Komodo's Recent Activity

 1. Komodo ตั้งกระทู้ใหม่

  ประโยชน์สูงสุดของการทำวัตรสวดมนต์

  เปิดดูไฟล์ 4082625 ถาม : ชอบภาวนามากกว่าสวดมนต์ทำวัตร ? ตอบ : การสวดมนต์ทำวัตร ถึงเราจะชอบภาวนาก็ตาม ให้พยายามทำวัตรสวดมนต์ไว้...

  16730153_1251555074879758_3948362625087766119_n.jpg

  Forum: หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน

  18 กุมภาพันธ์ 2017 at 23:49
 2. Komodo ตั้งกระทู้ใหม่

  ปรับกำลังใจให้เท่ากันในการตอบคำถาม

  เปิดดูไฟล์ 4082624 พระอาจารย์กล่าวว่า "มีคนมาน้อย ๆ ประมาณ ๑๐-๒๐ คนกำลังดี ถ้าคนเยอะ ๆ แล้วคนนั้นเรื่องหนึ่งคนนี้เรื่องหนึ่งแล้ว...

  y7h6o.jpg

  Forum: หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน

  18 กุมภาพันธ์ 2017 at 23:44
 3. Komodo ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ ทริปไหว้ครูและเป่ายันต์เกราะเพชร วัดท่าขนุน วันเสาร์ที่ 1 เม.ย.60.

  สรุปรายชื่อผู้จองทริป ณ ๑๘ ก.พ. ๖๐ เวลา ๒๓.๒๐ น. เปิดดูไฟล์ 4082620

  OkaCdY.jpg 18 กุมภาพันธ์ 2017 at 23:36
 4. Komodo ตั้งกระทู้ใหม่

  ทริปไหว้ครูและเป่ายันต์เกราะเพชร วัดท่าขนุน วันเสาร์ที่ 1 เม.ย.60

  ทริปบวงสรวงไหว้ครูประจำปีและเป่ายันต์เกราะเพชร (๑/๒๕๖๐) ณ วัดท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วันเสาร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ (๑ วัน)...

  2y1yi1468151928.jpg OkaCdY.jpg

  Forum: หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน

  15 กุมภาพันธ์ 2017 at 13:00
 5. Komodo ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ กระโถนข้างธรรมาสน์ ฉบับที่ 156 เดือนกุมภาพันธ์ 2560.

  พบกันใหม่เดือนหน้าครับ พระอาจารย์เล็กรับสังฆทานที่บ้านเติมบุญประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๕ มีนาคม...

  16427493_1950974365125788_7150580358217191505_n.jpg 15 กุมภาพันธ์ 2017 at 07:10
 6. Komodo ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ กระโถนข้างธรรมาสน์ ฉบับที่ 156 เดือนกุมภาพันธ์ 2560.

  เปิดดูไฟล์ 4079147

  ksl9p1487087256.jpg 15 กุมภาพันธ์ 2017 at 07:08
 7. Komodo ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ กระโถนข้างธรรมาสน์ ฉบับที่ 156 เดือนกุมภาพันธ์ 2560.

  เปิดดูไฟล์ 4079146

  gdy531487087254.jpg 15 กุมภาพันธ์ 2017 at 07:08
 8. Komodo ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ กระโถนข้างธรรมาสน์ ฉบับที่ 156 เดือนกุมภาพันธ์ 2560.

  เปิดดูไฟล์ 4079145

  c9nyf1487087252.jpg 15 กุมภาพันธ์ 2017 at 07:08
 9. Komodo ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ กระโถนข้างธรรมาสน์ ฉบับที่ 156 เดือนกุมภาพันธ์ 2560.

  เปิดดูไฟล์ 4079144

  ygof21487087250.jpg 15 กุมภาพันธ์ 2017 at 07:07
 10. Komodo ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ กระโถนข้างธรรมาสน์ ฉบับที่ 156 เดือนกุมภาพันธ์ 2560.

  เปิดดูไฟล์ 4079143

  0u9pa1487087249.jpg 15 กุมภาพันธ์ 2017 at 07:07
 11. Komodo ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ กระโถนข้างธรรมาสน์ ฉบับที่ 156 เดือนกุมภาพันธ์ 2560.

  เปิดดูไฟล์ 4079142

  jwxya1487087249.jpg 15 กุมภาพันธ์ 2017 at 07:07
 12. Komodo ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ กระโถนข้างธรรมาสน์ ฉบับที่ 156 เดือนกุมภาพันธ์ 2560.

  เปิดดูไฟล์ 4079141

  uwu011487087248.jpg 15 กุมภาพันธ์ 2017 at 07:07
 13. Komodo ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ กระโถนข้างธรรมาสน์ ฉบับที่ 156 เดือนกุมภาพันธ์ 2560.

  เปิดดูไฟล์ 4079140

  brsnf1487087246.jpg 15 กุมภาพันธ์ 2017 at 07:07
 14. Komodo ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ กระโถนข้างธรรมาสน์ ฉบับที่ 156 เดือนกุมภาพันธ์ 2560.

  เปิดดูไฟล์ 4079139

  xij7l1487087243.jpg 15 กุมภาพันธ์ 2017 at 07:07
 15. Komodo ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ กระโถนข้างธรรมาสน์ ฉบับที่ 156 เดือนกุมภาพันธ์ 2560.

  เปิดดูไฟล์ 4079138

  gazax1487087241.jpg 15 กุมภาพันธ์ 2017 at 07:07
Loading...