ธรรมวิวัฒน์'s Recent Activity

 1. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ Sirius Galaxy อนุโมทนา ในกระทู้ โครงการ “บัญชีรายชื่อเจ้าภาพล้านบุญมหากุศล บุญละ 20 บาท”.

  สาธุ ขออนุโมทนาครับ

  24 กุมภาพันธ์ 2018 at 01:59
 2. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ ยุทธ ปทุม อนุโมทนา ในกระทู้ โครงการ “บัญชีรายชื่อเจ้าภาพล้านบุญมหากุศล บุญละ 20 บาท”.

  ข้าพเจ้า นายยงยุทธ และครอบครัว ได้ร่วม โครงการ “บัญชีรายชื่อเจ้าภาพล้านบุญมหากุศล บุญละ 20 บาท” โดย เด็ญหญิงปุณยนุช ขจรนิธิพร...

  24 กุมภาพันธ์ 2018 at 01:59
 3. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ ยุทธ ปทุม อนุโมทนา ในกระทู้ โครงการ “บัญชีรายชื่อเจ้าภาพล้านบุญมหากุศล บุญละ 20 บาท”.

  24 กุมภาพันธ์ 2018 at 01:59
 4. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ Sirius Galaxy อนุโมทนา ในกระทู้ โครงการ “บัญชีรายชื่อเจ้าภาพล้านบุญมหากุศล บุญละ 20 บาท”.

  สมเด็จองค์ปฐม ทรงพระเมตตาตรัสสอนไว้ดังนี้ อย่าสนใจในจริยาของผู้อื่น ให้หันมาดูจิตของตนเอง ให้รู้ว่าขณะนี้จิตเรากำลังทำสงครามภายใน...

  28059088_335471263612024_3804591230767027350_n.jpg 24 กุมภาพันธ์ 2018 at 01:59
 5. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ Sirius Galaxy อนุโมทนา ในกระทู้ โครงการ “บัญชีรายชื่อเจ้าภาพล้านบุญมหากุศล บุญละ 20 บาท”.

  สมเด็จองค์ปฐม ทรงพระเมตตาตรัสสอนไว้ดังนี้ สุขภาพไม่ดี ก็ให้หมั่นพิจารณาดูโทษของขันธ์ ๕ ที่สร้างทุกข์ให้กับจิตตลอดเวลา...

  27972432_335469700278847_750187666015829976_n.jpg 24 กุมภาพันธ์ 2018 at 01:59
 6. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ Sirius Galaxy อนุโมทนา ในกระทู้ โครงการ “บัญชีรายชื่อเจ้าภาพล้านบุญมหากุศล บุญละ 20 บาท”.

  สมเด็จองค์ปฐม ทรงพระเมตตาตรัสสอนไว้ดังนี้ การเอาศีลเป็นพื้นฐานแก้ โทสะจริต ก็คือ การทรงพรหมวิหาร ๔ นั่นเอง ซึ่งเมื่อรู้เหตุ...

  28058832_335474560278361_3133260868351512251_n.jpg 24 กุมภาพันธ์ 2018 at 01:59
 7. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ Sirius Galaxy อนุโมทนา ในกระทู้ โครงการ “บัญชีรายชื่อเจ้าภาพล้านบุญมหากุศล บุญละ 20 บาท”.

  (อัพเดตล่าสุด เวลา ๑๗.๕๓ น. วันที่ ๑๙ ก.พ. ๖๑ ) รายชื่อผู้ร่วมทำบุญโครงการ ล้านบุญ มหากุศล (เพิ่มเติม) ค่ะ นายพีรภัทร์ แซ่หว่อง ๑ บุญ...

  24 กุมภาพันธ์ 2018 at 01:59
 8. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ Sirius Galaxy อนุโมทนา ในกระทู้ โครงการ “บัญชีรายชื่อเจ้าภาพล้านบุญมหากุศล บุญละ 20 บาท”.

