วัฏสงสารและกฎแห่งกรรม

หลักธรรมที่แสดงถึงกลไกลแห่งวัฎฎจักรที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมิได้
ได้แก่ ภพภูมิ กรรม ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ สฬายตนะ-อายตนะ กิเลศ ปฏิจจสมุปบาท

   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1. โจโฉ คร้าบบบ
    ตอบ:
    23
    เปิดดู:
    17,121
   2. ตอบ:
    21
    เปิดดู:
    5,553
   3. NoOTa
    ตอบ:
    16
    เปิดดู:
    3,990
   4. ตอบ:
    37
    เปิดดู:
    6,138
   5. ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    3,159
   6. paang
    ตอบ:
    31
    เปิดดู:
    14,449
   7. DITCE
    ตอบ:
    23
    เปิดดู:
    7,639
   8. waroon
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,931
   9. waroon
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,558
   10. waroon
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,541
   11. waroon
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,630
   12. paang
    ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    3,260
   13. NoOTa
    ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    3,679
   14. NoOTa
    ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    3,596
   15. marty
    ตอบ:
    20
    เปิดดู:
    10,948
   16. HONGTAY
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    2,235
   17. ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    3,936
   18. oyoyo554
    ตอบ:
    12
    เปิดดู:
    4,317
   19. oyoyo554
    ตอบ:
    12
    เปิดดู:
    5,858
   20. 100ลีลา
    ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    2,880
   21. ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    3,130
   22. suksan18
    ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    2,945
   23. ตอบ:
    19
    เปิดดู:
    4,391
   24. aonlin
    ตอบ:
    26
    เปิดดู:
    6,738
   25. บุญญสิกขา
    ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    6,006
   26. boydd
    ตอบ:
    19
    เปิดดู:
    6,759
   27. ตอบ:
    18
    เปิดดู:
    2,481
   28. โจโฉ คร้าบบบ
    ตอบ:
    34
    เปิดดู:
    58,341
   29. NoOTa
    ตอบ:
    13
    เปิดดู:
    3,508
   30. ตอบ:
    17
    เปิดดู:
    4,611

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...