เสียงธรรม การทำจิตให้ประภัสสรชนิดถาวร พุทธทาสภิกขุ

ในห้อง 'ธรรมเพื่อความหลุดพ้น' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 4 สิงหาคม 2017.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,693
  กระทู้เรื่องเด่น:
  137
  ค่าพลัง:
  +25,308
  .................... LpBuddhatasme andmine.jpg
  อนัตตายาวิเศษในการกำจัดตัวตน


  Buddhadharm :-
  Published on Dec 4, 2012
  ปาฐกถาธรรมทางวิทยุ ปี ๒๕๓๑
  ครั้งที่ ๖."หนทางรอดของมนุษย์เรา"
  ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๓๑


   
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,693
  กระทู้เรื่องเด่น:
  137
  ค่าพลัง:
  +25,308
  คุกของชีวิตกับสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิต-
  พุทธทาส ภิกขุ

  กามารมณ์ การสมรส การสืบพันธ์ การสืบสกุล-พุทธทาส ภิกขุ


  photo.jpg
  Thai Bhikkhus :-
  Published on Aug 26, 2014
  พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) - ตามรอยพุทธทาส คุกของชีวิตกับสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิต
  แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา
  สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
  The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.
  พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์
  วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 28 กันยายน 2017
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,693
  กระทู้เรื่องเด่น:
  137
  ค่าพลัง:
  +25,308
  การอยู่อย่างชนิดที่ไม่มีอะไรเป็นของตน-พุทธทาส ภิกขุ

  พุทธทาส ภิกขุ - กูซึ่งไม่มีตัวมีตน

  ชีวิตคือขันธุ์ทั้งห้า มิใช่ตัวตน.


  photo.jpg

  Buddhadharm
  Published on Aug 22, 2013
  พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
  ธรรมบรรยายชุด
  คู่มือจำเป็นจะต้องมีในการศึกษาและปฏิบัติธรรม
  สวนโมกขพลาราม ๘ สิงหาคม ๒๕๓๐   
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,693
  กระทู้เรื่องเด่น:
  137
  ค่าพลัง:
  +25,308
  "ภาวะสูงสุด" คือภาวะที่ว่างจากตัวตน.
  พุทธทาส อินฺทปญฺโญ

  Buddhadharm :-
  Published on Aug 9, 2013

  ชุด ปกิณกะธรรมบรรยาย
  การทำจิตให้ประภัสสรชนิดถาวร พุทธทาส อินฺทปญฺโญ

  Thai Bhikkhus :-

  Published on Nov 27, 2013

  ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา,สวนโมกขพลาราม 1 พฤษภาคม 2525
  พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) - ตามรอยพุทธทาส การทำจิตให้ประภัสสรชนิดถาวร แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A. พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์ วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 ธันวาคม 2017
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,693
  กระทู้เรื่องเด่น:
  137
  ค่าพลัง:
  +25,308
  การมีนิพพานในชีวิตประจำวัน-พุทธทาส ภิกขุ

  photo.jpg
  Thai Bhikkhus
  Published on Nov 26, 2013
  พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) - ตามรอยพุทธทาส
  การมีนิพพานในชีวิตประจำวัน
  แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.
  พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์ วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา
  นิพพานอย่างของพระพุทธเจ้า พุทธทาสภิกขุ

  photo.jpg
  วัลลภ ทำนิล -
  Published on Feb 21, 2015
  ความสิ้นกรรมและไวพจน์ของนิพพาน-พุทธทาส ภิกขุ

  Thai Bhikkhus
  Published on Sep 16, 2014
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 25 กันยายน 2017
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,693
  กระทู้เรื่องเด่น:
  137
  ค่าพลัง:
  +25,308
  ยาระงับสรรพโรค-พุทธทาส ภิกขุ

  การหาความสุขจากสิ่งที่เป็นทุกข์-พุทธทาส ภิกขุ

  การมีธรรมะสี่เกลอ (สติ ปัญญา สัมปชัญญะ สมาธิ)-พุทธทาส ภิกขุ

  photo.jpg
  Thai Bhikkhus :-

  Published on Aug 9, 2014
  พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) - ตามรอยพุทธทาส
  ยาระงับสรรพโรค ,การหาความสุขจากสิ่งที่เป็นทุกข์,การมีธรรมะสี่เกลอ
  แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
  The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.
  พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์ วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา


   
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,693
  กระทู้เรื่องเด่น:
  137
  ค่าพลัง:
  +25,308
  วิเวกที่ท่านยังไม่รู้จัก-พุทธทาส ภิกขุ

