ขึ้นเขาคิชฌกูฏ (อินเดีย)

ในห้อง 'ท่องเที่ยว - อาหารการกิน' ตั้งกระทู้โดย aprin, 29 ธันวาคม 2010.

 1. aprin

  aprin เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  7,475
  ค่าพลัง:
  +22,460
  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  กรุงราชคฤห์ อินเดีย-การจาริกแสวงบุญที่มีระยะทางไกลและทุรกันดารในถิ่นอินเดียนั้น “เขาคิชฌกูฏ” เป็นชื่อที่คนไทยคุ้นเคยมาก จุดเด่นของที่นี่คือ พระคันธกุฎีของพระพุทธเจ้า บนยอดเขาจุดสูงสุดของเขาคิชฌกูฏ

  เขาคิชฌกูฏ เป็นหนึ่งของภูเขาห้าลูกที่ล้อมรอบกรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ ที่รุ่งเรืองในอดีต เมืองที่พระเจ้าพิมพิสาร เป็นกษัตรย์ทรงปกครองโดยมีภูเขาทั้งห้าลูก เป็นปราการ ยากต่ออริราชจะมาย่ำยี กรุงราชคฤห์ในปัจจุบัน ในเขตเมืองโบราณได้อนุรักษ์ไว้ ไม่มีผู้คนอาศัย ชาวอินเดียเรียกว่า เมืองราชคีร์ (Rajgir) อยู่ในเขตอำเภอนาลันทา รัฐพิหาร ห่างจากปัตนะเมืองหลวงรัฐพิหารประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร และห่างจากคยา สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ประมาณ ๗๐ กิโลเมตร ภายในตัวเมืองเก่าไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ แต่นอกเมืองเก่ายังเป็นชุมชนใหญ่มีผู้คนอาศัยอยู่คึกคัก และภายในเมืองเก่ากรุงราชคฤห์มีโบราณสถานที่ยังอนุรักษ์ไว้อยู่ในสภาพที่ดี เช่น พระคันธกุฎีบนยอดเขาคิชฌกฏ คุกขังพระเจ้าพิมพิสาร โรงพยาบาลหมอชีวก และวัดพระเวฬุวัน วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา

  มูลคันธกุฎี พระพุทธเจ้า อยู่บนยอดสูงสุดของเขาคิชกูฎ เด่นสง่าท่ามกลางทิวทัศน์รอบๆ เขาคิชกูฎ ผู้จาริกแสวงบุญที่มาถึงที่นี่ ได้สวดมนต์ กล่าวคำบูชา ทักษิณา รอบๆ มูลคันธกุฎี และนั่งสมาธิภาวนาเป็นการบูชาพระองค์ด้วยการปฏิบัติ หรือสวดอิติปิโสฯ จนเสร็จพิธีที่บริเวณมูลคัธกุฎี

  ระหว่างทางขึ้นและลงนั้น เต็มไปด้วยพุทธประวัติมากมาย ระหว่างทางจะได้เห็นสถานที่ที่พระเทวทัตกลิ้งหินลงมาใส่พระพุทธเจ้า ได้เห็นถ้ำพระสารีบุตร ที่นี่ขอให้อธิษฐานขอให้มีปัญญา และถ้ำพระโมคคัลลา ได้รับคำแนะนำให้อธิษฐานขอให้มีสุขภาพดี มีพลัง เพราะท่านโมคคัลลาท่านมีฤทธิ์มาก

  ระหว่างทางเข้าไปยังเขาคิชฌกูฏ ผ่านชีวกัมพวันซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ที่หมอชีวกได้รับแต่งตั้งให้เป็นแพทย์ประจำราชสำนัก หมอชีวกผู้นี้ได้มีโอกาสถวายการรักษาพระพุทธองค์ เมื่อครั้งที่พระเทวทัตกลิ้งหินใส่จนห้อพระโลหิต

