สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

   1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

    พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
    กระทู้:
    128
    โพสต์:
    1,150
    RSS
   2. สติปัฏฐาน ๔

    สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
    กระทู้:
    118
    โพสต์:
    772
    supatorn ล่าสุด: มหาสติปัฏฐานสูตร supatorn, 3 พฤศจิกายน 2017
    RSS
   3. สังโยชน์ ๑๐

    สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
    กระทู้:
    49
    โพสต์:
    695
    RSS
   4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

    อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
    ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
    กระทู้:
    66
    โพสต์:
    968
    jarujun ล่าสุด: คำสอนก่อนฝึกมโนมยิทธิ jarujun, 16 มีนาคม 2016
    RSS
   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1.   » กระทู้ปักหมุด
   2. ตอบ:
    33
    เปิดดู:
    9,160
   3. WebSnow
    ตอบ:
    32
    เปิดดู:
    13,961
   4. WebSnow
    ตอบ:
    34
    เปิดดู:
    13,874
   5. MBNY
    ตอบ:
    98
    เปิดดู:
    29,935
   6. MBNY
    ปักหมุดกระทู้

    เสียงธรรม ฌาน 1-4

    ตอบ:
    55
    เปิดดู:
    18,107
   7. WebSnow
    ตอบ:
    30
    เปิดดู:
    14,207
   8. MBNY
    ตอบ:
    36
    เปิดดู:
    14,286
   9. WebSnow
    ตอบ:
    33
    เปิดดู:
    63,399
   10. WebSnow
    ตอบ:
    54
    เปิดดู:
    18,505
   11. WebSnow
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    12,006
   12.   » กระทู้
   13. ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    72
   14. ตอบ:
    3
    เปิดดู:
    92
   15. ตอบ:
    11
    เปิดดู:
    331
   16. ตอบ:
    38
    เปิดดู:
    894
   17. ตอบ:
    20
    เปิดดู:
    6,126
   18. ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    2,367
   19. ตอบ:
    15
    เปิดดู:
    1,288
   20. ตอบ:
    15
    เปิดดู:
    153
   21. chaohore
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    159
   22. The Soul
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    240
   23. dhammashare
    ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    2,294
   24. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    601
   25. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    995
   26. oyoyo554
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    4,061
   27. paang
    ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    4,733
   28. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    446
   29. ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    4,408
   30. noinong
    ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    2,237
   31. ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    2,557
   32. aonlin
    ตอบ:
    16
    เปิดดู:
    4,077
   33. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    3,269
   34. ปาปิปผลิ
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    3,516
   35. yookuso
    ตอบ:
    27
    เปิดดู:
    6,480
   36. paang
    ตอบ:
    11
    เปิดดู:
    6,122
   37. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    416
   38. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    410
   39. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    483
   40. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    274
   41. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    285
   42. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    555

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...