ปิดรับบริจาค ถวายระฆังมงคลสะเดาะเคราะห์ รับโชค ปี ๒๕๖๐ ปีระกา

ในห้อง 'พระพุทธรูป - วิหารทาน - สิ่งก่อสร้าง' ตั้งกระทู้โดย พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ, 28 ธันวาคม 2016.

 1. พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ

  พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  270
  ค่าพลัง:
  +1,334
  attachment.php?attachmentid=3773197&d=1482897764.jpg
  สรุปรวมเจ้าภาพระฆังถวายเดือนเมษายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑๔ ใบ
  ระฆังใบใหญ่ ๑๒ นิ้ว รวม ๒ ใบ

  ระฆังมงคลสะเดาะเคราะห์ รับโชค ปี ๒๕๖๐ ปีระกา
  หลังจากครั้งแรกได้ถวายในปี ๒๕๕๙ จำนวน ๔๘ ใบ ปากกว้างขนาด ๖ นิ้ว (ใบขนาดเล็ก)และครั้งนั้นยังมีญาติโยมหลายท่านพลาดการได้เป็นเจ้าภาพถวายระฆังจำนวนหนึ่ง จึงขอให้รอในครั้งที่ ๒ ในปี ๒๕๖๐ และในปีนี้ เป็นโอกาสดีที่ญาติโยมทั่งหลายจะได้รับเป็นเจ้าภาพ รับจำนวน ๔๑ ใบ ใบขนาดปากกว้าง ๘.๕ นิ้วพร้อมจารึกนามเจ้าภาพ ครอบครัวเจ้าภาพบนระฆัง เปิดรับเจ้าภาพ ระฆัง ๘.๕ นิ้ว สูง ๑๗.๕ นิ้ว ใบละ ๓,๙๙๙ บาท รับจำนวนจำกัด ถวายในช่วงเดือน เมษายน ๖๐ ถวายวัดที่ขาดแคลน ๔๑ วัด

  หมายเหตุ:: หากถึงเดือนเมษายน ๖๐ หากเจ้าภาพระฆังไม่ครบ ๔๑ ใบ ก็พร้อมน้อมถวายตามจำนวนเจ้าภาพที่มี
  -----------------------------------------------------------------------------------

  สรุปรายนามท่านเจ้าภาพล่าสุด (23/04/2560)
  "ถวายรอบแรก วันที่ 4 เมษายน 2569 เวลา 08:00 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย"

  ระฆังใบที่ ๑.
  โยมธีรพงศ์ สมเทพ โยมบุหงา พรมประเสริฐ ๑ ใบ
  (ถวายวัดพระสิงค์เคิ่ง ตำบลบ้านกลาง)

  ระฆังใบที่ ๒.
  เด็กชาย คณาธิป สมเทพ ถวายระฆังจำนวน ๑ใบ
  (ถวายวัดไชยมงคล ตำบลประตูป่า)

  ระฆังใบที่ ๓.
  พ่อปู่หลวงคำแดง นายธงชัย - นางศุภลักษณ์ พูนวงศ์ประเสริฐ และครอบครัว
  (ถวายสำนักปฏิบัติธรรมเจ้าแม่จามเทวี วัดพระธาตุหริภุญชัย )

  ระฆังใบที่ ๔.
  พ่อปิ่น-แม่ครองและบุตรหลานตระกูลทวันเวทย์
  (ถวายสำนักปฏิบัติธรรมเจ้าแม่จามเทวี วัดพระธาตุหริภุญชัย )

  ระฆังใบที่ ๕.
  คุณโยม ณ-มน เจริญพิทยา และครอบครัว 1 ใบ
  (ธรรมสถานพระธาตุหลวงดอยฮาง วัดทุ่งขาม ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง )

  ระฆังใบที่ ๖.
  คณะ คุณสหัส คุณวาสนา สุภาพุฒ ศิษย์เก่า ค.ป.ค.รุ่นที่.16 ถวายระฆัง ๑ ใบ
  (ถวายวัดป่าคะยอมใต้ ตำบลมะเขือแจ้)

  ระฆังใบที่ ๗
  คณะ คุณสหัส คุณวาสนา สุภาพุฒ ศิษย์เก่า ค.ป.ค.รุ่นที่.16 ถวายระฆัง ๒ ใบ
  (ถวายวัดศรีปิงชัย ตำบลริมปิง ๑ ใบ)

  ระฆังใบที่ ๘
  ท่านเจ้าภาพตั้งใจถวายแต่ไม่ประสงค์ออกนาม รับถวายระฆัง ๑ ใบ
  (วัดทุ่งขาม ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง)
  -------------------------------------------

