พสภัธ's Recent Activity

 1. พสภัธ ตอบกระทู้ มหามงคลยิ่งในชีวิตร่วมถวายผ้าพระบฏพระพุทธเมตตา แด่สมเด็จพระสังฆราชศรีลังกา.

  กราบ อนุโมทนา คุณอรสา ฟูพานิช คุณสมบุญ ฟูพานิช คุณธารทิพย์ ฟูพานิช คุณทองธนา มนัสภากร คุณธนาคาร มนัสภากร คุณอารี มนัสภากร คุณ สุภา...

  21 ตุลาคม 2017 at 13:58
 2. พสภัธ ตอบกระทู้ มหามงคลยิ่งในชีวิตร่วมถวายผ้าพระบฏพระพุทธเมตตา แด่สมเด็จพระสังฆราชศรีลังกา.

  กราบโมทนา คุณนงเยาว์ จันทร์พูล ร่วม บุญ 100 บาท กราบ โมทนา สาธุ สาธุ

  20 ตุลาคม 2017 at 13:15
 3. พสภัธ ตอบกระทู้ มหามงคลยิ่งในชีวิตร่วมถวายผ้าพระบฏพระพุทธเมตตา แด่สมเด็จพระสังฆราชศรีลังกา.

  กราบ อนุโมทนา คุณ พฤกษา จันทราพูล เป็นเจ้าภาพพระบฏ 1องค์สาธุอนุโมทามิ

  20 ตุลาคม 2017 at 13:13
 4. พสภัธ ได้เรต โพสต์ของ มิตร อนุโมทนา ในกระทู้ มหามงคลยิ่งในชีวิตร่วมถวายผ้าพระบฏพระพุทธเมตตา แด่สมเด็จพระสังฆราชศรีลังกา.

  ขอร่วมบุญถวายผ้าพระบฏพระพุทธเมตตา แด่สมเด็จพระสังฆราชศรีลังกา 200 บาท ครับ

  66157.jpg 20 ตุลาคม 2017 at 07:45
 5. พสภัธ ตอบกระทู้ มหามงคลยิ่งในชีวิตร่วมถวายผ้าพระบฏพระพุทธเมตตา แด่สมเด็จพระสังฆราชศรีลังกา.

  กราบโมทนากับคุณ ภคมน คูณประสิทธิ์ เจ้าภาพพระบฎ 1 องค์ สาธุ สาธุ สาธุ

  19 ตุลาคม 2017 at 14:20
 6. พสภัธ ตอบกระทู้ มหามงคลยิ่งในชีวิตร่วมถวายผ้าพระบฏพระพุทธเมตตา แด่สมเด็จพระสังฆราชศรีลังกา.

  กราบโมทนากับ นส.รัชญาวีร์ ธนกิจชัยนันทน์ และครอบครัวรัฐวิเศษ นายศุภชัย กฤษณีไพบูลย์แบะครอบครัว เป็นอย่างยิ่งๆ เจ้าภาพพระบฏ 1 องค์ สาธุ...

  18 ตุลาคม 2017 at 10:04
Loading...