  หมอชีวก หรือ "ชีวกโกมารภัจจ์" เป็นบุตรของนางสาลวตี ซึ่งเป็นหญิงนครโสเภณีประจำกรุงราชคฤห์ เมื่อนางคลอดลูกออกมาเป็นชายก็ได้นำไปทิ้งยังกองขยะ ต่อมาอภัยราชกุมารไปพบเข้าจึงนำไปเลี้ยงไว้ในวัง และให้ไปศึกษาวิชาแพทย์ที่เมืองตัก-กสิลา นครหลวงแห่งแคว้นคันธาระ เมื่อจบออกมาก็เป็นหมอใหญ่ที่มีชื่อเสียงมาก ปัจจุบันมีลักษณะเป็นลานกว้างมีหินก่อไว้พอสังเกตได้ว่าเป็นห้องๆ มีรั้วรอบขอบชิด

  น่าสังเกตว่าสถานที่ระบุได้ชัดเจนนี้มีหลักฐานยืนยันได้จากหลักฐานบันทึกของหลวงจีนฟาเหียน (Fa-hsien) ที่ได้เข้ามาสืบศาสนาในพุทธภูมิในช่วงปี พ.ศ.๙๔๒ ในช่วงรัชสมัยของพระเจ้าจันทรคุปต์ที่ ๒ (พระเจ้าวิกรมาทิตย์) แห่งราชวงศ์คุปตะ ซึ่งท่านได้บันทึกไว้ว่า เมืองราชคฤห์อยู่ในสภาพปรักหักพัง แต่ยังทันได้เห็นมูลคันธกุฎีวัดเวฬุวันปรากฏอยู่ และยังคงมีพระภิกษุหลายรูปช่วยกันดูแลรักษาปัดกวาดอยู่เป็นประจำ

  ตามบันทึกของพระถังซำจั๋ง (Hiuen-Tsang) ?ซึ่งได้จาริกมาเมืองราชคฤห์ราวปี พ.ศ.๑๓๐๐ ซึ่งท่านบันทึกไว้แต่เพียงว่า ท่านได้เห็นแต่เพียงซากมูลคันธกุฎีซึ่งมีกำแพงและอิฐล้อมรอบอยู่เท่านั้น ในสมัยนั้นเมืองราชคฤห์โรยราถึงที่สุดแล้ว พระถังซำจั๋งได้แต่เพียงจดตำแหน่งที่ตั้งทิศทางระยะทางของสถูปและโบราณสถานเก่าแก่อื่นๆ ในเมืองราชคฤห์ไว้มาก ทำให้เป็นประโยชน์แก่นักประวัติศาสตร์ในการค้นหาโบราณสถานต่างๆ ในเมืองราชคฤห์ในปัจจุบัน

  พระมหาอ้าย ธีรปัญโญ ธรรมทูตอาสา ประจำวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ อินเดียกล่าวว่า การเดินทางตามดูพุทธสถาน ต้องมีศรัทธาและปัญญาควบคู่กันไป อย่าสุดโต่งจนเกินแก้ ท่านเจ้าคุณกุสินารา พระราชรัตนรังษี (วีรยุทธ์ วิรยุทโธ) บอกไว้ว่า อยากโลภให้ไปฮ่องกง อยากหลงให้ไปอเมริกา อยากโมโหโกรธาให้ไปพม่า อยากมีปัญญาให้มาอินเดีย

  ๐ การเดินทางในอินเดียให้สนุกบันเทิงในธรรมแบบนักจาริกแสวงบุญมืออาชีพ ต้อง

  - ไปแบบฝรั่ง
  - ใช้สตางค์แบบญี่ปุ่น
  - มีทุนแบบไทย
  - ทำใจแบบทิเบต
  - สังเกตแบบจีน
  - กินแบบแขก
  - บุกแหลกแบบพระธุดงค์
  - มั่นคงแบบพระอรหันต์

  นี่แหละคือสวรรค์ของนักจาริกบุญครับท่าน

  ปัจจุบันคตินิยมของคนไทยในการเดินทางไปสวดมนต์ไหว้พระในแดนพุทธภูมิ นับว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาให้คิดว่า “เป็นการเรียนรู้”

  http://www.komchadluek.net/detail/20101229/84209/พึ่งตนพึ่งธรรมขึ้นเขาคิชฌกูฏ(ของเเท้).html
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 29 ธันวาคม 2010
 2. ปริยาภัทร

  ปริยาภัทร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 มิถุนายน 2008
  โพสต์:
  171
  ค่าพลัง:
  +307
  ชีวิตนี้..ถ้าได้ไปกราบสักครั้งคงเป็นบุญกุศลอย่างยิ่ง
  อนุโมทนากับทุกท่านที่ได้ไปกราบนมัสการด้วยนะคะ..
   
