เสียงธรรม ธรรมการพิจารณาไม่มีอะไรเป็นของเราแบบโลกุตระ ท่านจิตโต

ในห้อง 'ธรรมเทศนาทั่วไป' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 19 พฤศจิกายน 2017.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,143
  กระทู้เรื่องเด่น:
  127
  ค่าพลัง:
  +25,068
  WatBuddhabarameHamburg.jpg
  เคล็ดลับการนอนให้หลับฝันดีทุกวันได้บุญด้วยนะ

  namo putaya
  Published on Aug 22, 2015
   
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,143
  กระทู้เรื่องเด่น:
  127
  ค่าพลัง:
  +25,068
  วิธีคิดก่อนจะนอน - ท่านจิตโต

  กาย จิต รู้ ( 2546 ) - ท่านจิตโต

  ต้องฝึกปลงสังขารตอนตื่นนอนกับก่อนหลับทุกวัน - ท่านจิตโต


  วิธีคิดเรื่องร่างกายไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของของเรา - ท่านจิตโต

  ชนะใจ ขัยชาญ
  Published on May 1, 2015
   
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,143
  กระทู้เรื่องเด่น:
  127
  ค่าพลัง:
  +25,068
  ปกิณกะธรรมการพิจารณาไม่มีอะไรเป็นของเราแบบโลกุตระ ท่านจิตโต

  ธรรมะบ้านสบายใจ โดยท่านจิตโต
  Published on Nov 19, 2014

  วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ปกิณกะธรรมการพิจารณาไม่มีอะไรเป็นของเราแบบโลกุตระ
   
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,143
  กระทู้เรื่องเด่น:
  127
  ค่าพลัง:
  +25,068
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,143
  กระทู้เรื่องเด่น:
  127
  ค่าพลัง:
  +25,068
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,143
  กระทู้เรื่องเด่น:
  127
  ค่าพลัง:
  +25,068
  วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เทศน์การเห็นทุกข์เป็นกำลังใจให้พ้นทุกข์ ท่านจิตโต

  วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ กรรมฐานทำจิตพ้นจากกายด้วยการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ท่านจิตโต

  วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ การเห็นพระนิพพานเป็นที่ไป ท่านจิตโต

  วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ การสงบจากกามคุณทำให้เกิดปัญญานำมาซึ่งความสุข ท่านจิตโต

  ธรรมะบ้านสบายใจ โดยท่านจิตโต
  Published on Jun 12, 2017
   
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,143
  กระทู้เรื่องเด่น:
  127
  ค่าพลัง:
  +25,068
  วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กรรมฐานอารมณ์พระอริยะ ท่านจิตโต

  วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ปกิณกะธรรมมรรคผลจะเกิดเมื่อกำลังใจเต็ม ท่านจิตโต

  วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ นิทานใคร่ครวญความพลัดพราก ท่านจิตโต


  วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ปกิณกะธรรมคนที่ถึงผลแล้วจะไม่ฟุ้งเหมือนคนที่กำลังปฏิบัติ ท่านจิตโต

  ธรรมะบ้านสบายใจ โดยท่านจิตโต
  Published on Jun 20, 2017
   
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,143
  กระทู้เรื่องเด่น:
  127
  ค่าพลัง:
  +25,068
  วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ การเห็นทุกข์และเหตุต้องอาศัยทานศีลภาวนา ท่านจิตโต

  วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ กรรมฐานกายคตานุสสติ ท่านจิตโต

  วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ กรรมฐานปฏิบัติด้วยอารมณ์เบาจากโลภ โกรธ หลงจึงจะเกิดผล ท่านจิตโต

  วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ปกิณกะธรรมคนมี ๔ ประเภท ท่านจิตโต

  ธรรมะบ้านสบายใจ โดยท่านจิตโต
  Published on Jun 26, 2017

   
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,143
  กระทู้เรื่องเด่น:
  127
  ค่าพลัง:
  +25,068
  วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ปกิณกะธรรมผู้เห็นทุกข์ในวัฏสงสารจึงเห็นในคุณของพระธรรม ท่านจิตโต

  วันที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ปกิณกะธรรมปัญญาในการให้ และสัจจะบารมี ท่านจิตโต

  วันที่ ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๖๐ อวิชชาปัจจยาสังขารา ท่านจิตโต

  วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เทศน์ร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่งที่ทำลายความดีของเรา ท่านจิตโต

  ธรรมะบ้านสบายใจ โดยท่านจิตโต
  Published on Oct 2, 2017
   
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,143
  กระทู้เรื่องเด่น:
  127
  ค่าพลัง:
  +25,068
  วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ พุทธานุภาพ ท่านจิตโต

  วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ การสิ้นอาสวักขยญาณ ท่านจิตโต

  วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ พระกรรมฐานเป็นบุญใหญ่ ปฏิบัติตามครูบาอาจารย์จึงเกิดผล ท่านจิตโต

  วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เทศน์ความพลัดพรากของพระปิยะมหาราชที่มีกำลังใจสูง ท่านจิตโต

  ธรรมะบ้านสบายใจ โดยท่านจิตโต

  Published on Oct 25, 2017
   
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,143
  กระทู้เรื่องเด่น:
  127
  ค่าพลัง:
  +25,068
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 พฤศจิกายน 2017
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,143
  กระทู้เรื่องเด่น:
  127
  ค่าพลัง:
  +25,068
  วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ ปกิณกะธรรมการบูชายันต์เกราะเพชรเป็นพุทธานุสสติ ท่านจิตโต

  วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ปกิณกะธรรมอานุภาพยันต์เกราะเพชร ท่านจิตโต

  ธรรมะบ้านสบายใจ โดยท่านจิตโต
  Published on Jun 18, 2017
   
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,143
  กระทู้เรื่องเด่น:
  127
  ค่าพลัง:
  +25,068
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,143
  กระทู้เรื่องเด่น:
  127
  ค่าพลัง:
  +25,068
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,143
  กระทู้เรื่องเด่น:
  127
  ค่าพลัง:
  +25,068
 16. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,143
  กระทู้เรื่องเด่น:
  127
  ค่าพลัง:
  +25,068
  วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ปกิณกะธรรมพิจารณาขันธ์ ๕ แยกจิตกับกายเพื่อทำจิตให้สงบ ท่านจิตโต

  วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กรรมฐานการเข้าถึงวิชาต้องละนิวรณ์ให้ขาด ท่านจิตโต

  วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ปกิณกะธรรมกายนคร ท่านจิตโต

  วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ปกิณกะธรรมมรรคผลด้วยจาคะ ท่านจิตโต

  ธรรมะบ้านสบายใจ โดยท่านจิตโต
  Published on Dec 4, 2017


   
 17. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  10,143
  กระทู้เรื่องเด่น:
  127
  ค่าพลัง:
  +25,068
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - ธรรมการพิจารณาไม่มีอะไรเป็นของเราแบบโลกุตระ ท่านจิตโต
 1. ยศวดี
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  110

แชร์หน้านี้

Loading...