  ถวายรอบที่สอง

  ระฆังใบที่ ๙
  คุณโยมคุณัชญ์ สมชนะกิจ รับถวายระฆัง ๑ ใบ
  (ถวายวัดห้วยห้าง ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน)


  ระฆังใบที่ ๑๐
  "ครอบครัวโพธิ์หวี และ ตรีวงศ์รักมิตร " รับถวายระฆัง ๑ ใบ
  (วัดช่างฆ้อง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน )


  ระฆังใบที่ ๑๑
  ท่านเจ้าภาพนายเกริก นพรัตน์ นายกำพล นพรัตน์ นางอาริยา นพรัตน์ ร่วมรับเป็นเจ้าภาพ ๑ ใบ
  (ถวายวัดทุ่งข้าวหาง ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน)


  ระฆังใบพิเศษ 12 นิ้ว
  "ครอบครัวโพธิ์หวี และ ครอบครัวสัตนา "
  รับถวายระฆัง ๑ ใบ โอนปัจจัยแล้ว ๙๖๐๐ บาท
  (ถวายวัดศิริชัยมงคล อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนต่อไป)
  -------------------------------------

  ถวายรอบที่สาม

  ระฆังใบที่ ๑๒
  "คุณโยมกุลธิกา ท้วมเจริญพร้อมครอบครัว"
  รับถวายระฆัง ๑ ใบ ถวายปัจจัย ๔๐๐๐ บาทอุทิศถวายแด่คุณพ่ออิ่นแก้ว คุณแม่จันทร์ดี ลาวนันท์ ผู้ล่วงลับ (เตรียมจัดถวายวัดที่เหมาะสมต่อไป)

  ระฆังใบที่ ๑๓
  คุณโยมฤทธิไกร การเที่ยง น้อมถวายระฆัง ๑ ใบ ถวายปัจจัย ๓๙๙๙ บาท
  (เตรียมจัดถวายวัดที่เหมาะสมต่อไป)

  เจ้าภาพระฆังขนาด 12 นิ้ว 1 ใบรายชื่อดังนี้
  บริษัท มิดเดิล ลายน์ คอนซัลแตนท์ส จำกัด/นายเซียมฮะ แซ่โก/นางวิบูลย์ศรี เจียงพัฒนากิจ/นายบุษบา ชัยสมทิพย์/นางเทา ชัยสมทิพย์/นายธนพล เสนาสุธรรม/นายกฤษณะ ชัยสมทิพย์/นางหรรษรัตน์ เจียงพัฒนากิจ
  อุทิศแด่
  นายเจียงห่าน แซ่เจียง/นางอู่อื้อสี แซ่เจียง/นายนรินทร์ เจียงพัฒนากิจ/นายจิรภัทร สุววรรณสังข์ (โอนปัจจัยถวาย แล้ว) (เตรียมจัดถวายวัดที่เหมาะสมต่อไป)
  ------------------------------------------------------------------------

  ถวายรอบที่ ๔
  ระฆังใบที่ ๑๔ (รอบสุดท้ายการถวายเดือน เมษายน ๒๕๖๐)
  คุณโยมเจ้าภาพคือ
  ๑.นางพีรภาว์ การเที่ยง ๒.นายฤทธิไกร การเที่ยง ๓ .นายดนัยภัทร์ การเที่ยง และครอบครัว ๔.นางสาวรัชดาภา การเที่ยง และครอบครัว รับถวายระฆัง ๑ ใบ
  โอนปัจจัย ๔๐๐๐ บาท (เตรียมจัดถวายวัดที่เหมาะสมต่อไปภายในเดือนเมษายน)


  สรุปรวมเจ้าภาพระฆังถวายเดือนเมษายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑๔ ใบ
  ระฆังใบใหญ่ ๑๒ นิ้ว รวม ๒ ใบ

  รายการต่อไปอาตมาภาพรับสมัครท่านเจ้าภาพที่มีความศรัทธาพระครูบาศรีวิชัย ช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๐ จะมีการถวายระฆังขนาด ๙ นิ้ว จำนวน ๑๐๘ ใบ (ใบละ ๖,๙๙๙ บาท) ถวายไว้เป็นระฆังบูชาราว ๑๐๘ ณ อนุสาวรีย์พระครูบาศรีวิชัยองค์ใหญ่ที่สุดในโลก วัดดอยติ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ในวาระดิถีเดือนเกิดครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนา
  เป็นโอกาสดีที่ระฆังของท่านเจ้าภาพทั้งหลายจะได้ตั้งไว้บูชา ณ สถานที่เป็นมงคลชัย มีนักท่องเที่ยว นักศีลนักบุญมาบูชาพระครูบาศรีวิชัย และได้ลั่นระฆังของเราเจ้าภาพเพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆะบูชา

