การทำบุญสร้างวัดเป็นการแผ้วทางสู่โลกุตรธรรม

ในห้อง 'สมเด็จโต พรหมรังสี' ตั้งกระทู้โดย บ้องแบ้ว, 10 มกราคม 2017.

ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ 1 คน ( สมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 1. บ้องแบ้ว

  บ้องแบ้ว เป็นที่รู้จักกันดี

  ข้อความ:
  2,544
  กระทู้เรื่องเด่น:
  20
  ค่าพลัง:
  +3,539
  FB_IMG_1484021105697.jpg

  ความเสียสละอันใดจักใหญ่หลวงเท่ากับการสร้างพระอารามนั้น
  ย่อมหาได้ยากเพราะผู้ที่จะร่วมจิตร่วมใจกันสร้างพระอารามนั้นได้

  ต้องเป็นผู้มีการบริจาค คือ จาคะอย่างน้อยก็ทรัพย์สินส่วนตัว
  เป็นที่ตั้ง หากผู้มั่งคั่งสมบูรณ์เป็นเศรษฐี การบริจาคนี้ก็จะไม่
  เดือดร้อนสักเท่าไร แม้จะต้องบริจาคสถานที่เป็นธรณีสงฆ์ก็ดี
  แม้จะต้องบริจาคทรัพย์สินเงินทอง เพื่อก่อสร้างอาคารกุฎีโบสถ์
  วิหารก็ดี หากเป็นผู้มั่งคั่งอย่างถึงขนาดแล้ว การบริจาคทั้งหลาย
  เหล่านั้นย่อมไม่เป็นเหตุนำให้เดือดร้อน แต่ก็ต้องเป็นผู้ที่ยกย่อง
  กันว่า เป็นผู้ปราศจากตระหนี่มีใจกว้างขวาง เป็นผู้มีความเลื่อมใส
  ศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาโดยแท้จริง การกระทำเช่นนี้ย่อม
  ได้อานิสงส์มากอย่างหนึ่ง

  เมื่อเจ้ามีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ตามเจตจำนงในใจของเจ้า
  ก็นับว่าเป็นกุศลอันดีอย่างยิ่งที่เจ้าจักแผ้วถางทางไว้เพื่อจัก
  ประสบความสำเร็จในโลกโลกุตรธรรมเบื้องหน้า เจ้าอย่าดูถูก
  ว่าปัจจัยที่เจ้าบริจาคเพียงส่วนน้อย จักไม่ทำให้การสร้าง
  พระอารามสำเร็จลงได้ แม้น้ำเพียงหยดเดียวสามารถจะนำ
  ความชุ่มชื่นมาสู่จิตใจผู้ที่อดน้ำฉันใด ก็น้ำแต่ละหยดทั้งหลาย
  เหล่านี้ ย่อมทำให้เต็มภาชนะที่รองรับได้ฉันนั้น การที่ข้า
  พูดเช่นนี้ก็เพื่อที่จะชี้ให้เจ้าเห็นว่า กำลังปัจจัยทั้งหลาย
  ที่บริจาคเพียงคนละเล็กละน้อย หากได้ร่วมกันหลายมือ
  หลายแรงหลายใจเข้าแล้ว ปัจจัยนั้นย่อมมากพอจะกระทำ
  ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ให้ลุล่วงไปด้วยดี

  เจ้าอย่าคิดว่าการบริจาคปัจจัยเพื่อการกุศลทั้งหลาย
  เจ้าต้องกระทำให้มาก จนเป็นเหตุนำความเดือดร้อนมาสู่ตัว
  และครอบครัวของเจ้า การบริจาคเช่นนั้นไม่เป็นที่สรรเสริญ
  ของสัตบุรุษและกัลยาณชน ผู้เป็นนักปราชญ์ทั้งปวง บัณฑิต
  ย่อมไม่สรรเสริญการกระทำที่โง่เขลาเอาแต่หน้า บัณฑิต
  ย่อมสรรเสริญผู้ที่ฉลาดปราดเปรื่อง รู้เหตุรู้ผลควรไม่ควรทั้งปวง
  ด้วยเหตุนี้จึงนำมาเล่าให้เจ้าฟัง เพื่อที่เจ้าจักได้ใช้เป็นเครื่อง
  สดับสติปัญญาในการที่คิดจะประกอบการกุศลในอนาคตโน้น
  การประกอบการกุศลนั้น เมื่อมีผู้ร่วมจิตร่วมใจกันมาก

