Wheeler990's Recent Activity

 1. Wheeler990 ได้เรต โพสต์ของ SiTa ว้าว ในกระทู้ "นางไม้" แอบหลอก หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ร้องไห้คร่ำครวญในกุฏิร้าง มีแต่"เสาตกน้ำมัน" หลวงพ่อจงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าตลอด แม้จะพักอยู่ในกุฏิ!!!.

  "นางไม้" แอบหลอก หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ร้องไห้คร่ำครวญในกุฏิร้าง มีแต่"เสาตกน้ำมัน" หลวงพ่อจงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าตลอด...

  97948113_9608.jpg k028_1(2).jpg 111_986(2).jpg 4080-43(1).jpg 21 ตุลาคม 2017 at 15:19
 2. Wheeler990 ถูกใจ โพสต์ของ nopphakan ในกระทู้ ประสบการณ์โลกทิพย์ ในการออกธุดงค์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต.

  ความสามารถแบบนี้ส่วนตัวมองว่า สำหรับท่านถือว่าเป็นเรื่องปกติมากครับ ในเรื่องพลังงานก็ไม่ใช่ธรรมดาหรอกครับ(อธิบายยาก)...

  21 ตุลาคม 2017 at 15:14
 3. Wheeler990 ได้เรต โพสต์ของ mrmos อนุโมทนา ในกระทู้ ประสบการณ์โลกทิพย์ ในการออกธุดงค์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต.

  เปิดดูไฟล์ 4371951

  sa108.jpg 21 ตุลาคม 2017 at 15:14
 4. Wheeler990 ได้เรต โพสต์ของ SiTa อนุโมทนา ในกระทู้ ประสบการณ์โลกทิพย์ ในการออกธุดงค์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต.

  เปิดดูไฟล์ 4370945 ประสบการณ์โลกทิพย์ ในการออกธุดงค์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เรื่องนักบุญฟรานซิสแห่งคริสตศาสนานี้...

  A1%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84-jpg.jpg 1506743051_961_ประสบการณ์โลกทิพย์-ในกา.png 21 ตุลาคม 2017 at 15:13
 5. Wheeler990 ได้เรต โพสต์ของ SiTa อนุโมทนา ในกระทู้ คำสอนสายกลาง เรื่อง..ศีล.

  วันนี้วันพระตรงกับวันพุธแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีระกา ขอให้ทุกท่านมีความสุขในธรรม คำสอนสายกลาง เรื่อง..ศีล เปิดดูไฟล์ 4361106...

  ศีล-1.jpg 21 ตุลาคม 2017 at 15:13
 6. Wheeler990 ได้เรต โพสต์ของ วิริยะ13 อนุโมทนา ในกระทู้ "กาย คือหินลับปัญญา" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน).

  เปิดดูไฟล์ 4371989 "กาย คือหินลับปัญญา" " .. "จิตถ้าได้รับการแก้ไขดัดแปลงด้วยสติปัญญาอยู่เสมอแล้ว...

  879.jpg 21 ตุลาคม 2017 at 15:11
 7. Wheeler990 ได้เรต โพสต์ของ โพธิสัตว์ ชาวพุทธ อนุโมทนา ในกระทู้ เหรียญบาทสร้างโบสถ์ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ ๙.

  เหรียญบาทสร้างโบสถ์ถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 9 ใช้เหรียญทั้งสิ้นประมาณ 3,700,000 เหรียญ คืบหน้าแล้วกว่า 60% เปิดดูไฟล์...

