วิริยะ13's Recent Activity

 1. วิริยะ13 ตั้งกระทู้ใหม่

  "คนมีการภาวนาเรียกว่า คนมีหลักใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

  เปิดดูไฟล์ 4193227 "คนมีการภาวนาเรียกว่า คนมีหลักใจ" " .. "หลักของพุทธศาสนาอย่างแท้จริงแล้ว อยู่ที่ภาวนา"...

  file.jpg

  Forum: หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  25 มิถุนายน 2017 at 07:00
 2. วิริยะ13 ตั้งกระทู้ใหม่

  "ให้ทานรักษาศีล ยังเสื่อมได้อยู่" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

  "ให้ทานรักษาศีล ยังเสื่อมได้อยู่" เปิดดูไฟล์ 4192595 " .. ถ้าผู้ใดว่าอย่างทำความดี ก็ได้แก่...

  IMG_3797.JPG

  Forum: หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  24 มิถุนายน 2017 at 07:18
 3. วิริยะ13 ตั้งกระทู้ใหม่

  "สัมมาทิฏฐิ ความเห็นถูก" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

  เปิดดูไฟล์ 4191730 "สัมมาทิฏฐิ ความเห็นถูก" " .. "เราไม่เห็นธรรมอย่างอื่นแม้สักอย่าง...

  1035.jpg

  Forum: หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  23 มิถุนายน 2017 at 07:14
 4. วิริยะ13 ตั้งกระทู้ใหม่

  "คำบริกรรม เหมือนสารส้ม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

  "คำบริกรรม เหมือนสารส้ม" เปิดดูไฟล์ 4190898 " .. อารมณ์แห่งธรรม คือ "ความคิดความปรุงในคำบริกรรมนี้"...

  paragraph_2_480.jpg

  Forum: หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  22 มิถุนายน 2017 at 06:59
 5. วิริยะ13 ตั้งกระทู้ใหม่

  "ที่พึ่งที่อาศัยของใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

  "ที่พึ่งที่อาศัยของใจ" เปิดดูไฟล์ 4189996 " .. "การบำเพ็ญจิตตภาวนา ก็เพื่อ ใจจะมีที่อาศัย ใจจะมีที่ยึด...

  AWE.jpg

  Forum: หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  21 มิถุนายน 2017 at 07:23
 6. วิริยะ13 ตั้งกระทู้ใหม่

  "พึงปฏิบัติธรรมให้เกิดขึ้นในตน" (สมเด็จพระญาณสังวร)

  เปิดดูไฟล์ 4189092 "พึงปฏิบัติธรรมให้เกิดขึ้นในตน" " .. บัณฑิตในทางธรรม หมายถึง...

  untitled - Copy-horz.jpg

  Forum: หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  20 มิถุนายน 2017 at 06:52
 7. วิริยะ13 ตั้งกระทู้ใหม่

  "หลวงปู่จันทร์ศรีฯ ไปวัดบวรฯ" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

  เปิดดูไฟล์ 4188284 "หลวงปู่จันทร์ศรีฯ ไปวัดบวรฯ" " .. ท่านเล่าเหตุการณ์ย้อนหลังให้ฟังว่า...

  PUI.jpg

  Forum: หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  19 มิถุนายน 2017 at 07:13
Loading...