วัฏสงสารและกฎแห่งกรรม

หลักธรรมที่แสดงถึงกลไกลแห่งวัฎฎจักรที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมิได้
ได้แก่ ภพภูมิ กรรม ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ สฬายตนะ-อายตนะ กิเลศ ปฏิจจสมุปบาท

   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1. Chayutt
    ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    7,153
   2. โจโฉ คร้าบบบ
    ตอบ:
    23
    เปิดดู:
    17,158
   3. ตอบ:
    21
    เปิดดู:
    5,581
   4. NoOTa
    ตอบ:
    16
    เปิดดู:
    4,015
   5. ตอบ:
    37
    เปิดดู:
    6,154
   6. ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    3,181
   7. paang
    ตอบ:
    31
    เปิดดู:
    14,481
   8. DITCE
    ตอบ:
    23
    เปิดดู:
    7,656
   9. waroon
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,937
   10. waroon
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,566
   11. waroon
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,555
   12. waroon
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,641
   13. paang
    ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    3,274
   14. NoOTa
    ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    3,700
   15. NoOTa
    ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    3,610
   16. marty
    ตอบ:
    20
    เปิดดู:
    10,981
   17. HONGTAY
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    2,243
   18. ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    3,948
   19. oyoyo554
    ตอบ:
    12
    เปิดดู:
    4,323
   20. oyoyo554
    ตอบ:
    12
    เปิดดู:
    5,876
   21. 100ลีลา
    ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    2,914
   22. ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    3,142
   23. suksan18
    ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    2,968
   24. ตอบ:
    19
    เปิดดู:
    4,406
   25. aonlin
    ตอบ:
    26
    เปิดดู:
    6,748
   26. บุญญสิกขา
    ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    6,014
   27. boydd
    ตอบ:
    19
    เปิดดู:
    6,782
   28. ตอบ:
    18
    เปิดดู:
    2,510
   29. โจโฉ คร้าบบบ
    ตอบ:
    34
    เปิดดู:
    58,372
   30. NoOTa
    ตอบ:
    13
    เปิดดู:
    3,525

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...