บทสวดพุทธาภิเษก

ในห้อง 'บทสวดมนต์ - คาถา' ตั้งกระทู้โดย warp, 25 เมษายน 2008.

 1. warp

  warp สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  3
  ค่าพลัง:
  +9
  ขอความอนุเคราะห์
  คือว่าผมอยากได้ บทสวดพุทธาภิเษก ท่านใดพอมีบ้างกรุณาแจกเป็นวิทยาทานด้วยครับ แบบว่าผมหาในห้องนี้หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอหรือว่าไม่มีครับ ช่วยชี้แนะเป็นแนวทางด้วยครับ
   
 2. ศนิวาร

  ศนิวาร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 เมษายน 2008
  โพสต์:
  7,338
  ค่าพลัง:
  +17,543
  เป็นบทสวดที่ยาวมากๆเลยครับ
   
 3. มหา

  มหา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 พฤศจิกายน 2004
  โพสต์:
  837
  ค่าพลัง:
  +966
  เจอในตำราครับ
   
 4. มหา

  มหา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 พฤศจิกายน 2004
  โพสต์:
  837
  ค่าพลัง:
  +966
  ขึ้นต้นด้วยนิสสัง สะยัง โส โข โนภะคะวา
   
 5. warp

  warp สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 ธันวาคม 2005
  โพสต์:
  3
  ค่าพลัง:
  +9
  ขอความกรุณาท่านใดมี ทำเป็นไฟล์ให้ดาวน์โหลดก็ได้ครับ หรือจะส่งไปที่
  warp2499@yahoo.com จักขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ
   
 6. ภาชนะธรรม

  ภาชนะธรรม Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 กันยายน 2009
  โพสต์:
  43
  ค่าพลัง:
  +58
  บทสวดพิธีพุทธาภิเศก
  1
  พระคาถาพุทธาภิเสก

  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
  ๑-พุทธาทิจโจ มะหาเตโช ธัมมะจันโท ระสาหะโร
  สังฆะตาระคะโณ เสฏโฐ อัมเห รักขันตุ ปายะโต
  ๒-สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติฯ
  เอเตนะ สัจจะรัชเชนะ พุทโธ วิยะ เอตานิ
  ๓-มะหาเตชานิ มะหานุภาวานิ ภะวันตุ ยาวะ สาสะนังฯ
  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา มะนุสสัตตา ทิอัฏฐะวิธาภินีหาระสัมปันโน
  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ทานะปาระมิสัมปันโน
  ๔-นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ทานะอุประปาระมิสัมปันโน
  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ทานะปะระมัตถะปาระมิสัมปันโน
  ๕- นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา สีละปาระมิสัมปันโน
  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา สีละอุปะปาระมิสัมปันโน
  ๖- นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา สีละปะระมัตถะปาระมิสัมปันโน
  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา เนกขัมมะปาระมิสัมปันโน
  ๗- นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา เนกขัมมะอุปะปาระมิสัมปันโน
  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา เนกขัมมะปะระมัตถะปาระมิสัมปันโน
  ๘- นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ปัญญาปาระมิสัมปันโน
  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ปัญญาอุปะปาระมิสัมปันโน
  ๙- นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ปัญญาปะระมัตถะปาระมิสัมปันโน
  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา วิริยะปาระมิสัมปันโน
  2
  ๑๐- นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา วิริยะอุปะปาระมิสัมปันโน
  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา วิริยะปะระมัตถะปาระมิสัมปันโน
  ๑๑- นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ขันติปาระมิสัมปันโน
  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ขันติอุปะปาระมิสัมปันโน
  ๑๒- นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ขันติปะระมัตถะปาระมิสัมปันโน
  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา สัจจะปาระมิสัมปันโน
  ๑๓- นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา สัจจะอุปะปาระมิสัมปันโน
  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา สัจจะปะระมัตถะปาระมิสัมปันโน
  ๑๔- นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา อะธิฏฐานะปาระมิสัมปันโน
  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา อะธิฏฐานะอุปะปาระมิสัมปันโน
  ๑๕- นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา อะธิฏฐานะปะระมัตถะปาระมิสัมปันโน
  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา เมตตาปาระมิสัมปันโน
  ๑๖- นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา เมตตาอุปะปาระมิสัมปันโน
  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา เมตตาปะระมัตถะปาระมิสัมปันโน
  ๑๗- นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา อุเปกขาปาระมิสัมปันโน
  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา อุเปกขาอุปะปาระมิสัมปันโน
  ๑๘- นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา อุเปกขาปะระมัตถะปาระมิสัมปันโน
  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ทะสะปาระมิสัมปันโน
  ๑๙- นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ทะสะอุปะปาระมิสัมปันโน
  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ทะสะปะระมัตถะปาระมิสัมปันโน
  ๒๐- นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา สะมะติงสะปาระมิสัมปันโน
  หยุด

  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา อังคะปะริจจาคะปาระมิสัมปันโน ฯ
  ๒๑- นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ชีวิตะปะริจจาคะปาระมิสัมปันโน ฯ
  3
  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ปุตตะปะริจจาคะปาระมิสัมปันโน
  ๒๒- นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ภะริยาปะริจจาคะปาระมิสัมปันโน
  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ติวิธะจะริยาสัมปันโน
  ๒๓- นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา โลกัตถะจะริยาสัมปันโน
  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ญาตัตถะจะริยาสัมปันโน
  ๒๔- นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา พุทธัตถะจะริยาสัมปันโน
  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา กายะสุจะริตะสัมปันโน
  ๒๕- นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา วะจีสุจะริตะสัมปันโน
  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา มะโนสุจะริตะสัมปันโน
  ๒๖- นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา อะภิสัมโพธิสัมปันโน
  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา สัพพัญญุตะญาณะสัมปันโน
  ๒๗- นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา อะนาวะระณะญาณะสัมปันโน
  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา มะหาปัญญาสัมปันโน
  ๒๘- นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ปุถุปัญญาสัมปันโน
  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา คัมภีระปัญญาสัมปันโน
  ๒๙- นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา หาสะปัญญาสัมปันโน
  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ชะวะนะปัญญาสัมปันโน
  ๓๐- นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ติกขะปัญญาสัมปันโน
  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา นิพเพธิกะปัญญาสัมปันโน
  ๓๑- นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ยะมะกะปาฏิหาริยะญาณะสัมปันโน
  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ติวิธะวิชชาสัมปันโน
  ๓๒- นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ทิพพะจักขุวิชชาสัมปันโน
  อาสะวักขะยะวิชชาสัมปันโน
  ๓๓- นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา จะตุเวสารัชชะญาณะสัมปันโน
  พุทธัตเต วิสาระทะญาณะสัมปันโน อาสะวักขะเย วิสาระทะญาณะสัมปันโน
  4
  อะนันตะราเย วิสาระทะญาณะสัมปันโนธัมมะเทสะนายะ วิสาระทะญาณะสัมปันโน
  ๓๔- นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา จะตุปะฏิสัมภิทาญาณะสัมปันโน
  ปะเภทะคะตาอัตถะปะฏิสัมภิทาญาณะสัมปันโน ปะเภทะคะตาธัมมะปะฏิสัมภิทาญาณะ
  สัมปันโน
  ปะเภทะคะตานิรุตติปะฏิสัมภิทาญาณะสัมปันโน ปะเภทะคะตาปะฏิภาณะปะฏิสัมภิทาญาณะ
  สัมปันโน
  ๓๕- นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ปัญญาจักขุสัมปันโน
  อาสะยานุสะยะญาณะสัมปันโน เหฏฐิมะมัคคะผะละญาณะจักขุสัมปันโน
  สะมันตะจักขุสัมปันโน ทิพพะจักขุสัมปันโน
  ปัญญาจักขุสัมปันโน
  ๓๖- นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา อะสาธาระณัญญาณะสัมปันโน
  อินทุริยะปะโรปะริยะญาณะสัมปันโน อาสะยานุสะยะญาณะสัมปันโน
  ยะมะกะปะฏิหาริยะญาณะสัมปันโน มะหากะรุณาสะมาปัตติญาณะสัมปันโน
  อะนาวะระณะสัมปันโน สัพพัญญุตะญาณะสัมปันโน
  ๓๗- นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา สัตตะโพชฌังคะระตะนะสัมปันโน
  สะติสัมโพชฌังคะระตะนะสัมปันโน ธัมมะวิจะยะสัมโพชฌังคะระตะนะสัมปันโน
  วิริยะสัมโพชฌังคะระตะนะสัมปันโน ปิติสัมโพชฌังคะระตะนะสัมปันโน
  ปัทสิทธิสัมโพชฌังคะระตะนะสัมปันโน สะมาธิสัมโพชฌังคะระตะนะสัมปันโน
  อุเปกขาสัมโพชฌังคะระตะนะสัมปันโน
  ๓๘- นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา อัฏฐะวิชชาสัมปันโน
  ฉัตติงสะโกฏิสหัสสะมะหา วะชิระวิปัสสะนาญาณะวิชชาสัมปันโน
  จะตุวีสะติโกฏิสะตะสะหัสสะสะมาปัตติปุเรจาริกมะหา วะชิระวิปัสสะนาญาณะวิชชาสัมปันโน
  มะโนมะยิทธิญาณะวิชชาสัมปันโน อิทธิวิธิญาณะวิชชาสัมปันโน
  ทิพพะโสตะญาณะวิชชาสัมปันโน เจโตปะริยะญาณะวิชชาสัมปันโน


