วิญญาณนิพพาน's Recent Activity

 1. วิญญาณนิพพาน ได้เรต โพสต์ของ บ้องแบ้ว อนุโมทนา ในกระทู้ ทิฐิมานะ.

  [ATTACH] ชนกลุ่มใดก็ตามมีทิฐิมาก มีมานะเข้มข้น ชนกลุ่มนั้นจะเเตกความสามัคคี ที่เราหันมารอมชอมกันไม่ได้เพราะอะไร...

  FB_IMG_1484137621123.jpg 18 มกราคม 2017 at 5:22 AM
 2. วิญญาณนิพพาน posted a new thread.

  ธรรมะมีทุกคน...จะรู้หรือไม่รู้ก็มี : พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร

  [ATTACH] ธ ร ร ม ะ มี ทุ ก ค น จะรู้หรือไม่รู้....ก็มี พระสุทธิธรรมรังสี คัมภีรเมธาจารย์ (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร) วัดอโศการาม...

  A2738015.jpg

  Forum: พุทธศาสนา และ ธรรมะ

  18 มกราคม 2017 at 12:37 AM
 3. วิญญาณนิพพาน posted a new thread.

  ย า : หลวงพ่อชา สุภัทโท

  [ATTACH] "ย า" พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท) วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี เปรียบเหมือนหมอยายื่นขวดยาให้คนไข้...

  A2736872.jpg

  Forum: พุทธศาสนา และ ธรรมะ

  18 มกราคม 2017 at 12:33 AM
 4. วิญญาณนิพพาน posted a new thread.

  ควรดิ้นรนในสิ่งที่จะได้ผลโดยสมควรแก่เหตุ

  ถ้าเราสังเกตชีวิตที่ผ่านมา ทุกอย่างนั้นล้วนได้มาด้วยการดิ้นรน ถึงกระนั้นบ่อยครั้งสิ่งที่เราได้รับ ก็ไม่เป็นไปตามปราถนา...

  Forum: พุทธศาสนา และ ธรรมะ

  18 มกราคม 2017 at 12:29 AM
 5. วิญญาณนิพพาน posted a new thread.

  สุจริต ๓ : พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

  [ATTACH] สุ จ ริ ต ๓ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)* วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม • สุจริต ตามหลักคำสอนในพุทธศาสนาคือ การประพฤติดี...

  A2733367.jpg

  Forum: พุทธศาสนา และ ธรรมะ

  18 มกราคม 2017 at 12:22 AM
 6. วิญญาณนิพพาน posted a new thread.

  เวลาใดคือ เวลาที่สำคัญที่สุด

  [ATTACH] เวลาใดคือ เวลาที่สำคัญที่สุด โดย ท่าน ว.วชิรเมธี เวลาใดคือ เวลาที่สำคัญที่สุด คำตอบก็คือ เวลาขณะปัจจุบัน นั่นคือ...

  A2732062.jpg

  Forum: พุทธศาสนา และ ธรรมะ

  18 มกราคม 2017 at 12:19 AM
 7. วิญญาณนิพพาน posted a new thread.

  มีก็มีให้เป็น ไม่มีก็ไม่มีให้เป็น...ก็ไม่เป็นทุกข์

  [ATTACH] มีก็มีให้เป็น....ไม่มีก็ไม่มีให้เป็น.... ก็ ไ ม่ เ ป็ น ทุ ก ข์ พระครูเกษมธรรมทัต (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรํสี) วัดมเหยงคณ์...

  __8_142.jpg

  Forum: พุทธศาสนา และ ธรรมะ

  18 มกราคม 2017 at 12:15 AM
 8. วิญญาณนิพพาน posted a new thread.

  แก้นิวรณ์ด้วยเมตตา : พระไพศาล วิสาโล

  Ravipa Vichy Suwansri นมัสการเจ้าค่ะ รู้สึกว่าตัวเองทุกข์ ทุกข์กับคู่ครอง นอนไม่ค่อยหลับ หลาย ๆ อย่างยังไม่ได้รับการแก้ไข...

  Forum: พุทธศาสนา และ ธรรมะ

  18 มกราคม 2017 at 12:11 AM
 9. วิญญาณนิพพาน posted a new thread.

  สุดมือสอยก็ปล่อยมันไป : ท่าน ว.วชิรเมธี

  [ATTACH] สุดมือสอยก็ปล่อยมันไป พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ท่าน ว.วชิรเมธี) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร เมื่อคุณชี้แจงไปแล้ว...

  %BE%C3%D0%C1%CB%D2%C7%D8%B2%D4%AA%D1%C2%20%28%C7.%C7%AA%D4%C3%E0%C1%B8%D5%29.jpg

  Forum: พุทธศาสนา และ ธรรมะ

  16 มกราคม 2017 at 11:50 PM
 10. วิญญาณนิพพาน posted a new thread.

  เมื่อรับศีลแล้ว กระทำผิดศีล จะเป็นบาปหรือไม่ ?

  [ATTACH] ถาม : เมื่อรับศีลแล้ว กระทำผิดศีล ทั้งมีเจตนาบ้าง ไม่เจตนาบ้าง จะเป็นบาปหรือไม่ ? ตอบ : การรับศีลไปแล้วทำผิดบ้างถูกบ้าง...

  normal_%CB%C5%C7%A7%BE%E8%CD%BE%D8%B8%20%B0%D2%B9%D4%E2%C2.jpg

  Forum: พุทธศาสนา และ ธรรมะ

  16 มกราคม 2017 at 11:41 PM
 11. วิญญาณนิพพาน posted a new thread.

  สองอย่างที่ควรรีบทำในโลก

  [ATTACH] สองอย่างที่ควรรีบทำในโลก ๑.ความกตัญญู ควรรีบทำต่อพ่อแม่ขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ๒.ความดี ควรรีบทำวันนี้ เพราะวันพรุ่งนี้...

  file.php?id=37009.jpg

  Forum: พุทธศาสนา และ ธรรมะ

  16 มกราคม 2017 at 2:39 AM
 12. วิญญาณนิพพาน posted a new thread.

  วรธรรมคติ (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

  [IMG] ความคิดเอาเอง กับ ความเห็นจริงเพราะมีสติพิจารณาด้วยปัญญา ไม่เหมือนกัน ความคิดเอาเองแม้บางทีอาจจะถูกต้องได้ แต่เป็นการบังเอิญ...

  1.gif

  Forum: พุทธศาสนา และ ธรรมะ

  16 มกราคม 2017 at 2:35 AM
 13. วิญญาณนิพพาน posted a new thread.

  น่ารักมาก ! หนุ่มน้อยวัย 5 ขวบ บริจาคของขวัญที่ได้ในวันเกิดให้เด็กกำพร้า

  เรื่องดี ๆ ของหนุ่มน้อย นาธาน ฮิลล์ วัย 5 ขวบ หลังจากงานวันเกิด วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา...

  ad_216662182.jpg ad_216662146.jpg ad_216662170.jpg

  Forum: อนุโมนาบุญ - อุทิศบุญส่วนกุศล

  16 มกราคม 2017 at 2:01 AM
Loading...