  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  วัดดอยติ03_จังหวัดลำพูน_18°3250N_99°313E.jpg 996597_586911604674341_1920069520_n.jpg maxresdefault.jpg
  ติดต่อสอบถาม
  พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ โทร 087-177-8931
  หรือสะดวกโอนร่วมบุญทางธนาคาร ได้ที่
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาลำพูน
  ชื่อบัญชี พระปฏิภาณ ผางวะนา (ภูริปญโญ)
  หมายเลขบัญชี 318-1-55936-9


  กรุณาแจ้งกลับด้วยในการร่วมเป็นเจ้าภาพ ตามวิธีที่ท่านสะดวกดังนี้

  1. อีเมล์ watpratupa@gmail.com
  2. ส่ง sms หรือโทรแจ้งที่หมายเลข 0871778931
  3.ส่งข้อความแจ้งทางfacebook https://www.facebook.com/messages/patiphanphangwana
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 เมษายน 2017
 2. พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ

  พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  270
  ค่าพลัง:
  +1,334
  ระฆังใบที่ 1 และ2
  โยมธีรพงศ์ สมเทพ
  โยมบุหงา พรมประเสริฐ
  เด็กชาย คณาธิป สมเทพ
  ร่วมทำบุญรับเป็นเจ้าภาพถวายระฆังจำนวน 2 ใบรวม 7,998 บาท ถวายทานไว้ภายภาคหน้า
   
 3. พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ

  พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  270
  ค่าพลัง:
  +1,334
  ประวัติระฆังสมัยพุทธกาล

  เสียงระฆัง คือเสียงแห่งสวรรค์ สัญญาณแห่งบุญ ความดี สิริมงคล ระฆัง เป็นสัญลักษณ์แห่งความดี เกียรติยศชื่อเสียง ประดุจประตูก้าวสู่สรวงสวรรค์ ผู้ที่สร้างระฆังถวายวัดหรือโบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ เพื่อไว้เคาะตีส่งสัญญาณให้รู้ถึงวันเวลา เท่ากับเป็นการสร้างความดีชื่อเสียงให้แก่ตัวเอง และเป็นสิริมงคล ตามประวัติพระพุทธศาสนา ได้มีการสร้างระฆังขึ้นครั้งแรกในสมัยพระพุทธกาล ผู้ที่สร้างระฆังขึ้นเป็นครั้งแรกคือ นางวิสาขา

  นางวิสาขา เป็นพระอริยบุคคล ผู้สำเร็จธรรมเป็นพระโสดาบันตั้งแต่ยังเป็นสาว เกิดในตระกูลเศรษฐี เมืองภัททิยะ แคว้นอังคะ เป็นบุตรสาวของธนญชัยเศรษฐี และสุมนาเทวี ปู่ชื่อเมณฑกเศรษฐี ต่อมาได้ย้ายตระกูลเศรษฐีไปอยู่เมืองสาวัตถี กับพระเจ้าปเสนทิโกศล ได้แต่งงานกับปุณณวัฒนกุมาร บุตรของมิคารเศรษฐี

  นาง วิสาขาถึงพร้อมด้วยความงามของสตรี (เบญจกัลยาณี) มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ตามประวัติเล่าว่า วันหนึ่ง นางวิสาขา เมื่อมาถึงวัดได้ถอดเครื่องประดับมหาลดาปสาธน์มอบให้สาวใช้ผู้ติดตาม เพราะเห็นว่าการใส่เครื่องประดับมากมาย เข้าไปในศาลาฟังธรรม เป็นอันที่ไม่สมควร หลังจากเสร็จกิจการฟังธรรมแล้ว ขณะเดินกลับคฤหาสน์ สาวใช้ได้ลืมเครื่องประดับไว้ที่ข้างหน้าศาลาฟังธรรม พระอานนท์จึงได้เข้าไปเก็บรักษาไว้ข้างใน นางวิสาขาได้บอกให้สาวใช้ไปนำเครื่องประดับกลับมา โดยกำชับว่า หากพบว่าเครื่องประดับยังคงวางอยู่ที่เดิม ก็จงนำกลับมา แต่ถ้าพระคุณเจ้าได้เคลื่อนย้ายไปจากที่เดิมแล้ว ก็ถือว่าได้ถวายให้พระสงฆ์ มิต้องขอนำกลับมา สุดท้ายสาวใช้ก็มิได้นำเครื่องประดับดังกล่าวกลับมา นางวิสาขาเห็นว่าหากพระสงฆ์เก็บรักษาเครื่องประดับของสตรีเอาไว้ ก็ไม่เป็นประโยชน์ จึงได้ช่วยประกาศขายเครื่องประดับนั้น โดยมีราคาถึง 9 โกฏิ กับ 1 แสน กหาปณะ แต่ไม่มีใครสามารถซื้อได้ สุดท้ายนางจึงซื้อไว้เอง และนำเงินจำนวนนั้น มาสร้างวัดชื่อพระวิหารบุพผาราม เป็นที่พำนักของพระภิกษุสงฆ์
  ในครั้งนั้นเธอได้สร้างระฆังไว้รอบชายคา รอบปราสาท เวลามีลมพัดกระดิ่งกระทบกับระฆัง เสียงดังกังลวานสดใส ประดุจเสียงบอกบุญ สัญญาณสู่ประตูสรวงสวรรค์

