กังหันลมของคนไทย

ในห้อง 'ภัยพิบัติและการเตรียมการ' ตั้งกระทู้โดย zipper, 10 ตุลาคม 2007.

 1. zipper

  zipper เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กันยายน 2004
  โพสต์:
  5,230
  ค่าพลัง:
  +10,588
  คุณบรรจง ขยันกิจ นักประดิษฐ์กังหันลม ที่คนในวงการนี้จะรู้จักกันดี คนคนนี้เคยออกรายการคนค้นฅนตอนมนุษย์กังหันลม

  เค้าคนนี้มีเวปอยู่ที่ http://www.thaiwindmill.com/ ส่วนอันนี้เป็นเวปเก่าของเค้า แต่ก็ยังมีรูปกังหันลมเก็บอยู่ http://thaiwindmill.multiply.com/

  คุณบรรจง มีการแจกกังหัน ทุกๆ วันที่ 30 ม.ค. ของทุกปี (รายละเอียดมีในเวป)

  สำหรับคนที่อยากดูกังหันลมที่คุณบรรจงทำ ไปดูได้ที่ วัดป่าอัมพวัน อ.เมือง จ.ชลบุรี สามารถ สูบน้ำ ปั่นไฟฟ้า ทำงานพร้อมกัน ขนาด 4 ใบพัด 6 ใบพัด

  อันนี้เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับกังหันลม
  <hr>
  กังหันลมชนิด 6 ใบพัด ใช้พลังงานลมป๊มระบบไฮโดริคขับเกียรถยนต์ทดรอบให้เร็วแล้วต่อเพลาขับระบบป๊มน้ำและปั่นไดนาโม กระแสไฟฟ้าที่ได้เก็บไว้ในแบตเตอร์รีแล้วแปลงเป็นไฟฟ้าขนาด 220 VAC
  ไดนาโมขนาด 1.5 - 5 kw สบายๆ หลักการ กังหันลมหมุนปั๊มน้ำมันจากถังน้ำมันผ่านวาวล์ควบคุมแรงดันไปหมุนเพลาที่ต่อกับเกียร์รถยนต์ทดรอบให้เร็วขึ้นเพลาจะต่อกับปั๊มสูบน้ำโดยตรง ส่วนไดนาโมจะใช้เกียร์อีกตัวทดรอบให้เร็วขึ้นอีก จึงสามารถทำความเร็วรอบได้สูง ถ้าลมดีๆใบพัดหมุนเสียงจะคล้ายเฮลิคอบเตอร์ ยังมีหลักในการช่วยใบพัดให้หมุนในขณะลมอ่อนๆพอลมแรงกังกันก็หมุนได้สดวกเร็วพอดี

  หนังสือชุด พลังงานยั่งยืน เล่ม 5 กล่าวถึง การบันทึกข้อมูลและการจัดทำข้อมูล ดังนี้
  3.1 ข้อมูลลม เกณฑ์ที่สำคัญ สำหรับพิจารณาสภาพของลม ณ ตำแหน่งที่ต้องการมี 2 อย่างได้แก่ ความเร็วลมและทิศทางลม
  จุดประสงค์การเก็บข้อมูลลมเพื่อจะหราบถึง
  1 แบบแผนลมรายวัน ราย้ดือน และรายปี
  2 ช่วงเวลาที่ลมอ่อนและลมแรง
  3 ความเร็วสูงสุดของพายุ
  4 พลังงานลมที่จะผลิตได้ต่อเดือนและต่อปี
  การหาความเร็วลมในรายชั่วโมงหาได้ด้วยวิธี
  1 ค่าเฉลี่ยความเร็วที่บันทึกทั้งชั่วโมง
  2 ค่าเฉลี่ยจากกราฟทั้งชั่วโมง
  3 ค่าเฉลี่ยจากกราฟ 10 นาทีสุดท้าย
  4 เฉลี่ยจากการวัดความเร็วเป็นช่วงๆในหนึ่งชั่วโมง

