สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

   1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

    พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
    กระทู้:
    128
    โพสต์:
    1,150
    RSS
   2. สติปัฏฐาน ๔

    สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
    กระทู้:
    118
    โพสต์:
    772
    supatorn ล่าสุด: มหาสติปัฏฐานสูตร supatorn, 3 พฤศจิกายน 2017
    RSS
   3. สังโยชน์ ๑๐

    สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
    กระทู้:
    49
    โพสต์:
    695
    RSS
   4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

    อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
    ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
    กระทู้:
    66
    โพสต์:
    968
    jarujun ล่าสุด: คำสอนก่อนฝึกมโนมยิทธิ jarujun, 16 มีนาคม 2016
    RSS
   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1. johndavy
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    762
   2. ตอบ:
    16
    เปิดดู:
    6,546
   3. waroon
    ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    2,429
   4. คิดดีจัง
    ตอบ:
    21
    เปิดดู:
    5,740
   5. NoOTa
    ตอบ:
    16
    เปิดดู:
    3,949
   6. aonlin
    ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    20,290
   7. littleprince
    ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    899
   8. littleprince
    ตอบ:
    15
    เปิดดู:
    5,934
   9. ระฆัง
    ตอบ:
    16
    เปิดดู:
    5,787
   10. topnank
    ตอบ:
    18
    เปิดดู:
    3,032
   11. topnank
    ตอบ:
    31
    เปิดดู:
    16,880
   12. ธัมมนัตา
    ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    2,923
   13. topnank
    ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    2,328
   14. MBNY
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    7,627
   15. NoOTa
    ตอบ:
    3
    เปิดดู:
    1,999
   16. topnank
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    8,487
   17. DITCE
    ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    7,048
   18. REdSHirt
    ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    3,934
   19. แม่ชีณัฐนาถ เจริญรุ่ง
    ตอบ:
    16
    เปิดดู:
    5,446
   20. aonlin
    ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    2,613
   21. ธัมมนัตา
    ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    2,610
   22. Kob
    ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    6,280
   23. แม่ชีณัฐนาถ เจริญรุ่ง
    ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    2,991
   24. aonlin
    ตอบ:
    17
    เปิดดู:
    5,879
   25. topnank
    ตอบ:
    3
    เปิดดู:
    1,941
   26. NoOTa
    ตอบ:
    23
    เปิดดู:
    6,675
   27. topnank
    ตอบ:
    11
    เปิดดู:
    5,939
   28. ตอบ:
    100
    เปิดดู:
    9,097
   29. aonlin
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    3,934
   30. littleprince
    ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    4,004

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...