  หลังพุทธกาลมาแล้ว ประมาณพุทธศตวรรษที่ 3 ได้มีการสร้าวระฆังขึ้น ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ตามวัดวาอารามต่างๆ โดยเฉพาะในประเทศจีน ทิเบต เกาหลี ที่นับถือพุทธศาสนา จนเป็นที่นิยมสืบมาจนถึงปัจจุบัน

  การสร้างระฆังไว้ในพระพุทธศาสนา เท่ากับเป็นการสร้างสมบุญบารมี ความดีงาม เปิดประตูแห่งสวรรค์ มีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ ทำให้เป็นคนมีเกียติยศชื่อเสียงโด่งดัง ประดุจเสียงระฆัง เป็นที่เคารพนับถือและเป็นสิริมงคล
   
 4. พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ

  พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  270
  ค่าพลัง:
  +1,334
  การสร้างระฆังถวายวัดเป็นยอดมหากุศล

  การสร้างระฆัง ซึ่งเป็นถาวรวัตถุเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกาศพระศาสนา นั้นเป็นยอดมหากุศลอย่างหนึ่ง ที่จะส่งผลให้บุคคลผู้ร่วมสร้างมีชื่อเสียงโด่งดัง มีคนนับหน้าถือตา นำส่งทั้งในชาตินี้และในชาติหน้า และชาติต่อๆ ไป ด้วยเป็นผู้ที่มีความสุขในทุกกาลเวลา เป็นผุ้ประสบความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า เจริญด้วยทรัพย์ มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ให้เป็นที่รักแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลาย การที่มีระฆังไว้ประจำที่วัดนั้น พระภิกษุสงฆ์จะใช้เป็นอาณัติสัญญาณในการทำวัตร สวดมนต์เล่าเรียนพระธรรมบาลี ตลอดจนได้ใช้ในการประชุมเพื่อถกปัญหากรณีต่างๆ รวมถึงการแจ้งเตือนภัยฯ ก็ถือว่า เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญ ผู้สร้างระฆังจึงจะได้รับอานิสงส์ อันเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ตามที่ได้ กล่าวไปแล้วข้างต้น

  อานิสงส์ถวายระฆัง

  เป็นที่สรรเสริญของนรชนและบัณฑิตทั้งหลาย
  เป็นที่รักของนรชนและบัณฑิตทั้งหลาย
  ละความตระหนี่
  ย่อมไม่หวาดหวั่นครั่นคร้ามเมื่อเข้าสู่สมาคม
  เป็นกำลังสำคัญในการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา
  ส่วนผลในอนาคตนั้นย่อมมีอานิสงส์ในทิพยสมบัติ และเมื่อเคลื่อนจากอัตภาพนั้นแล้วไปบังเกิด ณ สถานที่ใดๆ จะเป็นผู้มีความสุขสบาย มีผิวพรรณวรรณะงดงาม บริบูรณ์ด้วยโภคสมบัติ ถึงพร้อมด้วยสติปัญญา และที่สำคัญโบราณจารย์ยังกล่าวไว้ว่า "จะมีเสียงดังก้องกังวาลไพเราะประดุจนกการเวก" หูจะไม่หนวก จะได้ยินเสียงชัดเจน มีเสียงอันไพเราะ ไม่เตี้ย พิการ ผู้ใดที่มีหนี้กรรมอยู่ก็จะหมดไป เมื่อละจากภพนี้ไปแล้วจะมีวิมานหลายชั้น และส่งผลให้ เมื่อเกิดภพชาติใดจะมีชื่อเสียงโด่งดัง ไปทั่วทุกสารทิศ ไปไหน ก็มีคนรู้จักเคารพนับถือ ไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็จะเจริญก้าวหน้า เป็นเป็นผู้มีวาจาดังกังวาน และคำพูดศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่น่าเกรงขาม น่าเชื่อถือน่าเคารพ ยังส่งผลดีในการติดต่อค้าขายเจรจา มีความจำเป็นเลิศ อายุยืนยาว เป็นการแก้กรรมให้กับผู้ที่ทำงานที่ต้องใช้ชื่อเสียง หรือเสียงอย่างนักร้อง ผู้ที่มีความบกพร่องทางเสียง พวกเสียงแหบ เสียงแห้ง ทั้งหลายและคนที่ต้องทำการค้า เจรจาต่อรอง
   
