ควรทำอย่างไรเมื่อมาเกิดบ่อยๆ

ในห้อง 'กฎแห่งกรรม - ภพภูมิ' ตั้งกระทู้โดย Moderator6, 18 ธันวาคม 2013.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. Moderator6

  Moderator6 ทีมผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 สิงหาคม 2012
  โพสต์:
  1,357
  ค่าพลัง:
  +3,719

  พระผู้มีพระภาคเสด็จไปบิณฑบาตที่ที่อยู่อุทัยพราหมณ์ติดกัน ๓ ครั้ง อุทัยพราหมณ์ก็ใส่บาตรทั้ง ๓ ครั้ง ในครั้งที่ ๓ ได้กล่าวขึ้นว่า พระสมณโคดมนี้ติดในรส (อาหาร) จึงเสด็จมาบ่อย ๆ?

  พุทธดำรัสตอบ “ กสิกรย่อมหว่านพืชบ่อยๆ ฝนย่อมตกบ่อยๆ ชาวนาย่อมไถนาบ่อยๆ แว่นแคว้นย่อมบริบูรณ์ด้วยธัญญชาติบ่อย ๆ ยาจกย่อมขอบ่อยๆ ทานบดีก็ให้บ่อยๆ ทานบดีให้บ่อย แล้วก็เข้าถึงสวรรค์บ่อย ๆ ผู้ต้องการน้ำนม ย่อมรีดนมบ่อยๆ ลูกโคย่อมเข้าหาแม่โคบ่อย ๆ บุคคลย่อมลำบากและดิ้นรนบ่อยๆ คนเขลาย่อมเข้าถึงครรภ์บ่อย ๆ สัตว์ย่อมเกิดและตายบ่อยๆ บุคคลทั้งหลายย่อมนำซากศพไปป่าช้า บ่อย ๆส่วนผู้มีปัญญาถึงจะเกิดบ่อยๆ ก็เพื่อได้มรรค แล้วไม่เกิดอีก ดังนี้”

  เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้ว อุทัยพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ข้าแต่พระโคดม ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก ข้าแต่พระโคดม ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก พระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ดุจหงายภาชนะที่คว่ำ เปิดของที่ปิด บอกทางแก่คนหลงทาง ส่องประทีปในที่มืด ด้วยหวังว่าคนมีจักษุจักมองเห็นรูปได้ ข้าแต่ท่านพระโคดม ข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้ากับพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะ ของพระองค์ทรงจำข้าพระองค์ว่า เป็นอุบาสกผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะจนตลอดชีวิต ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป.

  http://www.palapanyo.org/files/tpd/fcontent.php?f=Tripitaka-Attakata/25/src/250265.txt
  127
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 ธันวาคม 2013
 2. buakwun

  buakwun ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  2,833
  ค่าพลัง:
  +16,562
  คนเขลาย่อมเข้าถึงครรภ์บ่อย ๆ หมายความว่า คนโง่ไม่มีปัญญา ไม่ได้เจริญสมถะและวิปัสสนากัมมัฏฐาน ไม่ได้เห็นอริยสัจ ๔ ภพชาติก็ไม่มีทางที่จะสิ้นสุดยุติลงได้ วัฏสงสารก็เพิ่มความยาวออกไปอีกเรื่อย ๆ

  บุคคลผู้มีปัญญาถึงจะเกิดบ่อย ๆ ก็เพื่อได้มรรคแล้วไม่เกิดอีก หมายความว่า คนที่มีปัญญานั้นเป็นผู้ไม่ประมาท พิจารณาเห็นความเกิด แก่ เจ็บ ตายว่าเป็นภัยที่น่ากลัว เป็นกองทุกข์อันยิ่งใหญ่ จึงได้พยายามสร้างบุญสร้างกุศล สร้างบารมีไม่ย่อท้อ เช่น ให้ทาน รักษาศีล ไหว้พระ ทำวัตร สวดมนต์ ฟังธรรม เจริญสมถะวิปัสสนาบ่อย ๆ เพื่อให้ได้บรรลุมรรคผลพระนิพพานบ่อย ๆ โดยถือว่าถ้าไม่ได้บรรลุในปฐมวัย ก็จะได้บรรลุในมัชฌิมวัย ถ้าไม่ได้บรรลุในมัชฌิมวัย ก็จะได้บรรลุในปัจฉิมวัย ถ้าไม่ได้บรรลุในปัจฉิมวัย ก็จะได้บรรลุในเวลาใกล้จะตาย ถ้าไม่ได้บรรลุในเวลาใกล้จะตาย ตายแล้วก็จะได้ไปบังเกิดในสวรรค์ แล้วปฏิบัติบนสวรรค์ ถ้ายังไม่ได้บรรลุบนสวรรค์ เมื่อกลับลงมาเกิดในเมืองมนุษย์ ได้ฟังพระธรรมของพระพุทธเจ้า หรือสาวกของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่ง จะได้สำเร็จมรรคผลนิพพานเป็นแน่แท้
   
 3. sasza

  sasza เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 ตุลาคม 2010
  โพสต์:
  526
  ค่าพลัง:
  +4,722
  จะฉบับเต็มหรือไม่เต็ม แต่พระธรรมของพะองค์แม้ตรัสแบบผิวเผินเข้าใจง่าย
  แต่ความจริงแล้วลึกซึ้งมาก อริยสัจสี่อยู่ในนั้นที่พระองค์ตรัสบอกพราหมณ์หมดเลย
  พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการให้พราหมณ์ละตัวโลภะตัดสุดท้ายด้วย
  พระนิพพาน พระธรรมของให้พระองค์ประเสริฐและเลิศที่สุดหาใครเปรียบได้
  อย่างสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เอง
   
 4. Moderator6

  Moderator6 ทีมผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 สิงหาคม 2012
  โพสต์:
  1,357
  ค่าพลัง:
  +3,719
  เรียนท่านสมาชิก ด้านบนเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้า กระทู้นี้ตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่ธรรมของพระพุทธเจ้า เป็นการอันไม่สมควรจะพูดเรื่องจีบ mod ในกระทู้นี้ ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับหัวข้อธรรม นานๆ Moderator6 จะตั้งกระทู้ธรรมะซักครั้ง ไม่คิดเลยจะกลายเป็นแบบนี้ ผมจึงลบข้อความเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไปหมดแล้ว ถ้าไม่เกรงใจผมก็รบกวนเกรงใจธรรมะของพระพุทธเจ้าที่อยู่ด้านบนสุด ขอบคุณครับ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 ธันวาคม 2013
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...