
    เปิดดู:
    6,219
   36. Kob
    ตอบ:
    20
    เปิดดู:
    2,876
   37. slamb
    ตอบ:
    17
    เปิดดู:
    6,537
   38. Kob
    ตอบ:
    28
    เปิดดู:
    4,057
   39. พระอดุลย์ อตุโล
    ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    13,946
   40. paang
    ตอบ:
    20
    เปิดดู:
    19,290
   41. Kob
    ตอบ:
    13
    เปิดดู:
    3,043
   42. CHATTHAYA
    ตอบ:
    17
    เปิดดู:
    4,586
   43. CHATTHAYA
    ตอบ:
    30
    เปิดดู:
    6,222
   44. กัณฑกะ
    ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    1,894
   45. Kob
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    993
   46. saksit5455
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,838
   47. Kob
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    462
   48. Kob
    ตอบ:
    15
    เปิดดู:
    3,806
   49. Kob
    ตอบ:
    53
    เปิดดู:
    4,917
   50. Kob
    ตอบ:
    29
    เปิดดู:
    3,146
   51. Kob
    ตอบ:
    32
    เปิดดู:
    3,054
   52. Kob
    ตอบ:
    29
    เปิดดู:
    2,763
   53. dearestguardian
    ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    27,151
   54. Kob
    ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    2,280
   55. Kob
    ตอบ:
    45
    เปิดดู:
    5,432
   56. Kob
    ตอบ:
    46
    เปิดดู:
    10,997
   57. ผ่อนคลาย
    ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    893

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...