  5
  ปุพเพนิวาสานุสสะติญาณะวิชชาสัมปันโน ทิพพะจักขุญาณะวิชชาสัมปันโน
  อาสะวักขะยะญาณะวิชชาสัมปันโน
  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา นะวานุปุพพะวิหาระสัมปันโน
  ปะฐะมัชฌานะสะมาปัตติสัมปันโน ทุติยัชปะฐะมัชฌานะสะมาปัตติสัมปันโน
  ตะติยัชฌานะสะมาปัตติสัมปันโน จะตุตถัชฌานะสะมาปัตติสัมปันโน
  อากาสานัญจายะสะมาปัตติสัมปันโน วิญญาณัญจายะตะนะสะมาปัตติสัมปันโน
  อากิญจัญญายะตะนะสะมาปัตติสัมปันโน เนวะสัญญานาสัญญายะตะนะ
  สะมาปัตติสัมปันโน
  สัญญาเวทะยิตะนะนิโรธะสะมาปัตติสัมปันโน
  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ทะสะพะละญาณะสัมปันโน
  ฐานาฐานัญพะละสัมปันโน สัพพัตถะคามินีปะฏิปะทาญาณะพะละ
  สัมปันโน
  อะเนกะธาตุนานาธาตุญาณะพะละสัมปันโน สัตตานัง นานาธิมุตติกะญาณะสัมปันโน
  อะตีตานาคะตะปัจจุปปันนานัง กัมมะสะมาทานานัง ฐานะโส เหตุโส วิปากัง
  เวทิตัตตาญานะพะละสัมปันโน ปะระสัตตานัง ปะระปุคคะลานัง
  อินทฺริยะปะโร ปะริยะญาณะพะละสัมปันโน สัพเพสัง ญาณะวิโมกขะสะมาธิสะมาปัตตีนัง
  สังกิเลสะโวทานะวุฏฐานะญาณะพะละสัมปันโน ปุพเพนิวาสานุสสะติญาณะสัมปันโน
  จุตูปะปาตะญาณะพะละสัมปันโน อาสะวักขะยะญาณะสัมปันโนฯ
  ฯลฯ
  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ปัณณะระสะจะระณะสัมปันโน
  สีละสังวะระจะระณะธัมมะสัมปันโน อินทริเยสุ คุตตัทวาระตาจะระณะ
  ธัมมะสัมปันโน
  โภชะเนมัตตัญุตาจะระณะธัมมะสัมปันโน ชาคะริยานุโยคะนุยตะตะตาจะระณะ
  ธัมมะสัมปันโน
  สัทธาจะระณะธัมมะสัมปันโน หิริจะระณะธัมมะสัมปันโน
  6
  โอตตัปปะจะระณะธัมมะสัมปันโน พาหุสัจจะจะระณะธัมมะสัมปันโน
  อารัทธะวิริยะตาจะระณะธัมมะสัมปันโน อุปัฏฐิตะสะติตาจะระณะธัมมะสัมปันโน
  ปัญญะวันตะตาจะระณะธัมมะสัมปันโน ปะฐะมัชฌานะ จะระณะธัมมะสัมปันโน
  ทุติยัชฌานะจะระณะธัมมะสัมปันโน ตะติยัชฌานะจะระณะธัมมะสัมปันโน
  จะตุตถะชะฌานะจะระณะสัมปันโน
  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา อัฏฐาระสะพุทธะธัมมะสัมปันโน
  อตีตังเส อัปปะฏิหะตะญาณะสัมปันโน
  อะนาคะตัง เส อัปปะฏิหะตะญาณะสัมปันโน
  ปัจจุปันนัง เส อัปปะฏิหะตะญาณะสัมปันโน
  อิเมหิ ตีหิ ธัมเมหิ สะมันนาคะตัตตา โส ภะคะวา
  ญาณะปุพพังคะมะญาณานุปะริวัตติตะกายะกัมมะสัมปันโน
  ญาณะปุพพังคะมะญาณานุปะริวัตติตะวะจีกัมมะสัมปันโน
  ญาณะปุพพังคะมะญาณานุปะริวัตติตะมะโนสัมปันโน
  อิเมหิ ตีหิ ธัมเมหิ สะมันนาคะตัตตา โส ภะคะวา
  สันทัสสะนะปะริปุณโณ ธัมมะเทสะนายะ ปะริปุณโณ
  วิริยัสสะ ปะริปุณโณ สะมาธิสสะ ปะริปุณโณ
  ปัญญายะ ปะริปุณโณ วิมุตติยา ปะริปุณโณ
  อิเมหิ ทะวาทะสะหิ ธัมเมหิ สะมันนาคะตัสสะ ภะคะวะโต
  นัตถิ ทะวา นัตถิ ระวา นัตถิ อัปปะมัตตัง นัตถิ เวคายิตัตตัง
  นัตถิ อัพยาวัฏฏะมาโน นัตถิ อัปปะฏิสังขา
  อุเปกขาติ อัฏฐาระเสวะ เต โหนติ พุทธะธัมมา อะจินติยา
  อะจินเตยเยสุ ปะสันนานัง วิปาโก โหติ อะจินติยา
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ พุทโธ วิยะ เอตานิ  7
  มะหาเตชานิ มะหานุภาวานิ ภะวะตุ สัพพะทา ฯ
  อะโถปิ ราชะภัณฑานิ อาวุธานิ อะเนกะธา
  เตชะวันตานิ ติฏฐันติ อานุภาวะปะสิทธิยาฯ
  หยุด
  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ทะวัตติงสะมะหาปุริสะลักขะณะสัมปันโน
  สุปะติฏฐิปาโท วะตะ โส ภะคะวา พุทธัสสะ ภะคะวะโต เหฏฐา
  ปาทะตะเลสุ เทวะ จักกานิ ชาตานิ สะหัสสารานิ สะเนมิกานิ
  สะนาภิกานิ สัพพาการะปะริปูรานิ อายะตะปัณหิ วะตะ โส ภะคะวา
  ทีฆังคุลี วะตะ โส ภะคะวา มุทุตะลุณะหัตถะปาโท วะตะ โส ภะคะวา
  ชาละหัตถะปาโท วะตะ โส ภะคะวา อุสสังคะปาโท วะตะ โส ภะคะวา
  เอณิชังโฆ วะตะ โส ภะคะวา ฐิตะโกวะ อะโนนะมันโต
  อุโภหิ ปาณิตะเลหิ ชาณุกานิ ปะริมัชชันโต วะตะ โส ภะคะวา
  โกโสหิตะวัตถะคุยโห วะตะ โส ภะคะวา สุวัณณะวัณโณ กาญะจะนะสันนิภะตะโจ
  วะตะ โส ภะคะวา
  สุขุมัจฉะวิ วะตะ โส ภะคะวา สุขุมัจฉะวิตายะ ระโช ชันเลนะ
  อะนุปะลิม ปิตะกาโย วะตะ โส ภะคะวา อุทธัคคะโลโม วะตะ โส ภะคะวา
  พรัหมุชุคัตโต วะตะ โส ภะคะวา ปิตันตะรังโส วะตะ โส ภะคะวา
  นิโคระธะปะริมัณฑะโล วะตะ โส ภะคะวา สะมะวัฏฏะกะขันโธ วะตะ โส ภะคะวา
  ระสัคคะสัคคี วะตะ โส ภะคะวา สีหะหะนุ วะตะ โส ภะคะวา
  จัตตาฬีสะทันโต วะตะ โส ภะคะวา สะมะทัน วะตะ โส ภะคะวา
  อะวิระฬะทันโต วะตะ โส ภะคะวา สุสุกกะทาโฐ วะตะ โส ภะคะวา
  ปะหุตชิวโห วะตะ โส ภะคะวา พรัหมะสะโร กะระวิกภาณี วะตะ โส ภะคะวา
  อะภินีละเนตโต วะตะ โส ภะคะวา โคปะมุโข วะตะ โส ภะคะวา
  พุทธัสสะ ภะคะวะโต ภะมุกันตะเร ชาตา อณณา โอทาตา มุทุกา
  ตูละสันนิภา อุณหิสะสีโส วะตะโส ภะคะวา ทะวัตติงสาเยวะ เตโหนติ
  8
  มะหาสัตตะสะสะ ลักขะณา ทะวัตติงสะลักขะโณ พุทโธ
  สุนักขัตโต วะ จันทิมา
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ พุทโธ วิยะ เอตานิ
  มะหาเตชานิ มะหานุภาวานิ ภะวันตุ ยาวะ สาสะนัง
  ฯ หยุด ฯ
  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา อะสีตะบา นุพะยัญชะนะสัมปันโน
  ปีตังคุลี วะตะ โส ภะคะวา อะนุปุพะพังคุลี วะตะ โส ภะคะวา
  วัฏฏังคุลี วะตะ โส ภะคะวา ตามพะนะโข วะตะ โส ภะคะวา
  ตังคะนะโข วะตะ โส ภะคะวา สินิทธะนะโข วะตะ โส ภะคะวา
  นิคุยหะโคปผะโก วะตะ โส ภะคะวา สะมะปาโท วะตะ โส ภะคะวา
  คะชะสะมานักกะโม วะตะ โส ภะคะวา สีหะสะมานักกะโม วะตะ โส ภะคะวา
  อุสะภะสะมานักกะโม วะตะ โส ภะคะวา ทักขิณาวัฏฏาวัฏฏะนะวะตะ โส ภะคะวา
  สะมันตะจารุชาณุมัณฑะโล วะตะโส ภะคะวา ปะริปุณณะปุริสะพยัญชนะ วะตะ โส ภะคะวา ทักขิณา วัฏฏะนาภี วะตะ โส ภะคะวา อัจฉินทะนาภี วะตะ โส ภะคะวา
  สุวัณณะกัททะสีสะทิสะอุรุ วะตะโส ภะคะวา เอราวัณกะระสะทิสะภุโช วะตะ โส ภะคะวา
  สุจิคัตโต วะตะ โส ภะคะวา โกมะละอะนุสสันนา นุสะสันนะสัพพะ-
  คัตตะลิตโต วะตะ โส ภะคะวา อะลีนะคัตโต วะตะ โส ภะคะวาฯ
  ติละกาทิวิระหิตะคัตโต วะตะ โส ภะคะวา อะนุปพเพนะ รุจิระคัตโต วะตะ โส ภะคะวา
  วิสุทธะคัตโต วะตะ โส ภะคะวา
  โคฏิสะหัสสานัง ปะกะติหัตถีนัง พะละธะโร วะตะ โส ภะคะวา
  ตุงคะนาโส วะตะ โส ภะคะวา สุสัณฐานะนาโส วะตะ โส ภะคะวา
  รัตตัทวิชะปะโส วะตะ โส ภะคะวา สุกกะทันโต วะตะ โส ภะคะวา
  สินิทธะทันโต วะตะ โส ภะคะวา วิสุทินัทฺริโย วะตะ โส ภะคะวา
  วัฏฏะทาโฐ วะตะ โส ภะคะวา อายะตะทันโต วะตะ โส ภะคะวา

