ปิดรับบริจาค ประมวลภาพรับทุนการศึกษาสามเณรภาคฤดูร้อนครั้งที่ 1 ปี 2560 ณ วัดศรีสวรรค์ นครสวรรค์ ค่ะ **น 4

ในห้อง 'งานบวช' ตั้งกระทู้โดย ไข่หวานน้อย, 2 มีนาคม 2017.

 1. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  6,304
  ค่าพลัง:
  +13,335
  อนุโมทนาสาธุค่ะ
   
 2. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  6,304
  ค่าพลัง:
  +13,335
  อนุโมทนาสาธุค่ะ
   
 3. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  6,304
  ค่าพลัง:
  +13,335
  อัพเดทวันที่ 13 มีค 60
  รายนามผู้ร่วมบุญบวชเณร ณ วัดศรีสวรรค์ ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
  ****************************************
  1 ไข่หวาน ร่วมบุญ 2300 บาท โอนวันที่ 2 มีค 60 เวลา 07.10 น
  2 น้องจอย แก้มหวาน ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 2 มีค 60 เวลา 07.24 น
  3 คุณเอก ก้องกังวาล ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 2 มีค 60 เวลา 21.14 น
  4 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท โอนวันที่ 2 มีค 60 เวลา 17.55 น
  5 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 25 บาท โอนวันที่ 2 มีค 60 เวลา 18.58 น
  6 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท โอนวันที่ 2 มีค 60 เวลา 21.44 น
  7 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท โอนวันที่ 2 มีค 60 เวลา 21.51 น
  8 นางสาวสุจิตรา ธุระกิจ ร่วมบุญ 20 บาท โอนวันที่ 2 มีค 60 เวลา 23.07 น
  9 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท โอนวันที่ 3 มีค 60 เวลา 02.32 น
  10 ผู้มีจิตศรัทธา 59 บาท โอนวันที่ 3 มีค 60 เวลา 11.30 น
  11 คุณพิมพาภรณ์ อรุณรุ่งโรจน์ ร่วมบุญ 59 บาท โอนวันที่ 3 มีค 60 เวลา 17.00 น
  12 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 3 มีค 60 เวลา 12.42 น
  13 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 3 มีค 60 เวลา 12.42 น
  14 คุณมุกดา ปรีชานุวัฒนสิริ ร่วมบุญ 2000 บาท โอนวันที่ 3 มีค 60 เวลา 15.00 น
  15 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท โอนวันที่ 3 มีค 60 เวลา 17.22 น
  16 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 3 มีค 60 เวลา 18.37 น
  17 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 4 มีค 60 เวลา 07.48 น
  18 นาง สาวิตรี ฉุยกลม ร่วมบุญ 1000 บาท โอนวันที่ 4 มีค 60 เวลา 10.35 น
  19 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 15 บาท โอนวันที่ 4 มีค 60 เวลา 15.42 น
  20 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 200 บาท โอนวันที่ 4 มีค 60 เวลา 18.18 น
  21 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 4 มีค 60 เวลา 22.11 น
  22 คุณมาลี แซ่เตียและครอบครัว ร่วมบุญ 2300 บาท โอนวันที่ 5 มีค60 เวลา 06.39 น
  23 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท โอนวันที่ 5 มีค 60 เวลา 09.32 น
  24 คุณ eakvega ร่วมบุญ 99.99 บาท โอนวันที่ 5 มีค 60 เวลา 17.24 น
  25 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท โอนวันที่ 5 มีค 60 เวลา 20.58 น
  26 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 19.99 บาท โอนวันที่ 5 มีค 60 เวลา 22.25 น
  27 คุณพิมพ์ใจ งามสมพรพงษ์ ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 6 มีค 60
  29 คุณจเร มูลเดช ร่วมบุญ 500 บาท โอนวันที่ 9 มีค 60 เวลา 14.17 น
  30 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 9 มีค 60 เวลา 16.30 น
  35 คุณชนะศึก จุลกะ ร่วมบุญ 2300 บาท โอนวันที่ 10 มีค 60 เวลา 12.05 น
  33 คุณปันนพัทธ์ ลิปิสิริพัชร ร่วมบุญ 1000 บาท โอนวันที่ 10 มีค 60 เวลา 12.10 น
  34 คุณManfred & Kanchana ร่วมบุญ 900 บาท โอนวันที่ 10 มีค 60 เวลา 12.10 น
  31 น้องสุธิดา ไชยเสนา ร่วมบุญ 1000 บาท โอนวันที่ 10 มีค 60 เวลา 15.32 น
  32 น.ส. ภัสสรา หุ่นจันทร์ และครอบครัว ร่วมบุญ 3800 บาท โอนวันที่ 10 มีค 60 เวลา 17.41 น
  28 คุณจิรา มุขคงคา พร้อมครอบครัว ร่วมบุญ 500 บาท โอนวันที่ 10 มีค 60 เวลา 18.01 น
  37 คุณยศพัทธ์ เลิศวิสิฐพล ร่วมบุญ 10 บาท โอนวันที่ 11 มีค 60 เวลา 09.24 น
  36 คุณอุษาวรรณ ตันไพบุลย์ ร่วมบุญ 500 บาท โอนวันที่ 11 มีค 60 เวลา 17.24 น
  39 คุณกฤษฎา สู่คุณากรวงศ์ ร่วมบุญ100 บาท โอนวันที่ 12 มีค 60 เวลา 15.09 น
  38 นายธราภุช โพธิ์แสง และนางทองรวม จันทบัตรและครอบครัว ร่วมบุญ 20 บาท โอนวันที่ 11 มีค 60 เวลา 17.30 น
  41 คุณ markna ร่วมบุญ 50 บาท โอนวันที่ 12 มีค 60 เวลา 02.03 น
  42 คุณ murata_19 ร่วมบุญ 30 บาท โอนวันที่ 12 มีค 60 เวลา 19.18 น
  43 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 200 บาท โอนวันที่ 12 มีค 60 เวลา 21.44 น
  40 คุณพิมพาภรณ์ อรุณรุ่งโรจน์ ร่วมบุญ 49 บาท โอนวันที่ 13 มีค 60 เวลา 17.00 น

