พสภัธ's Recent Activity

 1. พสภัธ ตอบกระทู้ ร่วมถวายเครื่องทรงจักรพรรดิ และ ตุงสุริยัน-จันทรา ณ.พระมหาเจดีย์ชเวดากอง และพระธาตุอินแขวนประเทศพม่าในวันอาสาฬหบูชา.

  กราบโมทนากับคุณม่อนและคณะเจ้าภาพตุงแก้วและเครื่องจักพรรดิ์ เคื่องจักพรรดิ์ 2 ตุงสุริยัน-จันทรา 4คู่ กราบโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ อานุโมทามิ

  29 มิถุนายน 2017 at 13:00
 2. พสภัธ ตอบกระทู้ ครอบครัวมีแต่ปัญหา ล้วนมีเหตุแห่งกรรม และเราสามารถสร้างบุญใหญ่ เพื่อแก้ปัญหาและดับทุกข์นั้นได้ ส่งผลแแบบทันที.

  ใช่ครับ การขอโทษสำนึกผิด แก้ตรงจุด แล้ว ไม่ทำผิดแบบเดิมอีก สาธุ สาธุ สาธุ

  29 มิถุนายน 2017 at 00:46
 3. พสภัธ ตอบกระทู้ ร่วมถวายเครื่องทรงจักรพรรดิ และ ตุงสุริยัน-จันทรา ณ.พระมหาเจดีย์ชเวดากอง และพระธาตุอินแขวนประเทศพม่าในวันอาสาฬหบูชา.

  กราบโมทนากับคณะเจ้าภาพเครื่องจักพรรดิ์พร้อมตุง นาย สุรศักดิ์ ปรีชา บริษัท โฮม 1999 จำกัด นส.กุลชญา วงศ์ป้อง บริษัท ภูเก็ตไทยคุ๊กเคอรี่...

  28 มิถุนายน 2017 at 20:43
 4. พสภัธ ตอบกระทู้ ร่วมถวายเครื่องทรงจักรพรรดิ และ ตุงสุริยัน-จันทรา ณ.พระมหาเจดีย์ชเวดากอง และพระธาตุอินแขวนประเทศพม่าในวันอาสาฬหบูชา.

  กราบโมทนากับคณะเจ้าภาพเครื่องจักพรรดิ์พร้อมตุง ถวายเครื่องทรงจักรพรรดิ กนกพรรณ สุรนันทน์ และครอบครัว MERCK AUTO CO.,LTD. 8000บาท

  28 มิถุนายน 2017 at 15:06
 5. พสภัธ ตอบกระทู้ ร่วมถวายเครื่องทรงจักรพรรดิ และ ตุงสุริยัน-จันทรา ณ.พระมหาเจดีย์ชเวดากอง และพระธาตุอินแขวนประเทศพม่าในวันอาสาฬหบูชา.

  กราบโมทนากับคณะเจ้าภาพเครื่องจักพรรดิ์พร้อมตุง นายอดุลย์วิทย์ จริยปัญญานนท์ นางทิพย์ประภา จริยปัญญานนท์ นางสาวกมลชนก จริยปัญญานนท์...

  28 มิถุนายน 2017 at 15:06
 6. พสภัธ ตอบกระทู้ ท่านที่จะบวชต้องการหนังสือศีล227ข้อได้โปรดแจ้ง(ฟรี).

  ปาฏิโมกขสังวรศีล (ศีล ๒๒๗ ข้อของพระสงฆ์อันพึงประสงค์) อานนท์ ... ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่า...

  27 มิถุนายน 2017 at 19:58
 7. พสภัธ ตอบกระทู้ ท่านที่จะบวชต้องการหนังสือศีล227ข้อได้โปรดแจ้ง(ฟรี).

  โพธิปักขิยธรรม “ภิกษุทั้งหลาย ... ธรรมเหล่าใดที่เราแสดงแล้ว ด้วยปัญญาอันยิ่ง ธรรมเหล่านั้น พวกเธอพึงเรียนเอาให้ดี พึงเสพให้ทั่ว...

  27 มิถุนายน 2017 at 19:54
 8. พสภัธ ตอบกระทู้ ร่วมถวายเครื่องทรงจักรพรรดิ และ ตุงสุริยัน-จันทรา ณ.พระมหาเจดีย์ชเวดากอง และพระธาตุอินแขวนประเทศพม่าในวันอาสาฬหบูชา.

  กราบโมทนากับพระอาจารย์นเรศ โอน4000เจ้าภาพเครื่องจักพรรดิ์ สีเหลือง สาธุ สาธุ สาธุ อานุโมทามิ

  27 มิถุนายน 2017 at 19:52
 9. พสภัธ ตอบกระทู้ ร่วมถวายเครื่องทรงจักรพรรดิ และ ตุงสุริยัน-จันทรา ณ.พระมหาเจดีย์ชเวดากอง และพระธาตุอินแขวนประเทศพม่าในวันอาสาฬหบูชา.

  กราบโมทนากับท่านที่ร่วมบุญมา 20-20-50-100-100-100-200-บาท สาธุ สาธุ สาธุ อานุโมทามิ

  27 มิถุนายน 2017 at 11:39
 10. พสภัธ ตอบกระทู้ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ บวชพระหมู่ ปีที่ 18 วัดเนินตอง ศรีราชา 24-25 มิ.ย. นี้.

  กราบโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ โยมจะส่งหนังสือภิกขุปาฏิโมกข์ถวาย50เล่ม กราบโมทนาเป็นอย่างยิ่งๆ

  26 มิถุนายน 2017 at 21:00
 11. พสภัธ ตั้งกระทู้ใหม่

  ท่านที่จะบวชต้องการหนังสือศีล227ข้อได้โปรดแจ้ง(ฟรี)

  วัดที่มีการบวชพระ หรือ ท่านที่จะบวชต้องการหนังสือศีล227ข้อ(พระภิกขุปาฏิโมกข์) เพื่อศึกษาทบทวนศีล227ข้อ ขอได้โปรดแจ้งให้ทราบ...

  Forum: งานบวช

  26 มิถุนายน 2017 at 20:51
 12. พสภัธ ได้เรต โพสต์ของ one-zee อนุโมทนา ในกระทู้ ร่วมถวายเครื่องทรงจักรพรรดิ และ ตุงสุริยัน-จันทรา ณ.พระมหาเจดีย์ชเวดากอง และพระธาตุอินแขวนประเทศพม่าในวันอาสาฬหบูชา.

  โอนแล้วนะครับ (เข้าธนาคารกสิกร วันที่ 22/06/2560 เวลา 18.57 น.) ขอกราบอนุโมทนาบุญกุศลทั้งหมดทั้งมวลกับทุกท่านครับ สาธุ ๆ ๆ อนุโมทามิ.

  23 มิถุนายน 2017 at 14:47
Loading...