สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

   1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

    พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
    กระทู้:
    128
    โพสต์:
    1,150
    RSS
   2. สติปัฏฐาน ๔

    สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
    กระทู้:
    118
    โพสต์:
    772
    supatorn ล่าสุด: มหาสติปัฏฐานสูตร supatorn, 3 พฤศจิกายน 2017
    RSS
   3. สังโยชน์ ๑๐

    สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
    กระทู้:
    49
    โพสต์:
    695
    RSS
   4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

    อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
    ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
    กระทู้:
    66
    โพสต์:
    969
    RSS
   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1. paang
    ตอบ:
    46
    เปิดดู:
    13,598
   2. oyoyo554
    ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    3,984
   3. เผยแผ่
    ตอบ:
    3
    เปิดดู:
    793
   4. เผยแผ่
    ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    1,566
   5. waroon
    ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    5,253
   6. topnank
    ตอบ:
    17
    เปิดดู:
    6,446
   7. ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    3,448
   8. jarinnicjar
    ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    1,409
   9. HONGTAY
    ตอบ:
    34
    เปิดดู:
    11,300
   10. benyapa
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    622
   11. ภควดี
    ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    6,711
   12. littleweb_cs
    ตอบ:
    59
    เปิดดู:
    11,279
   13. Kob
    ตอบ:
    30
    เปิดดู:
    14,132
   14. MBNY
    ตอบ:
    21
    เปิดดู:
    5,542
   15. topnank
    ตอบ:
    13
    เปิดดู:
    2,935
   16. deneta
    ตอบ:
    22
    เปิดดู:
    6,841
   17. littleprince
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    6,693
   18. NoOTa
    ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    3,308
   19. dhammashare
    ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    1,526
   20. ตอบ:
    17
    เปิดดู:
    3,558
   21. ตอบ:
    20
    เปิดดู:
    5,251
   22. HONGTAY
    ตอบ:
    12
    เปิดดู:
    3,253
   23. ตอบ:
    18
    เปิดดู:
    4,511
   24. johndavy
    ตอบ:
    13
    เปิดดู:
    3,894
   25. littleprince
    ตอบ:
    36
    เปิดดู:
    8,914
   26. kha_sur
    ตอบ:
    11
    เปิดดู:
    2,752
   27. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    1,033
   28. ตอบ:
    13
    เปิดดู:
    1,542
   29. ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    800
   30. แงซาย ชายดอย
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    6,085

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...