  9
  คัมภีระปาณีตะเลโข วะตะ โส ภะคะวา อายะตะเลโข วะตะ โส ภะคะวา
  อะชุเลโข วะตะ โส ภะคะวา สุจิระสัณฐานะเลโข วะตะ โส ภะคะวา
  ปะริมัณฑะละกายะภาวันโต วะตะโส ภะคะวา ปะริปุณณะกะโปโล วะตะ โส ภะคะวา
  อายะตะวิสาละเนตโต วะตะ โส ภะคะวา ปะญะจะปะสาทะวันตะเนตโต วะตะโส ภะคะวา
  อะกุฏฏิตะมุโข วะตะ โส ภะคะวา มุทะตะนุกะรัตตะชิวโห วะตะ โส ภะคะวา
  อายะตะชิวโห วะตะ โส ภะคะวา อายะตะสุรุจิระกัณโณ วะตะ โส ภะคะวา
  นิคันฐิสิโร วะตะ โส ภะคะวา นิคุยหะสิละ วะตะ โส ภะคะวา
  ฉัตตะนิภะจารุสีโส วะตะ โส ภะคะวา อายะตะปุถุละนะลาตะโสโภ วะตะโส ภะคะวา สุสัณฐาณะภะมุโก วะตะ โส ภะคะวา กัณหะภะมุโก วะตะ โส ภะคะวา
  อะนุโลมะภะมุโก วะตะ โส ภะคะวา อะยะวาภะมุโก วะตะ โส ภะคะวา**
  สุขุมาละคัตโต วะตะ โส ภะคะวา อะติวิยะอุชชะลิตะคัตโต วะตะ โส ภะคะวา
  วิมะละคัตโต วะตะ โส ภะคะวา สินิทธะคัตโต วะตะ โส ภะคะวา
  สุคันธะตะนุ วะตะ โส ภะคะวา สะมะโลโม วะตะ โส ภะคะวา
  สุนีละโลโม วะตะ โส ภะคะวา กุณฑะละวัฏฏะกะโลโม วะตะ โส ภะคะวา
  ทักขิณาวัฏฏะกะ วะตะ โส ภะคะวา สุสัณฐานะโลโม วะตะ โส ภะคะวา
  สินิทธะโลโม วะตะ โส ภะคะวา อะลุลิตะโลโม วะตะ โส ภะคะวา
  อะติสุขุมะอัสสาสะปัสสา สะจาระโณ วะตะ โส ภะคะวา
  สุสัณฐานะมุโข วะตะ โส ภะคะวา สุคันธะมุโข วะตะ โส ภะคะวา
  สุนีละเกโส วะตะ โส ภะคะวา กุณฑะละวัฏฏะเกโส วะตะ โส ภะคะวา
  ทักขิณาวัฏฏะเกโส วะตะ โส ภะคะวา สุสัณฐานะเกโส วะตะ โส ภะคะวา
  สินิทธะเกโส วะตะ โส ภะคะวา สัณหะเกโส วะตะ โส ภะคะวา
  อะลุลิตะเกโส วะตะ โส ภะคะวา สุทโธตะเกโส วะตะ โส ภะคะวา
  เกตุมาลาวะรัตตะวิจิตโต วะตะโส ภะคะวา เอวัง อะสีตะยานุพพะยัญชะนะ
  ปะฏิมัณฑิตะรูปะกาโย วะตะ โส ภะคะวา
  หยุด
  10
  เอวัง สัพพังคะโสภะโณ รูปะกา โย อะจินตะโย
  อะจินตะเยสุ ปะสันนานัง วิปาโกปิ อะจินตะโย
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ พุทโ วิยะ เอตานิ

  อะปะริมาณานิ มะหาเตชานิ มะหานุภาวานิ นิรันตะรายานิ
  นิรุปัททะวานิ ฐิรัฏฐิทานิ ภะวันตุ ยาวะ สาสะนัง
  อะโถปิ ราชภัณฑานิ อาวุธานิ อะเนกะธา
  เตชะวันตานิ ติฏฐันตุ อานุภาวะปะสิทธิยา
  ภะคะวะโต รูปะกายะโถมะนา พุทธาภิเสกะคาถา ปะฐะมา สะมัตตา
  พุทธาทิจโจ มะหาเตโช ธัมมะจันโท ระสาหะโร
  สังฆะตาระโณ เสฏโฐ อัมเห รักขันตุ ปายะโต
  ปะณิธานะโต ปัฏฐายะ ตะถาคะโต มะหาการุณิโก
  โลกานุกัมปายะ มาตุทาระกะมานะวะโต ปัฏฐายะ จิตเตนะ สัตตะอะสังไขยยัง
  สัมมาสัมโพธิง ปัตเถตวา มะหาสาคะระจักกะวัตติโต
  ปัฏฐายะ วาจายะ นะวาสังเขยยัง สัมมาสัมโพธิง ปัตเถตวา
  ทีปังกะระสัมมาสัมพุทธัสสะ ปาทะมูเล ลัทธัพยากะระโณ กัปปะสะตะสะหัสสาธิกานิ
  จัตตาริ อะสังเขยยานิ สะมัตติงสัพทะธะการะธัมเม
  ปูเรนโต ยาวะ เวสสันตะระภาวัง อาคันตะวา เวสสันตะรัตตะภาเว
  สัพพะปาระมิโย นิฏฐาเปตวา ปาระมีกูฏัง คะเหตวา ตุสิตะปุเร
  นิพพัตติตวา เทวะราชะภูโต พุทธะกาลัง ญัตวา
  สันนิปะติเตหิ เทวะพรัหมะคะเณหิ
  กาโลยันเต มะหาวีระ อุปปัชชะ มาตุกุจฉิยัง
  สะเทวะกัง ตาระยันโต พุชฌัสสุ อะมะตัง ปะทันติ
  วะทันเตหิ ยาจิโต นิมันติโต สักยะราชะกุเล มะหามายายะ เทวิยา

  11
  กุจฉิยัง ปะฏิสันธิง คะเหตวา ลุมพินีวะเน มาตุคัพภา โสตถินา
  วิชาโต อุตตะราภิมุโข สัตตะปาเท วีติหาเรตวา ปังกะชะมุททะนิฏฐิโต
  สัพพา ทิสา อนุวิโลเกตวา อัตตะนา สะทิสัง ปัคคะลัง อะทิสวา
  อัคโคหะมัสมิ โลกัสสะ เสฏโฐหะมัสมิ โลกัสสาติ อาทิกัง อาสะภิวาจัง
  นิจฉาเรตวา เอกูนะติงสะวัสสานิเทวะกุมาโร วิยะ มะหาสัมปัตติโย อะนุภะวันโต
  จัตตาโร นิมิตเต ทิสวา มะหาสัมปัตติโย ปะหายะ มะหาภินิกขะมะนัง นิกขะมิตวา
  อะโนมายะ นะทิยา ตีเร ปัพพะชิตวา อุทุมพะระวะเน
  ฉัพพัสสานิ มะหาปะธานัง ปัทหิตวา วิสาขะปุณณะมายัง สุชาตายะ ทินนัง
  มะธุปายาสัง ปะฏิคคะเหตวา เนรัญชะรายะ นะทิยา ตีเร ปะริภุญชิตวา เนรัญชะรายะ
  สุวัณณะปาฏิง ปะวาเหตวา สาละวะเน ทิวาวิหารัง คันตวา สายัณหะสะมะเย
  โสตถิเยนะ ทินนา อัฏฐะ ติณมุฏฐิโย คะเหตวา เทวะตาหิ
  อะลังกะตะมัคเคนะ ชะยะมะหาโพธิรุกขะมูลัง อุปะคันตะวา สุริเย อัฏฐังคะเตเยวะ
  สะเสนัง สะวาหะนัง สะพะลัง มารัง วิทธังเสตวา ปะลาเปตวา
  ปะฐะมะยาเม ปุพเพนิวาสัง อะนุสสะริตวา มัชฌิมะยาเม
  ทิพพะจักขุ วิโสเธตวา ปัจฉิมะยาเม อะวิชชาปัจจะยา สังขารา
  อิจเจวะมาทิเก ปะฏิจจะสัมปะปาทะกัง วิจาระณะสะมัตถัง มะหาวะชิระญาณัง
  โอตาเรตวา สัพพะกังขัง วูปะสะเมตวา จะตุปาริสุทธิสีละสังขาตัง
  สีละวิสุทธิง ปัตวา อะภิญญาปาทะกัง จะตุตถัชฌานะสังขาตัง
  จิตตาวิสุท อุปปาเทตวา ตะโต นามะรูปะวะวัตถานะสะมัตถัง
  ทิฏฐิวิสุทธิง ปัตวา ตะโต สัพพะพุทธานุจิณณัง
  วิปัสสะนาปาทะกัง จะตุตถะชุฌานัง สะมาปัชชิตวา ปัญจะสุ อุปาทานักขันเธสุ
  อะภินิวิสิตวา สัมมัปปัญญายะ อุทะยัพพะยะญาณานิ ละภิตะวา
  อิเม อุปะกิเลสานัง มัคคาติ ชานะนะสะมัตถัง มัคคามัคคะญาณะทัสสะนะวิสุทธิง
  ปัตวา ตะโน อุทะยัพพะยะญาณัง ปัตวา ตะโต ภังคะญานัง