 3. Reynolds

  Reynolds เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 มิถุนายน 2010
  โพสต์:
  578
  ค่าพลัง:
  +1,504
  แล้วทำไมที่จันของไทย ทำไมชื่อเดียวกันครับ ผม สับสนอยู่หน่อยๆ แล้วนะครับเนี่ย อนุโมทนากับข้อมูลครับ
   
 4. ร้อนแรง

  ร้อนแรง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2009
  โพสต์:
  213
  ค่าพลัง:
  +713
  คุณแม่ท่านไปที่นี่2ครั้งท่านบอกว่าได้ทำอะไหลายอย่างที่นั่น และท่านบอกว่าขอให้ไปดูเอาเอง เวลาผ่านไป 6ปีแล้วที่ท่านได้จากไป ผมยังไม่มีโอกาสไปเลย
   
 5. nopnaja

  nopnaja สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 ธันวาคม 2010
  โพสต์:
  23
  ค่าพลัง:
  +16
  ขออนุโมทนาบุญค่ะ.....ชาตืนี้จะพอมีบุญได้ไปบ้างไหม นี่ต้องสร้างบุญสะสมบุญมากๆ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • 9.gif
   9.gif
   ขนาดไฟล์:
   125.3 KB
   เปิดดู:
   121
 6. Fabreguz

  Fabreguz เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มิถุนายน 2010
  โพสต์:
  645
  ค่าพลัง:
  +1,908
  สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมธามิ ขอให้ชาตินี้ ข้าพเจ้ามีบุญได้ไปกราบสักการะ สักครั้ง สองครั้งเถิด
   
 7. moopanda_kae

  moopanda_kae เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 เมษายน 2009
  โพสต์:
  550
  ค่าพลัง:
  +1,105
  [​IMG] ว้าวๆๆ น่าไปจังเลยค่ะญาติเพื่อนไปแสวงบุญที่อินเดียทุกปีเลยเขามีกลุ่มทำบุญของเขา

  อนุโมทนาสาธุนะคะ
   
 8. siranyapat

  siranyapat เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 เมษายน 2009
  โพสต์:
  256
  ค่าพลัง:
  +378
  อนุโมทนาสาธุค่ะ เป็นที่ดิฉันอยากไปมากๆค่ะและจะพยายามไปให้ได้
   
 9. Tom & Jerry

  Tom & Jerry เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2008
  โพสต์:
  294
  ค่าพลัง:
  +535
  อยากไปพม่านะ อยากไปกราบพระมหามุนี พระมหาอันทูกันต้า พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ฯลฯ ยังจัดสรรไม่ลงตัวเสียที

  ส่วนสมาชิกที่ยังไม่เคยไปอินเดีย ขอส่งกำลังบุญของเราเป็นพลังสนับสนุนให้ทุกท่านได้ไปบำเพ็ญบุญที่อินเดียนะคะ
   
 10. totccccc

  totccccc สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 มกราคม 2011
  โพสต์:
  116
  ค่าพลัง:
  +24
  น่าไปเที่ยวดีครับ เคยไปแต่ที่จันทบุรี (ยอมรับว่าคนขับรถขึ้นเขาเก่งและใจถึงมากๆ)
   
 11. deelek

  deelek เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 มิถุนายน 2009
  โพสต์:
  6,705
  ค่าพลัง:
  +16,225
  อนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ
  กับทุกท่านที่ได้ไปทำบุญสร้างกุศล
  ทุกอย่างด้วยครับ
  นิพพานัง ปัจจโย โหตุ
   