 5. พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ

  พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  270
  ค่าพลัง:
  +1,334
  ระฆังอันดับที่ 3 อนุโมทนา คุณโยมเจ้าภาพระฆัง
  นายธงชัย - นางศุภลักษณ์ พูนวงศ์ประเสริฐ และครอบครัว
  ถวายทานระฆัง 1 ใบ
   
 6. พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ

  พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  270
  ค่าพลัง:
  +1,334
  20170112_102033000_iOS.jpg ระฆังอันดับที่ 4 อนุโมทนา คุณโยมเจ้าภาพระฆัง
  คุณโยม ณ-มน เจริญพิทยา และครอบครัว
  ถวายทานระฆัง 1 ใบ (โอนเรียบร้อยแล้ว 3999)
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 12 กุมภาพันธ์ 2017
 7. พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ

  พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  270
  ค่าพลัง:
  +1,334
  คุณโยมธงชัย - นางศุภลักษณ์ พูนวงศ์ประเสริฐ และครอบครัวถวายทานระฆังเพิ่มอีก ๑ ใบรวมเป็น ๒ ใบ (จักน้อมถวายสำนักปฏิบัติธรรมเจ้าแม่จามเทวี วัดพระธาตุหริภุญชัย)
   
 8. พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ

  พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  270
  ค่าพลัง:
  +1,334
   
 9. พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ

  พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  270
  ค่าพลัง:
  +1,334
  เปิดกองบุญถวายระฆังครั้งที่ ๒ หลังจากครั้งแรกได้ถวายในปี ๒๕๕๙ จำนวน ๔๘ ใบ ปากกว้างขนาด ๖ นิ้ว (ใบขนาดเล็ก)และครั้งนั้นยังมีญาติโยมหลายท่านพลาดการได้เป็นเจ้าภาพถวายระฆังจำนวนหนึ่ง จึงขอให้รอในครั้งที่ ๒ ในปี ๒๕๖๐ และในปีนี้ เป็นโอกาสดีที่ญาติโยมทั่งหลายจะได้รับเป็นเจ้าภาพ รับจำนวน ๔๑ ใบ ใบขนาดปากกว้าง ๘.๕ นิ้วพร้อมจารึกนามเจ้าภาพ ครอบครัวเจ้าภาพบนระฆัง เปิดรับเจ้าภาพ ระฆัง ๘.๕ นิ้ว สูง ๑๗.๕ นิ้ว ใบละ ๓,๙๙๙ บาท รับจำนวนจำกัด ถวายในช่วงเดือน เมษายน ๖๐ ถวายวัดที่ขาดแคลน ๔๑ วัด
  หมายเหตุ:: หากถึงเดือนเมษายน ๖๐ หากเจ้าภาพระฆังไม่ครบ ๔๑ ใบ ก็พร้อมน้อมถวายตามจำนวนเจ้าภาพที่มี


  รายนามท่านเจ้าภาพ
  ระฆังใบที่ ๑.โยมธีรพงศ์ สมเทพ โยมบุหงา พรมประเสริฐ ๑ ใบ (โอนถวายแล้ว)

  ระฆังใบที่ ๒.เด็กชาย คณาธิป สมเทพ ถวายระฆังจำนวน ๑ใบ (โอนถวายแล้ว)

  ระฆังใบที่ ๓.พ่อปู่หลวงคำแดง นายธงชัย - นางศุภลักษณ์ พูนวงศ์ประเสริฐ และครอบครัว ถวายทานระฆัง ๑ ใบ (ถวายสำนักปฏิบัติธรรมเจ้าแม่จามเทวี วัดพระธาตุหริภุญชัย จัดถวายเดือนเมษายน 60)(โอนถวายแล้ว15/2/2560)

  ระฆังใบที่ ๔.พ่อปิ่น-แม่ครองและบุตรหลานตระกูลทวันเวทย์ ถวายทานระฆัง ๑ ใบ (ถวายสำนักปฏิบัติธรรมเจ้าแม่จามเทวี วัดพระธาตุหริภุญชัย จัดถวายเดือนเมษายน 60)(โอนถวายแล้ว15/2/2560)

  ระฆังใบที่ ๕.คุณโยม ณ-มน เจริญพิทยา และครอบครัว 1 ใบ (โอนถวายแล้ว)(ธรรมสถานพระธาตุหลวงดอยฮาง วัดทุ่งขาม ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง จัดถวายเดือนเมษายน 60)

  ระฆังใบที่ ๖. คณะ คุณสหัส คุณวาสนา สุภาพุฒ ศิษย์เก่า ค.ป.ค.รุ่นที่.16 ถวายระฆัง ๑ ใบ (โอนปัจจัยแล้ว)(ถวายวัดป่าคะยอมใต้ ตำบลมะเขือแจ้)

