เสียงธรรม

รวมเสียงธรรมเทศนา แบ่งเป็นหมวด ฟังธรรม เสียงธรรม เพลงธรรมะ นิทานธรรมะ สมาธิ พระกรรมฐาน กฎแห่งกรรม พุทธประวัติ บทสวดมนต์

   1. ธรรมเทศนาทั่วไป

    เสียงธรรมเทศนา ธรรมะ พระพุทธศาสนา เสวนาธรรม ธรรมะบรรยาย เนื่องในโอกาสต่างๆ หรืออื่นๆที่ไม่เข้ากับหมวดใดๆ
    กระทู้:
    1,948
    โพสต์:
    12,341
    supatorn ล่าสุด: เสบียงข้ามภพ พระอาจารย์ชยสาโร supatorn, 21 พฤศจิกายน 2017 at 08:05
    RSS
   2. วัฏสงสารและกฎแห่งกรรม

    หลักธรรมที่แสดงถึงกลไกลแห่งวัฎฎจักรที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมิได้
    ได้แก่ ภพภูมิ กรรม ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ สฬายตนะ-อายตนะ กิเลศ ปฏิจจสมุปบาท
    กระทู้:
    847
    โพสต์:
    6,305
    supatorn ล่าสุด: กรรมที่ควรต้องเว้นเด็ดขาด supatorn, 22 พฤศจิกายน 2017 at 10:45
    RSS
   3. ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

    หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
    ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗
    กระทู้:
    663
    โพสต์:
    4,301
    RSS
   4. สมาธิ - พระกรรมฐาน

    การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป
    กระทู้:
    917
    โพสต์:
    8,315
    Sasiprapa99 ล่าสุด: ต้องการหนังสือพระฟรี Sasiprapa99, 24 พฤศจิกายน 2017 at 16:59
    RSS
   5. ประวัติและนิทานธรรมะ

    พุทธประวัติ, ประวัติพระพุทธเจ้า การบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ ประวัติพระสงฆ์และนิทานธรรมะหรือนิทานชาดก
    กระทู้:
    846
    โพสต์:
    8,803
    RSS
   6. พระไตรปิฎกและคัมภีร์

    เสียงอ่านพระไตรปิฎก การบรรยาย และคัมภีรต่างๆ
    กระทู้:
    105
    โพสต์:
    2,671
    RSS
   7. บทสวดมนต์

    เสียงสวดมนต์ บทสวดมนต์และพระคาถา
    กระทู้:
    682
    โพสต์:
    10,919
    setthawat ล่าสุด: บทสวดสิบสองตำนาน setthawat, 12 สิงหาคม 2017
    RSS
   8. เพลงธรรมะ

    เพลงธรรมะ บทเพลงเกี่ยวกับพุทธศาสนา
    กระทู้:
    539
    โพสต์:
    9,636
    RSS
   9. แบ่งเป็น CD

    เสียงพระธรรมเทศนา แบ่งเป็น cd หรือแบ่งตามชื่อเจ้าของผลงาน หรือ cd ต้นฉบับ
    กระทู้:
    376
    โพสต์:
    1,474
    RSS
   เรียงลำดับตาม:
   หัวข้อ
   ตอบ ↓ เปิดดู
   ข้อความล่าสุด
   1. ตอบ:
    31
    เปิดดู:
    4,739
   2. ตอบ:
    14
    เปิดดู:
    504
   3. ตอบ:
    10
    เปิดดู:
    317
   4. ตอบ:
    9
    เปิดดู:
    138
   5. ตอบ:
    4
    เปิดดู:
    169
   6. ตอบ:
    3
    เปิดดู:
    101
   7. ตอบ:
    2
    เปิดดู:
    174
   8. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    140
   9. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    189
   10. ตอบ:
    1
    เปิดดู:
    301
   11. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    72
   12. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    74
   13. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    76
   14. muisun
    ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    52
   15. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    144
   16. ตอบ:
    0
    เปิดดู:
    746

   ตัวเลือกการแสดงกระทู้

   Loading...
   Loading...