  3.2 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
  1 ประเมินค่าข้อมูลจากสถานีตรวจวัดอากาศ สนามบิน หรืออื่นๆ
  2 ทำบันทึกเกี่ยวกับสภาพอากาศปกติ พายุและอิทธิพลทางอากาศอื่นๆ ด้วยการพูดคุยกับชาวบ้านในท้องถิ่นเจ้าหน้าที่สนามบินและนักอุตุนิยมวิทยา
  3 การหาค่าเฉลี่ยความเร็วลม และค่าเฉลี่ยกำลังลมที่มีอยู่
  4 ทำการตรวจวัดข้อมูลในพื้นที่ในระยะยาว ( อย่างน้อย 1 ปี )
  หมายเหตุ ตามมาตรฐานระหว่างประเทศ การวัดความเร็วลม ควรกระทำที่ระดับ 10 เมตรเหนือฟื้นดินในที่เปิดโล่ง

  3.3 เครื่องมือในการวัดลม
  ในการวัดความเร็วลม ส่วนมากจะใช้เครื่องวัดลมแบบลูกถ้วย ( Cup anemometer ) หรือเครื่องวัดลมแบบกังหันลม ( Windmill - type anemometer )
  เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้บันทึกข้อมูลลมมีดังนี้
  1 เครื่องมือวัดความเร็วลม ( anemometer ) ที่มีตัวอ่าน ( moment indicater ) ปกติเป็นการวัดด้วยมือ วิธีนี้ไม่เหมาะสมสำหรับการนำข้อมูลมาใช้เพื่อการออกแบบกังหันลม
  2 เครื่องนับจำนวนลมที่พัดผ่าน ( mechanical wind - path counter ) ซึ่งจะให้ข้อมูลของทิศทางลมอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาทั้งหมด เหมาะสมสำหรับคำนวณหาความเร็วเฉลี่ยของลมตลอดช่วงเวลาที่สังเกต
  3 เครื่องบันทึกลมที่พัดผ่าน ( mechanical wind - path recorder ) ซึ่งจะแสดงผลของทิศทางลมอย่างต่อเนื่องบนแผ่นกระดาษ โดยปกติมักจะใช้กลไกของสปริง ( เหมาะสำหรับการออกแบบกังหันลม หรือใช้ในขบวนการประเมินผลข้อมูลต่างๆ ภายใต้ขอบเขตที่จำกัด )
  4 เครื่องบันทึกแบบอิเลคทรอนิกส์ ( electronic recoeding equipment )โดยจะให้ค่าความเร็วลมเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กำหนด เช่น 1 วินาทีถึง 1 ชั่วโมง รวมถึงให้ค่ารวม โดยแสดงความเร็วลมในช่วงต่างๆ เหมาะสมสำหรับการนำข้อมูลมาใช้เพื่อการออกแบบกังหันลม
  5 สถานีอุตุนิยมวิทยา ( meteorological Stations ) แสดงผลและบันทึกข้อมูลต่างๆ อย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ ได้แก่ ความเร็วของลม ทิศทางของลมพายุและอื่นๆ เหมาะสมสำหรับการนำข้อมูลมาใช้เพื่อการออกแบบกังหันลม ( ขอข้อมูลได้ที่สถานีใกล้เคียง )

  3.4 การประเมินอุปสงค์หรือความต้องการพลังงาน ( Energy Demand )
  จุดมุงหมายของการประเมินค่าความต้องการพลังงาน คือ เพื่อคำนวนปริมาณพลังงาน ( ในหน่วย กิโลวัตต์ ) ต่อหนึ่งหน่วยเวลาที่จำเป็น ให้เพียงพอกับความต้องการเนื่องจากความต้องการใช้พลังงานบางครั้งสามารถผันแปรขึ้นลงได้อย่างมากจึงจำเป็นต้องมีการประเมินค่าความต้องการพลังงานตลอดช่วงเวลาหนึ่ง ( ปี เดือน หรือ วัน )

