***บทสวดพระมหาจักรพรรดิ***

ในห้อง 'บทสวดมนต์ - คาถา' ตั้งกระทู้โดย shogun_law, 28 มิถุนายน 2010.

 1. shogun_law

  shogun_law เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 กันยายน 2006
  โพสต์:
  263
  ค่าพลัง:
  +2,083
  บทสวดพระมหาจักรพรรดิ
  <O:p</O:p
  เป็นบทสวดที่เรียบเรียงมาจากชมพูปติสูตรในตอนที่พระพุทธเจ้าทรงเนรมิตร พระองค์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพื่อกำราบทิฐิมานะของพญาชมพูบดีพระมหากษัตริย์ผู้มากด้วยอิทธิฤทธิ์ โดยผู้ที่แต่งพระคาถาบทนี้คือหลวงปู่ดู่พรหมปัญโญ คาถาจักรพรรดิ บทนี้เป็นพระคาถาหลักที่หลวงปู่ดู่ใช้ในการรวมบารมีแผ่ช่วยเหลือภพภูมิและใช้ในการอธิษฐานปลุกเสกพระเครื่องทุกชนิดของท่าน
  การสวดครั้งหนึ่งมีอานิสงค์แผ่ไปทั้งสามแดนโลกธาตุแผ่บุญไปทั่วถึงสรรพสัตว์ตลอดจนเทวดาประจำตัวเรา ญาติมิตร เพื่อนฝูง ครอบครัวเจ้ากรรมนายเวรบทสวดพระมหาจักรพรรดินี้เป็นการสวดไหว้พระพุทธเจ้าทั่วทั้งหมดตลอดจนถึงพระธรรมและพระโพธิสัตว์เจ้าพระอริยสงฆ์ทั้งมวล รวมถึงน้อมนำกำลังของเทพพรหม พระอริยะเจ้า พระเจ้าจักรพรรดิทุกพระองค์ พระมหาโพธิสัตว์ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน อนาคต มาอารธนารวมเข้าที่กายใจอัญเชิญเข้าตัวป้องกันภัยมีการกล่าวถึงพระสีวลีเป็นมหาโชคมหาลาภและบทนี้มีพลังงานอย่างยิ่งในการเจริญกรรมฐานหากสวดบทนี้สามารถอธิษฐานเรื่องราวที่ขัดข้องให้ผ่านพ้นไปอย่างทะลุปรุโปร่ง
  ทุกๆวัน ในเวลา ๒๐.๓๐ น.หลวงตาม้า(ลูกศิษย์หลวงปู่ดู่ที่ยังดำรงค์ขันธ์อยู่)และศิษย์ทั้งหมดจะร่วมสวดมนต์บทนี้ เพราะเป็นช่วงที่เปิดทั้งสามโลกธาตุให้สื่อถึงกันได้หมดเทพพรหมทั่วแสนโกฏิจักรวาล จะร่วมกันสวดบทนี้ ในช่วงนี้แม้แต่ไฟนรกก็ดับชั่วคราว
  คาถา มหาจักรพรรดิเปิดโลก <O:p</O:p
  ที่หลวงตาหลวงตานำลูกศิตย์ และ เทพพรหม โอปปาติกะทั่ว 3 แดนโลกธาตุ สวดตอน 20.30 น. ของทุกวัน<O:p</O:p
  <O:p</O:p
  ตั้งสัจจะอธิฐาน คำอัญเชิญ ภพภูมิ <O:p</O:p


