เสียงธรรม

รวมเสียงธรรมเทศนา แบ่งเป็นหมวด ฟังธรรม เสียงธรรม เพลงธรรมะ นิทานธรรมะ สมาธิ พระกรรมฐาน กฎแห่งกรรม พุทธประวัติ บทสวดมนต์

   1. ธรรมเทศนาทั่วไป

    เสียงธรรมเทศนา ธรรมะ พระพุทธศาสนา เสวนาธรรม ธรรมะบรรยาย เนื่องในโอกาสต่างๆ หรืออื่นๆที่ไม่เข้ากับหมวดใดๆ
    กระทู้:
    1,939
    โพสต์:
    12,077
    supatorn ล่าสุด: เสียงธรรมบรรยาย แผ่นที่ 1 supatorn, 26 กันยายน 2017 at 05:01
    RSS
   2. วัฏสงสารและกฎแห่งกรรม

    หลักธรรมที่แสดงถึงกลไกลแห่งวัฎฎจักรที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมิได้
    ได้แก่ ภพภูมิ กรรม ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ สฬายตนะ-อายตนะ กิเลศ ปฏิจจสมุปบาท
    กระทู้:
    842
    โพสต์:
    6,287
    RSS
   3. ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

    หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
    ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗
    กระทู้:
    644
    โพสต์:
    4,167
    supatorn ล่าสุด: หนังสือเสียง คำสอน "ฮวงโป" (part 1-4) supatorn, 26 กันยายน 2017 at 07:50
    RSS
   4. สมาธิ - พระกรรมฐาน

    การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป
    กระทู้:
    915
    โพสต์:
    8,290
    RSS
   5. ประวัติและนิทานธรรมะ

    พุทธประวัติ, ประวัติพระพุทธเจ้า การบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ ประวัติพระสงฆ์และนิทานธรรมะหรือนิทานชาดก
    กระทู้:
    841
    โพสต์:
    8,768
    RSS
   6. พระไตรปิฎกและคัมภีร์

    เสียงอ่านพระไตรปิฎก การบรรยาย และคัมภีรต่างๆ
    กระทู้:
    105
    โพสต์:
    2,671
    RSS
   7. บทสวดมนต์

    เสียงสวดมนต์ บทสวดมนต์และพระคาถา
    กระทู้:
    682
    โพสต์:
    10,919
    setthawat ล่าสุด: บทสวดสิบสองตำนาน setthawat, 12 สิงหาคม 2017
    RSS
   8. เพลงธรรมะ

    เพลงธรรมะ บทเพลงเกี่ยวกับพุทธศาสนา
    กระทู้:
    539
    โพสต์:
    9,635
    พระประดับ ล่าสุด: เพลงพระสั่งมา พระประดับ, 26 กันยายน 2017 at 21:07
    RSS
   9. แบ่งเป็น CD

    เสียงพระธรรมเทศนา แบ่งเป็น cd หรือแบ่งตามชื่อเจ้าของผลงาน หรือ cd ต้นฉบับ
    กระทู้:
    376
    โพสต์:
    1,474
    RSS
   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด
   1. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    19
   2. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    26
   3. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    20
   4. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    19
   5. ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    67
   6. ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    69
   7. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    59
   8. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    91
   9. ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    142
   10. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    116
   11. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    204
   12. ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    315
   13. ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    103
   14. ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    4,377
   15. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    686

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...