  3.5 คำแนะนำในการเลือกกังหันลม
  วิธีการสำหรับเลือกขนาดที่เหมาะสมของกังหันลมมีดังต่อไปนี้
  1 ประเมินค่าอุปทานหรือความต้องการพลังงานตามทฤษฎี ( energy demand ) ในหน่วย กิโลวัตต์ชั่วโมง ในช่วงหนึ่งหน่วยเวลา ( เช่น ใน 1 วัน )
  2 หาปริมาณอุปทานพลังงานลมทางทฤษฎี ( energy supply ) ในหน่วย กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตารางเมตร ในหน่วยเวลาเดียวกับข้อ 1
  3 หาค่าออกแบบบนฐานของรายเดือนจาก = energy demand หารด้วย energy supply
  ในการพิจารณาเพื่อให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของพลังงานลมในแต่ละฤดูกาล ควรคำนวณจากทุก ๆ เดือน ตลอดช่วงเวลา 12 เดือนใน 1 ปี แล้วใช้ค่าที่มากที่สุดที่หาได้เป็นค่าออกแบบบนฐานของรายเดือน
  ต่อจากนั้น สำหรับแต่ละกรณีย่อย ทำการประมาณประสิทธิภาพรวมของกังหันรวมถึงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ โดยขึ้นอยุ่กับจุดประสงค์การใช้ ( เช่น เพื่อการสูบน้ำ หรือเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า แล้วจึงคำนวณหาพื้นที่ของกังหัน )

  ด้วยข้อมูลเหล่านี้ก็จะสามารถเลือกกังหันที่เหมาะสมได้

  3.6 การเลือกสถานที่
  สถานที่ติดตั้งควรเลือกพิจารณาจากความต้องการ ( เช่น บ่อน้ำสำหรับน้ำอุปโภค ) การวัดความเร็วลมควรจะสามารถกระทำได้ที่ตำแหน่งที่เลือกหรือไม่ ก็ต้องได้รับข้อมูลที่ต้องการจากสถานีตรวจวัดอากาศ ข้อมูลพิเศษอื่น ๆ เช่น พายุหรืออื่น ๆ สามารถทราบได้จาก การสัมภาษณ์คนในท้องถิ่น การประมาณพลังงานที่ได้อย่างหยาบ ๆ ในตอนแรกนี้จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจว่าสถานที่นี้เหมาะสมหรือไม่
  ขั้นตอนต่อไป คือ ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศ ความลาดชันของพื้นที่ ลักษณะพันธุ์ไม้ ( ต้นไม้ หรือพุ่มไม้ต่าง ๆ ) เนื่องจากสิ่งเหล่านี้อาจเป็นตัวป้องกันไม่ให้ลมพัดอย่างอิสระ โดยปกติสำหรับกังหันลมขนาดเล็ก ( เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 10 เมตร ) ควรให้ลมบริเวณนั้นสามารถพัดอย่างอิสระ อย่างน้อยในระยะ 300 เมตร รอบตัวกังหันในทิศทางหลักของลมไม่ควรมีสิ่งกีดขวางใด ๆ กรณีกังหันความเร็วต่ำเพื่อการสูบน้ำในที่ซึ่งบริเวณนั้นมีต้นไม้ปกคลุมหนาแน่น หากเป็นไปได้ศูนย์กลางของกังหัน ควรถูกติดตั้งที่ความสูงอย่างน้อยเท่ากับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวกังหันเอง โดยวัดจากระดับยอดของสิ่งกีดขวางขึ้นไป

  สำหรับท่านที่ต้องการ CD ตัวอย่างกังหันลมผลิตไฟฟ้า CDตัวอย่างกังหันลมสูบน้ำ กรุณาส่ง CD เปล่าพร้อมซองกันกระแทกติดแสตมป์ จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองให้เรียบร้อย

  จ่าหน้าซองถึง

  นายบรรจง ขยันกิจ
  กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยบูรพา
  169 ถนนลงหาดบางแสน
  ต. แสนสุข อ. เมือง
  จ. ชลบุรี 20131

