ฝึกอารมณ์คิดในชีวิตประจำวัน--สำหรับผู้มุ่งพระนิพพานในภพชาติอันใกล้

ในห้อง 'หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ' ตั้งกระทู้โดย พุทโธอวโลกิเตศวร, 11 ตุลาคม 2016.

ขณะนี้มีคนกำลังดูกระทู้นี้อยู่ 1 คน ( สมาชิก 0 คน และ บุคคลทั่วไป 1 คน )
 1. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  ข้อความ:
  11,722
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +52,322
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน  "...เอาจิตคิดอย่างนี้ไว้ทุกวัน ลืมตาขึ้นมาปั๊บ บูชาพระเสร็จ คิดอย่างนี้และให้นึกต่อไปว่า ชีวิตเป็นของไม่เที่ยง แต่ความตายเป็นของเที่ยง เราอาจจะตายได้ทุกขณะ ที่นั่งคุยเวลานี้คุณอาจจะตายทันทีทันใดก็ได้ อย่าไปรอความป่วย ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นของไม่แน่นอน มันป่วยหรือไม่ป่วยมันก็ตาย เวลาคุณจะตาย
  ...และอีกประการหนึ่งก็ใช้บังสุกุลเป็นว่า
  " อจิรัง วตยัง กาโย ปฏวิง อธิเสสสติ ฉุฑโฑ อเปตวิญญาโณ นิรัตถังวะ กลิงครัง ร่างกายนี้อีกไม่ช้าไม่นานนักก็จะมีวิญญาณไปปราศแล้ว (คือจะหมดวิญญาณ) "
  ... มันก็จะตายร่างกายนี้เวลาที่เราอยู่ คนนั้นก็บูชา คนนั้นก็รักคนนี้ก็ชอบถ้าเราตายแล้วจริง ๆ แม้แต่เท้าเขาก็ไม่อยากเขี่ยร่างกายของเรา เขาเห็นสภาพร่างกายเป็นของน่าเกลียดเขามีความรังเกียจในร่างกาย มันก็สู้ไม้ท่อนที่ไร้ประโยชน์ไม่ได้ ไม้ท่อนดีกว่า จงคิดว่า ร่างกายไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา เราไม่มีใน
  ร่างกาย ร่างกายไม่มีในเรา ถ้าร่างกายนี้ตายเมื่อไรขอไปนิพพานจุดเดียว..."
  หลวงพ่อฤๅษีฯ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี  14681650_1082927425095591_5961409893412477492_n.jpg
   
 2. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  ข้อความ:
  11,722
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +52,322
  สมมุติว่าเราแต่งงานแล้ว มีลูกมีเต้าแล้ว
  โยนคู่ครองทิ้งไปรึ โยนทิ้งไปรึ อันนี้ก็ไม่ถูก
  พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแบบนั้น สอนแต่เพียงว่า
  ถ้ามีขึ้นมาแล้วก็วิจัยดูให้ดีว่ามันสุขหรือมันทุกข์
  ถ้ามันทุกข์จริงเราก็ต้องถือว่าชาตินี้เป็นชาติสุด
  ท้ายที่เราจะมีคู่ครอง

  จาก คำสอนหลวงพ่อวัดท่าซุง เล่ม ๖ หน้า ๑๓๓  14720465_1101731619864357_5324178655614508865_n.jpg
   
 3. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  ข้อความ:
  11,722
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +52,322
  ฝึกจิต+++สอนใจ

  กระแสของจิตที่วิ่งไปรับ รู้ ณ อายตนะทั้งหก ฝึกสติสัมปชัญญะ ให้เท่าทัน
  ไวที่จะละสิ่งเป็นอกุศล
  และฝึกให้ไว ที่จะรับรู้ในสิ่งที่เป็นกุศล ไวในการดำรงจิตไว้ในสิ่งที่เป็นกุศลาธัมมา
  อันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่า สร้างวาสนา+บารมี(ธรรม) ให้กับตนเอง  ความเห็น+ความจำ+ความคิด+ความรู้
  หรือ
  เวทนา+สัญญา+สังขาร+วิญญาณ

  รวมสี่อย่างนี้ไว้ด้วยกัน เรียกว่า " ใจ "

  เราต้องสอนใจดวงนี้ ให้ชินที่จะเห็น จำ คิด และรู้ ในเรื่องราวที่ดี
  ไม่ว่าจะคิดเรื่องในชีวิตประจำวัน ให้สรุปลงที่อริยสัจจ์สี่ ไตรลักษณ์
  ตามอุบายที่ตนถนัด