  0b89ae0b8b2e0b897e0b8aae0b8a3e0b989e0b8b2e0b887e0b982e0b89ae0b8aae0b896e0b98c-e0b8ade0b8b8e0b897.jpg 89ae0b8b2e0b897e0b8aae0b8a3e0b989e0b8b2e0b887e0b982e0b89ae0b8aae0b896e0b98c-e0b8ade0b8b8e0b897-1.jpg 89ae0b8b2e0b897e0b8aae0b8a3e0b989e0b8b2e0b887e0b982e0b89ae0b8aae0b896e0b98c-e0b8ade0b8b8e0b897-2.jpg 89ae0b8b2e0b897e0b8aae0b8a3e0b989e0b8b2e0b887e0b982e0b89ae0b8aae0b896e0b98c-e0b8ade0b8b8e0b897-3.jpg 89ae0b8b2e0b897e0b8aae0b8a3e0b989e0b8b2e0b887e0b982e0b89ae0b8aae0b896e0b98c-e0b8ade0b8b8e0b897-4.jpg 89ae0b8b2e0b897e0b8aae0b8a3e0b989e0b8b2e0b887e0b982e0b89ae0b8aae0b896e0b98c-e0b8ade0b8b8e0b897-5.jpg 89ae0b8b2e0b897e0b8aae0b8a3e0b989e0b8b2e0b887e0b982e0b89ae0b8aae0b896e0b98c-e0b8ade0b8b8e0b897-6.jpg 89ae0b8b2e0b897e0b8aae0b8a3e0b989e0b8b2e0b887e0b982e0b89ae0b8aae0b896e0b98c-e0b8ade0b8b8e0b897-7.jpg 89ae0b8b2e0b897e0b8aae0b8a3e0b989e0b8b2e0b887e0b982e0b89ae0b8aae0b896e0b98c-e0b8ade0b8b8e0b897-8.jpg 89ae0b8b2e0b897e0b8aae0b8a3e0b989e0b8b2e0b887e0b982e0b89ae0b8aae0b896e0b98c-e0b8ade0b8b8e0b897-9.jpg 9ae0b8b2e0b897e0b8aae0b8a3e0b989e0b8b2e0b887e0b982e0b89ae0b8aae0b896e0b98c-e0b8ade0b8b8e0b897-10.jpg 9ae0b8b2e0b897e0b8aae0b8a3e0b989e0b8b2e0b887e0b982e0b89ae0b8aae0b896e0b98c-e0b8ade0b8b8e0b897-11.jpg 9ae0b8b2e0b897e0b8aae0b8a3e0b989e0b8b2e0b887e0b982e0b89ae0b8aae0b896e0b98c-e0b8ade0b8b8e0b897-12.jpg 9ae0b8b2e0b897e0b8aae0b8a3e0b989e0b8b2e0b887e0b982e0b89ae0b8aae0b896e0b98c-e0b8ade0b8b8e0b897-13.jpg 9ae0b8b2e0b897e0b8aae0b8a3e0b989e0b8b2e0b887e0b982e0b89ae0b8aae0b896e0b98c-e0b8ade0b8b8e0b897-14.jpg 9ae0b8b2e0b897e0b8aae0b8a3e0b989e0b8b2e0b887e0b982e0b89ae0b8aae0b896e0b98c-e0b8ade0b8b8e0b897-15.jpg 9ae0b8b2e0b897e0b8aae0b8a3e0b989e0b8b2e0b887e0b982e0b89ae0b8aae0b896e0b98c-e0b8ade0b8b8e0b897-16.jpg 9ae0b8b2e0b897e0b8aae0b8a3e0b989e0b8b2e0b887e0b982e0b89ae0b8aae0b896e0b98c-e0b8ade0b8b8e0b897-17.jpg 21 ตุลาคม 2017 at 15:11
 8. Wheeler990 ได้เรต โพสต์ของ supatorn อนุโมทนา ในกระทู้ อารมณ์ฌานโลกุตตระ : พระราชพรหมยาน.

  ................เปิดดูไฟล์ 4372021

  SadhuKrubaajarn.jpg 21 ตุลาคม 2017 at 15:09
 9. Wheeler990 ได้เรต โพสต์ของ ชนะ สิริไพโรจน์ อนุโมทนา ในกระทู้ อารมณ์ฌานโลกุตตระ : พระราชพรหมยาน.

  ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงครับ

  21 ตุลาคม 2017 at 15:09
 10. Wheeler990 ได้เรต โพสต์ของ oomsin2515 อนุโมทนา ในกระทู้ อารมณ์ฌานโลกุตตระ : พระราชพรหมยาน.

  ขออนุโมทนาสาธุธรรม เป็นอย่างสูง ครับ

  21 ตุลาคม 2017 at 15:09
 11. Wheeler990 ได้เรต โพสต์ของ HONGTAY อนุโมทนา ในกระทู้ อารมณ์ฌานโลกุตตระ : พระราชพรหมยาน.

  เปิดดูไฟล์ 4372133 วันนี้ก็จะพูดถึง ฌานโลกุตตระ โลกุตตระ หมายความว่า ความเป็นพระอริยเจ้า สำหรับพระอริยเจ้า 2 ขั้น คือ...

  ลพ-222.jpg 21 ตุลาคม 2017 at 15:09
 12. Wheeler990 ได้เรต โพสต์ของ SiTa อนุโมทนา ในกระทู้ ปฏิบัติ 4 ข้อ เพื่อไปพระนิพพาน.

  เปิดดูไฟล์ 4372105 ปฏิบัติ 4 ข้อ เพื่อไปพระนิพพาน 1. ระงับความพอใจในขันธ์ 5 เสีย คิดว่าร่างกาย มันตายอยู่ตลอดเวลา ทุกลมหายใจเข้าออก...

  0867fbff-8ed8-4ccc-a362-c0b7c987db62_zps4lj30lml-jpg.jpg 21 ตุลาคม 2017 at 15:08
 13. Wheeler990 ได้เรต โพสต์ของ ฐาณัฏฐ์ อนุโมทนา ในกระทู้ " เมตตา แผ่ให้ได้ผล ".

  วันนี้คุณแผ่เมตตารึยัง.... อานิสงค์การแผ่เมตตา สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ใน เมตตานิสังสสูตร...

  21 ตุลาคม 2017 at 15:07
 14. Wheeler990 ได้เรต โพสต์ของ ฐาณัฏฐ์ อนุโมทนา ในกระทู้ " เมตตา แผ่ให้ได้ผล ".

  คาถาแผ่เมตตา (แผ่ให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย) สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ อัพพะยาปัชฌา โหนตุ อะนีฆา โหนตุ สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ...

  21 ตุลาคม 2017 at 15:07
 15. Wheeler990 ได้เรต โพสต์ของ ฐาณัฏฐ์ อนุโมทนา ในกระทู้ " เมตตา แผ่ให้ได้ผล ".

  เปิดดูไฟล์ 4372146 พุทธศาสตร์ศึกษาโดยวิธีอุปมาอุปมัย เรื่อง "วิธีทำบุญให้ได้ผลที่สุด" (ตอนที่ ๕ การแผ่เมตตา) พลตำรวจตรี...

  bigstock-Golden-Buddha-statues-in-buddh-127250150.jpg 21 ตุลาคม 2017 at 15:07
Loading...