  ***44 อาจารย์ภูดิษพัฒน์ ธนพัฒนปรีชา ร่วมบุญ 500 บาท โอนแล้ว 13มีค 60
  45 คุณปรียา ภัสร์ ร่วมบุญ 2000 บาท จอง
  46

  รวมทั้งสิ้น
  1. ผ้าไตร 11 ชุด ยังขาดอีก 19 ชุด
  2. บาตร 10 ใบ ยังขาดอีก
  3. ภัตตาหารเพล 2,836 จำนวน 4 วัน ยังขาดอีก 5 วัน
  4. น้ำปานะ 2,700 บาท ครบแล้ว
  5. ทุนการศึกษา 5,258 บาท ครบแล้ว


   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 6 เมษายน 2017
 4. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  6,304
  ค่าพลัง:
  +13,335
  อัพเดท 18 มีค 60
  รายนามเจ้าภาพผู้ร่วมบุญบวชเณร ณ วัดศรีสวรรค์ ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์

  **************************

  1 พัชราภา - สุรพล มณีรัตน์ 2300 บาท โอนวันที่ 2 มีค 60 เวลา 07.10 น
  2 น้องจอย แก้มหวาน 50 บาท โอนวันที่ 2 มีค 60 เวลา 07.24 น
  3 คุณเอก ก้องกังวาล 100 บาท โอนวันที่ 2 มีค 60 เวลา 21.14 น
  4 ผู้มีจิตศรัทธา 5 บาท โอนวันที่ 2 มีค 60 เวลา 17.55 น
  5 ผู้มีจิตศรัทธา 25 บาท โอนวันที่ 2 มีค 60 เวลา 18.58 น
  6 ผู้มีจิตศรัทธา 20 บาท โอนวันที่ 2 มีค 60 เวลา 21.44 น
  7 ผู้มีจิตศรัทธา 20 บาท โอนวันที่ 2 มีค 60 เวลา 21.51 น
  8 นางสาวสุจิตรา ธุระกิจ 20 บาท โอนวันที่ 2 มีค 60 เวลา 23.07 น
  9 ผู้มีจิตศรัทธา 30 บาท โอนวันที่ 3 มีค 60 เวลา 02.32 น
  10 ผู้มีจิตศรัทธา 59 บาท โอนวันที่ 3 มีค 60 เวลา 11.30 น
  11 คุณพิมพาภรณ์ อรุณรุ่งโรจน์ 49 บาท โอนวันที่ 3 มีค 60 เวลา 17.00 น
  12 ผู้มีจิตศรัทธา 100 บาท โอนวันที่ 3 มีค 60 เวลา 12.42 น
  13 ผู้มีจิตศรัทธา 10 บาท โอนวันที่ 3 มีค 60 เวลา 12.42 น
  14 คุณมุกดา ปรีชานุวัฒนสิริ 2000 บาท โอนวันที่ 3 มีค 60 เวลา 15.00 น
  15 ผู้มีจิตศรัทธา 20 บาท โอนวันที่ 3 มีค 60 เวลา 17.22 น
  16 ผู้มีจิตศรัทธา 50 บาท โอนวันที่ 3 มีค 60 เวลา 18.37 น
  17 ผู้มีจิตศรัทธา 100 บาท โอนวันที่ 4 มีค 60 เวลา 07.48 น
  18 นาง สาวิตรี ฉุยกลม 1000 บาท โอนวันที่ 4 มีค 60 เวลา 10.35 น
  19 ผู้มีจิตศรัทธา 15 บาท โอนวันที่ 4 มีค 60 เวลา 15.42 น
  20 ผู้มีจิตศรัทธา 200 บาท โอนวันที่ 4 มีค 60 เวลา 18.18 น
  21 ผู้มีจิตศรัทธา 100 บาท โอนวันที่ 4 มีค 60 เวลา 22.11 น
  22 คุณมาลี แซ่เตียและครอบครัว 2300 บาท โอนวันที่ 5 มีค60 เวลา 06.39 น
  23 ผู้มีจิตศรัทธา 1 บาท โอนวันที่ 5 มีค 60 เวลา 09.32 น
  24 คุณ eakvega 99.99 บาท โอนวันที่ 5 มีค 60 เวลา 17.24 น
  25 ผู้มีจิตศรัทธา 20 บาท โอนวันที่ 5 มีค 60 เวลา 20.58 น
  26 ผู้มีจิตศรัทธา 19.99 บาท โอนวันที่ 5 มีค 60 เวลา 22.25 น
  27 คุณพิมพ์ใจ งามสมพรพงษ์ 100 บาท โอนวันที่ 6 มีค 60
  28 คุณจเร มูลเดช 500 บาท โอนวันที่ 9 มีค 60 เวลา 14.17 น
  29 ผู้มีจิตศรัทธา 50 บาท โอนวันที่ 9 มีค 60 เวลา 16.30 น
  30 คุณชนะศึก จุลกะ 2300 บาท โอนวันที่ 10 มีค 60 เวลา 12.05 น
  31 คุณปันนพัทธ์ ลิปิสิริพัชร 1000 บาท โอนวันที่ 10 มีค 60 เวลา 12.10 น
  32 คุณManfred & Kanchana 900 บาท โอนวันที่ 10 มีค 60 เวลา 12.10 น
  33 น้องสุธิดา ไชยเสนา 1000 บาท โอนวันที่ 10 มีค 60 เวลา 15.32 น
  34 น.ส. ภัสสรา หุ่นจันทร์ และครอบครัว 3800 บาท โอนวันที่ 10 มีค 60 เวลา 17.41 น
  35 คุณจิรา มุขคงคา พร้อมครอบครัว 500 บาท โอนวันที่ 10 มีค 60 เวลา 18.01 น
  36 คุณยศพัทธ์ เลิศวิสิฐพล 10 บาท โอนวันที่ 11 มีค 60 เวลา 09.24 น
  37 คุณอุษาวรรณ ตันไพบุลย์ 500 บาท โอนวันที่ 11 มีค 60 เวลา 17.24 น
  38 นายธราภุช โพธิ์แสง และนางทองรวม จันทบัตรและครอบครัว 20 บาท โอนวันที่ 11 มีค 60 เวลา 17.30 น
  39 คุณ markna 50 บาท โอนวันที่ 12 มีค 60 เวลา 02.03 น
  40 คุณกฤษฎา สู่คุณากรวงศ์ 100 บาท โอนวันที่ 12 มีค 60 เวลา 15.09 น
  41 คุณ murata_19 30 บาท โอนวันที่ 12 มีค 60 เวลา 19.18 น
  42 ผู้มีจิตศรัทธา 200 บาท โอนวันที่ 12 มีค 60 เวลา 21.44 น
  43 คุณปภัสสิริย์ พิบูลสุนทรปรีดา และครอบครัว 500 บาท โอนวันที่ 13 มีค 60 เวลา 8.53 น
  44 คุณ Mo Grub 100 บาท โอนวันที่ 13 มีค 60 เวลา 09.08 น
  45 อาจารย์ภูดิษพัฒน์ ธนพัฒนปรีชา 500 บาท โอนวันที่ 13 มีค 60 เวลา 09.36 น
  46 อาจารย์กษิพัฒ ภูลังกา 500 บาท โอนวันที่ 13 มีค 60 เวลา 12.00 น
  47 น้อง Aoy 500 บาท โอนวันที่ 13 มีค 60 เวลา 15.45 น
  48 คุณพิมพาภรณ์ อรุณรุ่งโรจน์ 49 บาท โอนวันที่ 13 มีค 60 เวลา 17.00 น
  49 คุณจงรักษ์ วิพัฒนากลืน และญาติพี่น้อง 1000 บาท โอนวันที่ 13 มีค 60 เวลา 20.16 น
  50 คุณนุจจรินทร์ วิพัฒนากลืน และคุณชินโชติ สกุลปัญญาก้อง พร้อมบุตร 500 บาท โอนวันที่ 16 มีค 60 เวลา 13.34 น
  51 น.ส.นลินภัสร์ จิรัตติกานนท์ 500 บาท โอนวันที่ 16 มีค 60 เวลา 22.50 น
  52 ผู้มีจิตศรัทธา 6 บาท โอนวันที่ 18 มีค 60 08.42 น
  53 คุณปรียา ภัสร์ 2000 บาท จองโอนแล้วจะแจ้งให้ทราบ