 12. ฉันทธัมโม

  ฉันทธัมโม เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 มิถุนายน 2011
  โพสต์:
  80
  ค่าพลัง:
  +153
  อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ไปกราบนมัสการด้วยครับ สาธุ สาธุ สาธุ
   
 13. yupapinpa

  yupapinpa สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 ตุลาคม 2010
  โพสต์:
  24
  ค่าพลัง:
  +7
  ขอแสดงความคิดเห็นนะครับกับการไปอินเดียผมเคยไปมาแล้ว อยากจะบอกท่านที่กำลังจะไปให้พิจรณาให้ดีๆว่าเป็นเรื่องสมควรหรือเปล่าที่เราจะเข้าไปในกุฎีของพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าทุกวันนี้จะผุพังเหลือแค่อิฐก็ตาม ตอนผมไปนั้นพระวิทยากรแนะต้องขออนุญาติพระอานนท์ก่อนแล้วจึงเข้าไป และห้ามเข้าไปในกุฎีของพระพุทธเจ้าเด็ดขาด เพราะว่าได้ไม่คุ้มกับเสีย อ้างคำพูดของพระวิทยากรผมไม่ได้นึกเขียนเองก็เลยอยากจะฝากผู้ที่จะไปแสวงบุญได้คิดสักหน่อย เอาง่ายๆแค่กุฎีเจ้าอาวาสวัดแถวบ้านยังไม่กล้าขึ้นไปเลยหากท่านไม่อนุญาติหรือมีกิจที่จำเป็น
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • DSC_0238.JPG
   DSC_0238.JPG
   ขนาดไฟล์:
   226.1 KB
   เปิดดู:
   69
 14. Nammol

  Nammol เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 พฤศจิกายน 2009
  โพสต์:
  126
  ค่าพลัง:
  +330
  ไปมาแล้วเช่นกันค่ะ ทั้งสองสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นี้ สุดยอดดดด
  พวกเราได้เวียนเทียนด้วยบทอิติปิโสฯ สามรอบ รวมทั้งสวดบารมี30ทัศ
  จบลงที่การขอขมาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ฯ และการแผ่เมตตา อุทิศส่วนกุศล
  สิ่งที่ติดมาในจิตประทับใจตลอดกาล ก็คือการได้รู้ระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่
  อันหาประมาณมิได้ของพระพุทธองค์ที่ได้มีให้กับพวกเราชาวโลก ถึงแม้ว่าบางคน
  มิได้นับถือพุทธแต่ก็ได้มาสัมผัสบุญและรู้จักกับพระพุทธศาสนา

  สาธุ สาธุ อนุโมทนา กราบอนุโมทนาบุญและพระคุณอันยิ่งใหญ่
   
 15. deelek

  deelek เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 มิถุนายน 2009
  โพสต์:
  6,705
  ค่าพลัง:
  +16,225
  [​IMG]
  อนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ
  ในบุญกุศลทุกอย่างกับทุกท่านด้วยครับ
  นิพพานัง ปรมัง สุขขัง
  นิพพานัง ปัจจโย โหตุ
  [​IMG]
   
 16. pangbualun

  pangbualun เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 เมษายน 2010
  โพสต์:
  140
  ค่าพลัง:
  +285
  เดือนตุลาหน้าก็จะได้ไปแล้ว อยากไปตั้งนาน เพื่งมีโอกาสไปสังเวชนียสถาน4 แล้วจะเอาบุญมาฝากเพื่อนๆ อนุโมทนาสาธุ ขอให้มีส่วนได้ในบุญที่เราจะได้ทำในโอกาสต่อไป ทุกๆท่าน ทุกๆสรรพสื่ง
   
 17. oon_dee

  oon_dee สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 สิงหาคม 2011
  โพสต์:
  232
  ค่าพลัง:
  +24
 18. oon_dee

  oon_dee สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 สิงหาคม 2011
  โพสต์:
  232
  ค่าพลัง:
  +24

แชร์หน้านี้

Loading...