วัฏสงสารและกฎแห่งกรรม

หลักธรรมที่แสดงถึงกลไกลแห่งวัฎฎจักรที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมิได้
ได้แก่ ภพภูมิ กรรม ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ สฬายตนะ-อายตนะ กิเลศ ปฏิจจสมุปบาท

   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↑
   1.   » กระทู้ปักหมุด
   2. WebSnow
    ตอบ:
    19
    เปิดดู:
    8,477
   3. ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    55,499
   4.   » กระทู้
   5. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    2,303
   6. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,515
   7. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    954
   8. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    4,213
   9. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,760
   10. paang
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,519
   11. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    943
   12. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,032
   13. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    867
   14. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,715
   15. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,350
   16. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    938
   17. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    842
   18. boydd
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,679
   19. boydd
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    603
   20. REdSHirt
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    2,061
   21. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    2,470
   22. boydd
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    755
   23. boydd
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    657
   24. boydd
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    511
   25. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    994
   26. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    771
   27. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,043
   28. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,001
   29. em1979
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    2,510
   30. em1979
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    2,793
   31. boydd
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    801
   32. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    664
   33. aonlin
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    671
   34. aonlin
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    713

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...