  54 คุณทนง - งามพิศ - พัชนี จงเจริญ 1000 บาท โอนวันที่ 18 มีค 60 เวลา 11.40 น
  55 คุณอลิษา วนาประเสริฐศักดิ์ 500 บาท โอนวันที่ 18 มีค 60 เวลา 11.40 น
  56 คุณชลกรพัฒน์ วงศ์ภูมิรินทร์ 500 บาท โอนวันที่ 18 มีค 60 เวลา 11.40 น

  ************************************

  1. ผ้าไตร จำนวน 30 ชุด ขณะนี้ได้ 19 ชุดๆ ละ 500 บาท ยังขาดอีก 11 ชุด
  2. บาตร จำนวน 30 ใบ ขณะนี้ได้ 14 ใบ ๆ ละ 500 บาท ยังขาดอีก 16 ใบ
  3. ภัตตาหารเพล 3,729 บาท ยังขาดอีก 771
  4. น้ำปานะ 2,700 บาท ครบแล้ว
  5. ทุนการศึกษา 5,258 บาท ครบแล้ว

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,979 บาท
  ยังขาดอีก 15,560 บาท
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 6 เมษายน 2017
 5. anpan127

  anpan127 สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 พฤษภาคม 2014
  โพสต์:
  33
  ค่าพลัง:
  +59
  ร่วมบุญด้วยจ้าา
  ทนง จงเจริญ
  งามพิศ จงเจริญ
  พัชนี จงเจริญ
  บาตร 1 ชุด ผ้าไตร 1 ชุด

  อลิษา วนาประเสริฐศักดิ์ ผ้าไตร 1 ชุด
  ชลกรพัฒน์ วงศ์ภูมิรินทร์ บาตร 1 ชุด
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • image.jpeg
   image.jpeg
   ขนาดไฟล์:
   119.2 KB
   เปิดดู:
   10
 6. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  6,304
  ค่าพลัง:
  +13,335
  รายนามเจ้าภาพที่ได้ร่วมบุญบาตรพระ มีดังนี้ค่ะ
  1.คุณภัสสรา หุ่นจันทร์และครอบครัว ร่วมบุญบาตร 2 ใบ
  2. คุณมุกดา ปรีชานุวัฒนสิริ 1 ใบ
  3. คุณสาวิตรี ฉุยกลม 1ใบ
  4. พัชราภา-สุรพล มณีรัตน์ 1 ใบ
  5. คุณนลินภัสร์ จิรัตติกานนท์ 1 ใบ
  6. คุณมาลี แซ่เตียและครอบครัว 1 ใบ
  7. คุณปันนพัทธ์ ลิปิสิริพัชร 1ใบ
  8. คุณจิรา มุขคงคาพร้อมครอบครัว 1 ใบ
  9. คุณชนะศึก จุลกะ 1 ใบ
  10. อาจารย์กษิพัฒ ภูลังกา 1ใบ
  11 คุณทนง - งามพิศ - พัชนี จงเจริญ 1 ใบ
  12 คุณชลกรพัฒน์ วงศ์ภูมิรินทร์1 ใบ
  13. คุณอุษณีย์ - ฉลอง เจริญวงศ์สวัสดิ์ 1 ใบ
  14. คุณปรียา ภัสร์ 1 ใบ