  12
  ปัตวา ตะโต อะนุโลมะญาณัง ปัตวา เอวัง อะนุปุพพะญาณะสังขาตัง
  ปะฏิปะทาญาณะทัสสะนะวิสุทธิง ปัตวา ตะโต เอกะจิตตักขะณิกังโคตะระภูญาณัง
  ปัตวา ตะโต สักกายาทิฏฐิวิจิกิจฉา- -สีลัพพะตะปะรามาสะโทสะปะหานะกะรัง
  จะตุตถัชฌานิกัง โสตาปัตติผะละทายะกัง จะตุกิจจะสาธะกัง เอกะจิตตักขะณิกัง
  โสตาปัตติ มัคคะญาณะสังขาตัง ญาณะทัสสะนะวิสุทธิง
  ปัตวา ตะโตปิ ตีณิโสตาปัตติผะละจิตตานิ ปัตวา ตะโต ปัจจะเวกขะณะญาณานิ
  ปัตวา โสตาปันโน โหติฯ
  หยุด
  ตะโต สีละวิสุทธิ จิตตะวิสุทธิ ทิฏฐิวิสุทธิ กังขาวิตะระณะวิสุทธิ-
  ญาณะทัสสะนะวิสุทธิ มัคคามัคคะญาณะวิสุทธิ ปะฏิปะทาญาณะทัสสะนะวิสุทธิโย
  ปัตวา เอกะจิตตักขะณิกัง โคตระภูญาณัง ปัตวา ตะโต กามะราคัพยาปาทะตะนุกะรัง
  จะตุตถัชฌานิกัง สะกะทาคามิผะละทายะกัง จะตุกิจจะสาธะกัง เอกะจิตตักขะณิกัง
  สะกะทาคามิมัคคะญาณะสังขาตัง ญาณะทัสสะนะวิสุทธิง
  ปัตวา ตะโต ตีณิ สะกะทาคามิผะละจิตตานิ
  ปัตวา ตะโต ปัจจะเวกขะณะญาณานิ ปัตวา สะกะทาคามี โหติ.
  ตะโต สีละวิสุทธิ จิตตะวิสุทธิ ทิฏฐิวิสุทธิ กังขาวิตะระณะวิสุทธิ
  มัคคามัคคะญาณะทัสสะนะวิสุทธิ ปะฏิปะทาญาณะทัสสะนะวิสุทธิโย
  ปัตวา ตะโต เอกะจิตตักขะณิกังโคตะระภูญาณัง ปัตวา ตะโต กามะราคัพยา ปาทานัง
  นิระวะเสสัปปะหานะกะรัง จะตุตถัชฌานิกัง อะนาคามิผะละทายะกัง จะตุกิจจะสาธะกัง
  เอกะจิตตักณิกัง อะนาคามิผะลัคคะญาณะสังขาตัง ญาณะทัสสะนะวิสุทธิง
  ปัตวา ตะโต ตีณิ อะนาคามิผะละจิตตานิ ปัตวา ตะโต ปัจจะเวกขะณะญาณานิ
  ปัตวา อะนาคามี โหติ ตะโต สีละวิสุทธิ จิตตะวิสุทธิ
  ทิฏฐิวิสุทธิ กังขาวิตะระณะวิสุทธิ มัคคามัคคะญาณะทัสสะนะวิสุทธิ
  ปะฏิปะทาญาณะทัสสะนะสุทธิโย ปัตวา ตะโต เอกะจิตตักขะณิกัง โคตระภูญาณัง
  ปัตวา รูปะราคะอะรูปะราคะมานุทธัจจะ วิชชาโวสัปปะหานะกะรัง จะตุตถัชฌานิกัง
  13
  โลกุตตะระกุสะละปะฏิเวธะญาณังอัญเญหิ อะสาธาระณัง อะนุตตะระสัมโพธิง
  อะนันตะญาณะปะริวาริกัง อะระหัตตะมัคคะญาณะสังขาตัง -
  ญาณะทัสสะนะวิสุทธิง
  ปัตวา ตะโต สะมาปัตตีหิ อะระหัตตะผะละจิตเตหิ อะนันตะญาณัง ปะริวาริกัง
  สัพพัญญุตะญาณาทิคุณะสัมปัตติง ปัตวา พุทโธ โหติ
  ตะโต ปัจจะเวกขะณะญาณิ ปัตวา สัพพะพุทธาจิณณัง อุทานัง อุทาเนสิ
  อะเนกะชาติสังสาลัง สันธาวิสสัง อะนิพพิสัง
  คะหะการัง คะเวสันโต ทุกขา ชาติ ปุนัปปุนัง
  คะหะการะกะ ทิฏโฐสิ ปุน เคหัง นะ กาหะสิ
  สัพพา เต ผาสุกา ภัคคา คะหะกูฏัง วิสังขะตัง
  วิสังขาระคะตัง จิตตัง ตัณหานัง ขะยะมัชฌะคาติ
  โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจาระณะสัมปันโน สุคะโต
  โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวา
  พะละนิปผัตติโต จะตุเวสารัชชัปปัตโต อะธิคะตะปะฏิสัมภิโท ปุริสะสีโห
  ปุริสาชัญโญ อิมัง โลกัง สะเทวะกัง สะมาระกัง สะพรัหมะกัง สัสสะมะณะพรัหมะณิง
  ปะชัง สะเทวะมะนุสสัง สะยัง อะภิญญา สัจฉิกัตวา ปะเวเทสิ โส ภะคะวา
  ญาณะภูโต จักขุภูโต พรัหมะภูโต วัตตาปะวัตโต อัตกัสสะ นินเนตา
  อะมะตัสสะ ทาตา ธัมมะสามิ ธัมมะราชา ธัมมัง เทเสสิ อาทิกัลยาณัง
  มัชเฌกัลยาณัง ปะริโยสานะกัลยาณัง สาตถัง สะพะยัญชะนัง เกวะละปะริปุณณัง
  ปะริสุทธัง พรัหมะจะริยัง ปะกาเสสิ โส ปะระมะสีตะละหัทโย สันตินัทริโย
  หิตานุกัมปิ ทะยาลุ วะรัญญู วะระโท วะราโร อะนุตตะโร
  อะโนโม สิริโก ยะถารูโปปิ โลกัตถัง โสเธติ ตัสเสวะ
  สัมมาสัมพุทธัสสะ เอตานิ มะหาทธิกานิ มะหาเตชานิ
  มะหาพะลานิ มะหานุภาวานิ โหตุเยวะ สัพพะกาลัง ยาวะ สาสะนันตะระธานา (หยุด)

  14
  สัทธัมโม ปะนะ เยนะ ภะคะวา ชานะตา ปัสสะตา อะระหะตา
  สัมมาสัมพุทเธนะ เทสิโต สันทิฏฐิกาทิคุณะสัมปัตติ วิราชิโต
  นิยยานิโก คัมภีโร อะตักกาวะจะโร วิสุทโธ มะทะนิมมะทะโน ปิปาสะวินะโย
  อาละยะสะมัคฆาโต วัฏฏะปัจเฉโท อิจเจวะมาทิคุณะ สัมปัตติยุตโต
  ตัสเสวะ สัทธัมมัสสะ เทสะกัสสะ สัมมาสัมพุทธัสสะ
  เอตานิ ตาทิสานิ มะหาเตชานิ ภะวันตุ สัพพะทา
  หยุด
  อะริยะสังโฆ ปะนะ ยัสสะ ภะคะวะโต ชานะโต ปัสสะโต อะระหะโต
  สัมมาสัมพุทธัสสะ สาวะโก สุปะฏิปันโน สัมมาปะฏิปันโน อุชุปะฏิปันโน
  ญายะปะฏิปันโน สามีปะฏิปันโน อาหุเนยโยตาทิคุณะสัมปะทาสุ
  วิราชิโต สุวิสุทธิจิตโต สันตินทริโย สีละสัมปันโน สะมาธิสัมปันโน
  ปํญญายะสัมปันโน วิมุตติสัมปันโน วิมุตติญาณะทัสสะนะสัมปันโน
  สัตตานัง สาโร อิจเจวะมาทิคุณะ สัมปัตติยุตโต
  ตัสเสวะ อะริยะสังฆัสสะ คุรุโน สัมมาสัมพุทธัสสะ เอตานิ
  ตาทิสานิเอวะ มะหาเตชานิ สุระนะระหิตานิ
  ภะวันตุ สัพพะทาติ (หยุด)

  (พุทธะรูปาภิเสกวิธี สะมัตตา)

  เอกะพุทโธ วิยะ มะหาเตชานิ มะหานุภาวานิ โหนตุเยวะ
  โย โส ภะคะวา อะนันตะญาโณ กะรุณากะโร ทีปังกะระสัมมาสัมพุทธัสสะ
  ปาทะมูเล ลัทธัพพะยากะระโณ กัปปะสะหัสสาธิกานิ จัตตาริ
  อะสังเขยยานิ สะมัตติงสะปาระมิโย ปูเรตวา สัพพัญญุตัมปัตโต
  โลเก พุทธาชาโตฯ ตัสสะ ปาเทปิ นะมามิ สัมพุทธัสสะ

