คาถากันงูที่พระธุดงค์สายพระป่าทุกองค์ใช้ป้องกันตัวทุกครั้งที่ออกธุดงค์

ในห้อง 'บทสวดมนต์ - คาถา' ตั้งกระทู้โดย SiTa, 7 มกราคม 2017.

ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ 1 คน ( สมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 1. SiTa

  SiTa เป็นที่รู้จักกันดี

  โพสต์:
  7,847
  กระทู้เรื่องเด่น:
  37
  ค่าพลัง:
  +21,016
  คาถากันงูที่พระธุดงค์สายพระป่าทุกองค์ใช้ป้องกันตัวทุกครั้งที่ออกธุดงค์


  tnews_1474275839_1301.jpg


  256119_158470777556277_5254402_o.jpg  พระคาถาขันธปริตร (พระคาถากันงูร้าย)

  พระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดมาแต่ครั้งพุทธกาล พระโบราณาจารย์นิยมใช้สวดสาธยายเมื่อออกจาริกธุดงค์ไปในป่าเขาลำเนาไพร

  ตำนานคือ...มีภิกษุรูปหนึ่งถูกงูกัดตายในเมืองสาวัตถี ภิกษุทั้งหลายนำความไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ทรงทราบ พระองค์จึงตรัสว่า ที่เป็นเช่นนั้นเพราะภิกษุมิได้แผ่เมตตาจิตไปยังตระกูลพญางูทั้ง ๔ หากแผ่เมตตาไปยังตระกูลพญางูทั้ง ๔ แล้วก็จะไม่ถูกงูกัดตาย ตระกูลพญางูทั้ง ๔ คือ ตระกูลพญางูชื่อ วิรูปักข์ ๑ ตระกูลพญางูชื่อ เอราบถ ๑ ตระกูลพญางูชื่อ ฉัพยาบุตร ๑ ตระกูลพญางูชื่อ กัณหาโคตมกะ ๑ ต่อแต่นี้ไป เราอนุญาติให้ภิกษุทั้งหลายแผ่เมตตาจิตไปยังตระกูลพญางูทั้ง ๔ นี้ เพื่อคุ้มครองป้องกันตน


  4__182.jpg

  บทพระบาลีที่มีนามว่า ขันธปริตร เป็นบทสำหรับสาธยายแผ่เมตตาจิต ไปยังตระกูลพญางูทั้ง ๔

  ขันธะปะริตตะคาถา (พระคาถากันงูร้าย)

  วิรูปักเขหิ เม เมตตัง เมตตัง เอราปะเถหิ เม

  ฉัพยาปุตเตหิ เม เมตตัง เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ

  อะปาทะเกหิ เม เมตตัง เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม

  จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม

  มา มัง อะปาทะโก หิงสิ มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก

  มา มัง จะตุปปะโท หิงสิ มา มัง หิงสิ พะหุปปะโท

  สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา

  สัพเพ ภัทรานิ ปัสสันตุ มา กิญจิ ปาปะมาคะมา

  อัปปะมาโณ พุทโธ อัปปะมาโณ ธัมโม อัปปะมาโณ สังโฆ ปะมาณะวันตานิ สิริงสะปานิ อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที อุณณานาภี สะระพู มูสิกา กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา ปะฏิกกะมันตุ ภูตานิ โสหัง นะโม ภะคะวะโต นะโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานัง ฯ

  คำแปล คาถาขันธปริต

  ความเป็นมิตรของเรา จงมีกับพญานาคทั้งหลายตระกูลวิรูปักข์ด้วย

  ความเป็นมิตรของเรา จงมีกับพญานาคทั้งหลายตระกูลเอราบถด้วย

  ความเป็นมิตรของเรา จงมีกับพญานาคทั้งหลายตระกูลฉัพยาบุตรด้วย

  ความเป็นมิตรของเรา จงมีกับพญานาคทั้งหลายตระกูลกัณหาโคตมกะด้วย

  ความเป็นมิตรของเรา จงมีกับสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีเท้าด้วย

  ความเป็นมิตรของเรา จงมีกับสัตว์ทั้งหลายที่มี ๒ เท้าด้วย

  ความเป็นมิตรของเรา จงมีกับสัตว์ทั้งหลายที่มี ๔ เท้าด้วย

  ความเป็นมิตรของเรา จงมีกับสัตว์ทั้งหลายที่มีหลายเท้าด้วย

  สัตว์ไม่มีเท้าอย่าเบียดเบียนเรา สัตว์ ๒ เท้าอย่าเบียดเบียนเรา

  สัตว์ ๔ เท้า อย่าเบียดเบียนเรา สัตว์หลายเท้าอย่าเบียดเบียนเรา

  และขอสรรพสัตว์ที่หลายที่มีชีวิตทั้งปวง ที่เกิดมาทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยกัน

  จงเห็นซึ่งความเจริญทั้งหลายทั้งปวงเถิด โทษอันลามกใด ๆ อย่าได้มาถึงแล้ว แก่สัตว์เหล่านั้น

  พระพุทธเจ้า ทรงพระคุณไม่มีประมาณ พระธรรม ทรงพระคุณไม่มีประมาณ พระสงฆ์ ทรงพระคุณไม่มีประมาณสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายคืองู แมงป่อง ตะเข็บ ตะขาบ แมงมุม ตุ๊กแก หนู เหล่านี้ล้วนมีประมาณจำกัด ไม่มากเหมือนพระรัตนตรัย เราได้กระทำความรักษาแล้ว เราได้กระทำความป้องกันแล้ว หมู่สัตว์ทั้งหลายจงหลีกไปเสีย เรานั้นได้กระทำความนอบน้อม ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ เราได้กระทำความนอบน้อมอยู่ ต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๗ พระองค์อยู่ ฯ  buddha-india1.jpg