  แล้วโทรไปบอกผม ผมจะส่งตัวอย่างไปให้พร้อมรูปกังหันลมชนิดต่างๆมากมาย
  <hr>
  กังหันลมที่ผมกำลังทำเป็นต้นแบบ ผมใช้หลักการของเมืองนอก ไดนาโมรอบต่ำ ๆ rpm 200 -400 รอบ
  วัสดุหาได้ในเมืองไทย ยกเว้น แม่เหล็กแรงสูง ที่ราคาแพงมาก แต่ก็หาซื้อได้ การทำกังหันลม
  ใช้งบประมาณ ดังนี้
  1 แม่เหล็กแรงสูง ราคาประมาณ 5000 - 6000 บาท
  2 ชุดล้อหน้ารถเก๋ง 1 - 2 ชุด ( อะไหล่เชียงกงแถวปทุมวันหรือเมืองใหม่บางพลี ) ดุมล้อหน้า ดีสเบรก
  แกนโชค ราคาแล้วแต่รุ่น ขนาด
  3 ขดลวด # 13 -18 แล้วแต่การออกแบบ ราคากิโลละ ประมาณ 200 บาท
  4 เรซินใช้หล่อขดลวดราคา ไม่ทราบ
  5 ไม้อัดใช้ทำแบบวางแม่เหล็ก หล่อขดลวด ทำหางเสือ
  6 เหล็กฉาก เหล็กตัวซี เหล็กกลม ขนาดตามแบบ
  7 ไดโอดแปลงไฟจากกระแสสลับเป็นกระแสตรง
  8 อุปกรณ์เชื่อมเหล็ก ตัด เจีย เลื่อย สิ่ว กบ กระดาษทราย วัดระดับ วงเวียน ดินสอ กระดาษเขียนบบ
  9 ไม้ขนาดตามแบบ (ความยาวของใบพัดตามใจชอบ ใช้ไม้สัก ไม้ตะเคียน เมืองนอกใช้ไม้สน )
  10 ถังน้ำมันสองร้อยลิตร 2 - 3 ใบ

  หมายเหตุ ทำกังหันสูบน้ำ ตัด แม่เหล็ก ขดลวด เรซิ่น ใบพัดใช้ไม้หรือถังน้ำนันตามใจชอบ
  ถ้าผมจะจัดอบรม ให้ความรู้ เรื่อง กังหันลม จะมีผู้สนใจ สมัครเข้ารับการอบรมหรือไม่ อบรมฟรีจำนวน
  10 - 12 คน ต่อ 1 ชุด ใช้เวลา 1 วัน เมื่อมีความรู้แล้ว ภาคปฎิบัติก็นัดกันตกลงจะไปทำของจริงที่บ้านใคร ออกค่าวัสดุด้วยนะครับ ภาคปฎิบัติ เมืองนอก ใช้เวลา 1 สัปดาห์ เมืองไทย เสาร์ อาทิตย์ก็พอ อ้อ..ยังมีวิธีการตั้งเสาอีกนะครับ ไม่ใช่หมูๆแล้วแต่ความสูง

  หลักการสร้างกังหันลมนี้ ยังสามารถประยุกต์ใช้ทำเขื่อนพลังน้ำขนาดเล็กได้ เหมาะกับฝ่ายน้ำล้น ลำคลอง ธารน้ำไหลจากภูเขา น้ำตก หลักการ กั้นเขื่อนบังคับให้น้ำไหลในท่อขนาดรัศมี 3 - 4นิ้ว (ตามความเหมาะสม)ความยาวท่อยิ่งยาวยิ่งแรงเหมือนเขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนลำตะคอง ปลายท่อน้ำปล่อยใส่ใบพัดไดนาโม ใบพัดจะเหมือนใบพัดพัดลมแอร์ (คอยเย็นอยู่ภายในห้องในบ้าน) ปลายท่อบีบให้แบนเล็กน้อยตามขนาดรูปของใบพัดแอร์ที่ติดตั้งกับไดนาโมรอบต่ำที่เราทำขึ้นเอง
  การต่อขดลวด ต่อได้2วิธี คือแบบสตาร์ และ เดลต้า แรงเครื่อนที่ได้ไม่เท่ากัน แล้วแต่สภาพลมแรงหรือค่อยกระแสไฟฟ้าที่ได้ ขนาด 12 vdc 24 vdc 48 vdc 20 vac - 180 vac กระแส (จำสูตรไม่ได้) ตามความต้องการขณะลมสูงสุด (การออกแบบครั้งแรกต้องตัดสินใจให้ดี สภาพลมที่ที่เราจะติดตั้งเป็นองค์ประกอบทุกอย่ง) จะนำไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ ใช้กับอุปกรณ์ ขนาดแรงเครื่อน 12v 24v 48v โดยตรงหรือ ใช้เครื่องอินเวิตเตอร์แปลงเป็น 220 v ac

