สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

   1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

    พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
    กระทู้:
    128
    โพสต์:
    1,150
    RSS
   2. สติปัฏฐาน ๔

    สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
    กระทู้:
    118
    โพสต์:
    772
    supatorn ล่าสุด: มหาสติปัฏฐานสูตร supatorn, 3 พฤศจิกายน 2017
    RSS
   3. สังโยชน์ ๑๐

    สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
    กระทู้:
    49
    โพสต์:
    695
    RSS
   4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

    อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
    ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
    กระทู้:
    66
    โพสต์:
    968
    jarujun ล่าสุด: คำสอนก่อนฝึกมโนมยิทธิ jarujun, 16 มีนาคม 2016
    RSS
   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด ↓
   1. paang
    ตอบ:
    11
    เปิดดู:
    4,040
   2. ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    4,324
   3. NoOTa
    ตอบ:
    3
    เปิดดู:
    1,987
   4. topnank
    ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    2,517
   5. littleprince
    ตอบ:
    3
    เปิดดู:
    2,357
   6. paang
    ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    1,977
   7. waroon
    ตอบ:
    11
    เปิดดู:
    3,370
   8. aonlin
    ตอบ:
    5
    เปิดดู:
    3,334
   9. ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    2,195
   10. NoOTa
    ตอบ:
    17
    เปิดดู:
    3,019
   11. DITCE
    ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    2,413
   12. aonlin
    ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    3,483
   13. ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    3,371
   14. NoOTa
    ตอบ:
    33
    เปิดดู:
    7,173
   15. ผ่อนคลาย
    ตอบ:
    15
    เปิดดู:
    3,977
   16. littleprince
    ตอบ:
    20
    เปิดดู:
    6,819
   17. ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    3,287
   18. MBNY
    ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    1,526
   19. topnank
    ตอบ:
    25
    เปิดดู:
    6,638
   20. ตอบ:
    20
    เปิดดู:
    4,901
   21. topnank
    ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    2,671
   22. aonlin
    ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    2,242
   23. topnank
    ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    5,394
   24. littleprince
    ตอบ:
    8
    เปิดดู:
    2,904
   25. ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    2,013
   26. HONGTAY
    ตอบ:
    22
    เปิดดู:
    3,905
   27. paang
    ตอบ:
    23
    เปิดดู:
    7,602
   28. oyoyo554
    ตอบ:
    15
    เปิดดู:
    3,708
   29. dhammashare
    ตอบ:
    19
    เปิดดู:
    9,401
   30. vibe
    ตอบ:
    6
    เปิดดู:
    2,424

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...