  หรือ คิดในแง่บวกต่อชีวิตอื่นด้วยพรหมวิหารสี่

  หรือ คิดเรื่องธรรมสำหรับฆราวาสที่ต้องครองเรือน ตามที่พระพุทธองค์
  และพระสาวกได้สั่งสอนไว้

  ขอให้คิดแล้วให้ใจเบื่อหน่ายที่จะยึดมั่นถือมั่นในการเกิดใหม่
  เห็นทุกข์โทษของการเกิด และ มีความมุ่งมั่นที่จะทำความดับทุกข์
  ตามแนวพระอริยมรรคมีองค์แปดให้สมบูรณ์ยิ่งๆขึ้นไป
   
 4. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  ข้อความ:
  11,722
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +52,322
  หลักปฏิบัติธรรมที่ให้ผลจริงๆ
  ธรรมโอวาทหลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง


  ".. ทำสมาธิจิตจนถึงฌานให้เต็มที่ก่อน
  ได้ระดับไหนทำให้ถึงระดับนั้น

  ทำแล้วปล่อยให้จิตสบายจึงค่อยใช้
  อารมณ์คิด ปัญญาจะเกิด นี่เป็นหลักการ
  ในการปฏิบัติพระกรรมฐาน

  ถ้าใช้อารมณ์คิดแล้วจิตใจมักฟุ้ง
  ออกนอกลู่นอกทาง ก็ทิ้งอารมณ์คิดนั้นเสีย
  กลับมาจับ อานาปานุสสติ ใหม่ จนกระทั่ง
  จิตสบายแล้วก็ใช้อารมณ์คิดต่อไป

  นี่เป็นหลักการที่ปฏิบัติ นักปฏิบัติที่ได้ผลจริง ๆ
  เขาทำกันแบบนี้ แม้แต่ในสมัยพระจอมไตร
  บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เหมือนกัน
  เขาปฏิบัติกันอย่างนี้จึงได้ผลตามกำหนด
  ที่องค์สมเด็จพระทรงธรรม์บรมศาสดาตรัสไว้ .."


   
 5. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  ข้อความ:
  11,722
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +52,322
  15977856_586763434853529_9184913149018399163_n.jpg
   
 6. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  ข้อความ:
  11,722
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +52,322
  [​IMG] "..ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงระมัดระวังอย่าไว้ใจตนเอง

  ทุกวันทุกเวลานึกไว้ว่าเราอาจจะตายวันนี้

  และก็ทรงความดี คือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระอริยสงฆ์

  และกำลังใจตั้งตรงอยู่ในศีลทั้ง ๕ ประการ ไม่ละเมิดศีลทั้งกาย วาจา และใจ.."

  ธรรมโอวาทหลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง


   
 7. kanalove

  kanalove เป็นที่รู้จักกันดี

  ข้อความ:
  238
  ค่าพลัง:
  +382
  ขอบคุณสำหรับกระทู้ดีๆให้ข้อคิดเตือนใจ อนุโมทนาสาธุค่ะ :):)
   
 8. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  ข้อความ:
  11,722
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +52,322
  อย่าทำอารมณ์ให้วุ่นวาย อย่าใจน้อย อย่าคิดมาก

  จงคิดไว้เสมอว่า เราต้องตาย

  อย่าห่วงคนอื่นมากเกินกว่ากฎของกรรม

  จงนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออก

  อย่าทะเยอทะยานเรื่องยศศักดิ์ ถึงเวลามัน
  ได้ ถึงเวลามันมี

  ทำใจสบายจะมีความสุข

  เรื่องลูกก็ขอให้ตั้งอารมณ์ไว้ในฐานะพ่อแม่ที่ดี แต่อย่าดิ้นรน
  เกินพอดี จะเป็นทางตัดนิพพานให้ไกลออกไป


  โดย...หลวงพ่อพระราชพรหมยานเถระ

  15823668_1175025485868303_7533751808298115612_n.jpg
   
 9. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  ข้อความ:
  11,722
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +52,322
  [​IMG]
   

  Attached Files:

 10. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  ข้อความ:
  11,722
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +52,322
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  เรื่อง "อธิษฐานบารมี"..
  .. การบำเพ็ญบารมีใดๆ หรือสร้างความดีใดๆ เราจะตั้งมโนปณิธานความปรารถนาหรือไม่ก็ตาม ถ้า "ความดีมากครั้งเข้า" ในที่สุดความชั่วก็สลายตัวไป เราก็เข้าถึงพระนิพพานตามเจตนา หรือไม่เจตนาเราก็จะต้องเข้าถึงในเมื่อ "ความชั่วถูกตัดเป็นสมุจเฉทปหาน" แต่ทว่าถ้าปราศจากอธิษฐานบารมี กว่าจะเข้าถึงจุดหมายปลายทาง ก็รู้สึกว่ามันเลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา หรือไม่ค่อยจะตรงนัก ฉะนั้น องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า จึงทรงแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทให้มี "อธิษฐานบารมี"
  ในการที่ท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ตั้งใจกล่าววาจาว่า "อิมาหัง ภควา อัตตะ ภาวัง ตุมหากัง ปริจจะชามิ" แปลเป็นใจความว่า ข้าพระพุทธเจ้าขอมอบกายถวายชีวิต แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นี่ก็หมายความว่า เราจะเอาชีวิตของเราเข้าแลกกับความดี ที่องค์สมเด็จพระชินสีห์ทรงแนะนำไว้อย่างนี้ อาศัยเจตนา และความตั้งใจจัดว่าเป็นอธิษฐานบารมี บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะเข้าถึงความดีด้วยความรวดเร็วอย่างคาดไม่ถึง ..

  จาก..หนังสือรวมคำสอนธรรมปฏิบัติ เล่ม ๑ หน้าที่ ๑๖
  โดย หลวงพ่อฤๅษีฯ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี
   
 11. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  ข้อความ:
  11,722
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +52,322
  บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน

  ..การตัดสินใจให้เด็ดขาดก่อนเจริญพระกรรมฐาน..


