สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

   1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

    พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
    กระทู้:
    128
    โพสต์:
    1,150
    RSS
   2. สติปัฏฐาน ๔

    สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
    กระทู้:
    117
    โพสต์:
    761
    RSS
   3. สังโยชน์ ๑๐

    สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
    กระทู้:
    49
    โพสต์:
    695
    RSS
   4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

    อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
    ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
    กระทู้:
    66
    โพสต์:
    968
    jarujun ล่าสุด: คำสอนก่อนฝึกมโนมยิทธิ jarujun, 16 มีนาคม 2016
    RSS
   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1. waroon
    ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    2,426
   2. คิดดีจัง
    ตอบ:
    21
    เปิดดู:
    5,733
   3. NoOTa
    ตอบ:
    16
    เปิดดู:
    3,941
   4. aonlin
    ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    20,282
   5. littleprince
    ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    897
   6. littleprince
    ตอบ:
    15
    เปิดดู:
    5,932
   7. ระฆัง
    ตอบ:
    16
    เปิดดู:
    5,784
   8. topnank
    ตอบ:
    18
    เปิดดู:
    3,024
   9. topnank
    ตอบ:
    31
    เปิดดู:
    16,870
   10. ธัมมนัตา
    ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    2,920
   11. topnank
    ตอบ:
    7
    เปิดดู:
    2,326
   12. MBNY
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    7,625
   13. NoOTa
    ตอบ:
    3
    เปิดดู:
    1,997
   14. topnank
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    8,482
   15. DITCE
    ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    7,029
   16. REdSHirt
    ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    3,931
   17. แม่ชีณัฐนาถ เจริญรุ่ง
    ตอบ:
    16
    เปิดดู:
    5,442
   18. aonlin
    ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    2,607
   19. ธัมมนัตา
    ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    2,606
   20. Kob
    ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    6,247
   21. แม่ชีณัฐนาถ เจริญรุ่ง
    ตอบ:
    24
    เปิดดู:
    2,972
   22. aonlin
    ตอบ:
    17
    เปิดดู:
    5,875
   23. topnank
    ตอบ:
    3
    เปิดดู:
    1,937
   24. NoOTa
    ตอบ:
    23
    เปิดดู:
    6,660
   25. ตอบ:
    18
    เปิดดู:
    5,995
   26. topnank
    ตอบ:
    11
    เปิดดู:
    5,934
   27. ตอบ:
    100
    เปิดดู:
    9,008
   28. aonlin
    ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    3,927
   29. littleprince
    ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    4,000
   30. paang
    ตอบ:
    11
    เปิดดู:
    4,036

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...