สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

   1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

    พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
    กระทู้:
    128
    โพสต์:
    1,150
    RSS
   2. สติปัฏฐาน ๔

    สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
    กระทู้:
    118
    โพสต์:
    772
    supatorn ล่าสุด: มหาสติปัฏฐานสูตร supatorn, 3 พฤศจิกายน 2017
    RSS
   3. สังโยชน์ ๑๐

    สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
    กระทู้:
    49
    โพสต์:
    695
    RSS
   4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

    อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
    ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
    กระทู้:
    66
    โพสต์:
    969
    RSS
   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    347
   2. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    269
   3. littleprince
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    8,946
   4. peerayuth
    ตอบ:
    12
    เปิดดู:
    5,179
   5. วิญญาณนิพพาน
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    412
   6. mancity04
    ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    4,560
   7. น้ำมนต์
    ตอบ:
    23
    เปิดดู:
    8,909
   8. KeLBeRoS
    ตอบ:
    12
    เปิดดู:
    3,337
   9. aonlin
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    854
   10. paang
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,910
   11. ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    3,551
   12. ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    2,755
   13. ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    3,202
   14. ตอบ:
    28
    เปิดดู:
    13,176
   15. NoOTa
    ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    7,074
   16. NoOTa
    ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    2,712
   17. aonlin
    ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    2,699
   18. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    998
   19. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    2,901
   20. MBNY
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    3,150
   21. ไม้ขีด
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,537
   22. ไม้ขีด
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    806
   23. ไม้ขีด
    ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    632
   24. ไม้ขีด
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    932
   25. ไม้ขีด
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    759
   26. ไม้ขีด
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    3,712
   27. ไม้ขีด
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    1,385
   28. ไม้ขีด
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    619
   29. kim2533
    ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    2,180
   30. thanapanyo
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    684

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...