  รวม 15ใบ ขาดอีก 15 ใบ ค่ะ
  17264425_1902641593348117_7273818776368402219_n.jpg 17264989_1902644026681207_3698135480451235355_n.jpg 17342907_1902639133348363_2206477915645529503_n.jpg 17353176_1902638026681807_6131429008735620602_n.jpg 17353176_1902638803348396_5163043647828114835_n.jpg 17358747_1902638803348396_5163043647828114835_o.jpg 17361846_1902642623348014_8761012475230555143_n.jpg 17361906_1902638450015098_8031265681419282914_n.jpg 17388933_1902678220011121_8575784868637047684_o.jpg
   
 7. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  6,304
  ค่าพลัง:
  +13,335
  เจ้าภาพถวายปัจจัยทุนการศึกษา มีดังนี้คะ
  1. คุณพัชราภา - สุรพล มณีรัตน์ จำนวน 1 ทุน
  2. คุณมุกดา ปรีชานุวัฒนสิริ จำนวน 1 ทุน
  3. คุณมาลี แซ่เตีย และครอบครัว จำนวน 1 ทุน
  4. คุณจเร มูลเดช จำนวน 1 ทุน
  5.คุณชนะศึก จุลกะ จำนวน 1 ทุน
  6. คุณสุธิดา ไชยเสนา จำนวน 1 ทุน
  7. คุณภัสสรา หุ่นจันทร์และครอบครัว จำนวน 2 ทุน
  8. คุณปรียา ภัสร์ รอโอน
  *********************************

  เจ้าภาพถวายน้ำปานะ มีดังนี้
  1. คุณพัชราภา - สุรพล มณีรัตน์ 300 บาท
  2. คุณมาลี แซ่เตีย และครอบครัว 300 บาท
  3. คุณชนะศึก จุลกะ 300 บาท
  4. คุณ Manfred & Kanchana 900 บาท
  5. คุณภัสสรา หุ่นจันทร์และครอบครัว 300 บาท
  8. คุณปรียา ภัสร์ รอโอน
   
 8. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  6,304
  ค่าพลัง:
  +13,335
  จากเดิมที่ได้บอกบุญไว้ ว่า เด็กจะมาบวช 30 คน นั้น
  ขณะนี้มีพ่อแม่ผู้ปกครองพาน้องๆ เด็กๆ มาสมัครเพิ่มอีก 10 คน รวมเป็น 40 คน

  1. ผ้าไตร จำนวน 30+10 ชุด = 40 ชุด ยังขาดอีก 21 ชุด
  (สามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพชุดละ 500 บาท)

  2. บาตร จำนวน 30+10 ใบ = 40 ใบ ยังขาดอีก 25 ใบ
  (สามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพใบละ 500 บาท)
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 6 เมษายน 2017
 9. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  6,304
  ค่าพลัง:
  +13,335
  57 คุณอุษณีย์ - ฉลอง เจริญวงศ์สวัสดิ์ ร่วมบุญบาตร 1 ใบ 500 บาท โอนวันที่ 18 มีค 60 เวลา 15.41 น
  58 คุณปภัสรา พิมพ์วงศ์ - มาอากิ มิยาอุจิ ร่วมบุญบาตร 1 ใบ 500 บาท โอนวันที่ 18 มีค 60 เวลา 19.45 น
  59. คุณเอก ก้องกังวาล ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 18 มีค 60 เวลา 20.37 น
  60. คุณจิรโมท ประทุมมาศ ร่วมบุญ ผ้าไตร 1 ชุด บาตร 1 ใบ โอนแล้วจะแจ้งให้ทราบค่ะ
  17264246_1902860976659512_7517857140106828410_n.jpg 17265020_1902860986659511_3192433797835763031_n.jpg 17362632_1902860973326179_2409664831040051330_n.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 18 มีนาคม 2017
 10. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  6,304
  ค่าพลัง:
  +13,335
  61. คุณยศพัทธ์ เลิศวิสิฐพล ร่วมบุญ 20 บาท โอนวันที่ 18 มีค 60 เวลา 21.37 น
  62. คุณวริทธิ์นันท์ พรมศรี ร่วมบุญผ้าไตร 1 ชุด บาตร 1 ใบ โอนแล้วจะแจ้งให้ทราบ

  *******************************
  จากเดิมที่ได้บอกบุญไว้ ว่า เด็กจะมาบวช 30 คน นั้น
  ขณะนี้มีพ่อแม่ผู้ปกครองพาน้องๆ เด็กๆ มาสมัครเพิ่มอีก 10 คน รวมเป็น 40 คน

  1. ผ้าไตร จำนวน 30+10 ชุด = 40 ชุด ยังขาดอีก19 ชุด
  (สามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพชุดละ 500 บาท)

  2. บาตร จำนวน 30+10 ใบ = 40 ใบ ยังขาดอีก 22 ใบ
  (สามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพใบละ 500 บาท)