  ระฆังใบที่ ๗ คณะ คุณสหัส คุณวาสนา สุภาพุฒ ศิษย์เก่า ค.ป.ค.รุ่นที่.16 ถวายระฆัง ๒ ใบ (โอนปัจจัยแล้ว)(ถวายวัดศรีปิงชัย ตำบลริมปิง ๑ ใบ)

  รวมเจ้าภาพระฆัง ๗ ใบ คงค้างอีก ๓๔ ใบ จะครบ ๔๑ ใบ

  ติดต่อสอบถาม
  พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ โทร 087-177-8931
  หรือสะดวกโอนร่วมบุญทางธนาคาร ได้ที่
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาลำพูน
  ชื่อบัญชี พระปฏิภาณ ผางวะนา (ภูริปญโญ)
  หมายเลขบัญชี 318-1-55936-9

  กรุณาแจ้งกลับด้วยในการร่วมเป็นเจ้าภาพ ตามวิธีที่ท่านสะดวกดังนี้
  1. อีเมล์ watpratupa@gmail.com
  2. ส่ง sms หรือโทรแจ้งที่หมายเลข 0871778931
  3.ส่งข้อความแจ้งทางfacebook https://www.facebook.com/messages/patiphanphangwana
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 15 กุมภาพันธ์ 2017
 10. พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ

  พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  270
  ค่าพลัง:
  +1,334
  1.ทำบุญถวายระฆังวัดป่าคะยอมใต้11กุมภาพันธ์2560.png อนุโมทนาท่านเจ้าภาพระฆังใบที่ ๖.และ๗
  คณะ คุณสหัส คุณวาสนา สุภาพุฒ ศิษย์เก่า ค.ป.ค.รุ่นที่.16 ถวายระฆัง ๒ ใบ (โอนปัจจัยแล้ว)(ถวายวัดป่าคะยอมใต้ ตำบลมะเขือแจ้ ๑ ใบ และถวายวัดศรีปิงชัย ตำบลริมปิง 1 ใบ)

  รายชื่อ ผู้ร่วมเป็นภาพถวายระฆัง 2 รูป จำนวน 7,999 บาท
  จองถวาย ณ.วัดป่าคะยอมใต้ จ.ลำพูนและวัดศรีปิงชัย จ.ลำพูน
  เนื่องในวันมาฆบูชา 11/2/2560


  1.คุณ สุภรณี ต้นแพง 399
  2.คุณ สายสุนีย์ อุดหนุน 400
  3.คุณ ไพรัช สุกสด 400
  4.คุณ วิลาวัลย์ สระเจริญ 399
  5.คุณ ธนัญชัย สามารถ 399
  6.คุณ รวิสรา รัตนวงษ์ 200
  7.คุณ เบญจมาศ บุญมี 300
  8.คุณ ณรงค์ นำภาว์ 400
  9.คุณ สุภาพร วงษ์สวัสดิ์ 500
  10.คุณ สหัส คุณวาสนา สุภาพุฒ 1,802
  11.คุณ สาวินี แสงรัตน์ 300
  12.คุณ กล้าณรงค์ วงษ์เสนา 500
  13.คุณ ไกรฤกษ์ ธงชัย 399
  14.คุณ สมจินตนา ต้นแพง 301
  15.คุณ คุณสุธาทิพย์ จันทร์นพเก้ากุล
  16.คุณ สุประวีณ์ ปรียนันท์ภักดี 1,300

  รวมสุทธิ 7,999

  สลักชื่อในระฆัง คุณสหัส คุณวาสนา สุภาพุฒ
  ศิษย์เก่า ค.ป.ค.รุ่นที่.16
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 12 กุมภาพันธ์ 2017
 11. พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ

  พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  270
  ค่าพลัง:
  +1,334
  9D936C15-7BC4-4D8E-A452-4BE711E22D09-36468-000012E5A77D9C70.jpg
  อนุโมทนาท่านเจ้าภาพระฆังปีระกา จำนวน ๒ ใบ
  ใบที่ ๑.โยมธีรพงศ์ สมเทพ โยมบุหงา พรมประเสริฐ ๑ ใบ
  ระฆังใบที่ ๒.เด็กชาย คณาธิป สมเทพ ถวายระฆังจำนวน ๑ใบ โอนถวายแล้ว ๘,๐๐๐ บาท
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 15 กุมภาพันธ์ 2017
 12. พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ

  พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  270
  ค่าพลัง:
  +1,334
  IMG_6316.JPG
   