  เนื้อความในอหิสูตร หรืออหิราชสูตรกล่าวถึงที่มาของขันธปริตร ไว้ดังนี้

  สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งในกรุงสาวัตถีถูกงูกัด ทำกาละแล้ว ครั้งนั้นแล ภิกษุเป็นอันมากพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภิกษุรูปหนึ่งในเมืองสาวัตถีนี้ถูกงูกัด ทำกาละแล้ว พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นชะรอยจะไม่ได้แผ่เมตตาจิตไปยังสกุลพญางูทั้ง 4 เป็นแน่ ก็ถ้าเธอพึงแผ่เมตตาจิตไปยังสกุลพญางูทั้ง 4 ไซร้ เธอก็ไม่พึงถูกงูกัดทำกาละ ตระกูลพญางู 4เป็นไฉน คือ ตระกูลพญางูชื่อวิรูปักขะ 1 ตระกูลพญางูชื่อเอราปถะ 1 ตระกูลพญางูชื่อฉัพยาปุตตะ 1 ตระกูลพญางูชื่อกัณหาโคตมกะ 1 ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นชะรอยจะไม่ได้แผ่เมตตาจิตไปยังสกุลพญางู 4 จำพวกนี้เป็นแน่ ก็ถ้าเธอพึงแผ่เมตตาไปยังตระกูลพญางูทั้ง 4 นี้ไซร้ เธอก็ไม่พึงถูกงูกัดทำกาละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ภิกษุแผ่เมตตาจิตไปยังตระกูลพญางู 4 จำพวกนี้เพื่อคุ้มครองตน เพื่อรักษาตน เพื่อป้องกันตน

  ที่มา : เพจ:ตำนานเล่าขานพระผู้ทรงฌานอภิญญา ครูบาอาจารย์ผู้เรืองวิชา

  www.facebook.com/Legendknowledge888


  ++++++++++++++

  -----------------------------
  ที่มา
  http://panyayan.tnews.co.th/contents/205230/

  เสียงสวด :: หนูตา ^_^
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 7 มกราคม 2017

สมาชิกที่ได้อ่านกระทู้นี้แล้ว 117 คน

 1. SiTa
 2. ขุนลั้ลลา
 3. กึกก้อง
 4. naiburit
 5. TheKunKeng
 6. NJME
 7. kkman
 8. อย่าลืมฉัน
 9. phom999
 10. สหายแห่งข้า
 11. ตั้งชื่อยากจัง
 12. เนกขัมณิกาปัทมา
 13. Nosuna
 14. Tenpokensin
 15. lavinas
 16. pp2
 17. shaj
 18. paramajan_t
 19. ธรรม424
 20. siridhammo
 21. na_krub
 22. Nattawut8899
 23. sujit
 24. Panyawat-tisananupaT
 25. nopphakan
 26. Chanahan
 27. pei
 28. oumzsaly
 29. maxcomp
 30. dew24534
 31. miyatovic
 32. นิพพานให้ได้
 33. kongkiatm
 34. lotary01
 35. raph_eng
 36. คนสองแผ่นดิน
 37. monty1892
 38. Phyrro
 39. soi1
 40. phraedhammajak
 41. **พายุ**
 42. final_lab
 43. ครึ่งชีวิต
 44. saming2521
 45. อัฑฒ์
 46. Wheeler990
 47. เทียนหอม959
 48. ลูกจันทร์
 49. น้อยหนานตะหารเก่า
 50. ชาครี สำราญล้ำ
 51. กิ่งสน
 52. noi05
 53. Skydepend
 54. sudja40
 55. รักษ์ถิ่น เอี่ยมสะอาด
 56. สุเธียร
 57. big_tool
 58. เม็ดขนุน
 59. KornP
 60. อนุรุทธ
 61. ph240
 62. yuth seacon
 63. ลูกลพ.เขาสาริกา
 64. ทองนุ่ม
 65. นภัทร29
 66. อาถรรพ์
 67. KKRI
 68. RainyWindy
 69. warnipon
 70. วิคิด
 71. SPATON
 72. นายนิทาน
 73. pst
 74. wed245
 75. GLiKe
 76. ขวัญธรรม
 77. ต๊กโกว
 78. เปี๊ยกลับแล
 79. phy
 80. karn1793
 81. lato
 82. ledphong
 83. NV750
 84. ปิยนาถ
 85. จิตปราโมทย์
 86. aries2947
 87. อ.พิทักษ์
 88. Anan_P
 89. nanunui
 90. ธรรมนารี
 91. bunpon
 92. supee2529
 93. สุโขสุขี
 94. supkorn
 95. เปรียว
 96. Sql
 97. guble
 98. พลานุภาพ
 99. ออกพราน
 100. rayongratchasima
 101. เจี๊ยบ รักพ่อหลวงภูมิพล
 102. tingerbell
 103. ปุญญาณัง
 104. po_ood
 105. พลโท อังกูรรัตน์ ชาญปรีชญา
 106. komkons_2528
 107. a777
 108. -JaMeS-
 109. budhto
 110. new24
 111. ทวีศุข
 112. อาทิตย์03
 113. ืnattanan
 114. หมื่นยิ่ง
 115. Luksit
 116. rsuw
 117. chairatsiriv
Loading...