สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

   1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

    พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
    กระทู้:
    128
    โพสต์:
    1,150
    RSS
   2. สติปัฏฐาน ๔

    สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
    กระทู้:
    117
    โพสต์:
    761
    RSS
   3. สังโยชน์ ๑๐

    สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
    กระทู้:
    49
    โพสต์:
    695
    RSS
   4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

    อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
    ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
    กระทู้:
    66
    โพสต์:
    968
    jarujun ล่าสุด: คำสอนก่อนฝึกมโนมยิทธิ jarujun, 16 มีนาคม 2016
    RSS

   Filters:

   คำนำหน้า:
   เสียงธรรม x
   Remove All Filters:
   x
   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1.   » กระทู้ปักหมุด
   2. ตอบ:
    29
    เปิดดู:
    8,798
   3. WebSnow
    ตอบ:
    32
    เปิดดู:
    13,906
   4. WebSnow
    ตอบ:
    34
    เปิดดู:
    13,791
   5. MBNY
    ตอบ:
    98
    เปิดดู:
    29,756
   6. MBNY
    ปักหมุดกระทู้

    เสียงธรรม ฌาน 1-4

    ตอบ:
    55
    เปิดดู:
    18,020
   7. WebSnow
    ตอบ:
    30
    เปิดดู:
    14,126
   8. MBNY
    ตอบ:
    36
    เปิดดู:
    14,201
   9. WebSnow
    ตอบ:
    33
    เปิดดู:
    63,327
   10. WebSnow
    ตอบ:
    54
    เปิดดู:
    18,393
   11. WebSnow
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    11,951
   12.   » กระทู้
   13. ตอบ:
    15
    เปิดดู:
    589
   14. ตอบ:
    15
    เปิดดู:
    40
   15. ตอบ:
    29
    เปิดดู:
    185
   16. photchara
    ตอบ:
    3
    เปิดดู:
    78
   17. The Soul
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    201
   18. dhammashare
    ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    2,218
   19. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    880
   20. oyoyo554
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    4,023
   21. paang
    ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    4,692
   22. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    412
   23. ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    4,376
   24. noinong
    ตอบ:
    13
    เปิดดู:
    4,021
   25. noinong
    ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    2,208
   26. ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    2,522
   27. aonlin
    ตอบ:
    16
    เปิดดู:
    4,043
   28. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    3,199
   29. ปาปิปผลิ
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    3,482
   30. yookuso
    ตอบ:
    27
    เปิดดู:
    6,429
   31. paang
    ตอบ:
    11
    เปิดดู:
    6,090
   32. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    378
   33. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    372
   34. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    462
   35. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    254
   36. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    252
   37. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    539
   38. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    308
   39. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    248
   40. littleprince
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    8,879
   41. peerayuth
    ตอบ:
    12
    เปิดดู:
    5,136
   42. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    407

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...