วัฏสงสารและกฎแห่งกรรม

หลักธรรมที่แสดงถึงกลไกลแห่งวัฎฎจักรที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมิได้
ได้แก่ ภพภูมิ กรรม ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ สฬายตนะ-อายตนะ กิเลศ ปฏิจจสมุปบาท

   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↑
   1.   » กระทู้ปักหมุด
   2. WebSnow
    ตอบ:
    19
    เปิดดู:
    8,407
   3. ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    55,230
   4.   » กระทู้
   5. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    3,493
   6. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    2,291
   7. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,503
   8. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    945
   9. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    4,207
   10. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,748
   11. paang
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,509
   12. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    930
   13. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,025
   14. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    859
   15. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,705
   16. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,341
   17. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    933
   18. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    825
   19. boydd
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,668
   20. boydd
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    595
   21. REdSHirt
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    2,055
   22. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    2,454
   23. boydd
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    746
   24. boydd
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    650
   25. boydd
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    504
   26. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    986
   27. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    750
   28. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,035
   29. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    996
   30. em1979
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    2,493
   31. em1979
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    2,774
   32. boydd
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    794
   33. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    657
   34. aonlin
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    658

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...