เสียงธรรม กรรม การฝึกหัดจิต หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

ในห้อง 'ธรรมเพื่อความหลุดพ้น' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 29 ตุลาคม 2017.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,693
  กระทู้เรื่องเด่น:
  137
  ค่าพลัง:
  +25,308
  LPTaseTasrungsri.jpg
  การฝึกหัดจิต ความตื่น และจิต-ใจ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

  เบื้องต้นการภาวนา หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

  วิธีหัดสมาธิ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

  JchaiJane
  Published on Dec 4, 2012

  เทศนาธรรมหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
   
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,693
  กระทู้เรื่องเด่น:
  137
  ค่าพลัง:
  +25,308
  ฝึกหัดกรรมฐาน13กค2525 หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

  วิธีภาวนา 4ธค24 หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

  สติรักษาจิต (๑) หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

  สติรักษาจิต ๒ 30 ธค 2521 หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

  jchaiJane

  Published on Jan 25, 2013
   
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,693
  กระทู้เรื่องเด่น:
  137
  ค่าพลัง:
  +25,308
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 14 พฤศจิกายน 2017
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,693
  กระทู้เรื่องเด่น:
  137
  ค่าพลัง:
  +25,308
  การเร่ร่อนของจิต หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

  วิธีหาจิต 1 หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

  วิธีหาจิต 2 หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

  ความยาก 4 ประการ : หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

  ของดีสองอย่าง หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

  MrTHChannel
  Published on Oct 1, 2012
   
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,693
  กระทู้เรื่องเด่น:
  137
  ค่าพลัง:
  +25,308
  ตั้งสติพิจารณากายกับใจ ; หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

  ความฉลาดในความโง่ 08 ธค 2516 หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

  คนสี่เหล่า 22 พค 2525 หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

  ชีวิตเป็นของน้อยนิด หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

  JchaiJane
  Published on Nov 19, 2012
   
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,693
  กระทู้เรื่องเด่น:
  137
  ค่าพลัง:
  +25,308
  แก่นของการปฏิบัติ ; หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

  ขันธ์ห้าเป็นภาระอย่างยิ่ง :หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

  ปล่อยวาง หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี


  ชุมพร บำเพ็ญ
  Published on Apr 1, 2017

   
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,693
  กระทู้เรื่องเด่น:
  137
  ค่าพลัง:
  +25,308
  หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
  วิปัสสนาปัญญาในพระพุทธศาสนาเป็นวิชาอันสูงสุดใช้คู่กับสมถะตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงที่สุด ถ้าไม่มีสมถะ ปัญญาวิปัสสนาก็ไม่เจริญ แต่ถ้ามีปัญญาวิปัสสนาไม่มีสมถะ ปัญญาก็ทู่ ขอให้ผู้ทำ ความเพียรพิจารณาดูขณะใดที่เจริญสมถะให้แก่กล้าวิปัสสนาเป็นไปเองโดยพิจารณาสิ่งต่าง ๆ เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ถ้าเวลาใดสมถะอ่อน ปัญญาวิปัสสนาก็ทื่อ ตั้งแต่ต้นเจริญสมถะ มีสมถะเข้มแข็ง ปัญญา วิปัสสนาจึงจะก้าวหน้า สมถะและวิปัสสนาจะคู่กันไปจนตลอดถึงที่สุดของพรหมจรรย์
  *************************
   
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,693
  กระทู้เรื่องเด่น:
  137
  ค่าพลัง:
  +25,308
  ประวัติหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี(6Hrs.)