  วิเวกเป็นที่พักผ่อนของวิญญาณอันดิ้นรน - พุทธทาสภิกขุ

  ความวิเวกเป็นสุข-พุทธทาสภิกขุ

  พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) -
  ตามรอยพุทธทาส ความวิเวกเป็นสุข
  แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
  The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.
  พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์
  วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา   
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,693
  กระทู้เรื่องเด่น:
  137
  ค่าพลัง:
  +25,308
  โลกพระศรีอาริย์อยู่แค่ปลายจมูก - พุทธทาสภิกขุ

  photo.jpg
  วัลลภ ทำนิล :-
  Published on Sep 13, 2015
   
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,693
  กระทู้เรื่องเด่น:
  137
  ค่าพลัง:
  +25,308
  พระพุทธเจ้า 3 พระองค์ที่ท่านยังไม่รู้จัก-พุทธทาส ภิกขุ

  photo.jpg
  Thai Bhikkhus

  Published on Nov 26, 2013

  พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) - ตามรอยพุทธทาส พระพุทธเจ้า 3 พระองค์ที่ท่านยังไม่รู้จัก
  แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
  The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.
  พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์
  วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา

   
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,693
  กระทู้เรื่องเด่น:
  137
  ค่าพลัง:
  +25,308
  ล้อโลก-พุทธทาส ภิกขุ

  ล้ออายุว่าได้รับผลสมน้ำหน้า ถามตอบปัญหา-พุทธทาส ภิกขุ

  ล้อฆราวาส-พุทธทาส ภิกขุ

  photo.jpg

  Thai Bhikkhus
  Published on Feb 15, 2017


   
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,693
  กระทู้เรื่องเด่น:
  137
  ค่าพลัง:
  +25,308
  ความมีผู้นำทางวิญญาณ-พุทธทาส ภิกขุ

  Thai Bhikkhus
  Published on Sep 13, 2014
   
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,693
  กระทู้เรื่องเด่น:
  137
  ค่าพลัง:
  +25,308
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,693
  กระทู้เรื่องเด่น:
  137
  ค่าพลัง:
  +25,308
  ที่ที่ท่านทุกคนจะต้องไปที่ท่านยังไม่รู้จัก-พุทธทาส ภิกขุ

  Thai Bhikkhus
  Published on Nov 25, 2013


   
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,693
  กระทู้เรื่องเด่น:
  137
  ค่าพลัง:
  +25,308
  การปฏิบัติเพื่อความมีจิตว่าง -พุทธทาส ภิกขุ

  Thai Bhikkhus
  Published on Sep 19, 2014
  พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) -
  ตามรอยพุทธทาส ชุด สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู การปฏิบัติเพื่อความมีจิตว่าง
  แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
  The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.
  พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์
  วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา
   
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,693
  กระทู้เรื่องเด่น:
  137
  ค่าพลัง:
  +25,308
 16. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,693
  กระทู้เรื่องเด่น:
  137
  ค่าพลัง:
  +25,308
  อิทัปปัจจยตา ตอนที่ ๑. พุทธทาสภิกขุ


  อิทัปปัจจยตา ตอนที่ ๒. พุทธทาสภิกขุ

  อิทัปปัจจยตา ตอนที่ ๓. พุทธทาสภิกขุ

  photo.jpg

  Buddhadharm
  Published on Jan 4, 2012

  ธรรมบรรยายอบรมพระนวกะ
  สวนโมกขพลราม
  5 กันยายน 2525

   
 17. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,693
  กระทู้เรื่องเด่น:
  137
  ค่าพลัง:
  +25,308
  กรรม และการเกิดกรรม พุทธทาส อินฺทปญฺโญ

  ศิลปะแห่งการอยู่เหนือกรรมและสิ้นกรรม พุทธทาส อินฺทปญฺโญ


  Buddhadharm
  Published on Oct 12, 2013
   
 18. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,693
  กระทู้เรื่องเด่น:
  137
  ค่าพลัง:
  +25,308
  .................. LpBudhatasStandandfaceit.jpg
   
 19. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,693
  กระทู้เรื่องเด่น:
  137
  ค่าพลัง:
  +25,308
  ......................... LpBuddatasPresent.jpg
   
 20. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,693
  กระทู้เรื่องเด่น:
  137
  ค่าพลัง:
  +25,308
  ............................ LpBhutatasJustOnly.jpg
   
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - การทำจิตให้ประภัสสรชนิดถาวร พุทธทาสภิกขุ
 1. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  94
 2. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  161
 3. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  347
 4. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  287

แชร์หน้านี้

Loading...