วัฏสงสารและกฎแห่งกรรม

หลักธรรมที่แสดงถึงกลไกลแห่งวัฎฎจักรที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมิได้
ได้แก่ ภพภูมิ กรรม ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ สฬายตนะ-อายตนะ กิเลศ ปฏิจจสมุปบาท

   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ ↓
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด
   1.   » กระทู้ปักหมุด
   2. WebSnow
    ตอบ:
    19
    เปิดดู:
    8,445
   3. ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    55,394
   4.   » กระทู้
   5. ตอบ:
    18
    เปิดดู:
    3,979
   6. ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    2,049
   7. ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    2,659
   8. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,059
   9. NoOTa
    ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    3,059
   10. ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    3,782
   11. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,520
   12. ตอบ:
    33
    เปิดดู:
    6,222
   13. ตอบ:
    11
    เปิดดู:
    6,210
   14. NoOTa
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    2,222
   15. ตอบ:
    59
    เปิดดู:
    18,058
   16. ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    3,127
   17. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    879
   18. NoOTa
    ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    2,870
   19. NoOTa
    ตอบ:
    26
    เปิดดู:
    11,497
   20. บุญญสิกขา
    ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    6,006
   21. ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    3,857
   22. ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    6,912
   23. WebSnow
    ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    11,224
   24. โจโฉ คร้าบบบ
    ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    6,639
   25. ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    179
   26. ตอบ:
    3
    เปิดดู:
    1,699
   27. ตอบ:
    13
    เปิดดู:
    1,772
   28. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    72
   29. huayhik
    ตอบ:
    16
    เปิดดู:
    8,964
   30. พระวิคูหา
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    2,165
   31. ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    2,526
   32. DITCE
    ตอบ:
    16
    เปิดดู:
    5,025
   33. paang
    ตอบ:
    19
    เปิดดู:
    5,846
   34. paang
    ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    4,150

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...