สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

   1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

    พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
    กระทู้:
    128
    โพสต์:
    1,150
    RSS
   2. สติปัฏฐาน ๔

    สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
    กระทู้:
    118
    โพสต์:
    772
    supatorn ล่าสุด: มหาสติปัฏฐานสูตร supatorn, 3 พฤศจิกายน 2017
    RSS
   3. สังโยชน์ ๑๐

    สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
    กระทู้:
    49
    โพสต์:
    695
    RSS
   4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

    อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
    ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
    กระทู้:
    66
    โพสต์:
    969
    RSS
   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด
   1.   » กระทู้ปักหมุด
   2. ตอบ:
    33
    เปิดดู:
    9,262
   3. MBNY
    ปักหมุดกระทู้

    เสียงธรรม ฌาน 1-4

    ตอบ:
    55
    เปิดดู:
    18,144
   4. MBNY
    ตอบ:
    36
    เปิดดู:
    14,312
   5. MBNY
    ตอบ:
    98
    เปิดดู:
    29,996
   6. WebSnow
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    12,027
   7. WebSnow
    ตอบ:
    34
    เปิดดู:
    13,896
   8. WebSnow
    ตอบ:
    32
    เปิดดู:
    13,990
   9. WebSnow
    ตอบ:
    30
    เปิดดู:
    14,227
   10. WebSnow
    ตอบ:
    54
    เปิดดู:
    18,550
   11. WebSnow
    ตอบ:
    33
    เปิดดู:
    63,415
   12.   » กระทู้
   13. ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    351
   14. ตอบ:
    3
    เปิดดู:
    268
   15. ตอบ:
    13
    เปิดดู:
    579
   16. ตอบ:
    15
    เปิดดู:
    319
   17. ตอบ:
    15
    เปิดดู:
    1,546
   18. ตอบ:
    39
    เปิดดู:
    1,292
   19. chaohore
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    205
   20. The Soul
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    249
   21. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    742
   22. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,077
   23. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    449
   24. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    434
   25. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    433
   26. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    492
   27. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    286
   28. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    292
   29. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    571
   30. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    336
   31. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    261
   32. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    411
   33. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    774
   34. ปาปิปผลิ
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    3,525
   35. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    3,276
   36. ไม้ขีด
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    925
   37. ไม้ขีด
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    756
   38. ไม้ขีด
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    3,711
   39. ไม้ขีด
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,371
   40. ไม้ขีด
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,523
   41. ไม้ขีด
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    611
   42. ไม้ขีด
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    790

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...