วิริยะ13's Recent Activity

 1. วิริยะ13 ตั้งกระทู้ใหม่

  "ให้สติอยู่กับพุทโธ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

  เปิดดูไฟล์ 4087954 "ให้สติอยู่กับพุทโธ" " .. ผู้บริกรรมภาวนา "พุทโธ ๆ ๆ" พึ่งทำใจเย็นๆ อย่าได้รีบร้อน...

  1129.jpg

  Forum: หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  25 กุมภาพันธ์ 2017 at 07:06
 2. วิริยะ13 ตั้งกระทู้ใหม่

  "การคอยรับบุญ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

  เปิดดูไฟล์ 4086886 "การคอยรับบุญ" " .. "การคอยรับบุญของผู้อื่น เหมือนดื่มน้ำติดก้นแก้ว"...

  file.php?id=82826.jpg

  Forum: หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  24 กุมภาพันธ์ 2017 at 07:24
 3. วิริยะ13 ตั้งกระทู้ใหม่

  "พระพุทธศาสนาไม่มีเสื่อม" (สมเด็จพระญาณสังวร)

  เปิดดูไฟล์ 4086935 "พระพุทธศาสนาไม่มีเสื่อม" " .. คุณของพระศาสนาที่สุดประเสริฐในโลกคือ "พระพุทธศาสนา...

  1127.jpg

  Forum: หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  23 กุมภาพันธ์ 2017 at 13:53
 4. วิริยะ13 ตั้งกระทู้ใหม่

  "เห็นสาวสวรรค์" (หลวงปู่จันทา ถาวโร)

  เปิดดูไฟล์ 4085021 "เห็นสาวสวรรค์" " .. เมื่อสวดมนต์เสร็จแล้ว เขาก็นั่งภาวนา นานนะ เป็นชั่วโมง สองชั่วโมง สามชั่วโมงนะ...

  341.jpg

  Forum: หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  22 กุมภาพันธ์ 2017 at 07:22
 5. วิริยะ13 ตั้งกระทู้ใหม่

  "เห็นสาวสวรรค์" (หลวงปู่จันทา ถาวโร)

  เปิดดูไฟล์ 4085020 "เห็นสาวสวรรค์" " .. เมื่อสวดมนต์เสร็จแล้ว เขาก็นั่งภาวนา นานนะ เป็นชั่วโมง สองชั่วโมง สามชั่วโมงนะ...

  341.jpg

  Forum: หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  22 กุมภาพันธ์ 2017 at 07:20
 6. วิริยะ13 ตั้งกระทู้ใหม่

  "หนีกรรมด้วย พุทโธ" (สมเด็จพระญาณสังวร)

  เปิดดูไฟล์ 4084232 "หนีกรรมด้วย พุทโธ" " .. "การทำความดีเป็นการวิ่งหนีกรรม" แต่จะหนีพ้นหรือไม่พ้นก็อยู่ที่...

  98_100.jpg

  Forum: หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  21 กุมภาพันธ์ 2017 at 07:49
 7. วิริยะ13 ตั้งกระทู้ใหม่

  "ทาน ศีล ภาวนา" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

  เปิดดูไฟล์ 4083533 "ทาน ศีล ภาวนา" " .. ผู้ทั้งให้ทานด้วย ทั้งรักษาศีลด้วย...

  1125.jpg

  Forum: หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  20 กุมภาพันธ์ 2017 at 07:40
 8. วิริยะ13 ตั้งกระทู้ใหม่

  "ปลง คือวางลงอย่าแบกมัน" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

  เปิดดูไฟล์ 4082683 "ปลง คือวางลงอย่าแบกมัน" " .. คำที่ว่า "ปลง" นั้นก็คือ "วางลง อย่าไปหอบไว้...

  file.php?id=82804.jpg

  Forum: หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  19 กุมภาพันธ์ 2017 at 07:36
 9. วิริยะ13 ตั้งกระทู้ใหม่

  "เราทำให้เกิดขึ้นเอง" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

  เปิดดูไฟล์ 4082027 "เราทำให้เกิดขึ้นเอง" " .. "ถ้ามีอิจฉาริษยาเบียดเบียน ยกโทษ(กล่าวโทษ)ซึ่งกันและกัน"...

  1122.jpg

  Forum: หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  18 กุมภาพันธ์ 2017
Loading...