  15
  สิรีมะโต สัทธัมมัญจัสสะ ปูชามิ กะริง สังฆัสสะ จัญชะลิง
  โย เสฏะโฐ ภะคะวา ตัสสะ คุโณ อะนันตะโก
  สัพเพ คุณา มะหันตาปิ พุทธะรูเปสุ ตาทิโน
  ยะทา สัพพัญญุตัมปัตโต ตัสสะ ญาณัง อะนันตะกัง
  ตัง สัพพัง พุทธะรูเปสุ ติฏฐะตุ ยาวะ สาสะนัง
  ปะฏิสัมภิทา จะตัสโส สา จะ สาธาระณานิ จะ
  เวสารัชชานิ จัตตาริ จัตตาฬิสะ วัตถุกา
  สัตตะสัตตะติกา ญาณะ วัตถูนิ อะปะรานิปิ
  สัพเพปิ ญาณะมะหันตาปิ พุทธะรูเปสุ ตาทิโน
  สีละสะมาธิการุญญา วิมุตติ จะ อะนันตะกา
  สัพเพ เต พุทธะรูเปสุ ติฏะฐันตุ ยาวะ สาสะนัง
  โพธิมูลัมหิ สัตตาเห ยัง ธัมมัง สะมะนุสสะริ
  โส ธัมโม พุทธะรูเปสุ ติฏะฐะตุ ยาวะ สาสะนัง
  เยนะ ญาเณนะโส สัตถา อะกาสิ ปาฏิหาริยัง
  เทวานัง กังขัจเฉทายะ ธาตุกัง พุทธะรูปะกัง
  เจติยัง อะนิมิสสัญจะ อะกาสิ ปะฏิปูชิตัง
  ปัลลังกัง โพธิรุกขัญจะ เยนะ ญาเณนะ โส ชิโน
  ตัง ญาณัง พุทธะรูเปสุ ติฏฐะตุ ยาวะ สาสะนัง
  จังกะเม จังกะมันตัสสะ โย คุโณ ชายะเต ตะทา
  โส คุโณ พุทธะรูเปสุ ติฏฐะตุ ยาวะ สาสะนัง
  ระตะนาคาระสัตตาเห อะภิธัมมัง อะนุสสะริ
  เยนะ ญาเณนะ ตัง ญาณัง พุทธะรูเปสุ ติฏฐะตุ
  นิโคระธะอะชะปาลัมหิ สัตตาเห โส มะหามุนิ
  คุณัง อะละภิ โส ตัสสะ พุทธะรูเปสุ ติฏฐะตุ
  มุจจะลินทัมหิ สัตตาเห โย คุโณ วิชชะตี ตะทา
  16
  โส คุโณ พุทธะรูเปสุ ติฏฐะตุ ยาวะ สาสะนัง
  ราชายะตะเน สัตตาเห ยัง คุณังละภะเต ชิโน
  โส คุโณ พุทธะรูเปสุ ติฏฐะตุ ยาวะ สาสะนัง
  ปุนาคันตะวา อะชะปาลัง นิสีทิตวา เอเทสิตัง
  จิตตัง อุปาทะยิ พุทโธ ธัมมักขันเธ อะเสสะโต
  สัพเพ เต พุทธะรูเปสุ ติฏฐันตุ ยาวะ สาสะนัง
  ตะทา พรัหมาปิ อาคันตวา สัมพุทธัง อะภิวาทะยิ
  สัตตานัง อะนุกัมปายะ เทเสตุ ธัมมะมุตตะมัง
  ปะฏิญญัง เทติโส สัตถา พรัหมุโน ธัมมะเทสะนัง
  พาราณะสิมหิ คัจฉันโต ธัมมะจักกัง อะเทสะยิ
  เยนะ ญาเณนะ ตัง ญาณัง พุทธะรูเปสุ ติฏฐะตุ
  อิสิปะตะนาเม มิคะทาเย วะสัง ชิโน
  ยะสาทิเก กุละปุตเต สะหาเยวะ ปัพพาชิยะ
  สัพเพสัง อะนุกัมปายะ อะระหัตตัง อะทาสิ โส
  เยนะ ญาเณนะ ตัง ญาณัง พุทธะรูเปสุ ติฏฐะตุ
  กัปปาสิกันตะรา เขตเต ภัททะวัคเค สะหายะเก
  โอวะทิตวา ปัพพา เชตวา อะระหัตตัง อะทาสิ โส
  เยนะ ญาเณนะ ตัง ญาณัง ชินะพิมเพสุ ติฏฐะตุ
  อุรุเวลัง ชิโน คันตวา อัจเฉรัง ปาฏิหาริยัง
  กัตวานะ ชะฏิเล ตัตถะ วิเนตวา กัสสะปาทิเก
  ปัพพาเชตวา อะระหัตตัง อะทาสิ กะรุณากะโร
  เยนะ ญาเณนะ ตัง ญาณัง ชินะพิมเพสุ ติฏฐะตุ
  สะสาวะโก ชิโน คันตวา รัมมัง ราชะคะหัง ปุรัง
  ราชุยยาเน วะสิตวา โส อะภาสิ ธัมมะมุตตะมัง
  โส ธัมโม พุทธะรูเปสุ ติฏฐะตุ ยาวะ สาสะนัง
  17
  อัญเญ จะ พิมพิสารัญจะ วิเนนโต โส มะหามุนิ
  ตะถาคะโต สัตถา โลเก ปาเปสิ ผะละมุตตะมัง
  เยนะ ญาเณนะ ตัง ญาณัง พุทธะรูเปสุ ติฏฐะตุ
  กะปิละวัตถุง คันตวานะ ทะเมตุง ญาตะเก ชะเน
  วะราสะเน นิสีทิตวา ญาตีนัง มานะเจตะนัง
  ญัตวา จะ ปะสาเทตุง อัพภุคคันตวา นะเภ ตะเล
  จังกะมัง ตัตถะ มาเปสิ วิสุทธัง ระตะนามะยัง
  เยนะ ญาเณนะ ตัง ญาณัง พุทธะรูเปสุ ติฏฐะตุ
  นิสีทิตวา มะหาวีโร จังกะเม ระตะนามะเย
  นิมมินิตวา พุทธะรูปัง โส อัตตะนา สะทิสัง วะรัง
  ปุจฉาเปตวา มะหาปัญเห วิสัชเชสิ มะหามุนิ
  เยนะ ญาเณนะ ตัง ญาณัง พุทธะรูเปสุ ติฏฐะตุ
  โอตะริตวา คะคะนัมหา วันทาเปตวา วะ วะราสะเน
  ทะเมติ ญาตะเก สัพเพ วันทาเปตวา มะหายะโส
  เยนะ ญาเณนะ ตัง ญาณัง พุทธะรูเปสุ ติฏฐะตุ
  ปุนาคันตวา ราชะคะหัง ลัฏฐุยยาเน วะสัง ชิโน
  ปะติฏฐะเปสิ สุทธัตตัง ปะฐะเม ผะละมุตตะเม
  เยนะ ญาเณนะ ตัง ญาณัง พุทธะพิมเพสุ ติฏฐะตุ
  ตะทา โส สาวัตถิง คันตวา ตัสสะ เชตะวะนัง อะทา
  ปะฏิคคะเหสิ อารามัง ธัมมัง เทเสติ จักขุมา
  เยนะ ญาเณนะ ตัง ญาณัง พุทธะรูเปสุ ติฏฐะตุ
  ยะทา อะกาสิ ภะคะวา ยะมะกัง ปาฏิหาริยัง
  คัณฑามพะรุกขะมูลัมหิ สัพพะโลเก อะสาทิสัง
  ตะทา ติตถิยะถา สัพเพ ปะลายันติ ทิสา ทิสัง
  เยนะ ญาเณนะ ตัง ญาณัง พุทธะรูเปสุ ติฏฐะตุ
  18
  ปะฏิเหรา วะสานัมหิ วะสันโต ติทสาละเย
  อะภิธัมมัง อะเทเสสิ เทวานัง มาตุยาปิ จะ
  เยนะ ญาเณนะ ตัง ญาณัง พุทธะรูเปสุ ติฏฐะตุ
  โอตะรัง เทวะโลกัมหา โสปาเณ ระตะนามะเย
  ปูชิโต เทวะพรัหมเมหิ สังกัสสะนะคะรัง ตะทา
  โลกะวิวะระณัง นามะ อัจเฉรัง ปาฏิหาริยัง
  ทัสเสสิ ญาณะเตเชนะ เทวะสังเฆ สะมานุเส
  เยนะ ญาเณนะ ตัง ญาณัง พุทธะรูเปสุ ติฏฐะตุ
  ปัญจะตาฬิสะ วัสสานิ ยัตถะ ยัตถะ จะ ชันตุนัง
  หิตายะ จะ สุขายะ จะ ยัง ยัง ธัมมัง อะเทสะยิ
  โส สัพโพ พุทธะรูเปสุ ติฏฐะตุ ยาวะ สาสะนัง
  กัตวานะ พุทโธ วะระพุทธะกิจโจ
  ธัมมัง วะรัง อันธะตะมัง วินาสะยัง
  ทุกขักขะยัง อัตตะปะรัสสะ ธัมมัง
  ปัตโต วิสิฏฐัง อะนุปาทิเสสัง
  ฐะเปสิ พุทโธ วะระพุทธะรูปัง
  สะสาสะนัง ปัญจะสะหัสสะมัตตัง
  เทเว มะนุสเส ตะระณายะ โอฆา
  เตสัญจะ อัตถายะ หิตายา นาโถ
  เย เทวา วา มะนุสสา วา สินทะพรัหมา สะมาระกา
  โพธิสัตโตวะ อัมหากัง เตมิโย นามะ ปัณฑิโต
  อะติฏฐานัง ถิรัง กัตวา นิกขัมมะอิสิ (ปัพพะชัง) ปัพพะชิ
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  โพธิสัตโต วะ อัมหากัง ชะนะโก นามะ ปัณฑิโต
  วิริยัง สุถิรัง กัตวา สะมุททัง อะตะริ ตะทา
  19
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  โพธิสัตโต วะ อัมหากัง สาโม นามาสิ ปัณฑิโต
  มาตาเปติภะโร วะสัง เมตตายะ ปะวะเน ตะทา
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  โพธิสัตโต วะ อัมหากัง เนมิ นามาสิ ปัณฑิโต
  อัสมา โลกา ทิวัง คันตวา ทิพพะกาเม อะภุญชะสิ
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  โพธิสัตโต วะ อัมหากัง มะโหสะโถติ วิสสุโต
  นานาปะเญหะ วิสัชเชสิ เวเหทัสสะ ยะสัสสิโน
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  โพธิสัตโต วะ อัมหากัง ภูริทัตโต มะหิทธิโก
  นาคะโลกัง ชะหิตวานะ สีละรักขายะ นิกขะมิ
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  โพธิสัตโต วะ อัมหากัง จันทะกุมาระนามะโก
  มุญจิตวา ยัญญะวาฏัมหา ราชา อาสิ มะหัพพะโล
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  โพธิสัตโต วะ อัมหากัง วิธุโร นามะ ปัณฑิโต
  เทเสสิ ปะวะรัง ธัมมัง ราชูนัง สีละรักขะนัง
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  โพธิสัตโต วะ อัมหากัง เวสสันตะโร จะ ขัตติโย
  มะหาทานัง จะ ทัตวานะ นิกขันโต นะคะรา ตะทา
  วะสันโต อัสสะเม ปะเท อะทาสิ ปุตตะทาระเก
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  เวสสันตะโร มะหาราชา นิกขะมิตวา นะคะรา คะโต
  รัชชะสุขัง นะ ภุญชิตวา อะทาสิ ระตะนาทิกัง
  20
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  จะวิตวานะ ตะโต ราชา อุปปัชชิ ตุสิเต ปุเร
  ทิพพะสุขัง อะนุโภนโต จิรัง สัคเค ปะโมทะติ
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  จะวิตวา ตะโต กายา โอกกันโต มาตุกุจฉิยัง
  มะหาอัจฉะริยัง อาสิ อาสาฬหะปุณณะมีทิเน
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  มาตุกุจฉิคะโต สันโต โมทะยันโต มะหายะโส
  ปัลลังเกนะ นิสิทิตวา อะภิมุโข จุทิสสะติ
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  นิกขันโต มาตุยา คัพภา โอตะริ ปาทะปังกะเช
  วิสาขะปุณณะมีทิเน วะเน ลุมพินินามะเก
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  อุตตะราภิมุโข สัตตะปะเภ วิติกกันโต มะหายะโส
  อะภาสิ อาสะภิวาจัง อัคโค เสฏโฐติอาทินา
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  วิญญุปปัตโต มะหาวีโร รัชชะสุขัง อะนุภะวิ
  อุยยานา นิกขะมันโต โส อัททะสะ พรัหมะนิมิตตัง
  สังเวคัง ละภะมาโน โส นิวัตตะติ มะหายะโส
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  จะตุตถัง เทวะทุตัง จะ โสมะนัสสัง ปะเวทะยิ
  ทิวะสัง ตัตถะ กีฬันโต ปาวิสิ นะคะรัง สุภัง
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  ปาสาทัง อะภิรูยหันโต นิปัชชิ สักยะปุงคะโว
  นิททิ โอกกะมันตานัง วิรูปัง นาฏะกิตถินัง
  21
  นิพพัชชิตวา มะหาวีโร นิกขะมิ ปุตตะปัสสิตุง
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  ทิสวานะ ปุตตะสุตตันตัง คันตะวานะ สะยะนันติกัง
  กัปเปตวา กัณฐะกัง อัสสัง ปัณญัตตัง วะระสินธะวัง
  อารูยหิตวา มะหาวีโร นิกขะมิ พุชฌิตุง ตะทา
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  ปัตวานะ รัชชะสีมัง โส ฐัตวา โนมะนะทีติเร
  อุยโยเชตวา กัณฐะกังฉันนัง โมลิง เฉตวา มะหายะโส
  ขิปิตวา อันตะลิกเข โส อะธิฏฐาเนนะ ติฏฐะติ
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  อากาเส สุคะตะโมลิ สัมปะฏิจฉิ สุราทิโป
  ฐะเปติ เทวะโลกัสมิง เทวานัง อะภิปูชิตุง
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  ปัพพัชชายะ นะมะนัสสะ สะหาโย ฆะฏิการะโก
  อาเนตวาฏะฐะปะริกขารัง อะทาสิ มุนิโน ตะทา
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  คะเหตวา โส มะหาพรัหมา นิวัตถัง วะระกาสิกัง
  ฐะเปตวา พรัหมะโลกัสมิง พรัหมานัง อะภิปูชิตัง
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  ปัพพะชิตวา มะหาวีโร คันตะวา ราชะคะหัง ปุรัง
  นะคะเร โกลาหะลัง อาสิ พรัหมานาคาติ อาทินา
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  ปัสสิตวา มะหาวีรัง รัญโญ อาจิกขิ มะหาชะโน
  เปเสตวา ราชะทูตัง โส วะสิตุง ธีระมุตตะมัง
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  22
  ปัณฑะวะฉายายะนิสินนัง ภุญชะมานัง มะหายะสัง
  คันตะวา ทูตัสสะ วุตเตนะ อัททะสะ มาคะธิสสะโร
  นิมันตะยิตถะ รัชเชนะ สักกัจเจนาภิวาทิยะ
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  ปะฏิกขิปิ วะรัง รัชชัง รัญญา ทินนัง มะหายะโส
  คะหิตะปะฏิญโญ ธีโร ยะทิ พุทโธติ อาทินา
  มะมะสีมัง ปะฐะมาคัจฉะ อาทิสิ สักยะปุงคะโว
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  อะนุกกะเมนะ โส ธีโร กัตวา ทุกกะระการิกัง
  สะชาตาทินนะปายะลัง ภุญชะสิ นะทีติเร
  ปะวาเหตวานะ ตัง ปาฏิง ปะฏิโสตัง อะคัญฉิ สา
  นิมมุชชิ ปาฏิยา เหฏฐา กัสสะปัสสะ มะเหสิโน
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  โพธิมัณฑัง สะมารุยหะ เทวะคันธัพพะปูชิโต
  โสตถิเยนะ ทินนัง ติณัง อะวัตถะริ มะหายะโส
  จุททะสะหัตถัปปะมาณัง ปัลลังกัง อุกกะมิตวา
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  ปัลลังเกตถะ นิสีทิตวา โสภะมาโน มะหายะโส
  สัพเพ มาเร ปะราเชตวา นิสินโน อะจะลาสะเน
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  ปะฐะมะยาเม ปัตเต วะ ปุพเพนิวาสะมะนุสสะริ
  เอวัง นามะ ปะริยาโย เอวัง โคตโตติอาทินา
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  มัชฌิมะยาเม ปัตเต วะ ทิพพะจักขุง วิโสธะยิ
  ติโรกฑฑัง ติโรเสลัง ฆะระมัชเฌวะ ปัสสะติ
  23
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  ปัจฉิมะยาเม ปัตเตวะ สัมมะสันโต ปุนัปปุนัง
  พุททะสัง ปัจจะยาการัง สัมมัปปัญญายะ ปัสสะติ
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  เสตารุโณติ วัตตัพโพ สัมโพธิง โส วินายะโท
