วัฏสงสารและกฎแห่งกรรม

หลักธรรมที่แสดงถึงกลไกลแห่งวัฎฎจักรที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมิได้
ได้แก่ ภพภูมิ กรรม ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ สฬายตนะ-อายตนะ กิเลศ ปฏิจจสมุปบาท

   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1. paang
    ตอบ:
    16
    เปิดดู:
    8,687
   2. aonlin
    ตอบ:
    17
    เปิดดู:
    7,054
   3. NoOTa
    ตอบ:
    11
    เปิดดู:
    4,168
   4. littleprince
    ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    3,340
   5. aonlin
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    6,438
   6. ตอบ:
    28
    เปิดดู:
    6,674
   7. NoOTa
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,039
   8. oyoyo554
    ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    1,902
   9. aonlin
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    2,768
   10. ตอบ:
    18
    เปิดดู:
    4,293
   11. oyoyo554
    ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    2,634
   12. NoOTa
    ตอบ:
    23
    เปิดดู:
    14,143
   13. aonlin
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    3,207
   14. aonlin
    ตอบ:
    3
    เปิดดู:
    1,776
   15. REdSHirt
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    2,239
   16. oyoyo554
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,879
   17. สิงหนาท
    ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    9,619
   18. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    2,409
   19. ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    1,233
   20. NoOTa
    ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    2,468
   21. chpu
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    351
   22. chpu
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    221
   23. chpu
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    412
   24. KeLBeRoS
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    3,517
   25. NoOTa
    ตอบ:
    17
    เปิดดู:
    4,290
   26. NoOTa
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,487
   27. ตอบ:
    12
    เปิดดู:
    3,551
   28. oyoyo554
    ตอบ:
    13
    เปิดดู:
    3,364
   29. paang
    ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    4,150
   30. ตอบ:
    20
    เปิดดู:
    4,184

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...