สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

   1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

    พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
    กระทู้:
    128
    โพสต์:
    1,148
    RSS
   2. สติปัฏฐาน ๔

    สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
    กระทู้:
    117
    โพสต์:
    761
    RSS
   3. สังโยชน์ ๑๐

    สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
    กระทู้:
    49
    โพสต์:
    695
    RSS
   4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

    อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
    ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
    กระทู้:
    66
    โพสต์:
    968
    jarujun ล่าสุด: คำสอนก่อนฝึกมโนมยิทธิ jarujun, 16 มีนาคม 2016
    RSS
   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1.   » กระทู้ปักหมุด
   2. WebSnow
    ตอบ:
    32
    เปิดดู:
    13,838
   3. WebSnow
    ตอบ:
    34
    เปิดดู:
    13,709
   4. MBNY
    ตอบ:
    98
    เปิดดู:
    29,547
   5. MBNY
    ปักหมุดกระทู้

    เสียงธรรม ฌาน 1-4

    ตอบ:
    55
    เปิดดู:
    17,939
   6. WebSnow
    ตอบ:
    30
    เปิดดู:
    14,075
   7. MBNY
    ตอบ:
    36
    เปิดดู:
    14,109
   8. WebSnow
    ตอบ:
    33
    เปิดดู:
    63,255
   9. WebSnow
    ตอบ:
    54
    เปิดดู:
    18,269
   10. NoOTa
    ตอบ:
    28
    เปิดดู:
    7,889
   11. WebSnow
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    11,865
   12.   » กระทู้
   13. วัชราภรณ์ พบครุฑ
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    97
   14. dhammashare
    ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    2,167
   15. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    338
   16. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    423
   17. oyoyo554
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    3,988
   18. paang
    ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    4,629
   19. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    363
   20. ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    4,329
   21. noinong
    ตอบ:
    13
    เปิดดู:
    3,985
   22. noinong
    ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    2,164
   23. ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    2,484
   24. aonlin
    ตอบ:
    16
    เปิดดู:
    3,998
   25. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    3,146
   26. ปาปิปผลิ
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    3,449
   27. yookuso
    ตอบ:
    27
    เปิดดู:
    6,362
   28. paang
    ตอบ:
    11
    เปิดดู:
    6,041
   29. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    344
   30. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    324
   31. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    424
   32. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    228
   33. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    235
   34. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    502
   35. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    283
   36. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    218
   37. littleprince
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    8,841
   38. peerayuth
    ตอบ:
    12
    เปิดดู:
    5,092
   39. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    384
   40. mancity04
    ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    4,464
   41. น้ำมนต์
    ตอบ:
    23
    เปิดดู:
    8,767
   42. KeLBeRoS
    ตอบ:
    12
    เปิดดู:
    3,300
   43. aonlin
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    804
   44. paang
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,829
   45. ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    3,473
   46. ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    2,489
   47. ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    3,150
   48. ตอบ:
    28
    เปิดดู:
    13,006
   49. NoOTa
    ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    7,020
   50. NoOTa
    ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    2,621
   51. aonlin
    ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    2,652
   52. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    558
   53. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    2,778
   54. MBNY
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    3,068
   55. ไม้ขีด
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,458
   56. ไม้ขีด
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    736
   57. ไม้ขีด
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    562
   58. ไม้ขีด
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    883
   59. ไม้ขีด
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    710
   60. ไม้ขีด
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    3,680
   61. ไม้ขีด
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,227
   62. ไม้ขีด
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    552

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...