วัฏสงสารและกฎแห่งกรรม

หลักธรรมที่แสดงถึงกลไกลแห่งวัฎฎจักรที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมิได้
ได้แก่ ภพภูมิ กรรม ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ สฬายตนะ-อายตนะ กิเลศ ปฏิจจสมุปบาท

   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1. ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    2,543
   2. paang
    ตอบ:
    16
    เปิดดู:
    8,715
   3. aonlin
    ตอบ:
    17
    เปิดดู:
    7,086
   4. NoOTa
    ตอบ:
    11
    เปิดดู:
    4,191
   5. littleprince
    ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    3,343
   6. aonlin
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    6,455
   7. ตอบ:
    28
    เปิดดู:
    6,721
   8. NoOTa
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,046
   9. oyoyo554
    ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    1,905
   10. aonlin
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    2,773
   11. ตอบ:
    18
    เปิดดู:
    4,309
   12. oyoyo554
    ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    2,645
   13. NoOTa
    ตอบ:
    23
    เปิดดู:
    14,153
   14. aonlin
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    3,224
   15. aonlin
    ตอบ:
    3
    เปิดดู:
    1,782
   16. REdSHirt
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    2,247
   17. oyoyo554
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,885
   18. สิงหนาท
    ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    9,636
   19. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    2,426
   20. ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    1,255
   21. NoOTa
    ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    2,473
   22. chpu
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    366
   23. chpu
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    240
   24. chpu
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    441
   25. KeLBeRoS
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    3,868
   26. NoOTa
    ตอบ:
    17
    เปิดดู:
    4,296
   27. NoOTa
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,495
   28. ตอบ:
    12
    เปิดดู:
    3,569
   29. oyoyo554
    ตอบ:
    13
    เปิดดู:
    3,385
   30. paang
    ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    4,163

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...