  3. ภัตตาหารเพล ยังขาดอีก 304 บาท
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 6 เมษายน 2017
 11. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  6,304
  ค่าพลัง:
  +13,335
  อัพเดทวันที่ 19 มีค 60
  *********************
  - คุณอุษณีย์ - ฉลอง เจริญวงศ์สวัสดิ์ ร่วมบุญบาตร 1 ใบ 500 บาท โอนวันที่ 18 มีค 60 เวลา 15.41 น
  - คุณปภัสรา พิมพ์วงศ์ - มาอากิ มิยาอุจิ ร่วมบุญบาตร 1 ใบ 500 บาท โอนวันที่ 18 มีค 60 เวลา 19.45 น
  - คุณเอก ก้องกังวาล ร่วมบุญ 100 บาท โอนวันที่ 18 มีค 60 เวลา 20.37 น
  - คุณจิรโมท ประทุมมาศ ร่วมบุญ ผ้าไตร 1 ชุด บาตร 1 ใบ โอนแล้วจะแจ้งให้ทราบค่ะ
  - คุณยศพัทธ์ เลิศวิสิฐพล ร่วมบุญ 20 บาท โอนวันที่ 18 มีค 60 เวลา 21.37 น
  - คุณวริทธิ์นันท์ พรมศรี ร่วมบุญผ้าไตร 1 ชุด บาตร 1 ใบ โอนแล้วจะแจ้งให้ทราบ
  - คุณเกริกศักดิ์ จิตราทร ร่วมบุญผ้าไตร 1 ชุด บาตร 1 ใบ โอนแล้วจะแจ้งให้ทราบ
  - คุณจิดาภา ผิวฟัก ร่วมบุญผ้าไตร 1 ชุด บาตร 1 ใบ โอนแล้วจะแจ้งให้ทราบ
  - นส.ปานรพีพัชร รัตนอังศิริกุล ร่วมบุญผ้าไตร 1 ชุด บาตร 1 ใบ โอนวันที่ 19 มีค 60 เวลา 14.15 น
  *******************************
  จากเดิมที่ได้บอกบุญไว้ ว่า เด็กจะมาบวช 30 คน นั้น
  ขณะนี้มีพ่อแม่ผู้ปกครองพาน้องๆ เด็กๆ มาสมัครเพิ่มอีก 10 คน รวมเป็น 40 คน

  1. ผ้าไตร จำนวน 30+10 ชุด = 40 ชุด ยังขาดอีก16 ชุด
  (สามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพชุดละ 500 บาท)

  2. บาตร จำนวน 30+10 ใบ = 40 ใบ ยังขาดอีก 19 ใบ
  (สามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพใบละ 500 บาท)

  3. ภัตตาหารเพล คุณจิดาภา ขอปิดยอด 134 บาท สาธุๆๆค่ะ
  หมดเขตปิดรับวันที่ 2 เมษายน 2560
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 6 เมษายน 2017
 12. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  6,304
  ค่าพลัง:
  +13,335
  อัพเดทวันที่ 20 มีค 60