 13. พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ

  พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  270
  ค่าพลัง:
  +1,334
  อนุโมทนาท่านเจ้าภาพระฆังใบที่ ๓.
  พ่อปู่หลวงคำแดง นายธงชัย - นางศุภลักษณ์ พูนวงศ์ประเสริฐ และครอบครัว ถวายทานระฆัง ๑ ใบ (ถวายสำนักปฏิบัติธรรมเจ้าแม่จามเทวี วัดพระธาตุหริภุญชัย จัดถวายเดือนเมษายน 60)(โอนถวายแล้ว15/2/2560)

  อนุโมทนาท่านเจ้าภาพระฆังใบที่ ๔.
  พ่อปิ่น-แม่ครองและบุตรหลานตระกูลทวันเวทย์ ถวายทานระฆัง ๑ ใบ (ถวายสำนักปฏิบัติธรรมเจ้าแม่จามเทวี วัดพระธาตุหริภุญชัย จัดถวายเดือนเมษายน 60)(โอนถวายแล้ว15/2/2560) 16788038_1330108643691753_1773168814_n.jpg
   
 14. พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ

  พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  270
  ค่าพลัง:
  +1,334
  ญาติโยมท่านใดได้โอนปัจจัยเข้ามารับเป็นเจ้าภาพ ระฆังทั้งใบ หรือร่วมทำบุญร่วมกันตามเจตนาศรัทธา กรุณาแจ้งข้อความให้ทราบด้วยจะเป็นพระคุณยิ่งเพื่อการรวบรวมข้อมูลไว้อนุโมทนาถวายทาน

  รายนามท่านเจ้าภาพในขณะนี้

  ระฆังใบที่ ๑.โยมธีรพงศ์ สมเทพ โยมบุหงา พรมประเสริฐ ๑ ใบ (โอนถวายแล้ว)

  ระฆังใบที่ ๒.เด็กชาย คณาธิป สมเทพ ถวายระฆังจำนวน ๑ใบ (โอนถวายแล้ว)

  ระฆังใบที่ ๓.พ่อปู่หลวงคำแดง นายธงชัย - นางศุภลักษณ์ พูนวงศ์ประเสริฐ และครอบครัว ถวายทานระฆัง ๑ ใบ (ถวายสำนักปฏิบัติธรรมเจ้าแม่จามเทวี วัดพระธาตุหริภุญชัย จัดถวายเดือนเมษายน 60)(โอนถวายแล้ว15/2/2560)

  ระฆังใบที่ ๔.พ่อปิ่น-แม่ครองและบุตรหลานตระกูลทวันเวทย์ ถวายทานระฆัง ๑ ใบ (ถวายสำนักปฏิบัติธรรมเจ้าแม่จามเทวี วัดพระธาตุหริภุญชัย จัดถวายเดือนเมษายน 60)(โอนถวายแล้ว15/2/2560)

  ระฆังใบที่ ๕.คุณโยม ณ-มน เจริญพิทยา และครอบครัว 1 ใบ (โอนถวายแล้ว)(ธรรมสถานพระธาตุหลวงดอยฮาง วัดทุ่งขาม ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง จัดถวายเดือนเมษายน 60)

  ระฆังใบที่ ๖. คณะ คุณสหัส คุณวาสนา สุภาพุฒ ศิษย์เก่า ค.ป.ค.รุ่นที่.16 ถวายระฆัง ๑ ใบ (โอนปัจจัยแล้ว)(ถวายวัดป่าคะยอมใต้ ตำบลมะเขือแจ้)

  ระฆังใบที่ ๗ คณะ คุณสหัส คุณวาสนา สุภาพุฒ ศิษย์เก่า ค.ป.ค.รุ่นที่.16 ถวายระฆัง ๒ ใบ (โอนปัจจัยแล้ว)(ถวายวัดศรีปิงชัย ตำบลริมปิง ๑ ใบ)

  รวมเจ้าภาพระฆัง ๗ ใบ คงค้างอีก ๓๔ ใบ จะครบ ๔๑ ใบ

  ติดต่อสอบถาม
  พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ โทร 087-177-8931
  หรือสะดวกโอนร่วมบุญทางธนาคาร ได้ที่
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาลำพูน
  ชื่อบัญชี พระปฏิภาณ ผางวะนา (ภูริปญโญ)
  หมายเลขบัญชี 318-1-55936-9

  กรุณาแจ้งกลับด้วยในการร่วมเป็นเจ้าภาพ ตามวิธีที่ท่านสะดวกดังนี้
  1. อีเมล์ watpratupa@gmail.com
  2. ส่ง sms หรือโทรแจ้งที่หมายเลข 0871778931
  3.ส่งข้อความแจ้งทางfacebook https://www.facebook.com/messages/patiphanphangwana
   
