บทเตือนสติตน

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย satan, 7 ธันวาคม 2008.

 1. satan

  satan เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 ตุลาคม 2004
  โพสต์:
  5,055
  ค่าพลัง:
  +17,789
  บทเตือนสติตน


  หนทางการดำเนินชีวิตของคนเรา ล้วนตกอยู่ในโลกของความผูกพัน (รัก โลภ โกรธ หลง) อยู่กับสิ่งที่เป็นอนิจจัง ด้วยเหตุนี้ จึงไม่สามารถหลุดพ้นจากวังวนแห่งทะเลทุกข์ได้ ทำให้ชีวิตต้องตกอยู่ในความมืดมนอันธการสับสนและสูญเปล่าอย่างไร้ค่า

  ในยุคปัจจุบันถึงกำหนดกาลปกโปรดเผยแพร่หลักสัจธรรมเพื่อเป็นหนทางสู่ความหลุดพ้น ผู้ที่โชคดีจึงได้รับการถ่ายทอดหลักสัจธรรมรู้หนทางการหลุดพ้น จะละเลยไม่ได้ที่จะต้องเอาใจใส่ในการสร้างคุณงามความดี เสริมสร้างคุณธรรมบารมีและเป็นผู้ที่มีจิตสำนึกที่ดี อีกทั้งต้องหมั่นคอยสำรวจตรวจสอบและเตือนสติตนเองอยู่เสมอ

  ตราบใดที่มนุษย์ยังต้องอ่านหนังสือเพื่อแสวงหาความเข้าใจและแนวทางการดำเนินชีวิต บทเตือนสติตนเองคงจะให้ประโยชน์กับท่านได้ไม่มากก็น้อย


  พระโอวาทพระอาจารย์จี้กง

  1. รู้จักพอ เป็นโชคเป็นลาภ นำมาซึ่งความสุข
  ไม่รู้จักพอ เป็นคนโลภ นำมาซึ่งการเวียนว่าย

  2. รู้จักหยุดภายในให้สงบ เป็นความร่มเย็นของจิตใจ นำมาซึ่งนิพพาน
  ไม่รู้จักภายในให้สงบ เป็นคนวุ่นวาย นำมาซึ่งความเดือดร้อน

  3. รู้จักวาง เป็นผู้เจริญ นำมาซึ่งไร้พันธนาการ
  ไม่รู้จักวางเป็นคนยึด นำมาซึ่งความวุ่นวาย

  4. รู้จักใช้ปัญญาเป็นผู้รู้ตื่น นำมาซึ่งความเบิกบาน
  ไม่รู้จักใช้ปัญญา เป็นคนโง่เขลา นำมาซึ่งการวุ่นวาย

  5. รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น เป็นผู้เมตตา นำมาซึ่งความสุข
  ไม่รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น เป็นคนเห็นแก่ตัว นำมาซึ่งยากเข็ญ

  6. รู้จักอภัย เป็นผู้มีธรรม นำมาซึ่งความผาสุข
  ไม่รู้จักอภัย เป็นคนช่างจดช่างจำ นำมาซึ่งความโดดเดี่ยว

  7. รู้จักเมตตาเป็นผู้ยิ่งใหญ่ นำมาซึ่งธรรม
  ไม่รู้จักเมตตาไร้ซึ่งธรรม นำมาซึ่งความเดือนร้อนวุ่นวาย

  8. รู้จักบำเพ็ญธรรม เป็นผู้น่าเลื่อมใส นำมาซึ่งการหลุดพ้น
  ไม่รู้จักบำเพ็ญธรรม เป็นคนน่าเวทนา นำมาซึ่งการเวียนว่าย

  9. รู้จักดีชั่วเป็นผู้กำลังบำเพ็ญ นำมาซึ่งการเจริญรอยตามพุทธะ
  ไม่รู้จักดีชั่ว เป็นผู้มืดมน นำมาซึ่งการเวียนว่าย

  10. รู้จักเกรงกลัวต่อบาป เป็นผู้ยำเกรงต่อกฎฟ้าดิน นำมาซึ่งความบริสุทธิ์
  ไม่รู้จักเกรงกลัวต่อบาป เป็นผู้ถือตน นำมาซึ่งความเดือดร้อน

  11. รู้จักธรรม เป็นผู้มีปัญญา นำมาซึ่งแจ่มแจ้ง
  ไม่รู้จักธรรม เป็นผู้มืดมน นำมาซึ่งความลุ่มหลง