  "...ปลิโพธ คือการกังวลด้วยการห่วงใยต่าง ๆ ทั้งหมด ในขณะที่เจริญสมาธิ จงอย่ามีกับเราเลย และเวลาที่ตั้งใจเจริญสมาธิ จงคิดว่าเวลานี้ เราไม่มีอะไรทั้งหมด ทรัพย์สินบุคคลภายนอก จากตัวเราที่เนื่องถึงเราไม่มีแล้ว แม้แต่ร่างกายของเรามันยังจะพัง เรายังไม่ห่วงนี่ มันตายเสียเวลานี้ก็ช่างมัน ขึ้นชื่อว่าความตายเราห้ามไม่ได้ เกิดมาเพื่อตาย ถ้าพร้อมที่จะตายเวลานี้ ก็เชิญ อย่างเลวที่สุด ตายเวลานี้ไปสวรรค์ คือไปเป็นเทวดานี้ชั้นต่ำที่สุด อารมณ์อย่างกลางไปเป็นพรหม ตัวจิตไม่นิยมโลกก็ไปนิพพานเลย ตัดสินใจตัวนี้ให้ได้ให้มันจริง ๆ ..."
  ...แต่ละวันกำลังของจิตไม่หมือนกัน...
  "...ทีนี้กำลังใจอย่างไรถึงจะทราบ ก็ทราบว่า กำลังใจของคนทุกคนมีสภาพเหมือนกันอยู่อย่าง คือบางครั้งกำลังใจต้องการความสงัด อยู่เฉย ๆ คือต้องการทรงสมาธิ ต้องการภาวนาหรือพิจารณาก็ได้ รู้ลมหายใจเข้าออกได้เฉย ๆ ไม่อยากเคลื่อนไปไหนอย่างหนึ่ง...
  ...ถ้าอย่างนี้ถ้าบุคคลที่ได้ มโนมยิทธิ หรือได้ อภิญญา คิดว่า วันนี้เราจะไปเที่ยวสวรรค์เราจะไปเที่ยวพรหมโลก เราจะไปเที่ยวอบายภูมิ จะไปโลกไหนก็ตาม ตั้งใจไว้ก่อนว่า ประเดี๋ยวทำสมาธิแล้วเราจะไป แต่พอดีวันนั้นเป็นเวลาที่จิตต้องการหยุด ต้องการทรงตัว เมื่อเริ่มทำสมาธิ จิตมันจะทรงตัวอยู่เฉย ๆ ไม่สามารถจะบังคับจิตให้ไปได้...ถ้าคนที่ไม่รู้ความจริง ก็จะเกิดอาการกลุ้ม คิดว่าเวลานี้เราเสื่อมจากอภิญญาแล้วรึ... ความจริงไม่ใช่ เวลานั้นเป็นเวลาของการพักของจิต แต่การพักของจิตทรงอารมณ์อย่างเดียว...
  ...นี่บรรดาท่านพุทธบริษัท การเจริญสมาธิก็ดี วิปัสสนาญาณก็ดี ความมุ่งหมายของเราก็ต้องการให้จิตอยู่ห่างจากกิเลส ทีนี้ถ้าจิตทรงสมาธิ รู้ลมหายใจเข้า รู้ลมหายใจออกรู้คำภาวนา ถ้าเป็นอย่างนี้จิตจะห่างจากนิวรณ์ ซึ่งเป็นกิเลสหยาบ
  ...และจะห่างจากกิเลสขนาดกลางขนาดละเอียดทั้งหมด จิตจะทรงตัว เป็น เอกัคตารมณ์..."
  "...ทีนี้มาบางวัน ถ้าจิตต้องการว่างจากกิเลส มีอารมณ์เป็นหนึ่ง
  ถ้าเราต้องการเที่ยวมันก็ไม่เที่ยวก็จงอย่ากลุ้ม ปล่อยมัน ถือว่ามันจะไปหรือไม่ไปก็เป็นเรื่องของมัน ถ้ามันอยู่เฉย ๆ กิเลสไม่กวนเราก็ต้องการ และบางครั้งเราต้องการจะทรงอารมณ์เฉย ๆ
  ไม่ไปไหนแต่พอดี ทำสมาธิจิตมีกำลังพอสมควรที่จิตจะไปได้
  มันก็ไปตามชอบใจของมัน แต่มันก็ไม่ไปเลอะเทอะ ไปสวรรค์บ้าง ไปพรหมบ้าง ไปแดนเปรตบ้าง อสุรกายบ้าง นรกบ้าง ไปตามชอบของมัน...
  ...เราจะบังคับให้มันทรงตัวมันไม่ทรงตัว มันจะไปอย่างนี้ก็ปล่อยให้มันไป ถ้ามันไปนรกก็ดี แดนเปรตก็ดี แดนอสุรกายก็ดี แดนสวรรค์แดนพรหมก็ตาม แดนนิพพานก็ตาม เวลานั้นถ้าจิตออกจากร่างไป กิเลสไม่ได้ติดใจไปด้วย ไม่ติดตามไปด้วย ถ้ามีกิเลสตามไปมันจะไปไม่ได้ เราก็ควรจะพอใจว่า เวลา นี้จิตเราว่างจากกิเลส เพราะการทำเราต้องการอย่างเดียวคือ จิตว่างจากกิเลส.."
  .
  .
  หลวงพ่อฤๅษีฯ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี
   
 12. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  ข้อความ:
  11,722
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +52,322
  บันไดขั้นแรกเพื่อพระนิพพาน
  ธรรมโอวาทหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

  ท่านทั้งหลายที่ต้องการพระนิพพาน วันนี้ก็ขอมอบบันไดขั้นแรกแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทเพื่อไปนิพพาน ไปปฏิบัติตามสังโยชน์ ๓ ประการ ถ้าปฏิบัติไม่ได้ ไอ้ที่กล่าวว่า นิพพานะ ปัจจโย โหตุ ต่างๆ ส่งเดช มันไปไม่ได้หรอก

  ๑.มีปัญญารู้สึกตามความเป็นจริงว่า ชีวิตนี้มันต้องตาย ถ้าใครไม่นึกว่าตาย มันก็เลวเต็มที คนทุกคนเกิดมาต้องตาย ถ้าเราลืมความตายของเรา จงจำว่าเราเป็นคนเลวมาก เพราะว่าทุกวันทุกเวลาเราเดินเข้าไปหาความตาย

  ๒.คิดว่าเราจะตาย การตายนี่มันไม่แน่ จะไปดีหรือไปชั่วเราไม่แน่ เราก็เลือกไปดี อันดับแรก ก็ยึดพระพุทธเจ้า ยึดพระธรรม ยึดพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่ง คำว่ายึดเป็นที่พึ่งนี่ไม่ใช่ไปนั่งนึกอย่างเดียว คือนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้า นึกถึงความดีของพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า นึกถึงความดีของพระอริยสงฆ์สาวกที่นำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกเรา ท่านมีความดี ยอมรับนับถือด้วยความจริงใจไม่เสื่อมคลาย ไม่สงสัย นี่คือข้อที่สอง มันก็ไม่ยาก

