วัฏสงสารและกฎแห่งกรรม

หลักธรรมที่แสดงถึงกลไกลแห่งวัฎฎจักรที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมิได้
ได้แก่ ภพภูมิ กรรม ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ สฬายตนะ-อายตนะ กิเลศ ปฏิจจสมุปบาท

   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1. paang
    ตอบ:
    31
    เปิดดู:
    14,436
   2. DITCE
    ตอบ:
    23
    เปิดดู:
    7,630
   3. waroon
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,923
   4. waroon
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,553
   5. waroon
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,538
   6. waroon
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,626
   7. paang
    ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    3,257
   8. NoOTa
    ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    3,672
   9. NoOTa
    ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    3,591
   10. marty
    ตอบ:
    21
    เปิดดู:
    10,934
   11. HONGTAY
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    2,232
   12. ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    3,934
   13. oyoyo554
    ตอบ:
    12
    เปิดดู:
    4,310
   14. oyoyo554
    ตอบ:
    12
    เปิดดู:
    5,848
   15. 100ลีลา
    ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    2,870
   16. ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    3,123
   17. suksan18
    ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    2,939
   18. ตอบ:
    19
    เปิดดู:
    4,385
   19. aonlin
    ตอบ:
    26
    เปิดดู:
    6,728
   20. บุญญสิกขา
    ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    6,002
   21. boydd
    ตอบ:
    19
    เปิดดู:
    6,745
   22. ตอบ:
    18
    เปิดดู:
    2,476
   23. โจโฉ คร้าบบบ
    ตอบ:
    34
    เปิดดู:
    58,315
   24. NoOTa
    ตอบ:
    13
    เปิดดู:
    3,499
   25. ตอบ:
    17
    เปิดดู:
    4,604
   26. NoOTa
    ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    2,854
   27. DITCE
    ตอบ:
    17
    เปิดดู:
    9,045
   28. thaboo
    ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    5,958
   29. NoOTa
    ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    2,563
   30. NoOTa
    ตอบ:
    16
    เปิดดู:
    2,529

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...