พสภัธ's Recent Activity

 1. พสภัธ ตอบกระทู้ มหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ถวายตุงแก้ว(สุริยัน-จันทรามหาลาภ)แด่สมเด็จพระสังฆราช ณ วัดพระเขี้ยวแก้ว ศรีลังกา.

  ตุงเพิ่มเติมอีก7วัด 1.พระเขี้ยวแก้ว 2 คู่ 2.พระศรีมหาโพธิ์ 2คู่ 3.พระมหาเจดีย์รุจิ 2 คู่ 4.วัดอิสระมุนีราม 2 คู่ 5.วัดกัลณีญา วัดพญานาค...

  19 มีนาคม 2017 at 12:05
 2. พสภัธ ตอบกระทู้ มหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ถวายตุงแก้ว(สุริยัน-จันทรามหาลาภ)แด่สมเด็จพระสังฆราช ณ วัดพระเขี้ยวแก้ว ศรีลังกา.

  กราบโมทนากับคุณสุดใจ สมรรถพันธ์ ุ คุณคณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธ์ ุ กรัณย ์ สุวัฒนวิโรจน์ หจก.ทอฟ้ามาเดลิน เจ้าภาพตุงแก้ว1คู่ 4000บาท...

  19 มีนาคม 2017 at 11:45
 3. พสภัธ ตอบกระทู้ มหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ถวายตุงแก้ว(สุริยัน-จันทรามหาลาภ)แด่สมเด็จพระสังฆราช ณ วัดพระเขี้ยวแก้ว ศรีลังกา.

  กราบโมทนากับศิริศักดิ์ ตลับเพ็ชร์ ถวายตุงแก้วที่พระศรีมหาโพธิ์1คู่4000บาท. สาธุๆๆอานุโมทามิ

  18 มีนาคม 2017 at 14:04
 4. พสภัธ ตอบกระทู้ มหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ถวายตุงแก้ว(สุริยัน-จันทรามหาลาภ)แด่สมเด็จพระสังฆราช ณ วัดพระเขี้ยวแก้ว ศรีลังกา.

  ขอกราบโมทนากับ นาวาอากาศโท พิชัย เพราะจิตต์ นางสุกัญญา เพราะจิตต์ และครอบครัว เจ้าภาพตุงแก้วถวายหน่อพระศรีมหาโพธิ์1คู่4000บาท....

  18 มีนาคม 2017 at 12:03
 5. พสภัธ ตอบกระทู้ มหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ถวายตุงแก้ว(สุริยัน-จันทรามหาลาภ)แด่สมเด็จพระสังฆราช ณ วัดพระเขี้ยวแก้ว ศรีลังกา.

  กราบโมทนากับคุณณัฐทิตา พาพันธ์ และ คุณเอกวิทย์ อาสนสุวรรณ์ เจ้าภาพตุงพระศรีมหาโพธิ์1คู่ 4000บาท สาธุ สาธุ สาธุ อานุโมทามิ

  17 มีนาคม 2017
 6. พสภัธ ได้เรต โพสต์ของ กัญยาพัชร9544 อนุโมทนา ในกระทู้ มหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ถวายตุงแก้ว(สุริยัน-จันทรามหาลาภ)แด่สมเด็จพระสังฆราช ณ วัดพระเขี้ยวแก้ว ศรีลังกา.

  ข้าพเจ้า นางสาวกัญยาพัชร อาจหาญ นายกฤตชัย อภัยศรี ดญ.พรกนก อภัยศรี เเละครอบครัว ขอร่วมบุญครั้งนี้กับคุณธนนท์ เพื่อบูชาคุณพระพุทธ พระธรรม...

  BBl-Screenshot-1489740405050.png 17 มีนาคม 2017
 7. พสภัธ ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ มหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ถวายตุงแก้ว(สุริยัน-จันทรามหาลาภ)แด่สมเด็จพระสังฆราช ณ วัดพระเขี้ยวแก้ว ศรีลังกา.

  เปิดดูไฟล์ 4109028 หน่อพระศรีมหาโพธิ์องค์นี้ศักสิทธิ์มากๆ อธิฐานอะไรก็จะสมหวังทุกๆอย่าง...

  b8e38def72962e0a000031-0-20150116171021-566fffa78d0159db5311300756b2d1da-jpg-4106765-jpg.4106775.jpg temp_hash-eccffb7dc5e350472dd13c4adc7e0fcf-jpg.4106776.jpg 17 มีนาคม 2017
 8. พสภัธ ได้เรต โพสต์ของ ph240 อนุโมทนา ในกระทู้ มหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ถวายตุงแก้ว(สุริยัน-จันทรามหาลาภ)แด่สมเด็จพระสังฆราช ณ วัดพระเขี้ยวแก้ว ศรีลังกา.

  ผมนายสมบัติ แก้วมุงคุณ ดช.อภิรติ แก้วมุงคุณ และนส.อัมพวรรณ ขำเจริญ ขอร่วมอนุโมทนาบุญ 100 บาทครับ โอนแล้ววันที่ 16/03/60 เวลา 17.27น.

  17 มีนาคม 2017
Loading...