  เมืองนอกถ้าผู้หญิงทำก็จะขนาดรัศมี4-5ฟุต ขนาดมาตรฐาน รัศมีใบพัด 2.4 เมตร (แพร่หลายในเมืองนอก) ใหญ่สุด 17ฟุต ใช้ล้อรถเก๋งวอลโว 240 เสาสูง 5 - 60 เมตร แล้วแต่สภาพของลม มีทั้งเสาเดี่ยว สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ตามขนาดความสูง วิธีตั้งเสาก็แตกต่างกันไปตามความสูง

  การทำกังหันลมแต่ละครั้ง จะแบ่งเป็นขั้นตอน 4 ขั้นตอน
  1. ทำใบ ต้องเหลาให้ได้ขนาด(ถ้าได้ช่างไม้ฝีมือดีร่วมทีมก็แจ๋วไม่เหนื่อย)
  2 . ช่างเชื่อม กลึง ไส เจียดีสเบรกให้เรียบไว้เชื่อมโครงกังกัน หางเสือ (เชื่อมเหล็กต้องได้มาตรฐานเพราะกังหันน้ำหนักมากพอสมควร)
  3. ทำไดนาโม ออกแบบแม่เหล็ก พันขดลวด บัดกรีขดลวด หล่อเรซิ่น ต่อสายไฟเข้าระบบ(ได้ช่างไฟร่วมทีมรับรองไฟสว่างไสวไม่ต้องกลัวว่าจะต้องพันขดลวดใหม่ ขอเอาใจช่วยข้างๆ กระแส 50-100แอมป์สดุ้งแน่ๆ) การต่อ มีแบบ1 - 3 เเฟส
  4. รวมใจกันทุกฝ่ายช่วยกันตั้งเสา อะไรเอ่ยยิ่งสูงยิ่งเหนื่อย ก็ตั้งเสานะสิ ฮะๆๆๆ (เครื่องทุ่นแรงใช้รถกระบะช่วยดึง) กังหันลมรับลมหมุนได้ที่ เช็คกระแสไฟฟ้า เปิดหลอดไฟ แค่นี้ก็หายเหนื่อยแล้ว

  มี cd ตัวอย่างการทำกังหันลมของเมืองนอก ประมาณ 40 ตัวอย่าง เริ่มตั้งแต่ การจัดเตรียมหาวัสดุ อะไหล่รถเชียงกง รุ่นที่ต้องการใช้ ตามใจชอบ การเหลาใบพัด การทำไดนาโมรอบต่ำ การประกอบทุกอย่างจนสำเร็จ วิธีการตั้งเสา แบบแปลน ทฤษฎี สนใจโทรมาคุยกับผมได้

  cd ชุดนี้ผมได้มาจากเมืองนอก คุ้มจริงๆผมเปิดดูหลายรอบจนเข้าใจในระดับหนึ่ง สามารถทำกังหันได้ด้วยตัวผมเอง และประยุกต์ใช้กับกังหันชนิดแกนแนวดิ่ง และแกนแนวตั้ง เกิดแนวความคิดทำใบกังหันได้หลายรูปแบบ ให้เหมาะกับสภาพลมของท้องถิ่น และภูมิประเทศ