  คำอัญเชิญภพภูมิ<O:p</O:p

  ลูกขอตั้งสัจจะอธิษฐานกราบขออาราธนาเมตตาบารมีรวมหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดู่ขอหลวงปู่ได้โปรดมีเมตตา อารธนาบารมีรวมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตั้งแต่องค์ปฐมจนถึงองค์ปัจจุบันบรมมหาจักรพรรดิทุกๆพระองค์บารมีรวมพระปัจเจกพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลายโดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคตบารมีรวมหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ ท่านอันเป็นที่สุดบารมีรวมหลวงตาม้าเป็นต้น
  ขอบารมีหลวงปู่ได้โปรดเมตตาน้อมนำ ภพภูมิต่างๆทั้งหลายในทั่วทั้ง3 แดนโลกธาตุอันประกอบไปด้วยเทพ6 ชั้นพรหม20 ชั้นเทพพรหมทุกชั้นฟ้ามหาสมุทรโดยทั่วทั้งหมื่นแสนโกฎิจักรวาลเทพพรหมเทวาที่เกี่ยวพันกับหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่หลวงตาม้าเทพพรหมเทวาที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าโดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคต ท่านปู่พระอินทร์เจ้าฟ้าท่านท้าวจตุมหาราชทั้ง4 พระยายมราชพร้อมด้วยบริวารทั้งหมดพระศรีสยามเทวาธิราชทุกๆพระองค์วีรบุรษและวีรสตรีทั้งหลาย ที่คอยปกป้องรักษาแผ่นดินสยามโอปาติกะทั้งหลายพระฤาษีและดาบสทั้งหลายศาลเจ้าพ่อหลักเมืองทุกๆจังหวัดพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระราหูวราหก เจ้ากรุงพาลี แม่พระธรณีแม่พระคงคาพระเพลิง พระพาย พระพิรุณพระยายมราชพร้อมบริวารพญาครุฑ-พญานาคพร้อมด้วยบริวาร คนธรรณ์ชาวเมืองลับแลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เคยไปอธิษฐานไว้ขอหลวงปู่ได้โปรดเมตตาน้อมนำท่านทั้งหลายมาร่วมสวดบทพระมหาจักรพรรดิพร้อมกันกับพวกข้าพเจ้า ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้ด้วยเถิด<O:p</O:p


  <O:p</O:p

  ลูกขอตั้งสัจจะอธิษฐานกราบขออาราธนาเมตตาบารมีรวมหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดู่ขอหลวงปู่ได้โปรดมีเมตตา อารธนาบารมีรวมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตั้งแต่องค์ปฐมจนถึงองค์ปัจจุบันบรมมหาจักรพรรดิทุกๆพระองค์บารมีรวมพระปัจเจกพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลายโดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคตบารมีรวมหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ ท่านอันเป็นที่สุดบารมีรวมหลวงตาม้าเป็นต้น

  <O:p</O:p


  บทบูชาพระ

  พุทธัง ชีวิตตัง เมปูเชมิ<O:p</O:p

  ธัมมัง ชีวิตตัง เมปูเชมิ<O:p</O:p

  สังฆัง ชีวิตตัง เมปูเชมิ<O:p</O:p  กราบพระ ๖ครั้ง<O:p</O:p

  พุทธัง วันทามิ(กราบ) ธัมมัง วันทามิ(กราบ)สังฆัง วันทามิ(กราบ)

  ครูอุปัชฌาย์อาจาริยคุณัง วันทามิ(กราบ) มาตาปิตุคุณังวันทามิ(กราบ) พระไตรสิกขาคุณัง วันทามิ(กราบ)