  ๓.สีลัพพตปรามาส เฉพาะฆราวาสก็รักษาศีล ๕ ให้บริสุทธิ์ เท่านี้ พระโสดาบันก็ดี สกิทาคามีก็ดี มีอารมณ์เท่านี้


  1977157_714064811981856_5242198801567035659_n.jpg
   
 13. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  ข้อความ:
  11,722
  กระทู้เรื่องเด่น:
  9
  ค่าพลัง:
  +52,322
  *** ตัวที่บรรลุจริง ๆ อยู่ที่การดูอารมณ์ใจ ***

  “…ผมบอกจุดสำคัญไว้ให้ก็ได้ว่า ทุกท่านที่บรรลุมรรคผล หรือ แม้แต่ทรงฌานโลกีย์ เขาใช้ จิตตานุปัสสนามหาสติปัฏฐาน เป็นประจำทุกวัน

  พวกคุณอย่าทิ้งเชียวนะตัวนี้ ตัวที่บรรลุจริง ๆ อยู่ตรงนี้ นักปฏิบัติทุกองค์ที่บรรลุก็จับนี่เป็นเนติ เนติ แปลว่า แบบแผน ถือว่าเป็นตัวอย่าง ถือว่า เป็นครูใหญ่ ใช้ดูอารมณ์ใจ ไม่ต้องไปดูอะไร เพราะว่าไอ้กิเลสมันเกิดที่ใจ เอาอารมณ์ใจเข้ามาดู สติคุม ธัมมวิจยะ พิจารณา”

  จาก : หนังสือรวมคำสอนธรรมปฏิบัติ เล่ม ๑

  1016491_717948104926860_3953248302083017517_n.jpg
   

  Attached Files:

สมาชิกที่ได้อ่านกระทู้นี้แล้ว 94 คน

 1. lobee
 2. Neoworld
 3. รับโชค
 4. suwat.su
 5. boonny60
 6. บ้องแบ้ว
 7. ไห่เฉากุหลาบไฟ
 8. ต๊กโกว
 9. พวงสุวรรณ์
 10. sujit
 11. SPATON
 12. nongnew
 13. aeziss
 14. lavinas
 15. suthipongnuy
 16. สุสะหะชาตรี
 17. haruna
 18. Higtmax
 19. ใต้ร่มพุทธศาสน์
 20. สะสาง
 21. Narong2508
 22. ปิยนาถ
 23. นิติสาโร
 24. KKRI
 25. **พายุ**
 26. นายนิทาน
 27. Thamsin
 28. Tookkie
 29. phy
 30. wiraphat1
 31. lato
 32. sereenon
 33. แดนอังคาร
 34. pongpan_r
 35. poprave
 36. bankru
 37. seaown
 38. soi1
 39. xmas007
 40. kanalove
 41. numkitti
 42. อนุรุทธ
 43. ksuchet
 44. rt5038
 45. Bermsan
 46. Icecity
 47. mobilelizard
 48. darkage
 49. กัญจน์11
 50. Nosuna
 51. markdee
 52. Thanradee
 53. TLY lucky
 54. Panyawat-tisananupaT
 55. panmas1966
 56. Maha Jakkraput sutta
 57. hinojanlan
 58. นิพพานให้ได้
 59. supanid
 60. miang
 61. ตั้งชื่อยากจัง
 62. มณีเมขลา20
 63. plaspirit
 64. kornchit
 65. orhjaa
 66. Durien
 67. miyatovic
 68. cougartip
 69. nichaojung
 70. นทีบุญ
 71. pasit_ok
 72. Anan_P
 73. ต้นข้าว
 74. มะลิ
 75. ธรรมนารี
 76. bunpon
 77. supee2529
 78. เงามืด
 79. Sittichok S
 80. Mos.999
 81. Wheeler990
 82. ohhm
 83. systemfay
 84. ทิวสน
 85. rayongratchasima
 86. panaone99
 87. koogai
 88. tingerbell
 89. bhipattpon
 90. bigmusic
 91. Darinya04
 92. jikkiijang
 93. ครูเรือง
 94. Sitachack
Loading...