สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

   1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

    พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
    กระทู้:
    128
    โพสต์:
    1,150
    RSS
   2. สติปัฏฐาน ๔

    สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
    กระทู้:
    118
    โพสต์:
    772
    supatorn ล่าสุด: มหาสติปัฏฐานสูตร supatorn, 3 พฤศจิกายน 2017
    RSS
   3. สังโยชน์ ๑๐

    สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
    กระทู้:
    49
    โพสต์:
    695
    RSS
   4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

    อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
    ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
    กระทู้:
    66
    โพสต์:
    968
    jarujun ล่าสุด: คำสอนก่อนฝึกมโนมยิทธิ jarujun, 16 มีนาคม 2016
    RSS
   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ ↓
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด
   1.   » กระทู้ปักหมุด
   2. WebSnow
    ตอบ:
    54
    เปิดดู:
    18,474
   3. ตอบ:
    29
    เปิดดู:
    8,921
   4. WebSnow
    ตอบ:
    34
    เปิดดู:
    13,855
   5. MBNY
    ตอบ:
    36
    เปิดดู:
    14,268
   6. MBNY
    ตอบ:
    98
    เปิดดู:
    29,888
   7. WebSnow
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    11,986
   8. WebSnow
    ตอบ:
    33
    เปิดดู:
    63,390
   9. WebSnow
    ตอบ:
    30
    เปิดดู:
    14,184
   10. MBNY
    ปักหมุดกระทู้

    เสียงธรรม ฌาน 1-4

    ตอบ:
    55
    เปิดดู:
    18,086
   11. WebSnow
    ตอบ:
    32
    เปิดดู:
    13,944
   12.   » กระทู้
   13. HONGTAY
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    4,717
   14. NoOTa
    ตอบ:
    29
    เปิดดู:
    5,305
   15. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,195
   16. NoOTa
    ตอบ:
    16
    เปิดดู:
    5,283
   17. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    623
   18. ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    2,547
   19. NoOTa
    ตอบ:
    23
    เปิดดู:
    6,675
   20. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,370
   21. aonlin
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    836
   22. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    254
   23. nuttadet
    ตอบ:
    70
    เปิดดู:
    15,387
   24. น้ำมนต์
    ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    2,457
   25. น้ำมนต์
    ตอบ:
    28
    เปิดดู:
    11,899
   26. แงซาย ชายดอย
    ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    1,356
   27. ภควดี
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,083
   28. noinong
    ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    814
   29. aonlin
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    751
   30. aonlin
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    747
   31. aonlin
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    643
   32. บัวใต้โคลน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    696
   33. MBNY
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    3,120
   34. aonlin
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    719
   35. paang
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,592
   36. aonlin
    ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    3,007
   37. จิตสดใส
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    632
   38. ไม้ขีด
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    3,709
   39. Natthakorn
    ตอบ:
    22
    เปิดดู:
    4,998
   40. thanapanyo
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    676
   41. ปาปิปผลิ
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    3,507
   42. WebSnow
    ตอบ:
    32
    เปิดดู:
    7,924

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...