สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

   1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

    พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
    กระทู้:
    128
    โพสต์:
    1,148
    RSS
   2. สติปัฏฐาน ๔

    สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
    กระทู้:
    117
    โพสต์:
    761
    RSS
   3. สังโยชน์ ๑๐

    สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
    กระทู้:
    49
    โพสต์:
    695
    RSS
   4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

    อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
    ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
    กระทู้:
    66
    โพสต์:
    968
    jarujun ล่าสุด: คำสอนก่อนฝึกมโนมยิทธิ jarujun, 16 มีนาคม 2016
    RSS
   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1.   » กระทู้ปักหมุด
   2. ตอบ:
    29
    เปิดดู:
    8,741
   3. WebSnow
    ตอบ:
    32
    เปิดดู:
    13,885
   4. WebSnow
    ตอบ:
    34
    เปิดดู:
    13,770
   5. MBNY
    ตอบ:
    98
    เปิดดู:
    29,684
   6. MBNY
    ปักหมุดกระทู้

    เสียงธรรม ฌาน 1-4

    ตอบ:
    55
    เปิดดู:
    17,991
   7. WebSnow
    ตอบ:
    30
    เปิดดู:
    14,111
   8. MBNY
    ตอบ:
    36
    เปิดดู:
    14,169
   9. WebSnow
    ตอบ:
    33
    เปิดดู:
    63,299
   10. WebSnow
    ตอบ:
    54
    เปิดดู:
    18,358
   11. WebSnow
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    11,915
   12.   » กระทู้
   13. chaohore
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    21
   14. The Soul
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    183
   15. dhammashare
    ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    2,200
   16. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    466
   17. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    743
   18. oyoyo554
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    4,014
   19. paang
    ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    4,679
   20. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    399
   21. ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    4,362
   22. noinong
    ตอบ:
    13
    เปิดดู:
    4,012
   23. noinong
    ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    2,196
   24. ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    2,513
   25. aonlin
    ตอบ:
    16
    เปิดดู:
    4,030
   26. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    3,185
   27. ปาปิปผลิ
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    3,475
   28. yookuso
    ตอบ:
    27
    เปิดดู:
    6,412
   29. paang
    ตอบ:
    11
    เปิดดู:
    6,074
   30. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    373
   31. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    359
   32. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    452
   33. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    246
   34. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    249
   35. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    531
   36. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    299
   37. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    244
   38. littleprince
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    8,868
   39. peerayuth
    ตอบ:
    12
    เปิดดู:
    5,120
   40. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    400
   41. mancity04
    ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    4,497
   42. น้ำมนต์
    ตอบ:
    23
    เปิดดู:
    8,812
   43. KeLBeRoS
    ตอบ:
    12
    เปิดดู:
    3,316
   44. aonlin
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    820
   45. paang
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,860
   46. ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    3,500
   47. ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    2,512
   48. ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    3,166
   49. ตอบ:
    28
    เปิดดู:
    13,069
   50. NoOTa
    ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    7,037
   51. NoOTa
    ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    2,656
   52. aonlin
    ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    2,676
   53. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    599
   54. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    2,814
   55. MBNY
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    3,099
   56. ไม้ขีด
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,483
   57. ไม้ขีด
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    761
   58. ไม้ขีด
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    583
   59. ไม้ขีด
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    903
   60. ไม้ขีด
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    736
   61. ไม้ขีด
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    3,698
   62. ไม้ขีด
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,253

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...