สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

   1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

    พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
    กระทู้:
    128
    โพสต์:
    1,150
    RSS
   2. สติปัฏฐาน ๔

    สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
    กระทู้:
    118
    โพสต์:
    772
    supatorn ล่าสุด: มหาสติปัฏฐานสูตร supatorn, 3 พฤศจิกายน 2017
    RSS
   3. สังโยชน์ ๑๐

    สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
    กระทู้:
    49
    โพสต์:
    695
    RSS
   4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

    อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
    ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
    กระทู้:
    66
    โพสต์:
    968
    jarujun ล่าสุด: คำสอนก่อนฝึกมโนมยิทธิ jarujun, 16 มีนาคม 2016
    RSS
   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1. oyoyo554
    ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    3,972
   2. เผยแผ่
    ตอบ:
    3
    เปิดดู:
    787
   3. เผยแผ่
    ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    1,559
   4. waroon
    ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    5,233
   5. topnank
    ตอบ:
    17
    เปิดดู:
    6,435
   6. ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    3,443
   7. jarinnicjar
    ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    1,394
   8. HONGTAY
    ตอบ:
    34
    เปิดดู:
    11,291
   9. benyapa
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    616
   10. ภควดี
    ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    6,703
   11. littleweb_cs
    ตอบ:
    59
    เปิดดู:
    11,270
   12. Kob
    ตอบ:
    30
    เปิดดู:
    13,963
   13. MBNY
    ตอบ:
    21
    เปิดดู:
    5,515
   14. topnank
    ตอบ:
    13
    เปิดดู:
    2,932
   15. deneta
    ตอบ:
    22
    เปิดดู:
    6,833
   16. littleprince
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    6,679
   17. NoOTa
    ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    3,300
   18. dhammashare
    ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    1,520
   19. ตอบ:
    17
    เปิดดู:
    3,553
   20. ตอบ:
    20
    เปิดดู:
    5,237
   21. HONGTAY
    ตอบ:
    12
    เปิดดู:
    3,239
   22. ตอบ:
    18
    เปิดดู:
    4,498
   23. johndavy
    ตอบ:
    13
    เปิดดู:
    3,881
   24. littleprince
    ตอบ:
    36
    เปิดดู:
    8,892
   25. kha_sur
    ตอบ:
    11
    เปิดดู:
    2,742
   26. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,026
   27. ตอบ:
    13
    เปิดดู:
    1,537
   28. ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    783
   29. แงซาย ชายดอย
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    6,071
   30. หม้อหุงข้าว..!
    ตอบ:
    26
    เปิดดู:
    7,329

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...