  สัมพุชฌิ ญาณะลังการัง วิสาขะปุณณะมีทิเน
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  อะเนกะชาติสังสารัง สันธาวิสสันติ อาทินา
  อุทานัง นิจฉเรนโต โส โลกะนาโถ มะหามุนิ
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  อะนิมมิสเสหิ อักขีหิ ปัลลังกัง โส วิโลกะยิ
  อะนิมมิสสัง วะรัง เจติ วุตตัฏฐานัง กะวีหิตัง
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  จังกะมันโต มะหาวีโร อันตะเร โพธินิมมิสสัง
  จังกะมัง ระตะนัง นามา วุตตัฏฐานัง มะเหสินา
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  อะปะรา ตัตถะมาเปสุง ฆะรัง ระตะนะนามะกัง
  นิสีทิตวา มะหาวีโร สัมมะสันโต ปุนัปปุนัง
  สัตตัพพิธัง อะภิธัมมัง คัมภีรัง สุขุมัง นะยัง
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  นิโคระธัสมิง อะชะปาเล นิสินโน โส มะหามุนิ
  วิมุตติง อะนุภะวันโต สัตตาหิ วีตินามะยิ
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  มุจจะลินเท นิสินโน โส เทวะพรัหมาภิปูชิโต
  สมาธิงชัง สุขัง ปิตวา สัตตาหัง วีตินามะยิ
  24
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  ราชายะตะนะมูละสมิง นิสินโน สักยะปุงคะโว
  ผะละสุขัง ระสัง ปิตวา สัตตาหัง วีตินามะยิ
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  ตัตเถวะ โส มะหาวีโร นิสินโน สุชะนัปปิโย
  ปะฏิคคะเหสิ มันถัญจะ ตะปุสสะภัลลิกานิตัง
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  โลกะปาลา มะหาราชาโน อาเนตวา วะระเสละกัง
  อะทังสุ มุนิโน ปุตตัง อะชิฏฐาเนนะ เอกะกัง
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  ธัมมะจักกัง ปะวัตเตนโต คันตวานะ กาสินัง ปุรัง
  อุปะเกนะ ปะวัตโต โส มาทิโสหัง ชิโน พะระวิ
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  มิคาทะเย มะหุยยาเน อิสิปะตะนะนามะเก
  ธัมมะจักกัง ปะวัตเตสิ นะระสะราภิปูชิโต
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  ปะวัตติเต วะระจักเก ภุมมา เทวา มานุสา
  สาเวสุง อัตตะโน สัททัง พรัหมะโลกัง อะคัญฉิ โส
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  ไวยยากะระเณ ภัญญะมาเน พรัหมาฏะฐาระสะโกฏิโย
  ปิวิงสุ อะมะตัง ปานัง โกณฑัญญะปะมุขา ตะทา
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  ยะสาทิเก กุละปุตเต วิเนนโต มะหามุนิ
  ปาเยสิ อะมะตัง ปานัง มิคะทาเย อิสิปะตะเน
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  25
  ภัททะวัคเค กุละปุตเต วิเนนโต สักยะปุงคะโว
  กัปปาสิกันตะรา เขตเต ปาเยสิ อะมะตัง ระสัง
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  ปะฏิญญัง โมจะนัตถายะ คันตวา ราชะคะหัง ปุรัง
  พิมพิสารัง วีเนนโต โส ปาเยสิ อะมะตัง ระสัง
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  อุรุเวลาทิกัสสะเป ชะฏิเล อัคคิตาปะเน
  วิเนนโต นานุปาเยหิ ปาเยสิ อะมะตัง ระสัง
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  ปังสุกุลัง กิมิปูรัง คัณหาติ โส มะหามุนิ
  คัณหิเต ปะฐะวี นัมปิ สาธุการัง ปะวัตตะยิ
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  โปกขะระณียัง ตะทา ชิโน โธวิ ปังสุกุลัง วะรัง
  ปาสาเณ ปัตถะริตวานะ สุขาเปสิ มะหายะโส
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  คัณฑามพะรุกขะมูละสมิง อาภาสิ ทีปะทุตตะโม
  ติตถีนัง นิมมะทะนัตถัง ปาฏิเหรัง มะหายะโส
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  จังกะมัง มาปะยิ ธีโร อายามะจักกะวาฬะกัง
  นิสีทิตวา มะหาวีโร เทเสสิ ธัมมะมุตตะมัง
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  ปาฏิเหรัง กะริตวานะ จังกะเม ระตะนามะเย
  อุคคัญฉิ ตาวะติง สัญจะ เทวะตาตัง สุลุจจะเย
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  สิลาสะเน นิสินโน โส ปัณฑุกัมพะละนามะเก
  26
  เตมาสัง เทสะยิ ธัมมัง เทวานัง ปะริฉัตตะเก
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  ปักกันโต อุตตะระกุรุง ปิณฑัตถายะ มะหามุนิ
  ปิณฑะปาตัง คะเหตวานะ อันธะวะเน จะ ภุญชะยิ
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  จิตระนะยัง วินะยันโต วินะเย กุสะโลนะยัง
  สิกขาปะทัง ปัญญาเปสิ ภิกขูนัง สีละรักขะนัง
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  วัณเณนโต หิตะจะริยัง อะปัณณะกาทิชาตะกัง
  ตัง ตัง ปุคคะละมาคัมมะ เทเสสิ สักยะปุงคะโว
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  อะปัณณะกาทิชาตะกัง ปัญจะสะตัง มะหามุนิ
  เทเสสิ อะปิ ปัญญายะ สัตตานัง หิตะการะณัง
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  ติกขัตตุง ลังกาทีปัง โส สัมปัตโต สักยะปุงคะโว
  ทัสเสสิ นาคะวัคคะสมิง ปะทะลักขะณะสัญจิตัง
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  ทะวิปะเภทัง ติปะเภทัง ปุนะ ติ เภทะนัง ตะถา
  ยัง ยัง เทวะมะนุสสานัง เทเสสิ ธัมมะมุตตะมัง
  สัพพันตัง เอกะระสัญจะ นิโรธะระสัญจิตัง
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  ทะวิปะเภทัง ติปะเภทัง ปุนะ ติเภทะนัง ตะถา
  ติปิฏกะมัชชะปาณินา เทสิตาทิจจะพันธุนา
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  นิกายัง ปัญจะนะวังคัง สัพพันตัง พุทธะเทสิตัง
  27
  ธัมมักขันธัง จะตูสีติ- สะหัสสัญจะ ตะถา ปุนะ
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  ราหุเล เทวะทัตเต จะ สะมัง เมตตายะ ผะระติ
  ปาริเลยยะธะนะปาเล สะมะจิตเตนะ ปัตถะริ
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  มิจฉาทิฏฐี พะกะพรัหมัง วินะยันโต มะหามุนิ
  ทิฏฐิชาลัง ปะธังสิตวา สัมมามัคเค ปัฏฐาปะยิ
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  อาฬะวะกัง มะหายักขัง ทุททะมัง ผะรุสัง มุนิ
  วินะยิตวา มะหาวีโร โสตามัคคัง ปะทัสสะยิ
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  ขีณายุกัง สุระอินทัง ละภาเปตวานะ อายุกัง
  ธัมมะจักขุญจะ ปาเปสิ ปัญหาวิสัชชะเนนะ จะ
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  ปัญจะตาฬีสะวัสสานิ โพธฺยันโต มะหามุนิ
  คัณฐันโต ปุปผะทามัง วา ธัมมะวัสสัง ปะวัตตะยิ
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  สัมพุทโธ ธะระมาโน วะ โสเธติ มุนิปุงคะโว
  อิเม ปัญจะวิเธ กิจเจ ปิณฑะปาตาทิจะระเณ
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  ยามะกะสาลานะมันตะเร นิพพุโต โส มะหามุนิ
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  ปัญจะ วัสสะหัสสานิ สาสะนัง โส ปัฏฐาปะยิ
  ขีณาสะวาหิ เขตตัตถัง สัตตานัง สุขะเหตุกัง
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  28
  จะตุวีสาสังเขยยานิ สัฏฐิญจะ สะตะโกฏิโย
  ปาณะสะตะสะหัสสานิ สัมพุทโธ วะ ปะโมทะยิ
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  สัพพา ตา ธาตุโย สัตตา เตสุ เตสุ จะ ปัตถะริ
  นะระเทวาทิอัตถายะ ชาติเขตตาทิเกสุ จะ
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  พุทธะเวสัง คะเหตวานะ โทณะมัตตา วะ ธาตุโย
  อัพภุคันตวานะ อากาสัง อะกังสุ ปาฏิหาริยัง
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  ธัมมาโสโก มะหาราชา โพธิสาขัง ปะเลขะยิ
  มะโนสิลาหะริเตนะ อะธิฏฐาเนนะ สัตถุโน
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  พุทธะเวสัง ปะวัตเตตวา สัพพา ตา สัตถุ ธาตุโย
  สัมปันนา ฉะหิ รังสีหิ ธัมมะกะถัง ปะวัตเตยยุง
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  เทวา พรัหมา มะหาเตชา สะมาคัณตวา สัพพะโส
  สุณิตวา สัตถุโน ธัมมัง ปิวิสุง อะมะตัง ระสัง
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  เตโชธาตุ สะมุฏฐายะ ฌาปะยิ วะระธาตุโย
  อุคคัณหิตวา เทวะโลกัง อันตะระธายิ อะเสสะโต
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  เทวะคะณา มะหาพรัหมา ปัคคัณหิตวานะ อัญชะลิง
  สาสะนัง อันตะระหิตัง สังเวคัง สัมปะวัฏเฏย ยุง
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  วันทามิ ปะฐะมัง ตัสสะ ปะณิธานัง อะจินติตัง
  29
  จักกะวาฬัมหิ สัพเพหิ ชีวะมาเนหิ วัตถุหิ
  ทะสันตัง ปาระมีนันตัง ปูริติฏฐานะมุตตะมัง
  ตะโต สาละวะเน รัมเม ชาตัฏฐานะจะรีมะกัง
  ฉัพพัสสานิ ปะธานัมหิ กะตัง ทุกกะระการิกัง
  อะปะราชิตะปัลลังกัง พุทธะคุเณ ตะถา วุตตัง
  จุททะสะ พุทธะญาณัญจะ อัฏฐาระสะ อาเวณิกัง
  ปูเชมิ ทะสะพะลัญญาณัง จะตุเวสารัชชะมุตตะมัง
  อาสะยานุสะยะญาณัง อินทะริยานัง ปะโรปะริยะ
  ยัมกัง ปาฏิเหรัญจะ ญาณัง สัมปะยุตตัมปิ จะ
  มะหากะรุณาสะมาปัตติ ญาณะมัณฑะวะรัง นะเม
  สา สาธาระณัญญาเณนะ นัตวานะ ปูชะยามะหัง
  ตะโต จะ สัตตะ สัตตาเห ธัมมัง สัมมะสิตัง นะเม
  พรัหมุนา ยาจิตะฏะฐานัง ธัมมัง เทเสตุ มุตตะมัง
  อิสิปะตะเน มิคาทะเย ธัมมะจักกัปปะวัตตะนัง
  ตะโต เวฬุวะนาราเม ฐานัญจะ ปูชะยะรามะหัง
  ตะโต เชตะวะนัง รามัง จิระวุฏฐัง มะเหสินา
  อะสาธาระณะมัญเญ สัง ยะมะกะปาฏิหาริยัง
  ปาริฉัตตะกะมูลัมหิ อะภิธัมมัญจะ เทสะนัง
  สังกัสสะ นะคะรัทวาเร เทโวโรหะณะกัมปิ จะ
  ตะโต จะ หิมะวันตะสมิง มะหาสัทธัมมะเทสะนัง
  จะตุราสีติ สะหัสเสหิ ธัมมักขันเธหิ สังคะหัง
  ปะฏิกัตตะยัง ยะถาวุตตัง วิวิธัง ปูชะยามะหัง
  มารัสสะ อัตตะโน อายุ- สังขาระสัชชะนัง นะเม
  กุสินารายะ มัลลานัง ยะมะกะสาลานะมันตะเร
  ปะณิธานัมปิ ปัฏฐายะ กะตะกิจจะมะเสสะโต
  30
  ทิฏฐาเปตวานะ โส สัพพัง ปะรินิพพายิ อะนาสะโว
  เอวัง นิพพายะมานัสสะ กะตะกิจจัสสะ ตาทิโน
  วิคะตา มะหากะรุณา สายัง นิพพายิ กิญจิปิ
  ธัมโม จะ วินะโย เจวะ เทสิโต สาธุกัง มะยา
  มะมัจจะเยนะ โส สัตถา ธาตุญจาปิ สะรีระชัง
  อะปะราชิตะปัลลัง โพธิรุกขัญจะ อุตตะมัง
  มะมัจจะเยนะ โส สัตถะ อะนุชานิ มะหามุนิ
  มัฏฐาเน ฐะเปตวานะ ธาตุโพธิญจะ ปูชิตุง
  อะนุชานามิ ตุมหากัง สาสะนัตถัง สิวัง วะรัง
  ตัสมา หิตัสสะ สัทธัมมัง อุคคัณหิตวา ยะถา ตะทา
  โย ตัง เทสะยิ สัมพุทโธ นัตวานะ ปูชะยามะหัง
  ตัสมา สาสะปะมัตตัมปิ ชินะธาตุ อะเสสะยิ
  วิติณณะจักกะวาฬัมหิ นัตวานะ ปูชะยามะหัง
  ปะรัมปะราภะตานัมปิ ชะยะมะหาโพธิรุกขะโต
  สัพเพ สัมโพธิรุกขานัง นัตวานะ ปูชะยามะหัง
  ยัง ปะริภัญชะยิ ภะคะวา ปัตตะจีวะระมาทิกัง
  สัพพัง ปะริโภคะธาตุง นัตวานะ ปูชะยามะหัง
  ยัตถะ ยัตถะ สะยิโต โส นิสินโน จังกะมะติ วา
  ปาทะตะลัญจะ นะมัง กัตวา ฐิโต นัตวานะ ปูชะยิง
  นะ สัญชานันติ เย พุทธา เอวะรูโปติ ญาตะเว
  กะตันตัง ปะฏิมัง สัพพัง นัตวานะ ปูชะยามะหัง
  เอวัง พุทธัญจะ ธัมมัญจะ สังฆัญจาปิ อะนุตตะรัง
  จักกะวาฬัมหิ สัพเพหิ วัตถูหิ ชะยามะหันติ
  ภะคะวะโต รูปะกายะโถมะนา พุทธาภิเสกะคาถา สมัตตาฯ
  ปะริปุณณาติ จบพุทธาภิเษกแต่เพียงเท่านี้
  31
  คาถาสวดในพิธีต่างๆ
  คาถาสวดเมื่อจุดเทียนชัย
  ในพระราชพิธีสัมพัจฉรฉินท์ และพระราชพิธีอื่นๆ
  พุทโธ สัพพัญญุญาโณ ธัมโม โลกุตตะโร วะโร
  สังโฆ มัคคะผะลัฏโฐ จะ อิจเจตัง ระตะนัตตะยัง
  เอตัสสะ อานุภาเวนะ สัพพะทุกขา อุปัททะวา
  อันตะรายา จะ นัสสันตุ สัพพะโสตถี ภะวันตุ เต.

