วัฏสงสารและกฎแห่งกรรม

หลักธรรมที่แสดงถึงกลไกลแห่งวัฎฎจักรที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมิได้
ได้แก่ ภพภูมิ กรรม ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ สฬายตนะ-อายตนะ กิเลศ ปฏิจจสมุปบาท

   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ ↓
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด
   1.   » กระทู้ปักหมุด
   2. WebSnow
    ตอบ:
    19
    เปิดดู:
    8,407
   3. ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    55,230
   4.   » กระทู้
   5. ตอบ:
    18
    เปิดดู:
    3,969
   6. ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    2,042
   7. ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    2,655
   8. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,056
   9. NoOTa
    ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    3,057
   10. ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    3,778
   11. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,519
   12. ตอบ:
    33
    เปิดดู:
    6,210
   13. ตอบ:
    11
    เปิดดู:
    6,200
   14. NoOTa
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    2,219
   15. ตอบ:
    59
    เปิดดู:
    18,009
   16. ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    3,125
   17. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    878
   18. NoOTa
    ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    2,854
   19. NoOTa
    ตอบ:
    26
    เปิดดู:
    11,484
   20. บุญญสิกขา
    ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    6,002
   21. ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    3,852
   22. ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    6,909
   23. WebSnow
    ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    11,217
   24. โจโฉ คร้าบบบ
    ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    6,636
   25. ตอบ:
    3
    เปิดดู:
    1,696
   26. ตอบ:
    13
    เปิดดู:
    1,768
   27. huayhik
    ตอบ:
    16
    เปิดดู:
    8,957
   28. พระวิคูหา
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    2,161
   29. ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    2,508
   30. DITCE
    ตอบ:
    16
    เปิดดู:
    5,021
   31. paang
    ตอบ:
    19
    เปิดดู:
    5,839
   32. paang
    ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    4,146
   33. em1979
    ตอบ:
    3
    เปิดดู:
    4,827
   34. REdSHirt
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    2,234

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...