วัฏสงสารและกฎแห่งกรรม

หลักธรรมที่แสดงถึงกลไกลแห่งวัฎฎจักรที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมิได้
ได้แก่ ภพภูมิ กรรม ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ สฬายตนะ-อายตนะ กิเลศ ปฏิจจสมุปบาท

   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↑
   1.   » กระทู้ปักหมุด
   2. WebSnow
    ตอบ:
    19
    เปิดดู:
    8,445
   3. ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    55,394
   4.   » กระทู้
   5. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    3,497
   6. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    2,296
   7. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,512
   8. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    949
   9. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    4,212
   10. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,752
   11. paang
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,513
   12. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    934
   13. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,028
   14. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    862
   15. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,711
   16. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,346
   17. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    935
   18. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    837
   19. boydd
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,672
   20. boydd
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    599
   21. REdSHirt
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    2,057
   22. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    2,460
   23. boydd
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    749
   24. boydd
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    654
   25. boydd
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    508
   26. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    989
   27. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    755
   28. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,040
   29. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    999
   30. em1979
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    2,499
   31. em1979
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    2,780
   32. boydd
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    798
   33. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    661
   34. aonlin
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    667

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...