  คาถาสวดเมื่อดับเทียนชัยทุกราชพิธี
  นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง พุทโธ เม สะระณัง วะรัง
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง ธัมโม เม สะระณัง วะรัง
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง สังโฆ เม สะระณัง วะรัง
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ โน ชะยะมังคะลัง
  ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรังวา สัคเคสุ วา ยัง ระตะนัง ปะณีตัง
  นะโน สะมัง อัตถิ ตะถาคะเตนะ อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง
  เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิโหตุ
  ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปะณีตัง ยะทัชฌะคา สักยะมุนี สะมาหิโต
  นะเตนะ ธัมเมนะ สะมัตถิ กิญจิ อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง
  เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิโหตุ
  ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวัณณะยี สุจิง สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ
  สะมาธิ เตนะ สะโม นะ วิชชะติ อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง
  เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิโหตุ
  32
  เย ปุคคะลา อัฏฐะ สะตัง ปะสัตถา จัตตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนติ
  เต ทุกขิเณยยา สุคะตัสสะ สาวะกา เอเตสุ ทินนานิ ยุคานิ โหนติ
  อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิโหตุ
  เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทัฬเหนะ นิกกามิโน โคตะมะสาสะนัมหิ
  เต ปัตติปัตตา อะมะตัง วิคัยหะ ลัทธา มุธา นิพพุติง ภุญชะมานา
  อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิโหตุ
  ขีณัง ปุราณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง วิรัตตะจิตตายะติเก ภะวัสมิง
  เต ขีณะพีชา อะวิรุฬหิฉันทา นิพพันติ ธีรา ยะถายัมปะทีโป
  อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิโหตุ
  สัพพะโรคะวินิมุตโต สัพพะสันตาปะวัชชิโต
  สัพพะเวระมะติกกันโต ยะถา ทีโป จะ นิพพุโตฯ