  การกุศลนั้นย่อมแผ่กระจายออกไปให้ทั่วถึงกันได้ การจะทำ
  สิ่งหนึ่งสิ่งใด ถ้ากิจการนั้นเป็นเรื่องใหญ่ คนแต่เพียงคนเดียว
  จักทำให้สำเร็จได้ฉันใด แม้สมเด็จพระราชามหากษัตริย์
  ทั้งหลายที่ปกครองแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาล และ
  ปกครองหมู่ประชาราษฎร์เป็นอันมาก พระองค์จะทรง
  กระทำการปกครองนั้นให้สำเร็จลุล่วงเป็นผลประโยชน์
  สมความมุ่งมาดปรารถนาด้วยพระองค์เองก็หาไม่ พระองค์
  ย่อมจะต้องอาศัยข้าราชบริพาร เสนาอำมาตย์ช่วยเป็นหูเป็นตา
  เป็นความคิด สมอง มือ เท้าและร่างกาย แต่ละส่วน
  ให้ประกอบกิจทุกอย่างสำเร็จสมผลดังปรารถนาทุกประการ
  ดังนี้เป็นต้น

  เมื่อเจ้าได้มีโอกาสบอกบุญกุศลนี้แก่ผู้รู้จักมักคุ้น และผู้อื่นใด
  ที่มีความเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนา แห่งองค์สมเด็จ
  พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อบริจาคซึ่งปัจจัย
  แม้เพียงเล็กน้อยช่วยจัดให้การสร้างพระอารามนี้สำเร็จ
  ลงได้ด้วยดีแล้ว กุศลทั้งหลายที่เจ้าได้ประกอบมา
  ก็จะมีเป็นอันมาก

  - สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี -
   
 2. Neoworld

  Neoworld เป็นที่รู้จักกันดี

  ข้อความ:
  6,369
  ค่าพลัง:
  +7,159
  สร้างครับสร้าง...บริจาคสมทบสร้างวัด
  สร้างสำนักสงฆ์ สร้างโบสถ์ใหม่ ซ่อมพระชำรุด
  สร้างห้องน้ำ สร้างพระพุทธปฏิมา สร้างบันไดขึ้นวัด
  บริจาคซื้อที่ดินวัด บริจาคซื้อกระเบื้องมุงหลังคา
  พระอุโบสถ์ บริจาคซื้อสายไฟเดินใหม่ทั้งวัด

  ท่านใดอนุโมทนายินดีรับบุญทั้งหมดไปด้วยเลย
  ณ บัดนี้ครับ
   

สมาชิกที่ได้อ่านกระทู้นี้แล้ว 51 คน

 1. บ้องแบ้ว
 2. นายนิทาน
 3. yong_1622
 4. ออกพราน
 5. warodomsathan
 6. jojotaro
 7. นิพพานให้ได้
 8. บัวแรกแย้ม
 9. มุนีญา
 10. jeenus
 11. joni_buddhist
 12. ruengchon
 13. Tanut_sk
 14. poprave
 15. Higtmax
 16. cPark
 17. shaj
 18. bigbrother37
 19. mummamman
 20. Livelight
 21. โฆษิต
 22. กิ่งสน
 23. ninenoom
 24. champpangpang
 25. littlelucky
 26. pot2016
 27. sitprogpo
 28. preechaniy
 29. chukit1967
 30. Maha Jakkraput sutta
 31. boonny60
 32. Neoworld
 33. วสันตฤดู
 34. bluebaby2
 35. boonnippan
 36. Atika
 37. Akamaru
 38. Thamsin
 39. a little angel
 40. kamolvarat
 41. final_lab
 42. ysp
 43. spyjung
 44. bunpon
 45. supee2529
 46. chura
 47. Bakhamnoi
 48. Wheeler990
 49. koogai
 50. MK2508
 51. malulee_w
Loading...