  1 พัชราภา - สุรพล มณีรัตน์ 2300 บาท โอนวันที่ 2 มีค 60 เวลา 07.10 น
  2 น้องจอย แก้มหวาน 50 บาท โอนวันที่ 2 มีค 60 เวลา 07.24 น
  3 คุณเอก ก้องกังวาล 100 บาท โอนวันที่ 2 มีค 60 เวลา 21.14 น
  4 ผู้มีจิตศรัทธา 5 บาท โอนวันที่ 2 มีค 60 เวลา 17.55 น
  5 ผู้มีจิตศรัทธา 50 บาท โอนวันที่ 2 มีค 60 เวลา 16.51 น
  6 ผู้มีจิตศรัทธา 25 บาท โอนวันที่ 2 มีค 60 เวลา 18.58 น
  7 ผู้มีจิตศรัทธา 20 บาท โอนวันที่ 2 มีค 60 เวลา 21.44 น
  8 ผู้มีจิตศรัทธา 20 บาท โอนวันที่ 2 มีค 60 เวลา 21.51 น
  9 นางสาวสุจิตรา ธุระกิจ 20 บาท โอนวันที่ 2 มีค 60 เวลา 23.07 น
  10 ผู้มีจิตศรัทธา 30 บาท โอนวันที่ 3 มีค 60 เวลา 02.32 น
  11 ผู้มีจิตศรัทธา 59 บาท โอนวันที่ 3 มีค 60 เวลา 11.30 น
  12 คุณพิมพาภรณ์ อรุณรุ่งโรจน์ 49 บาท โอนวันที่ 3 มีค 60 เวลา 17.00 น
  13 ผู้มีจิตศรัทธา 100 บาท โอนวันที่ 3 มีค 60 เวลา 12.42 น
  14 ผู้มีจิตศรัทธา 10 บาท โอนวันที่ 3 มีค 60 เวลา 12.42 น
  15 คุณมุกดา ปรีชานุวัฒนสิริ 2000 บาท โอนวันที่ 3 มีค 60 เวลา 15.00 น
  16 ผู้มีจิตศรัทธา 20 บาท โอนวันที่ 3 มีค 60 เวลา 17.22 น
  17 ผู้มีจิตศรัทธา 50 บาท โอนวันที่ 3 มีค 60 เวลา 18.37 น
  18 ผู้มีจิตศรัทธา 100 บาท โอนวันที่ 4 มีค 60 เวลา 07.48 น
  19 นาง สาวิตรี ฉุยกลม 1000 บาท โอนวันที่ 4 มีค 60 เวลา 10.35 น
  20 ผู้มีจิตศรัทธา 15 บาท โอนวันที่ 4 มีค 60 เวลา 15.42 น
  21 ผู้มีจิตศรัทธา 200 บาท โอนวันที่ 4 มีค 60 เวลา 18.18 น
  22 ผู้มีจิตศรัทธา 100 บาท โอนวันที่ 4 มีค 60 เวลา 22.11 น
  23 คุณมาลี แซ่เตียและครอบครัว 2300 บาท โอนวันที่ 5 มีค60 เวลา 06.39 น
  24 ผู้มีจิตศรัทธา 1 บาท โอนวันที่ 5 มีค 60 เวลา 09.32 น
  25 คุณ eakvega 99.99 บาท โอนวันที่ 5 มีค 60 เวลา 17.24 น
  26 ผู้มีจิตศรัทธา 20 บาท โอนวันที่ 5 มีค 60 เวลา 20.58 น
  27 ผู้มีจิตศรัทธา 19.99 บาท โอนวันที่ 5 มีค 60 เวลา 22.25 น
  28 คุณพิมพ์ใจ งามสมพรพงษ์ 100 บาท โอนวันที่ 6 มีค 60
  29 คุณจเร มูลเดช 500 บาท โอนวันที่ 9 มีค 60 เวลา 14.17 น
  30 ผู้มีจิตศรัทธา 50 บาท โอนวันที่ 9 มีค 60 เวลา 16.30 น
  31 คุณชนะศึก จุลกะ 2300 บาท โอนวันที่ 10 มีค 60 เวลา 12.05 น
  32 คุณปันนพัทธ์ ลิปิสิริพัชร 1000 บาท โอนวันที่ 10 มีค 60 เวลา 12.10 น
  33 คุณManfred & Kanchana 900 บาท โอนวันที่ 10 มีค 60 เวลา 12.10 น
  34 น้องสุธิดา ไชยเสนา 1000 บาท โอนวันที่ 10 มีค 60 เวลา 15.32 น
  35 น.ส. ภัสสรา หุ่นจันทร์ และครอบครัว 3800 บาท โอนวันที่ 10 มีค 60 เวลา 17.41 น
  36 คุณจิรา มุขคงคา พร้อมครอบครัว 500 บาท โอนวันที่ 10 มีค 60 เวลา 18.01 น
  37 คุณยศพัทธ์ เลิศวิสิฐพล 10 บาท โอนวันที่ 11 มีค 60 เวลา 09.24 น
  38 คุณอุษาวรรณ ตันไพบุลย์ 500 บาท โอนวันที่ 11 มีค 60 เวลา 17.24 น
  39 นายธราภุช โพธิ์แสง และนางทองรวม จันทบัตรและครอบครัว 20 บาท โอนวันที่ 11 มีค 60 เวลา 17.30 น
  40 คุณ markna 50 บาท โอนวันที่ 12 มีค 60 เวลา 02.03 น
  41 คุณกฤษฎา สู่คุณากรวงศ์ 100 บาท โอนวันที่ 12 มีค 60 เวลา 15.09 น
  42 คุณ murata_19 30 บาท โอนวันที่ 12 มีค 60 เวลา 19.18 น
  43 ผู้มีจิตศรัทธา 200 บาท โอนวันที่ 12 มีค 60 เวลา 21.44 น
  44 คุณปภัสสิริย์ พิบูลสุนทรปรีดา และครอบครัว 500 บาท โอนวันที่ 13 มีค 60 เวลา 8.53 น
  45 คุณ Mo Grub 100 บาท โอนวันที่ 13 มีค 60 เวลา 09.08 น
  46 อาจารย์ภูดิษพัฒน์ ธนพัฒนปรีชา 500 บาท โอนวันที่ 13 มีค 60 เวลา 09.36 น
  47 อาจารย์กษิพัฒ ภูลังกา 500 บาท โอนวันที่ 13 มีค 60 เวลา 12.00 น
  48 คุณอรัญญา ชาญวนิชย์กุลชัย และครอบครัว 500 บาท โอนวันที่ 13 มีค 60 เวลา 15.45 น
  49 คุณพิมพาภรณ์ อรุณรุ่งโรจน์ 49 บาท โอนวันที่ 13 มีค 60 เวลา 17.00 น
  50 ผู้มีจิตศรัทธา 20 บาท โอนวันที่ 13 มีค 60 เวลา 17.31 น
  51 ผู้มีจิตศรัทธา 88 บาท โอนวันที่ 13 มีค 60 เวลา 18.52 น
  52 คุณจงรักษ์ วิพัฒนากลืน และญาติพี่น้อง 1000 บาท โอนวันที่ 13 มีค 60 เวลา 20.16 น
  53 คุณนุจจรินทร์ วิพัฒนากลืน และคุณชินโชติ สกุลปัญญาก้อง พร้อมบุตร 500 บาท โอนวันที่ 16 มีค 60 เวลา 13.34 น
  54 น.ส.นลินภัสร์ จิรัตติกานนท์ 500 บาท โอนวันที่ 16 มีค 60 เวลา 22.50 น
  55 ผู้มีจิตศรัทธา 60 บาท โอนวันที่ 16 มีค 60 เวลา 08.23 น
  56 ผู้มีจิตศรัทธา 6 บาท โอนวันที่ 16 มีค 60 เวลา 08.42 น
  57 ผู้มีจิตศรัทธา 50 บาท โอนวันที่ 16 มีค 60 เวลา 18.49 น
  58 ผู้มีจิตศรัทธา 79 บาท โอนวันที่ 16 มีค 60 เวลา 09.39 น