  คาถาสวดเมื่อจุดเทียนชัยพระราชพิธีพรุณศาสตร์
  พุทโธ สัพพัญญุญาโณ ธัมโม โลกุตตะโร วะโร
  สังโฆ มัคคะผะลัฏโฐ จะ อิจเจตัง ระตะนัตตะยัง
  เอตัสสะ อานุภาเวนะ เทโว วัสสะตุ กาละโต
  วัสสันตะรายา มาเหสุง สัพพะโสตถี ภะวันตุ โน.

  คาถาสวดพระราชพิธีพรุณศาสตร์
  ภะคะวา อะระหัง สัมมา- สัมพุทโธ ฌายินัง วะโร
  อุตตะโม วิทธิมันตานัง สัตเตสุวาภิทะลุโก
  สาวัตถิยะเมกะทา เจสะ พุทโธ เชตะวะเน วะสัง
  อะนาถะปิณฑิการาเม วัสสะมูปะคะโต อะหุ
  ตะทา ทุพพุฏฐิยา สุกขา สัพพา โกสะละภูมิโย
  มะหันตะมาสิ ทุพภิกขัง ทุกขัง มะหาชะนัสสะ จะ
  ปิณฑายะ จะ ปะวิสันตัง ภะคะวันตัง ตะหิง ตะหิง
  33
  วัสสัง วัสสาปะนัตถายะ อะภิยาจิ มะหาชะโน
  ตัสสมิง ปะฏิจจะ การุญณัง พุทโธ เชตะวะนัง คะโต
  สุกขายะ โปกขะรัญญาปิ ติเร ฐิโต นะหายิตุง
  นิวาเสตวา ตัตเถเกนะ อันเตโนทะกะสาฏะกัง
  เอเกนะ จะ ปารุปิตวา โสปาเณ ภะคะวา ฐิโต
  อะถะ ปัจฉิมายะ ทิสายะ มะหาเมโฆ สะมุฏฐะหิ
  ตะโต ตาวะ วัสสิ วัสสัง ยาวัตโถ อาสิ ปูริโต
  ตัสสะ เตนานุภาเวนะ วัสสุเตเนวิทานิปิ
  เทโว วัสสะตุ กาเลนะ สะมิทธัง เนตุ เมทะนิงฯ
  มหากะรุณิโก นาโถ อัตถายะ สัพพะปาณินัง
  ปูเรตวา ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ เทโว วัสสะตุ ธัมมะโต
  มหากะรุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง
  ปูเรตวา ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ เทโว วัสสะตุ กาละโต
  มหากะรุณิโก นาโถ สุขายะ สัพพะปาณินัง
  ปูเรตวา ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ เทโว วัสสะตุ กาละโต
  มหากะรุณิโก นาโถ สุขายะ สัพพะปาณินัง
  ปูเรตวา ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ เทโว วัสสะตุ ฐานะโส
  สุโภโต จะ มะหาเถโร มะหากาโย มะโหทะโร
  ฉันนา เม กุฏิกา สุขา นิวาตา วัสสะ เทวะ ยะถาสุขัง
  จิตตัง เม สุสะมาหิตัง วิมุตตัง อาตาปิ วิหะรามิ วัสสะ เทวาติฯ
  อะนุสสะริตวา สะตัง ธัมมัง ปะระมัตถัง วิจินตะยัง
  34
  อากาสิง สัจจะกิริยัง ยัง โลเก สุวะสัสตัง
  ยะโต สะรามิ อัตตานัง ยะโต ปัตโตสมิง วิญญุตัง
  นาภิชานามิ สัญจิจจะ เอกะปาณัมปิ หิงสิตา
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ ปะชุนโน อะภิวัสสิยะ
  เอวะรูปัง สัจจะกิริยัง กัตวา วิริยะมุตตะมัง
  วัสสาเปสิง มะหาเมฆัง สัจจะเตชะพะลัสสิโต
  สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ เอสา เม สัจจะปาระมีติฯ
  สัมพุทธะมุตตะมุฬาระมะนันตะญาณัง สัตตุตตะมัง ทะสะพะลัง กะรุณาธิวาสัง
  สักการะภาชะนะมะภาชะนะมังคะณานัง สัทธาณะ เตนะ สะตะตัง สะระสา นะมามิ
  วีรัง วิสระทะมะปาระคุณัมพุราสิง ธีลันะโรปะมะธิติง ถิระถัมมะกายัง
  ปารังคะตัง ภะวะภะยากะระสาคะรัสสะ สารัญชะเนสุ สุคะตัง สิระสา นะมามิ
  โลเกกะจักขุมะตุลามะละปัญจะจักขุง โลเกกะสาระมะชะรามะธัมมะสารัง
  โลเกกะพันธุมะระวินทุสะหายะพันธุง โลเกกะจารุติละกัง สิระสา นะมามิ
  วิโตปะมานะมะปะมาณะมะนาถะนาถัง สุทธัง สุสุทธะนะยะนัง นะยะนาภิรามัง
  สังสาระจักกะมะถะนัง วะระธัมมะจักกัง จักกังกิโตรุจะระณัง สิระสา นะมามิ
  เนกขัมมะมันตะพะละวาริตะราคะยักขัง เมตตัมพุสวา สะมิตโกธะมะหาหุตาสัง
  ปัญญาปะทีปะหะตะโมหะมะหันธะการัง โรกัตถะจารุปะฏะรัง สิระสา นะมามิ
  สัทธัมมะราชะมะปะราชิตะธัมมะเสนัง สัทธัมมะเตชะหะตะมาระสุโฆระเสนัง
  สัทธัมมะเทสะนะมะโนหะระเภริโฆสัง สัทธัมมะสาระมะกุฏัง สิระสา นะมามิ
  ยุตตัง คุเณหิ สะกะเลหิ สุนิมมะเลหิ โทเสหิ มุตตะมะขิเลหิ สะวาสะเนหิ
  พยามัปปะภาขะจิตภาสุระลักขะณาภา มาโลปโสภิตตะนุง สิระสา นะมามิ
  ปัญญาทิวากะระวินิคคะตะเทสะนาภา นิทธุตตะสัพพะปะระวาทะฆะนันธะการัง
  การุญญะวารินะนิวาริตโลกะตาปัง ทุกขัคคิชาละวิสะรัง สิระสา นะมามิ
  เณยยัญชะนัง สะกะละเมวะปะริคคะหีตัง ชาตาหิญาณะกะรุณาหิ มะหาชะวาหิ
  โลกัสสะ ทุกขะมะวะธุยยะ สุขัปปะทายิง โลกัคคะนาถะมะตุลัง สิระสา นะมามิ
  35
  พยามัปปะภาวะละยะจารุสุรินทะจาปัง อุณณารุรังสิวิสุรุชชะวิชชาลัง
  ธัมมัมพุวฏฐิชะนิตัง มิตสาธุสัสสัง สัพพัญญุเมฆะมะนะฆัง สิระสา นะมามิ
  ปาโปปะตาปะนะปะรันปะรันตะปันตัง อัจจันตะสันตะชะนะนัง ชะนะนัง ชะนัคคัง
  สัมภัคคะสัพพะปะปะกัง สะระณัญชะนานัง สัพพาภิภุง ทะสะพะลัง สิระสา นะมามิ
  สุคะตะมะมิตะพุทธิง โลกะนาถัง นะมิตวา กุสะละมุปจิตัง ยันเตนะ เตชุสสะเทนะ
  วิละยะมุปนะยันตะโรคะทุพภิกขทุกขา วิปุละสะลิละธารา วัสสิโน โหนตุ เมฆาฯ
   
 7. ภาชนะธรรม

  ภาชนะธรรม Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 กันยายน 2009
  โพสต์:
  43
  ค่าพลัง:
  +58
  แล้วยังตามด้วยบทสวดญัติอีก1บทครับ
   
 8. domm

  domm สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  36
  ค่าพลัง:
  +23
  ขอบุญกุศลแห่งความเพียรและตั้งใจของท่าน จงเป็นผู้ที่มากด้วยปัญญานะท่านภาชนะธรรม สุดยอดจริงๆ อนุโมทนาท่านครับ
   
 9. ธัมมนัตา

  ธัมมนัตา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  1,521
  ค่าพลัง:
  +9,777
  อีกบทหนึ่ง ที่ผมสวดอยู่ ประจำ
  ไม่ยาวเท่านี้ มีบทเฉพาะบารมีสามสิบทัศ เป็นทางเลือกอีกทาง ดังนี้

  บทสวดพระคาถาพุทธาภิเสก
  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ

  พุทธาทิจโจ มะหาเตโช ธัมมะจันโท ระสาหะโร
  สังฆะตาระคะโณ เสฏโฐ อัมเห รักขันตุ ปายะโต ฯ
  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
  วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร
  ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ ฯ

  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ พุทโธ วิยะ พุทธะรูปานิปิ
  มะหาเตชานิ มะหานุภาวานิ ภะวันตุ ยาวะ สาสะนัง ฯ
  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา
  มะนุสสัตตาทิอัฏฐะวิธาภินิหาระสัมปันโน ฯ

  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ทานะปาระมิสัมปันโน ฯ
  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ทานะอุปะปาระมิสัมปันโน ฯ
  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ทานะปะระมัตถะปาระมิสัมปันโน ฯ

  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา สีละปาระมิสัมปันโน ฯ
  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา สีละอุปะปาระมิสัมปันโน ฯ
  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา สีละปะระมัตถะปาระมิสัมปันโน ฯ

  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา เนกขัมมะปาระมิสัมปันโน ฯ
  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา เนกขัมมะอุปะปาระมิสัมปันโน ฯ
  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา เนกขัมมะปะระมัตถะปาระมิสัมปันโนฯ

  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ปัญญาปาระมิสัมปันโน ฯ
  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ปัญญาอุปะปาระมิสัมปันโน ฯ
  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ปัญญาปะระมัตถะปาระมิสัมปันโน ฯ

  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา วิริยะปาระมิสัมปันโน ฯ
  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา วิริยะอุปะปาระมิสัมปันโน ฯ
  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา วิริยะปะระมัตถะปาระมิสัมปันโน ฯ

  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ขันติปาระมิสัมปันโน ฯ
  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ขันติอุปะปาระมิสัมปันโน ฯ
  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ขันติปะระมัตถะปาระมิสัมปันโน ฯ

  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา สัจจะปาระมิสัมปันโน ฯ
  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา สัจจะอุปะปาระมิสัมปันโน ฯ
  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา สัจจะปะระมัตถะปาระมิสัมปันโน ฯ

  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา อะธิฏฐานะปาระมิสัมปันโน ฯ
  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา อะธิฏฐานะอุปะปาระมิสัมปันโน ฯ
  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา อะธิฏฐานะปะระมัตถะปาระมิสัมปันโนฯ

  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา เมตตาปาระมิสัมปันโน ฯ
  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา เมตตาอุปะปาระมิสัมปันโน ฯ
  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา เมตตาปะระมัตถะปาระมิสัมปันโน ฯ  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา อุเปกขาปาระมิสัมปันโน ฯ
  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา อุเปกขาอุปะปาระมิสัมปันโน ฯ
  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา อุเปกขาปะระมัตถะปาระมิสัมปันโน ฯ

  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ทะสะปาระมิสัมปันโน ฯ
  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ทะสะอุปะปาระมิสัมปันโน ฯ
  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา ทะสะปะระมัตถะปาระมิสัมปันโน ฯ

  นิสสังสะยัง โส โข โน ภะคะวา สะมะติงสะปาระมิสัมปันโน ฯ

  ๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙
   
 10. ธัมมนัตา

  ธัมมนัตา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 สิงหาคม 2006
  โพสต์:
  1,521
  ค่าพลัง:
  +9,777
  สาธุ

  บทที่คุณ ภาชนะธรรมนำมาครอบคลุมพุทธบารมีพุทธานุภาพต่างๆอันหลากหลายทั้งหมด
  บางบทตอนเหมือนกับในอาการวัตตาสูตร

  ดีมากครับ สวดแล้วกำหนดจิตระลึกถึงพุทธคุณอันไม่มีประมาณ
   
 11. น้องนัธ

  น้องนัธ สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 เมษายน 2011
  โพสต์:
  1
  ค่าพลัง:
  +3
  ตอบ

  บทสวดที่หลายคนเอาลงไม่ค่อยสมบูรณ์เพราะไม่ถูกต้องและไม่จบบทสวด เพราะผมได้สวดบทสวดพุทะภิเสกมาหลายวัดแล้ว ทุกทำนอง พอดูแล้วปรากฏว่าบทสวดยังไม๔กต้องเพราผมเองก็มีในหนังสือที่ได้แต่ก็มีสวนผิดบ้างแต่ผมก็แก้แล้ว และผมเองก็อยากจะพิมพ์แจกเป็นธรรมทานอยู่ เลยคิดที่จะหาในเน็ตแต่ก้ไม่มีที่ไหนจะครบตามที่ผมได้สวดๆมาเลย เพราตอนจบจะลงท้ายด้วย
  พุทธาภิเสกะคาถา สมัตตา ปะริปุณณาติ
   

แชร์หน้านี้

Loading...