สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

   1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

    พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
    กระทู้:
    128
    โพสต์:
    1,150
    RSS
   2. สติปัฏฐาน ๔

    สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
    กระทู้:
    118
    โพสต์:
    772
    supatorn ล่าสุด: มหาสติปัฏฐานสูตร supatorn, 3 พฤศจิกายน 2017
    RSS
   3. สังโยชน์ ๑๐

    สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
    กระทู้:
    49
    โพสต์:
    695
    RSS
   4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

    อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
    ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
    กระทู้:
    66
    โพสต์:
    969
    RSS
   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↑
   1.   » กระทู้ปักหมุด
   2. WebSnow
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    12,027
   3. WebSnow
    ตอบ:
    54
    เปิดดู:
    18,550
   4. WebSnow
    ตอบ:
    33
    เปิดดู:
    63,415
   5. MBNY
    ตอบ:
    36
    เปิดดู:
    14,312
   6. WebSnow
    ตอบ:
    30
    เปิดดู:
    14,227
   7. MBNY
    ปักหมุดกระทู้

    เสียงธรรม ฌาน 1-4

    ตอบ:
    55
    เปิดดู:
    18,144
   8. MBNY
    ตอบ:
    98
    เปิดดู:
    29,996
   9. WebSnow
    ตอบ:
    34
    เปิดดู:
    13,896
   10. WebSnow
    ตอบ:
    32
    เปิดดู:
    13,990
   11. ตอบ:
    33
    เปิดดู:
    9,262
   12.   » กระทู้
   13. paang
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,279
   14. โจโฉ คร้าบบบ
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    8,355
   15. REdSHirt
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    819
   16. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    998
   17. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    855
   18. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    650
   19. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    597
   20. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,184
   21. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    752
   22. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    734
   23. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    750
   24. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    2,114
   25. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    906
   26. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    664
   27. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    514
   28. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    576
   29. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    685
   30. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    632
   31. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,798
   32. waroon
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    710
   33. BiMode
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    668
   34. aonlin
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    801
   35. aonlin
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    653
   36. aonlin
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    716
   37. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    644
   38. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    720
   39. littleprince
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    813
   40. aonlin
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    653
   41. aonlin
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    699
   42. oyoyo554
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,038

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...