  (อัพเดตล่าสุด เวลา ๑๙.๒๕ น. วันที่ ๑๘ ก.พ. ๖๑ ) รายชื่อผู้ร่วมทำบุญโครงการ ล้านบุญ มหากุศล (เพิ่มเติม) ค่ะ นาย ราชันย์ ปัตถา ๒๕ บุญ...

  24 กุมภาพันธ์ 2018 at 01:59
 9. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ Sirius Galaxy อนุโมทนา ในกระทู้ โครงการ “บัญชีรายชื่อเจ้าภาพล้านบุญมหากุศล บุญละ 20 บาท”.

  สาธุ ขออนุโมทนาครับ

  24 กุมภาพันธ์ 2018 at 01:59
 10. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ Kitsanapong อนุโมทนา ในกระทู้ โครงการ “บัญชีรายชื่อเจ้าภาพล้านบุญมหากุศล บุญละ 20 บาท”.

  นายพีรภัทร์ แซ่หว่อง 1 บุญ นายวรศักดิ์ เจนนฤมิตร 1 บุญ นายเจริญ เจนนฤมิตร 1 บุญ นายสมจิต เจนนฤมิตร 1 บุญ นายชานนท์...

  24 กุมภาพันธ์ 2018 at 01:59
 11. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ Sirius Galaxy อนุโมทนา ในกระทู้ โครงการ “บัญชีรายชื่อเจ้าภาพล้านบุญมหากุศล บุญละ 20 บาท”.

  สมเด็จองค์ปฐม ทรงพระเมตตาตรัสสอนไว้ดังนี้ ให้พิจารณาไปให้เห็นธรรมดาของชาวโลก เห็นอะไรว่าดีก็น้อมเข้าดึงเข้าหาตัวหมด ไม่เหมือนกับชาวธรรม...

  27867855_334894833669667_5682337538489613163_n.jpg 24 กุมภาพันธ์ 2018 at 01:58
 12. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ Sirius Galaxy อนุโมทนา ในกระทู้ โครงการ “บัญชีรายชื่อเจ้าภาพล้านบุญมหากุศล บุญละ 20 บาท”.

  ธุดงค์ในนครสวรรค์ (ต่อตอนจบ) (ประวัติหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วีระ ถาวโรมหาเถระ) รวมความดูแล้ว ดูทุกสมัยที่เกิด ไม่มีความสุข มีแต่ความทุกข์...

  27973607_334426360383181_8039498867295160354_n.jpg 24 กุมภาพันธ์ 2018 at 01:58
 13. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ Sirius Galaxy อนุโมทนา ในกระทู้ โครงการ “บัญชีรายชื่อเจ้าภาพล้านบุญมหากุศล บุญละ 20 บาท”.

  พระสมเด็จรวมแร่นานาชาติ หลวงปู่หนุน วัดพุทธโมกพลาราม อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ครับ[ATTACH] [ATTACH]

  27867899_335026836989800_3687966857178716297_n.jpg 27972302_335026860323131_4563932501718588320_n.jpg 24 กุมภาพันธ์ 2018 at 01:58
 14. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ Sirius Galaxy อนุโมทนา ในกระทู้ โครงการ “บัญชีรายชื่อเจ้าภาพล้านบุญมหากุศล บุญละ 20 บาท”.

  ข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิฐาน หากแม้นท่านทั้งหลายที่ร่วมล้านบุญมหากุศลในครั้งนี้ ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่เข้านิพพานฉันใด...

  24 กุมภาพันธ์ 2018 at 01:58
 15. ธรรมวิวัฒน์ ได้เรต โพสต์ของ Sirius Galaxy อนุโมทนา ในกระทู้ โครงการ “บัญชีรายชื่อเจ้าภาพล้านบุญมหากุศล บุญละ 20 บาท”.

  (อัพเดตล่าสุด เวลา ๐๗.๒๓ น. วันที่ ๑๘ ก.พ. ๖๑ ) รายชื่อผู้ร่วมทำบุญโครงการ ล้านบุญ มหากุศล (เพิ่มเติม) ค่ะ ทิพวรรณ สุขประดิษฐ์ ๒ บุญ...

  24 กุมภาพันธ์ 2018 at 01:58
Loading...