วัฏสงสารและกฎแห่งกรรม

หลักธรรมที่แสดงถึงกลไกลแห่งวัฎฎจักรที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมิได้
ได้แก่ ภพภูมิ กรรม ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ สฬายตนะ-อายตนะ กิเลศ ปฏิจจสมุปบาท

   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1. ตอบ:
    28
    เปิดดู:
    6,647
   2. NoOTa
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,036
   3. oyoyo554
    ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    1,898
   4. aonlin
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    2,742
   5. ตอบ:
    18
    เปิดดู:
    4,286
   6. oyoyo554
    ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    2,629
   7. NoOTa
    ตอบ:
    23
    เปิดดู:
    14,139
   8. aonlin
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    3,198
   9. aonlin
    ตอบ:
    3
    เปิดดู:
    1,774
   10. REdSHirt
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    2,234
   11. oyoyo554
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,877
   12. สิงหนาท
    ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    9,612
   13. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    2,402
   14. ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    1,227
   15. NoOTa
    ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    2,464
   16. chpu
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    346
   17. chpu
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    213
   18. chpu
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    406
   19. KeLBeRoS
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    3,493
   20. NoOTa
    ตอบ:
    17
    เปิดดู:
    4,281
   21. NoOTa
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,481
   22. ตอบ:
    12
    เปิดดู:
    3,544
   23. oyoyo554
    ตอบ:
    13
    เปิดดู:
    3,361
   24. paang
    ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    4,146
   25. ตอบ:
    20
    เปิดดู:
    4,180
   26. NoOTa
    ตอบ:
    13
    เปิดดู:
    3,124
   27. NoOTa
    ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    2,006
   28. ตอบ:
    19
    เปิดดู:
    2,995
   29. thanapanyo
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    444
   30. ธัมมนัตา
    ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    4,042

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...