  <O:p</O:pบทสมาทานศีล<O:p</O:p

  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ(๓ ครั้ง)<O:p</O:p

  พุทธัง สรณัง คัจฉามิ<O:p</O:p

  ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ<O:p</O:p

  สังฆัง สรณัง คัจฉามิ<O:p</O:p

  ทุติยัมปิ พุทธัง สรณังคัจฉามิ<O:p</O:p

  ทุติยัมปิ ธัมมัง สรณังคัจฉามิ<O:p</O:p

  ทุติยัมปิ สังฆัง สรณังคัจฉามิ

  ตะติยัมปิ พุทธัง สรณังคัจฉามิ<O:p</O:p

  ตะติยัมปิ ธัมมัง สรณังคัจฉามิ<O:p</O:p

  ตะติยัมปิ สังฆัง สรณังคัจฉามิ

  <O:p</O:p

  ปาณาติปาตา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ<O:p</O:p

  อทินนาทา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ<O:p</O:p

  กาเมสุมิจฺฉานารา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ<O:p</O:p

  มุสาวาทา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ

  สุราเมรยะ มัชชปมาทัฎฐานา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ


  อิมานิ ปัญจสิกขา ปทานิ สมาธิยามิ(๓ครั้ง)<O:p</O:p

  สีเลนะ สุคะติง ยันติ สีเลนะโภคะสัมปทา

  สีเลนะ นิพพุติง ยันติ ตัสมา สีลัง วิโสธะเย<O:p</O:p

  <O:p</O:p
  <O:p</O:p

  บทอาราธนาพระ<O:p</O:p

  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ(๓ ครั้ง)<O:p</O:p

  พุทธัง อาราธนานังกะโรมิ<O:p</O:p

  ธัมมัง อาราธนานังกะโรมิ<O:p</O:p

  สังฆัง อาราธนานังกะโรมิ<O:p</O:p


  <O:p</O:pคาถาหลวงปู่ทวด<O:p</O:p


  น้อมระลึกถึงหลวงปู่ทวดแล้วว่าคาถาดังนี้<O:p</O:p

  นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา (๓ครั้ง)<O:p</O:p


  คาถาหลวงปู่ดู่<O:p</O:p

  น้อมระลึกถึงหลวงปู่ดู่แล้วว่าคาถาดังนี้<O:p</O:p

  นะโม โพธิสัตโต พรหม ปัญโญ (๓ครั้ง)<O:p</O:p


  <O:p</O:pบทขอขมาพระรัตนตรัย<O:p</O:p

  โยโทโส โมหะจิตเต นะพุทธัสมิง ปาปะกะโตมะยา ขะมะถะเม กะตัง โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ<O:p</O:p


  โยโทโส โมหะจิตเต นะธัมมัสมิง ปาปะกะโตมะยา ขะมะถะเม กะตัง โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ<O:p</O:p


  โยโทโส โมหะจิตเต นะสังฆัสมิง ปาปะกะโตมะยา ขะมะถะเม กะตัง โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ<O:p</O:p


  <O:p</O:pบทสวดมหาจักรพรรดิ<O:p</O:p

  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ(๓ ครั้ง)

  *สวดตามกำลังวัน อาทิตย์ ๖[FONT=&quot], [/FONT]จันทร์ ๑๕[FONT=&quot], [/FONT]อังคาร ๘[FONT=&quot], [/FONT]พุธ ๑๗[FONT=&quot], [/FONT]พฤหัส ๑๙[FONT=&quot], [/FONT]ศุกร์ ๒๑[FONT=&quot], [/FONT]เสาร์ ๑๐<O:p</O:p


  นะโมพุทธายะ พระพุทธไตรรัตนญาณ

  มณีนพรัตน์สีสะหัสสะสุธรรมา
  พุทโธ ธัมโม สังโฆยะธาพุทโมนะ
  พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา
  อัคคีธานัง วะรังคันธังสีวลีจะมหาเถรัง
  อะหังวันทามิทูระโต อะหังวันทามิ ธาตุโยอะหังวันทามิสัพพะโส
  พุทธะ ธัมมะสังฆะปูเชมิ<O:p</O:p


  บทอัญเชิญพระเข้าตัว[FONT=&quot] ([/FONT]แผ่เมตตา)<O:p</O:p

  สัพเพพุทธา สัพเพธัมมาสัพเพสังฆา

  พะลัปปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลัง

  อรหันตานัญ จะ เตเชนะรักขัง พันธามิสัพพะโส[FONT=&quot]([/FONT]สวด ๕ จบ)<O:p</O:p


  พุทธัง อธิษฐามิ ธัมมัง อธิษฐามิสังฆังอธิษฐามิ

  [FONT=&quot]([/FONT]ให้อธิษฐานจิตแผ่บุญไปทั้งสามโลกธาตุ ภพภูมิทั้งหมดทั้งมวลบิดามารดา ญาติ เจ้ากรรมนายเวร ฯลฯ และส่งวิญญาณทั้งหลาย)<O:p</O:p
   

แชร์หน้านี้

Loading...