joni_buddhist's Recent Activity

 1. joni_buddhist ตั้งกระทู้ใหม่

  อริยสัจจากพระโอษฐ์ ตอน การพ้นทุกข์โดยไม่รู้อริยสัจนั้น เป็นไปไม่ได้

  อริยสัจจากพระโอษฐ์ ตอน การพ้นทุกข์โดยไม่รู้อริยสัจนั้น เป็นไปไม่ได้ เปิดดูไฟล์ 4243330 ภิกษุ ท. !...

  20953823_478339905855794_8970102059386952166_n.jpg

  Forum: พุทธศาสนา และ ธรรมะ

  24 สิงหาคม 2017 at 01:05
 2. joni_buddhist ตั้งกระทู้ใหม่

  อริยสัจจากพระโอษฐ์ ตอน ตรัสรู้แล้ว ทรงรำพึงถึงหมู่สัตว์

  อริยสัจจากพระโอษฐ์ ตอน ตรัสรู้แล้ว ทรงรำพึงถึงหมู่สัตว์ สัตว์โลกนี้ เกิดความเดือดร้อนแล้ว มีผัสสะบังหน้า๑ ย่อมกล่าวซึ่งโรค (ความ...

  Forum: พุทธศาสนา และ ธรรมะ

  24 สิงหาคม 2017 at 00:59
 3. joni_buddhist ตั้งกระทู้ใหม่

  พระพุทธประวัติ จากพระโอษฐ์ ตอน ทรงสามารถสอนให้วิญญูชนรู้ได้เองเห็นได้เอง

  พระพุทธประวัติ จากพระโอษฐ์ ตอน ทรงสามารถสอนให้วิญญูชนรู้ได้เองเห็นได้เอง เปิดดูไฟล์ 4241893 กัจจานะ ! สมณพราหมณ์เหล่าใด...

  20992709_477817325908052_7168937714318630419_n.jpg

  Forum: พุทธศาสนา และ ธรรมะ

  23 สิงหาคม 2017 at 03:35
 4. joni_buddhist ตั้งกระทู้ใหม่

  เรื่องเล่าในพระธรรมบท ตอน พระฉันนะผู้ว่ายาก

  เรื่องเล่าในพระธรรมบท ตอน พระฉันนะผู้ว่ายาก เปิดดูไฟล์ 4239711 พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระฉันนเถระ ตรัสพระธรรมบท...

  20915229_476535632702888_921369565821323796_n.jpg

  Forum: พุทธศาสนา และ ธรรมะ

  21 สิงหาคม 2017 at 01:17
 5. joni_buddhist ตั้งกระทู้ใหม่

  เรื่องเล่าพระธรรมบท ตอน ภิกษุอัสสชิ(ไม่ใช่กลุ่มปัญจวัคคีย์)และปุนัพพสุกะผิดพระวินัย

  เรื่องเล่าพระธรรมบท ตอน ภิกษุอัสสชิ(ไม่ใช่กลุ่มปัญจวัคคีย์)และปุนัพพสุกะผิดพระวินัย เปิดดูไฟล์ 4239710 พระศาสดา...

  20953267_476532979369820_5369696288978742891_n.jpg

  Forum: พุทธศาสนา และ ธรรมะ

  21 สิงหาคม 2017 at 01:14
 6. joni_buddhist ตั้งกระทู้ใหม่

  ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ ตอน เสียขวัญตั้งแต่ได้ยินเสียงโห่ร้อง

  ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ ตอน เสียขวัญตั้งแต่ได้ยินเสียงโห่ร้อง เปิดดูไฟล์ 4237774 ภิกษุ ท. ! นักรบอาชีพบางประเภททนต่อผงคลีได้,...

  20882616_475414016148383_8570357616545886031_n.jpg

  Forum: พุทธศาสนา และ ธรรมะ

  19 สิงหาคม 2017 at 00:35
 7. joni_buddhist ตั้งกระทู้ใหม่

  พระพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ ตอน ทรงสอนเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าทั้งปวง

  พระพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ ตอน ทรงสอนเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าทั้งปวง เปิดดูไฟล์ 4237773 กันทรกะ ! บรรดาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า...

  20915308_475415396148245_2113298093245923804_n.jpg

  Forum: พุทธศาสนา และ ธรรมะ

  19 สิงหาคม 2017 at 00:33
 8. joni_buddhist ตอบกระทู้ ปิดรับบริจาค (เหลือ12)เชิญร่วมบุญสร้างอาคารปฏิบัติธรรมรับพระสุนทรีวาณีและยันต์ปทุมคงคา.

  ผมจารเองตอนบวชตามตำราวัดสุทัศน์แล้วนำเข้าพิธีสวดนพเคราะห์ของวัดครับ

  18 สิงหาคม 2017 at 12:19
 9. joni_buddhist ตั้งกระทู้ใหม่

  เรื่องเล่าในพระธรรมบท ตอน พระราธเถระพระผู้บวชเมื่อแก่ว่านอนสอนง่าย

  เรื่องเล่าในพระธรรมบท ตอน พระราธเถระพระผู้บวชเมื่อแก่ว่านอนสอนง่าย เปิดดูไฟล์ 4236866 พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน...

  20841004_474862362870215_2876729755167854959_n.jpg

  Forum: พุทธศาสนา และ ธรรมะ

  18 สิงหาคม 2017 at 02:33
 10. joni_buddhist ตั้งกระทู้ใหม่

  เรื่องเล่าในพระธรรมบท ตอน พระวนวาสีติสสเถระสามเณรอรหันต์แสดงธรรม

  เรื่องเล่าในพระธรรมบท ตอน พระวนวาสีติสสเถระสามเณรอรหันต์แสดงธรรม เปิดดูไฟล์ 4236865 พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน...

  20840911_474858769537241_8612078649752069223_n.jpg sam.jpg

  Forum: พุทธศาสนา และ ธรรมะ

  18 สิงหาคม 2017 at 02:27
Loading...