  59 คุณปรียา ภัสร์ 2000 บาท
  60 คุณทนง - งามพิศ - พัชนี จงเจริญ 1000 บาท โอนวันที่ 18 มีค 60 เวลา 11.40 น
  61 คุณอลิษา วนาประเสริฐศักดิ์ 500 บาท โอนวันที่ 18 มีค 60 เวลา 11.40 น
  62 คุณชลกรพัฒน์ วงศ์ภูมิรินทร์ 500 บาท โอนวันที่ 18 มีค 60 เวลา 11.40 น
  63 คุณอุษณีย์ - ฉลอง เจริญวงศ์สวัสดิ์ 500 บาท โอนวันที่ 18 มีค 60 เวลา 15.41 น
  64 คุณปภัสรา พิมพ์วงศ์ - มาอากิ มิยาอุจิ 500 บาท โอนวันที่ 18 มีค 60 เวลา 19.45 น
  65 คุณ เอก ก้องกังวาล 100 บาท โอนวันที่ 18 มีค 60 เวลา 20.37 น
  66 คุณจิรโมท ประทุมมาศ 1000 บาท โอนวันที่ 20 มีค 60 เวลา 17.53 น
  67 คุณยศพัทธ์ เลิศวิสิฐพล 20 บาท โอนวันที่ 18 มีค 60 เวลา 21.37 น
  68 คุณปานรพีพัชร รัตนอังศิริกุล 1000 บาท โอนวันที่ 18 มีค 60 เวลา 14.15 น
  69 คุณพิมพ์ใจ งามสมพรพงษ์ 170 บาท โอนวันที่ 18 มีค 60 เวลา 08.15 น
  70 คุณพัฒนพงค์และสายศิริ มีระเสน 500 บาท โอนวันที่ 20 มีค 60 เวลา 08.37 น
  71 คุณจิดาภา ผิวฟัก 1000 บาท โอนวันที่ 20 มีค 60 เวลา 16.05 น
  72 คุณผาติพร คมมี และครอบครัว 500 บาท โอนวันที่ 20 มีค 60 เวลา 17.10 น
  73 ผู้มีจิตศรัทธา 1,000 บาท โอนวันที่ 20มีค 60 เวลา 17.53 น
  74 ด.ช.กอล์ฟ ลิปิสิริพัชร 500 บาท โอนวันที่ 20 มีค 60 เวลา 18.06 น
  75 ด.ช.เก่ง ลิปิสิริพัชร 500 บาท โอนวันที่ 20 มีค 60 เวลา 18.06 น
  76 คุณเกริกศักดิ์ จิตราทร 1000 บาท โอนวันที่ 21 มีค 60 เวลา 10.20 น

  77 คุณวริทธิ์ธนนันท์ พรมศรี 1000 บาท จอง
  78 คุณแครอล นันท์ชนก ศิริปัทมา 249.99 บาท โอนวันที่ 20 มีค 60 เวลา 19.19 น

  **************************************************

  1. ผ้าไตร จำนวน 30+10 ชุด = 40 ชุด ยังขาดอีก13ชุด
  (สามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพชุดละ 500 บาท)

  2. บาตร จำนวน 30+10 ใบ = 40 ใบ ยังขาดอีก 18 ใบ
  (สามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพใบละ 500 บาท)

  3. ภัตตาหารเพล คุณจิดาภา ขอปิดยอด 134 บาท สาธุๆๆค่ะ
  หมดเขตปิดรับวันที่ 2 เมษายน 2560
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 6 เมษายน 2017
 13. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  6,304
  ค่าพลัง:
  +13,335
  17155887_1902643483347928_624810494770761251_n.jpg 17352261_1904057843206492_2852919990655024183_n.jpg 17362410_1904057839873159_5029115295901005473_n.jpg 17362564_1904057899873153_1508311954797506741_n.jpg 17425918_1904057849873158_958121126700000876_n.jpg

  1. ผ้าไตร จำนวน 30+10 ชุด = 40 ชุด ยังขาดอีก13ชุด
  (สามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพชุดละ 500 บาท)

  2. บาตร จำนวน 30+10 ใบ = 40 ใบ ยังขาดอีก 18 ใบ
  (สามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพใบละ 500 บาท)

  3. ภัตตาหารเพล คุณจิดาภา ขอปิดยอด 134 บาท สาธุๆๆค่ะ
  หมดเขตปิดรับวันที่ 2 เมษายน 2560
  *********************************
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 6 เมษายน 2017
 14. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  6,304
  ค่าพลัง:
  +13,335
  อนุโมทนาสาธุกับคุณนัทธมน ธัชชยันต์ และนางสาวชญาณ์นันท์ นวพรอนันต์ พร้อมครอบครัว โอนวันที่ 22 มีค 60
  ********************************
  ยังขาดอีก
  1. ผ้าไตร จำนวน 30+10 ชุด = 40 ชุด ยังขาดอีก12 ชุด
  (สามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพชุดละ 500 บาท)


  2. บาตร จำนวน 30+10 ใบ = 40 ใบ ยังขาดอีก 16 ใบ
  (สามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพใบละ 500 บาท)



  หมดเขตปิดรับวันที่ 2 เมษายน 2560
  *********************************
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 6 เมษายน 2017
 15. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  6,304
  ค่าพลัง:
  +13,335
  อนุโมทนาสาธุกับคุณวิรินทร์ญา หาญกุดตุ้มพร้อมครอบครัว ร่วมบุญบวชเณรผ้าไตร 1 ชุด บาตรพระ 1 ใบ ถวายวัดศรีสวรรค์ ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ นครสวรรค์ โอนวันที่ 22 มีค 60 เวลา 17.26 น
  ******************************
  1. ผ้าไตร จำนวน 40 ชุด ยังขาดอีก 11 ชุด
  (สามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพชุดละ 500 บาท)
  2. บาตร จำนวน 40 ใบ ยังขาดอีก 15 ใบ
  (สามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพใบละ 500 บาท)

  หมดเขตปิดรับวันที่ 2 เมษายน 2560
  *********************************
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 6 เมษายน 2017
 16. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  6,304
  ค่าพลัง:
  +13,335
  อนุโมทนาสาธุกับน้องอินทุอร และคุณแม่จันทนา รังรักษ์ ร่วมบุญบวชเณรผ้าไตร 2 ชุด บาตรพระ 2 ใบ ถวายวัดศรีสวรรค์ ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ นครสวรรค์ โอนวันที่ 22 มีค 60 เวลา 18.33 น
  ******************************
  1. ผ้าไตร จำนวน 40 ชุด ยังขาดอีก 9 ชุด
  (สามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพชุดละ 500 บาท)
  2. บาตร จำนวน 40 ใบ ยังขาดอีก 13 ใบ
  (สามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพใบละ 500 บาท)