 15. พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ

  พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  270
  ค่าพลัง:
  +1,334
  IMG_0614.jpg วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๖๐
  อนุโมทนาท่านเจ้าภาพระฆังใบที่ ๘ ท่านเจ้าภาพตั้งใจถวายแต่ไม่ประสงค์ออกนาม รับถวายระฆัง ๑ ใบ โอนปัจจัยแล้ว ๔๐๐๐ บาท (เตรียมจัดถวายวัดที่เหมาะสมต่อไป)

  รวมเจ้าภาพระฆัง ๘ ใบ คงค้างอีก ๓๓ ใบ จะครบ ๔๑ ใบ


  ติดต่อสอบถาม
  พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ โทร 087-177-8931
  หรือสะดวกโอนร่วมบุญทางธนาคาร ได้ที่
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาลำพูน
  ชื่อบัญชี พระปฏิภาณ ผางวะนา (ภูริปญโญ)
  หมายเลขบัญชี 318-1-55936-9

  กรุณาแจ้งกลับด้วยในการร่วมเป็นเจ้าภาพ ตามวิธีที่ท่านสะดวกดังนี้
  1. อีเมล์ watpratupa@gmail.com
  2. ส่ง sms หรือโทรแจ้งที่หมายเลข 0871778931
  3.ส่งข้อความแจ้งทางfacebook https://www.facebook.com/messages/patiphanphangwana
   
 16. พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ

  พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  270
  ค่าพลัง:
  +1,334
  เปิดกองบุญถวายระฆังครั้งที่ ๒ หลังจากครั้งแรกได้ถวายในปี ๒๕๕๙ จำนวน ๔๘ ใบ ปากกว้างขนาด ๖ นิ้ว (ใบขนาดเล็ก)และครั้งนั้นยังมีญาติโยมหลายท่านพลาดการได้เป็นเจ้าภาพถวายระฆังจำนวนหนึ่ง จึงขอให้รอในครั้งที่ ๒ ในปี ๒๕๖๐ และในปีนี้ เป็นโอกาสดีที่ญาติโยมทั่งหลายจะได้รับเป็นเจ้าภาพ รับจำนวน ๔๑ ใบ ใบขนาดปากกว้าง ๘.๕ นิ้วพร้อมจารึกนามเจ้าภาพ ครอบครัวเจ้าภาพบนระฆัง เปิดรับเจ้าภาพ ระฆัง ๘.๕ นิ้ว สูง ๑๗.๕ นิ้ว ใบละ ๓,๙๙๙ บาท รับจำนวนจำกัด ถวายในช่วงเดือน เมษายน ๖๐ ถวายวัดที่ขาดแคลน ๔๑ วัด
  หมายเหตุ:: หากถึงเดือนเมษายน ๖๐ หากเจ้าภาพระฆังไม่ครบ ๔๑ ใบ ก็พร้อมน้อมถวายตามจำนวนเจ้าภาพที่มี

   
 17. พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ

  พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  270
  ค่าพลัง:
  +1,334
  IMG_1028.JPG ระฆัง ๘ ใบ เตรียมส่งมาถึงลำพูน
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • IMG_1029.JPG
   IMG_1029.JPG
   ขนาดไฟล์:
   262 KB
   เปิดดู:
   19
  • IMG_1011.JPG
   IMG_1011.JPG
   ขนาดไฟล์:
   534.8 KB
   เปิดดู:
   20
  • IMG_1020.JPG
   IMG_1020.JPG
   ขนาดไฟล์:
   343.9 KB
   เปิดดู:
   18
 18. พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ

  พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  270
  ค่าพลัง:
  +1,334
  ทะยอยมาตามลำดับ IMG_1026.JPG
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • IMG_1029.JPG
   IMG_1029.JPG
   ขนาดไฟล์:
   262 KB
   เปิดดู:
   17
  • IMG_1027.JPG
   IMG_1027.JPG
   ขนาดไฟล์:
   457.2 KB
   เปิดดู:
   17
 19. พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ

  พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  270
  ค่าพลัง:
  +1,334
  IMG_1038.JPG เตรียมส่งไปรษณีย์มาถึงจังหวัดลำพูน ในรอบแรก ยังหาเจ้าภาพเพิ่มเติมอีก 34 ใบ ติดต่อร่วมรับเป็นเจ้าภาพได้
   
 20. Tenpokensin

  Tenpokensin เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 มกราคม 2007
  โพสต์:
  366
  ค่าพลัง:
  +1,608
  นายคุณัชญ์ สมชนะกิจ ขอร่วมทำบุญถวายระฆัง จำนวน ๑ ใบ ครับ

  โอนปัจจัยแล้ววันนี้ ๒๗/๒/๒๕๖๐ เวลา ๑๒:๑๘ น. จำนวน ๔,๐๐๙ บาท

  ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับ สาธุ ๆ
   
Loading...

แชร์หน้านี้

Loading...