Wannachai001's Recent Activity

 1. Wannachai001 ถูกใจ โพสต์ของ berbapor ในกระทู้ นานาเรื่องราวหลวงพ่อพระราชพรหมยาน.

  สวัสดีครับพี่วรรณและเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านเข้ามาติดตามข่าวสารหลวงพ่อครับเหมือนเดิมครับ

  29 มิถุนายน 2017 at 15:44
 2. Wannachai001 ถูกใจ โพสต์ของ poon-pan ในกระทู้ นานาเรื่องราวหลวงพ่อพระราชพรหมยาน.

  สวัสดีครับพี่วรรณ ผมขอรบกวนสอบถามเรื่องพระปิดตามหาลาภรุ่น 1 ที่มีกริ่งครับ กริ่งนี้มีไว้เพื่ออะไรครับ

  29 มิถุนายน 2017 at 15:11
 3. Wannachai001 ถูกใจ โพสต์ของ berbapor ในกระทู้ นานาเรื่องราวหลวงพ่อพระราชพรหมยาน.

  สวัสดีครับพี่วรรณและเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านเข้ามาติดตามข่าวสารหลวงพ่อครับเหมือนเดิมครับ

  29 มิถุนายน 2017 at 15:11
 4. Wannachai001 ถูกใจ โพสต์ของ berbapor ในกระทู้ นานาเรื่องราวหลวงพ่อพระราชพรหมยาน.

  สวัสดีครับพี่วรรณและเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านเข้ามาติดตามข่าวสารหลวงพ่อครับเหมือนเดิมครับ

  26 มิถุนายน 2017 at 11:59
 5. Wannachai001 ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ นานาเรื่องราวหลวงพ่อพระราชพรหมยาน.

  เปิดดูไฟล์ 4193989 วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 เป็น วันคล้ายวันประสูติของ “สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก...

  788888888888888 (1).jpg 26 มิถุนายน 2017 at 11:58
 6. Wannachai001 ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ รวมหลวงพ่อตอบปัญหา/จากคำบอกเล่า.

  พระที่อยู่ปริวาสกรรมไม่ได้เป็นอาบัติทุกองค์ บางองค์อยู่เพื่อพักจิตเพื่อความสะอาดยิ่งขึ้นของจิต เปิดดูไฟล์ 4193202 เปิดดูไฟล์ 4193203...

  IMG_20170623_161551.jpg IMG_20170623_161621.jpg IMG_20170623_161701.jpg 25 มิถุนายน 2017 at 01:36
 7. Wannachai001 ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ นานาเรื่องราวหลวงพ่อพระราชพรหมยาน.

  พระที่อยู่ปริวาสกรรมไม่ได้เป็นอาบัติทุกองค์ บางองค์อยู่เพื่อพักจิตเพื่อความสะอาดยิ่งขึ้นของจิต เปิดดูไฟล์ 4193198 เปิดดูไฟล์ 4193199...

  IMG_20170623_161551.jpg IMG_20170623_161621.jpg IMG_20170623_161701.jpg 25 มิถุนายน 2017 at 01:35
 8. Wannachai001 ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ นานาเรื่องราวหลวงพ่อพระราชพรหมยาน.

  เปิดดูไฟล์ 4193192 เปิดดูไฟล์ 4193193 เหรียญใบโพธิ์...

  1.jpg 2.jpg 25 มิถุนายน 2017 at 01:25
 9. Wannachai001 ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ นานาเรื่องราวหลวงพ่อพระราชพรหมยาน.

  ท้าวมหานาคาในจังหวัดชัยนาท เปิดดูไฟล์ 4192378 เปิดดูไฟล์ 4192379 เปิดดูไฟล์ 4192380 เปิดดูไฟล์ 4192381 เปิดดูไฟล์ 4192382 เปิดดูไฟล์...

  IMG_20170623_160752.jpg IMG_20170623_160858.jpg IMG_20170623_160944.jpg IMG_20170623_161018.jpg IMG_20170623_161044.jpg IMG_20170623_161253.jpg IMG_20170623_161318.jpg IMG_20170623_161342.jpg IMG_20170623_161419.jpg 24 มิถุนายน 2017 at 00:45
 10. Wannachai001 ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ รวมหลวงพ่อตอบปัญหา/จากคำบอกเล่า.

  ท้าวมหานาคาในจังหวัดชัยนาท เปิดดูไฟล์ 4192388 เปิดดูไฟล์ 4192389 เปิดดูไฟล์ 4192390 เปิดดูไฟล์ 4192391 เปิดดูไฟล์ 4192392 เปิดดูไฟล์...

  IMG_20170623_160752.jpg IMG_20170623_160858.jpg IMG_20170623_160944.jpg IMG_20170623_161018.jpg IMG_20170623_161044.jpg IMG_20170623_161253.jpg IMG_20170623_161318.jpg IMG_20170623_161342.jpg IMG_20170623_161419.jpg 24 มิถุนายน 2017 at 00:44
 11. Wannachai001 ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ รวมหลวงพ่อตอบปัญหา/จากคำบอกเล่า.

  พระราหูท่านเป็นเทวดาพระอริยเจ้าระดับสกิทาคามี เปิดดูไฟล์ 4192095

  Rahu_3-vert.jpg 23 มิถุนายน 2017 at 17:01
 12. Wannachai001 ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ นานาเรื่องราวหลวงพ่อพระราชพรหมยาน.

  พระราหูท่านเป็นเทวดาพระอริยเจ้าระดับสกิทาคามี เปิดดูไฟล์ 4192094

  Rahu_3-vert.jpg 23 มิถุนายน 2017 at 17:00
 13. Wannachai001 ถูกใจ โพสต์ของ berbapor ในกระทู้ นานาเรื่องราวหลวงพ่อพระราชพรหมยาน.

  สวัสดีครับพี่วรรณและเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านเข้ามาติดตามข่าวสารหลวงพ่อครับเหมือนเดิมครับ

  23 มิถุนายน 2017 at 16:57
 14. Wannachai001 ได้ใส่ไฟล์ลงในกระทู้ นานาเรื่องราวหลวงพ่อพระราชพรหมยาน.

  เปิดดูไฟล์ 4191580 กัลยาณมิตรท่านนึงส่งภาพมาให้ชมกันครับ

  S__7127060.jpg 22 มิถุนายน 2017
Loading...