เพชรฉลูกัน's Recent Activity

 1. เพชรฉลูกัน ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ เปิดกรุ...วัตถุมงคลในนิโรธสมาบัติของพระอรหันต์ผู้ทรงฤทธิ์"หลวงพ่อกัสสปมุนี" ชุดที่1.

  ผ้ารองนั่ง ผืนนี้หลวงพ่อท่านใช้นั่งเมื่อเข้านิโรธสมาบัติมาหลายครั้งและ...

  IMG_20170217_104430.jpg 24 กุมภาพันธ์ 2017 at 16:52
 2. เพชรฉลูกัน ตอบกระทู้ เปิดกรุ...วัตถุมงคลในนิโรธสมาบัติของพระอรหันต์ผู้ทรงฤทธิ์"หลวงพ่อกัสสปมุนี" ชุดที่ 2.

  ชุด2ขอลงแค่นี้นะครับเพราะกลัวตรวจเช็คยากครับ.......ท่านใดจะจองบูชาอะไรเรียนเชิญครับ เดี๋ยวคืนนี้จะสรุปรายการจองบูชาให้ครับผม

  24 กุมภาพันธ์ 2017 at 16:13
 3. เพชรฉลูกัน ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ เปิดกรุ...วัตถุมงคลในนิโรธสมาบัติของพระอรหันต์ผู้ทรงฤทธิ์"หลวงพ่อกัสสปมุนี" ชุดที่ 2.

  เปิดดูไฟล์ 4087511 เปิดดูไฟล์ 4087512 เปิดดูไฟล์ 4087513 เปิดดูไฟล์ 4087514 เปิดดูไฟล์ 4087515 เปิดดูไฟล์ 4087516 41. 42. 43. 44. 45. 46.

  P1010828.JPG P1010843.JPG P1010844.JPG P1010845.JPG P1010846.JPG P1010847.JPG 24 กุมภาพันธ์ 2017 at 16:04
 4. เพชรฉลูกัน ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ เปิดกรุ...วัตถุมงคลในนิโรธสมาบัติของพระอรหันต์ผู้ทรงฤทธิ์"หลวงพ่อกัสสปมุนี" ชุดที่ 2.

  เปิดดูไฟล์ 4087498 เปิดดูไฟล์ 4087499 เปิดดูไฟล์ 4087500 เปิดดูไฟล์ 4087501 เปิดดูไฟล์ 4087502 เปิดดูไฟล์ 4087503 35. 36. 37. 38. 39. 40.

  P1010837.JPG P1010838.JPG P1010839.JPG P1010840.JPG P1010841.JPG P1010842.JPG 24 กุมภาพันธ์ 2017 at 16:03
 5. เพชรฉลูกัน ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ เปิดกรุ...วัตถุมงคลในนิโรธสมาบัติของพระอรหันต์ผู้ทรงฤทธิ์"หลวงพ่อกัสสปมุนี" ชุดที่ 2.

  เปิดดูไฟล์ 4087485 เปิดดูไฟล์ 4087486 เปิดดูไฟล์ 4087487 เปิดดูไฟล์ 4087488 เปิดดูไฟล์ 4087489 เปิดดูไฟล์ 4087490 เปิดดูไฟล์ 4087491...

  P1010829.JPG P1010830.JPG P1010831.JPG P1010832.JPG P1010833.JPG P1010834.JPG P1010835.JPG P1010836.JPG 24 กุมภาพันธ์ 2017 at 16:01
 6. เพชรฉลูกัน ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ เปิดกรุ...วัตถุมงคลในนิโรธสมาบัติของพระอรหันต์ผู้ทรงฤทธิ์"หลวงพ่อกัสสปมุนี" ชุดที่ 2.

  ผ้ายันต์จีวรที่หลวงพ่อลงจารให้(ผ้าจีวรที่ท่านใส่เวลาเข้านิโรธสมาบัติ) ขนาดโดยประมาณ 3*4.5 นิ้ว.....ให้บูชาผืนละ 850 บาท... เปิดดูไฟล์...

  P1010820.JPG P1010821.JPG P1010822.JPG P1010823.JPG P1010824.JPG P1010825.JPG P1010826.JPG P1010827.JPG 24 กุมภาพันธ์ 2017 at 15:50
 7. เพชรฉลูกัน ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ เปิดกรุ...วัตถุมงคลในนิโรธสมาบัติของพระอรหันต์ผู้ทรงฤทธิ์"หลวงพ่อกัสสปมุนี" ชุดที่ 2.

  เปิดดูไฟล์ 4087364 เปิดดูไฟล์ 4087365 เปิดดูไฟล์ 4087366 เปิดดูไฟล์ 4087367 เปิดดูไฟล์ 4087368 เปิดดูไฟล์ 4087369 เปิดดูไฟล์ 4087370...

  P1010811.JPG P1010812.JPG P1010813.JPG P1010814.JPG P1010815.JPG P1010816.JPG P1010817.JPG P1010818.JPG P1010819.JPG 24 กุมภาพันธ์ 2017 at 14:57
 8. เพชรฉลูกัน ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ เปิดกรุ...วัตถุมงคลในนิโรธสมาบัติของพระอรหันต์ผู้ทรงฤทธิ์"หลวงพ่อกัสสปมุนี" ชุดที่ 2.

  เปิดดูไฟล์ 4087352 เปิดดูไฟล์ 4087353 เปิดดูไฟล์ 4087354 เปิดดูไฟล์ 4087355 เปิดดูไฟล์ 4087356 เปิดดูไฟล์ 4087357 เปิดดูไฟล์ 4087358...

  P1010798.JPG P1010802.JPG P1010803.JPG P1010804.JPG P1010805.JPG P1010806.JPG P1010807.JPG P1010809.JPG P1010810.JPG 24 กุมภาพันธ์ 2017 at 14:53
Loading...