  Puttaporn Pornput
  Published on Sep 17, 2015
   
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,693
  กระทู้เรื่องเด่น:
  137
  ค่าพลัง:
  +25,308
  เที่ยววัดถ้ำขาม สกลนคร สถานที่ละสังขารหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

  FaithThaiStory
  Published on Nov 26, 2015

  วัดถ้ำขาม เป็นวัดที่หลวงปู่ฝั้น อาจาโร ได้สร้างขึ้น แต่เดิมวัดแห่งนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของหลวงปู่ฝั้น อาจาโร ซึ่งท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดนี้จนถึงประมาณ พ.ศ. 2507 ท่านอาพาธจึงได้ไปจำพรรษาที่วัดป่าอุดมสมพร นอกจากนี้ยังเป็นวัดที่หลวงปู่เทสก์ เทสรังสีได้มาจำพรรษาและละสังขาร
   
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,693
  กระทู้เรื่องเด่น:
  137
  ค่าพลัง:
  +25,308
  แยกโลกออกจากธรรม หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

  จิต หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

  อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

  ความเกิดความดับ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

  MrTHChannel
  Published on Oct 13, 2012

  เทศนาธรรมเสียงจริงหลวงปู่เทสก์045 แยกโลกออกจากธรรม 30 กย 2515
  หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์
  วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
   
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,693
  กระทู้เรื่องเด่น:
  137
  ค่าพลัง:
  +25,308
  ความรัก หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

  จับกิเลส ใช้กิเลส ;หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

  ต้นเหตุแห่งทุกข์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

  ชุมพร บำเพ็ญ
  Published on Apr 1, 2017
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 15 พฤศจิกายน 2017
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,693
  กระทู้เรื่องเด่น:
  137
  ค่าพลัง:
  +25,308
  หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
  วิปัสสนาปัญญาในพระพุทธศาสนาเป็นวิชาอันสูงสุดใช้คู่กับสมถะตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงที่สุด ถ้าไม่มีสมถะ ปัญญาวิปัสสนาก็ไม่เจริญ แต่ถ้ามีปัญญาวิปัสสนาไม่มีสมถะ ปัญญาก็ทู่ ขอให้ผู้ทำ ความเพียรพิจารณาดูขณะใดที่เจริญสมถะให้แก่กล้าวิปัสสนาเป็นไปเองโดยพิจารณาสิ่งต่าง ๆ เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ถ้าเวลาใดสมถะอ่อน ปัญญาวิปัสสนาก็ทื่อ ตั้งแต่ต้นเจริญสมถะ มีสมถะเข้มแข็ง ปัญญา วิปัสสนาจึงจะก้าวหน้า สมถะและวิปัสสนาจะคู่กันไปจนตลอดถึงที่สุดของพรหมจรรย์
   
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,693
  กระทู้เรื่องเด่น:
  137
  ค่าพลัง:
  +25,308
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,693
  กระทู้เรื่องเด่น:
  137
  ค่าพลัง:
  +25,308
  วิธีรักษาจิต : หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

  กรรม หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

  urai1791
  Published on Oct 21, 2013

  หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง เทศน์เรื่องกรรม
  อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
   
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,693
  กระทู้เรื่องเด่น:
  137
  ค่าพลัง:
  +25,308
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 พฤศจิกายน 2017
 16. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,693
  กระทู้เรื่องเด่น:
  137
  ค่าพลัง:
  +25,308
  ปฏิจจสมุปบาท หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

  PLODLOCK - ปลดล็อค
  Published on Dec 25, 2017
   
 17. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,693
  กระทู้เรื่องเด่น:
  137
  ค่าพลัง:
  +25,308
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 31 มกราคม 2018
 18. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,693
  กระทู้เรื่องเด่น:
  137
  ค่าพลัง:
  +25,308
  ขันธโลก หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

  namo 125
  Published on Sep 26, 2017
   
 19. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,693
  กระทู้เรื่องเด่น:
  137
  ค่าพลัง:
  +25,308
  เพียรรักษาความดี หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

  namo 125
  Published on Oct 2, 2017

  การฝึกหัดสมาธิโดยบริกรรมพุทโธ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

  PLODLOCK - ปลดล็อค
  Published on Aug 28, 2017


   
 20. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,693
  กระทู้เรื่องเด่น:
  137
  ค่าพลัง:
  +25,308
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - กรรม การฝึกหัดจิต หลวงปู่เทสก์
 1. SiTa
  ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  2,242
 2. HartOnFire
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  272
 3. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  267
 4. วิริยะ13
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  1,369
 5. Apinya Smabut
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  10,034

แชร์หน้านี้

Loading...