  หมดเขตปิดรับวันที่ 2 เมษายน 2560
  *********************************
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 6 เมษายน 2017
 17. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  6,304
  ค่าพลัง:
  +13,335
  เจ้าภาพที่ได้ร่วมบุญผ้าไตรและบาตรเณร ต้องการใบอนุโมทนาบัตรก็สามารถแจ้งที่อยู่ที่ติดต่อสะดวกมาทางข้อความนะคะ

  คุณมุกดา ปรีชานุวัฒนสิริ 2000บาท

  นาง สาวิตรี ฉุยกลม 1000 บาท

  คุณมาลี แซ่เตียและครอบครัว 2300 บาท

  คุณจเร มูลเดช 500 บาท

  คุณชนะศึก จุลกะ 2300 บาท

  คุณปันนพัทธ์ ลิปิสิริพัชร 1000 บาท

  คุณManfred & Kanchana 900 บาท

  น้องสุธิดา ไชยเสนา 1000 บาท

  น.ส. ภัสสรา หุ่นจันทร์ และครอบครัว 3800 บาท

  คุณจิรา มุขคงคา พร้อมครอบครัว 500 บาท

  คุณอุษาวรรณ ตันไพบุลย์ 500 บาท

  คุณปภัสสิริย์ พิบูลสุนทรปรีดา และครอบครัว 500 บาท

  อาจารย์ภูดิษพัฒน์ ธนพัฒนปรีชา 500 บาท

  อาจารย์กษิพัฒ ภูลังกา 500 บาท

  คุณอรัญญา ชาญวนิชย์กุลชัย และครอบครัว 500 บาท

  คุณจงรักษ์ วิพัฒนากลืน และญาติพี่น้อง 1000 บาท

  คุณนุจจรินทร์ วิพัฒนากลืน และคุณชินโชติ สกุลปัญญาก้อง พร้อมบุตร 500 บาท

  น.ส.นลินภัสร์ จิรัตติกานนท์ 500 บาท

  คุณทนง - งามพิศ - พัชนี จงเจริญ 1000 บาท

  คุณอลิษา วนาประเสริฐศักดิ์ 500 บาท

  คุณชลกรพัฒน์ วงศ์ภูมิรินทร์ 500 บาท

  คุณอุษณีย์ - ฉลอง เจริญวงศ์สวัสดิ์ 500 บาท

  คุณปภัสรา พิมพ์วงศ์ - มาอากิ มิยาอุจิ 500 บาท

  คุณจิรโมท ประทุมมาศ 1000 บาท

  คุณปานรพีพัชร รัตนอังศิริกุล 1000 บาท

  คุณพัฒนพงค์และสายศิริ มีระเสน 500 บาท

  คุณจิดาภา ผิวฟัก 1000 บาท

  คุณผาติพร คมมี และครอบครัว 500 บาท

  ด.ช.กอล์ฟ ลิปิสิริพัชร 500 บาท

  ด.ช.เก่ง ลิปิสิริพัชร 500 บาท

  คุณเกริกศักดิ์ จิตราทร 1000 บาท

  คุณวริทธิ์ธนนันท์ พรมศรี 1000 บาท

  คุณสุริยะพรหม พูลอาดและครอบครัว 500 บาท

  คุณวิรินทร์ญา หาญกุดตุ้มพร้อมครอบครัว 1000 บาท

  คุณอินทุอร รังรักษ์ และคุณแม่จันทนา รังรักษ์ 2000 บาท

  คุณนัทธมน ธัชชยันต์ และนางสาวชญาณ์นันท์ นวพรอนันต์ พร้อมครอบครัว 1000 บาท
   
 18. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  6,304
  ค่าพลัง:
  +13,335
  อนุโมทนาสาธุกับคุณกัญญาภัค เจียงวรรธนะ ร่วมบุญ ผ้าไตร 1 ชุด บาตร 1 ใบ โอนวันที่ 23 มีค 60 เวลา 21.42 น
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 6 เมษายน 2017
 19. anpan127

  anpan127 สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 พฤษภาคม 2014
  โพสต์:
  33
  ค่าพลัง:
  +59
  ร่วมถวายผ้าไตร 1 ชุด
  คุณ ศิรดา ลิขิตวานิช และครอบครัว
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • image.jpeg
   image.jpeg
   ขนาดไฟล์:
   118.7 KB
   เปิดดู:
   9
 20. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  6,304
  ค่าพลัง:
  +13,335
  อนุโมทนาสาธุกับคุณสุรศักดิ์ โห้ยุขัน ร่วมบุญ ผ้าไตร 1 ชุด บาตร 1 ใบ โอนวันที่ 24 มีค 60 เวลา 10.25 น
  คุณศิรดา ลิขิตวานิช และครอบครัว ร่วมบุญผ้าไตร 1 ชุด โอนวันที่ 24 มีค 60 เวลา 10.28 น
  คุณจิตติรัตน์ นิธิโภคินกุลและครอบครัว ร่วมบุญ 100 บาท เป็นน้ำปานะ โอนวันที่ 24 มีค 60 เวลา 08.30 น
  *
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 6 เมษายน 2017
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - ประมวลภาพรับทุนการศึกษาสามเณรภาคฤดูร้อนครั้งที่ 2560 วัดศรีสวรรค์
 1. mahanatidotcom
  ตอบ:
  11
  เปิดดู:
  59
 2. Higtmax
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  63
 3. โพธิสัตว์ เตือนภัย
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  418
 4. iamfu
  ตอบ:
  31
  เปิดดู:
  159
 5. mahanatidotcom
  ตอบ:
  11
  เปิดดู:
  158

แชร์หน้านี้

Loading...