  ถ้าลมแรงจัดหรือมีพายุ ส่วนใบพัดจะพับงอหันหลบพายุอัตโนมัติ หรือเชิดหน้ากังหันขึ้นฟ้าได้เอง เมื่อสภาพลมปกติ กังหันก็จะหมุนได้เองอีกครั้ง
  <hr>
  วัดป่าอัมพวัน อ.เมือง จ. ชลบุรี สถานที่ ทำกังหัน สำหรับท่านที่สนใจ ถ้าท่านเดินทางสายมอเตอร์เวย์มาจากกรุงเทพ ฯ ป้ายบอกทางเลี้ยวซ้ายไป อำเภอบ้านบึง ให้ท่านเลี้ยวซ้ายตามป้ายบอกทาง ถึงถนน สายบ้านบึง ประมาณ 500 เมตร จะเห็นสพานลอยคนข้ามถนน ให้ท่านชิดขวา เลี้ยวรดกลับ ประมาณ 50 เมตร จะเห็นป้ายบอก วัดหนองรี และ วัดป่าอัมพวัน ขับตรงไป ประมาณ3 ก.ม มีป้ายบอกชี้ไปทางซ้าย ตรงไปอีก 2 - 3 ก.ม มีป้ายบอก วัดป่าอัมพวัน อ่างเก็บน้ำช่องมะเฟือง เลี้ยวขวา ไปตามเส็นทางนี้ จนสุดสาย 2 ก.ม ท่านจะพบอ่างเก็บน้ำ และกังหัน เรียนเชิญทุกท่านที่สนใจนะครับ หากประสงค์จะ ถวายอาหาร ไม่เกิน 8.30 น.ไปที่วัดแล้วอาจได้ชมกังหันหมุน หรือไม่หมุน อยู่ที่ลมไปบ่อยๆๆ จะได้ทราบว่า ของจริง คนไทยไม่ด้อยกว่าชนชาติใดในโลกนี้ ครับ

  [​IMG]

  <hr>
  ที่มาข้อมูล
  http://www.vcharkarn.com/include/vcafe/showkratoo.php?Pid=28149
  http://board.dserver.org/w/webdoae/00002052.html
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 10 ตุลาคม 2007
 2. zipper

  zipper เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กันยายน 2004
  โพสต์:
  5,230
  ค่าพลัง:
  +10,588
 3. somsannannom

  somsannannom เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 สิงหาคม 2007
  โพสต์:
  183
  ค่าพลัง:
  +1,625
  สุดยอดครับ
  ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
  ถ้ายังพอมีไฟฟ้าใช้ ชีวิตก็ยังพอมีแสงสว่าง
   
 4. คีตเสวี

  คีตเสวี เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 มกราคม 2007
  โพสต์:
  981
  ค่าพลัง:
  +739
  ช่างบังเอิญมาก ๆ เลยครับ เพราะผมเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์จันดี เจ้าอาวาสวัดป่าอัมพวันนี้พอดี ที่วัดเป็นวัดปฏิบัติสายหลวงปู่ชา สถานที่สัปปายะมาก ๆครับ เคยได้ด้อม ๆ มอง ๆ กังหันอยู่เหมือนกัน ใครมีโอกาสผ่านมาทางนี้แวะทำบุญก็ดีเหมือนกันนะครับ หลังออกพรรษาปีนี้ ก็เดือนหน้านี้แล้วผมมีโอกาสเป็นประธานกฐินที่นี่ด้วย เอาปัจจัยไปสร้างศาลาปฏิบัติธรรมครับ
   
 5. ยาล้างตา

  ยาล้างตา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 กันยายน 2007
  โพสต์:
  494
  ค่าพลัง:
  +3,537
  เยี่ยมจริงๆครับ สำหรับข้อมูลของคุณ ZIPPER คงได้ใช้ประโยชน์แน่นอน
  เพราะลมไม่มีวันหมด ได้พลังงานที่สะอาดมาใช้ตลอด
   
 6. แม่นายมล

  แม่นายมล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  1,069
  ค่าพลัง:
  +6,258
  อ.บรรจงคนนี้เคยดูทีวี เป็นบุคคลที่น่ายกย่องเป็นอย่างมาก
  เป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ท่านไม่สนใจตัวเองเลย
  ดูจากบ้านที่รก เพราะว่ามุ่งมั่นอยู่กับงาน กังหันลม
  จนไม่มีเวลาให้กับตัวเองเลย ขอปรบมือให้ค่ะ
   

แชร์หน้านี้

Loading...