สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

   1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

    พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
    กระทู้:
    128
    โพสต์:
    1,150
    RSS
   2. สติปัฏฐาน ๔

    สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
    กระทู้:
    118
    โพสต์:
    772
    supatorn ล่าสุด: มหาสติปัฏฐานสูตร supatorn, 3 พฤศจิกายน 2017
    RSS
   3. สังโยชน์ ๑๐

    สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
    กระทู้:
    49
    โพสต์:
    695
    RSS
   4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

    อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
    ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
    กระทู้:
    66
    โพสต์:
    968
    jarujun ล่าสุด: คำสอนก่อนฝึกมโนมยิทธิ jarujun, 16 มีนาคม 2016
    RSS
   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    255
   2. littleprince
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    8,904
   3. peerayuth
    ตอบ:
    12
    เปิดดู:
    5,156
   4. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    409
   5. mancity04
    ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    4,515
   6. น้ำมนต์
    ตอบ:
    23
    เปิดดู:
    8,847
   7. KeLBeRoS
    ตอบ:
    12
    เปิดดู:
    3,331
   8. aonlin
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    836
   9. paang
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,890
   10. ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    3,523
   11. ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    2,547
   12. ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    3,189
   13. ตอบ:
    28
    เปิดดู:
    13,110
   14. NoOTa
    ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    7,056
   15. NoOTa
    ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    2,686
   16. aonlin
    ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    2,691
   17. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    667
   18. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    2,860
   19. MBNY
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    3,120
   20. ไม้ขีด
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,515
   21. ไม้ขีด
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    781
   22. ไม้ขีด
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    602
   23. ไม้ขีด
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    912
   24. ไม้ขีด
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    754
   25. ไม้ขีด
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    3,709
   26. ไม้ขีด
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,339
   27. ไม้ขีด
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    607
   28. kim2533
    ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    2,164
   29. thanapanyo
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    676
   30. paang
    ตอบ:
    46
    เปิดดู:
    13,584

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...