  12. รู้จักสัจธรรม เป็นผู้กระจ่างโลก นำมาซึ่งความสว่าง
  ไม่รู้จักสัจธรรม เป็นผู้ลุ่มหลง นำมาซึ่งมืดมน

  13. รู้จักช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น เป็นผู้กระจ่างธรรม นำมาซึ่งความอบอุ่น
  ไม่รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น เป็นคนเห็นแก่ตัว นำมาซึ่งโดดเดี่ยว

  14. รู้จักผันแปรกฎแห่งกรรม เป็นผู้มีปัญญา นำมาซึ่งสุข
  ไม่รู้จักผันกฎแห่งกรรม เป็นผู้มืดมน นำมาซึ่งทรมาน

  15. รู้จักหน้าตาของตนที่แท้จริง เป็นผู้แยบยล นำมาซึ่งการหลุดพ้น
  ไม่รู้จักหน้าตาที่แท้จริง เป็นคนลุ่มหลง นำมาซึ่งความมืดมน

  16. รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นผู้น่ายกย่อง นำมาซึ่งจริยา
  ไม่รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นผู้เย่อหยิ่ง นำมาซึ่งผู้อื่นไม่ชื่นชอบ

  17. รู้จักรักษามิตรไมตรี เป็นที่ชื่นชอบ นำมาซึ่งสมานฉันท์
  ไม่รู้จักรักษามิตรไมตรี เป็นผู้โดดเดี่ยว

  18. รู้จักชีวิต เป็นผู้กว้างขวาง นำมาซึ่งปัญญา
  ไม่รู้จักชีวิต เป็นผู้ลุ่มหลง นำมาซึ่งมืดมน

  19. รู้จักยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นชัยต่อชีวิต นำมาซึ่งเบิกบาน
  ไม่รู้จักยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นคนอมทุกข์ นำมาซึ่งความมืดมน

  20. รู้จักถนอมบุญสัมพันธ์ เป็นที่ชื่นชอบ นำมาซึ่งอนาคต
  ไม่รู้จักถนอมบุญสัมพันธ์ เป็นคนขาดคุณธรรม นำมาซึ่งโดดเดี่ยว

  21. รู้จักอดทน เป็นยอดคน นำมาซึ่งศรัทธา
  ไม่รู้จักอดทน เป็นคนอ่อนแอ นำมาซึ่งปัญหา

  22. รู้จักระวัง เป็นคนรอบคอบ นำมาซึ่งความละเอียดอ่อน
  ไม่รู้จักระวัง เป็นคนประมาท นำมาซึ่งเดือดร้อน

  23. รู้จักใช้วาจา เป็นศรีแก่ตัว นำมาซึ่งจริยา
  ไม่รู้จักใช้วาจา เป็นคนเลอะเลือน นำมาซึ่งภัย

  24. รู้จักถนอมกาย เป็นศรีแก่ตัว นำมาซึ่งสรรเสริญ
  ไม่รู้จักถนอมกาย เป็นคนลุ่มหลง นำมาซึ่งมืดมน

  25. รู้จักประมาณตน เป็นผู้น่าเลื่อมใส นำมาซึ่งจริยา
  ไม่รู้จักประมาณตน เป็นคนถือตน นำมาซึ่งภัย

  26. รู้จักวางตน เป็นศรีแก่วงศ์ตระกูล นำมาซึ่งเลื่อมใส
  ไม่รู้จักวางตน เป็นคนอวดดี นำมาซึ่งผู้อื่นไม่ชื่นชอบ

  27. รู้จักประหยัด เป็นผู้ถนอมบุญ นำมาซึ่งวาสนา
  ไม่รู้จักประหยัด เป็นคนฟุ่มเฟือย นำมาซึ่งความเดือดร้อน

  28. รู้จักสร้างบุญบารมี เป็นฐานของผู้บำเพ็ญ นำมาซึ่งรู้แจ้ง
  ไม่รู้จักสร้างฐานบารมี เป็นผู้มืดมน

  29. รู้จักทุกข์ เป็นผู้รู้สัจชีวิต นำมาซึ่งรู้ตื่น
  ไม่รู้จักทุกข์ เป็นคนวุ่นวาย นำมาซึ่งเดือดร้อน

  30. รู้จักสุข เป็นผู้รู้สัจชีวิต นำมาซึ่งรู้ตื่น
  ไม่รู้จักสุข เป็นคนวุ่นวาย นำมาซึ่งเดือดร้อน


  ขอบคุณบทความจากวิธีดอทคอม


  http://variety.teenee.com/foodforbrain/11899.html
   

แชร์หน้านี้

Loading...